Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Sibel DURU
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : sduru@pau.edu.tr
Telefon : 258-

Eğitim Bilgileri
 
 • 2002- 2006
  :  Indiana University, Bloomington, USA Ph.D. Temel Alan: Eğitim Programı ve Öğretim (Sınıf Öğretmenliği) Yan Alan : Öğretmen Eğitimi
 • 2001- 2002
  :  University of Missouri, Columbia, USA Yüksek Lisans
 • 1989-1993
  :  1989-1993 Dokuz Eylul Üniversitesi, İzmir Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  Yönettiği Tezler
   
 • TOY SÜLEYMAN NAZİF, (2015). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİKLERİ İLE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN YETERLİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Pamukkale Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • DURU SİBEL,ÇÖĞMEN SUNA (2016). Ev Ödevleri Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkih Studies, 11(3), 1049-1064., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies., (Kontrol No: 2622428)(Eser Etik İnceleme geçirmiş) , 2016
  Kayıt Detayları
 • A.1 DURU SİBEL (2015). A metaphor analysis of elementary student teachers'conceptions of teacher in student-and-teacher centered context. EurasianJournal of Educational research, 1(60), 281300., Doi: 10.14689/ejer.2015.60.16, (Kontrol No: 2028124) , 2015
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Duru, S., & Balkis, M.(2014). Analysis of relationship among burnout, academic achievement and self-regulation. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 12-22. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2011). Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Eğitim ve Bilim, C. 36, S. 161.(YAYIN AŞAMASINDA) , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • DURU SIBEL (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimle ilgili İnançları ve (Yanlış) Kavramsallaştırmaları , 2015
  Kayıt Detayları
 • DURU SIBEL (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına Yönelik (Yanlış) Kavramsallaştırmaları. EJER CONGRESS 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Duru, S., (2006). Teacher identities and the ways to create new possibilities for professional teacher identity. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 121-131 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • DURU SIBEL (2014). Yapılandırmacı ve Geleneksel Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Etkisi.. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(36), 15-28., Doi: 10.9779/PUJE599 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Toy Süleyman Nazif, DURU SIBEL Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Öz Yeterlikleri İle Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 146-173, , 2016
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2011). Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-165. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M, & Duru, S. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Eğilimimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Duru, E., Balkıs, M., Duru, S. ve Buluş, M. (2009). Öğretmen Adaylarında Akademik Erteleme Eğiliminin Yordanmasında Öz Düzenleme, Akademik Başarı ve Demografik Değişkenlerin Rolü, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2009). Akademik Erteleme Eğilimi-Akademik Başarı İlişkisinde Akademik Özdeşleşme ve Kişisel Sorumluluğun Rolü, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Buluş, M. ve Duru, S. (2007). Üniversite Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Demografik, Kişisel ve Sosyal Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi. 9.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. DEU. İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2007). Akademik Erteleme Eğilimi, Öğrenme ve Çalışma Stratejileri İlişkisi. 9.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. DEU. İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2006). Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Duru S. (2005). Experiences of Turkish Faculty members Graduated from American Universities. Paper presented at the Annual Meeting of the Midwest Educational Research Association (Columbus, OH). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M., Duru, E. , Tahta, F. Balkıs, M. ve Duru, S., “Öğretmen Adaylarında Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü”, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 89, Muğla, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., Duru, S., “Akademik Erteleme Eğilimi, Öğrenme ve Çalışma Stratejileri İlişkisi”, IX Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 302, İzmir, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Buluş, M., ve Duru, S., “Üniversite Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Demografik, Kişisel ve Sosyal Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi”, IX Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 202, İzmir, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı