Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Sibel DURU
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : sduru@pau.edu.tr
Telefon : 258-

Eğitim Bilgileri
 
 • 2002- 2006
  :  Indiana University, Bloomington, USA Ph.D. Temel Alan: Eğitim Programı ve Öğretim (Sınıf Öğretmenliği) Yan Alan : Öğretmen Eğitimi
 • 2001- 2002
  :  University of Missouri, Columbia, USA Yüksek Lisans
 • 1989-1993
  :  1989-1993 Dokuz Eylul Üniversitesi, İzmir Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Duru, E., Duru, S., & Balkis, M.(2014). Analysis of relationship among burnout, academic achievement and self-regulation. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 12-22. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2011). Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Eğitim ve Bilim, C. 36, S. 161.(YAYIN AŞAMASINDA) , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Duru, S., (2006). Teacher identities and the ways to create new possibilities for professional teacher identity. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 121-131 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2011). Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-165. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M, & Duru, S. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Eğilimimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Duru, E., Balkıs, M., Duru, S. ve Buluş, M. (2009). Öğretmen Adaylarında Akademik Erteleme Eğiliminin Yordanmasında Öz Düzenleme, Akademik Başarı ve Demografik Değişkenlerin Rolü, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2009). Akademik Erteleme Eğilimi-Akademik Başarı İlişkisinde Akademik Özdeşleşme ve Kişisel Sorumluluğun Rolü, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Buluş, M. ve Duru, S. (2007). Üniversite Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Demografik, Kişisel ve Sosyal Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi. 9.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. DEU. İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2007). Akademik Erteleme Eğilimi, Öğrenme ve Çalışma Stratejileri İlişkisi. 9.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. DEU. İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2006). Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Duru S. (2005). Experiences of Turkish Faculty members Graduated from American Universities. Paper presented at the Annual Meeting of the Midwest Educational Research Association (Columbus, OH). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M., Duru, E. , Tahta, F. Balkıs, M. ve Duru, S., “Öğretmen Adaylarında Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü”, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 89, Muğla, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., Duru, S., “Akademik Erteleme Eğilimi, Öğrenme ve Çalışma Stratejileri İlişkisi”, IX Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 302, İzmir, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Buluş, M., ve Duru, S., “Üniversite Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Demografik, Kişisel ve Sosyal Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi”, IX Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 202, İzmir, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik , Balkis, M., Duru, E., Duru, S.ve Buluş, M
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı