Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Uzman Dr. Sibel KABUKÇU HACIOGLU
Birimi : İÇ HASTALIKLARI
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : shacioglu@pau.edu.tr
Telefon : 4440728-2221

Eğitim Bilgileri
 
 • 1993-1999
  :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2000-2004
  :  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Araştırma Görevlisi
 • 2004-
  :  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Araştırma Görevlisi

  Yönettiği Tezler
   
 • Denizli İlinde Sağlıklı Kişilerde Aktive Protein C Direnci ve Faktör V Leiden Sıklığı

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kiter G, Balci YI, Ates A, Hacioglu S, Sari I. Frequency of pulmonary hypertension in asymptomatic β-thalassemia major patients and the role of physiological parameters in evaluation. Pediatr Hematol Oncol. 2010 Nov;27(8):597-607. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Evrengul H, Dursunoglu D, Cobankara V, Polat B, Seleci D, Kabukcu S, Kaftan A, Semiz E, Kilic M. “Heart rate variability in patients with rheumatoid arthritis,” rheumatology International. 24(4), 198-202, (2004). , 2004
  Kayıt Detayları
 • Evrengül H, Dursunoglu D, Cobankara V, Polat B, Seleci D, Kabukçu S, Kaftan A, Semiz E, Kilic M. Heart rate variability in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2004 Jul;24(4):198-202. Epub 2003 Sep 11. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Altuntas F, Aydogdu I, Kabukcu S, Kocyigit I, Cikim K, Sari I, Erkut MA, Eser B, Ozturk A, Kaya E, Cetin M, Keskin A, Unal A. Therapeutic plasma exchange for the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura: a retrospective multicenter study. Transfus Apher Sci. 2007 Feb;36(1):57-67. Epub 2007 Jan 19. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kabukcu S, Keskin N, Keskin A, Atalay E. The frequency of factor V Leiden and concomitance of factor V Leiden with prothrombin G20210A mutation and methylene tetrahydrofolate reductase C677T gene mutation in healthy population of Denizli, Aegean region of Turkey. Clin Appl Thromb Hemost. 2007 Apr;13(2):166-71. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kaynar L, Altuntas F, Aydogdu I, Turgut B, Kocyigit I, Hacioglu SK, Ismailogullari S, Turgut N, Erkurt MA, Sari I, Oztekin M, Solmaz M, Eser B, Ersoy AO, Unal A, Cetin M. Therapeutic plasma exchange in patients with neurologic diseases: retrospective multicenter study. Transfus Apher Sci. 2008 Apr;38(2):109-15. Epub 2008 Mar 10. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sari I, Cetin A, Kaynar L, Saraymen R, Hacioglu SK, Ozturk A, Kocyigit I, Altuntas F, Eser B. Disturbance of pro-oxidative/antioxidative balance in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Ann Clin Lab Sci. 2008 Spring;38(2):120-5. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Bor-Kucukatay M, Keskin A, Akdam H, Kabukcu-Hacioglu S, Erken G, Atsak P, Kucukatay V. Effect of thrombocytapheresis on blood rheology in healthy donors: Role of nitric oxide. Transfus Apher Sci. 2008 Aug 14. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sari I, Altuntas F, Hacioglu S, Kocyigit I, Sevinc A, Sacar S, Deniz K, Alp E, Eser B, Yildiz O, Kaynar L, Unal A, Cetin M. A multicenter retrospective study defining the clinical and hematological manifestations of brucellosis and pancytopenia in a large series: Hematological malignancies, the unusual cause of pancytopenia in patients with brucellosis. Am J Hematol. 2008 Apr;83(4):334-9. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Endometriosis in two sisters with Glanzmann's thrombasthenia. Alatas E, Oztekin O, Hacioglu SK. Fertil Steril. 2009 Oct;92(4):1496.e5-8. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • The effect of grape seed extract on radiation-induced oxidative stress in the rat liver Aysun ÇETiN, Leylagül KAYNAR, Ismail KOCYIGIT, Sibel Kabukçu HACIOGLU,Recep SARAYMEN, Ahmet ÖZTÜRK, Okan ORHAN, Osman SAGDIÇ Turk J Gastroenterol 2008; 19 (2): 92-98 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ali Ünal, Sibel Kabukçu Hacıoğlu. Kök Hücre Aferezi. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2007;3(36):134-142 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Çetin, Sibel Kabukçu Hacıoğlu. Foliküler Lenfomalar. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2007;3(19):69-72 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Turgut H, Saçar S, Toprak S, Hırçın D, Kabukçu Hacıoğlu S; Albayrak F. Otolog Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılmış Hastada Akut Hepatit B. Viral Hepatit Dergisi. 2004;9(1):50-52 , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • V.Çobankara, S.Şenel, N. Yıldız, S. Hacıoğlu.RHidradenitis Süpürativa Ve Spondiloartropatili Olgu Sunumu. Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s: 135 , 2007
  Kayıt Detayları
 • S.Şenel, S.Hacıoğlu,A.Güçlü, i.Sarı,V.Çobankara. Herediter Hemorajik Telenjiektazi(Osler-Weber Rendu Sendromu ) Ve Ankilozan Spondilitli Olgu Sunumu. Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s:116-117 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Füsun DÜZCAN, C. Nur SEMERCİ, Münevver ATMACA, Emre TEPELİ, G. Ozan ÇETİN, Sibel KABUKÇU HACIOĞLU, Ali KESKİN, Akut Lösemili Olgularda Klasik Sitogenetik ve FISH Yöntemi ile Saptanan Kromozomal Değişiklikler, Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 06-09 Mayıs 2008, Kolin Otel, ÇANAKKALE , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sibel Kabukcu Hacioglu, Ismail Sari, Sami Karti, Nilay Sen, Belda Dursun, Ali Keskin. Clinical and Biochemical Features for Monitoring Multiple Myeloma: A retrospective Analysis from “Denizli Leukemia-Lymphoma-Myeloma Study Group” (DLLMSG). 1st İnternational Lymphoma-Leukemia-Myeloma (LLM) Congress. 2007;P-79 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ali Keskin, Sibel Kabukcu Hacioglu, Ismail Sari, Burcu Yapar, Nilay Sen,Sami Karti. Standart and dose modified ARA-C/Idarubicin Remission Induction Therapy in Elderly De-novo Acute Myeloid Leukemia Patients: A retrospective Analysis from “Denizli Leukemia-Lymphoma Study Group” (DLSG). 1st İnternational Lymphoma-Leukemia-Myeloma (LLM) Congress. 2007;P-25 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Sibel Kabukcu Hacioglu, Ismail Sari , Sami Karti , Sinemis Yuksel , Nilay Sen , Ali Keskin. Clinicopatologic Features And Treatment Results Of Non-Hodgkin Lymphomas İn Elderly Patients: A Retrospective Analysis From “Denizli Leukemia-Lymphoma-Myeloma Study Group” (Dllmsg). 1st İnternational Lymphoma-Leukemia-Myeloma (LLM) Congress. 2007;P-53 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Leylagül Kaynar, Fevzi Altuntaş, İsmet Aydoğdu, Burhan Turgut, İsmail Koçyiğit, Sibel Kabukçu Hacıoğlu, Ali Özdemir Ersoy, M.Ali Erkurt, Nilda Turgut, İsmail Sarı, Mehmet Öztekin, Musa Solmaz, Bülent Eser, Ali Ünal, Musatafa Çetin. Nörolojik Hastalıklarda Terapotik Plazma Değişimi: Retrospektif Çok Merkezli Çalışma.Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi. 2007;S0064 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ali Ünal, Leylagül Kaynar, Yusuf Özkul, Fatih Kurnaz, Sibel Kabukçu, Fevzi Altuntaş, Bülent Eser, Mustafa Çetin. İmatinib’e dirençli blastik faz KML olgusunda Dasatinib tedavisinin etkinliği. Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi. 2007;P0178 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Sibel Kabukçu Hacıoğlu, İsmail Sarı, Sami Kartı, Sinemis Yüksel, Nilay Şen, Ali Keskin. 60 Yaş üstü Non Hogkin Lenfoma Hastalarımızın Klinik Patolojik Özellikleri Ve Tedavi Sonuçları. XII. Ege Onkoloji Günleri. 2007;P-7 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Fevzi Altuntaş , Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Cem şahin , Leylagül Kaynar , ısmail Koçyiğit , Mehmet öztekin , Musa Solmaz , Bülent Eser , Erol Ayyıldız , Ali ünal , Mustafa çetin. Allojeneik Kök Hücre Mobilizasyonunda Lenograstim Ve Fligrastim Etkinlik Ve Yan Etki Profili Karşılaştırması: Tek Merkez Ön Sonuçları.4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 2007;P-72 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Leylagül Kaynar , Fevzi Altuntaş , çiğdem Pala , Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Orhan Yıldız , Ismail Koçyiğit , Selma Gökahmetoğlu , Nedret Koç , Bülent Eser , Mustafa Güleç , Ali ünal , Mustafa çetin. Allojenik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Geç Dönem Enfeksiyonlar.4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 2007;P-35 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Fevzi Altuntaş , Leylagül Kaynar , Fatma Doğruel , Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Ismail Koçyiğit , Fatih Kurnaz , Orhan galip Yıldız , özlem Canöz , Bülent Eser , Ali ünal , Mustafa çetin. Nüks/Refrakter Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Otolog Periferik Kök Hücre Transplantasyonu: Kapadokya Transplant Merkezi Deneyimi. 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 2007;P-24 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Yıldıray şişman , Fevzi Altuntaş , Ismail Koçyiğit , Elif Tarım eltaş , Leylagül Kaynar , Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Bülent Eser , Ali ünal , Mustafa çetin. Hematopoietik Kök Hücre Nakli Öncesi Dental Muayene Sonuçları: Kapadokya Transplant Merkezi Deneyimi.4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 2007;P-33 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Fevzi Altuntaş, Barış Eser,Leylagül Kaynar , Ismail Koçyiğit , Fatih Kurnaz , özlem Canöz, Bülent Eser , Yusuf özkul , Ali ünal , Mustafa çetin.Erişkin Akut Lösemili Hastalarda Otolog Kök Hücre Transplantasyonu: Kapadokya Transplant Merkezi Deneyimi. 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 2007;P-05 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kurnaz F, Eser B, Altuntaş F, Kaynar L, Koçyiğit İ, Kabukçu Hacıoğlu S, Sarı İ, Ünal A, Özkul Y, Çetin M.Psödotrombositopenide Hiperkoagülabite Ve Otoimmünitenin Rolü.Türk Hematolojı Derneğı 32.Ulusal Kongresı. 2006;P-354 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Koçyiğit İ, Altuntaş F, Köseoğlu E, Kaynar L, Kabukçu Hacıoğlu S, Öztekin H, Solmaz M, Eser B, Ersoy AÖ, Ünal A, Çetin M.NÖROLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ.Türk Hematolojı Derneğı 32.Ulusal Kongresı. 2006;P-48 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şekercan M, Altuntaş F, Koçyiğit İ, Kaynar L, Sarı İ, Kabukçu Hacıoğlu S, Yıldız OG, Canöz Ö, Eser B, Şencan M, Güleç M, Ünal A, Çetin M.Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Otolog Periferik Kök Hücre Transplantasyonu: Kapadokya Transplant Merkezi Deneyimi.Türk Hematolojı Derneğı 32.Ulusal Kongresı. 2006;P-77 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Şahin C, Eser B, Altuntaş F, Koçyiğit İ, Kaynar L, Sarı İ, Kabukçu Hacıoğlu S, Yıldız OG, Canöz Ö, Özkul Y, Ünal A, Çetin M.Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemi Olgularında “Hyper-Cvad” Rejimi: Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Deneyimi.Türk Hematolojı Derneğı 32.Ulusal Kongresı. 2006;P-123 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Çetin M, Altuntaş F, Kaynar L, Koçyiğit İ, Sarı İ, Yurci A, Canöz Ö, Eser B, Kabukçu Hacıoğlu S, Ferahbaş A, Ünal A.Graft-Versus-Host Hastaliği: Kapadokya Transplantasyon Merkezi Deneyimi.Türk Hematolojı Derneğı 32.Ulusal Kongresı. 2006;P-144 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kabukçu Hacıoğlu Sibel, Altuntaş Fevzi, Koçyiğit İsmail, Kaynar Leylagül, Sarı İsmail, Şişman Yıldıray, Sipahioğlu Murat, Canöz Özlem, Eser Bülent, Yıldız Orhan, Gökahmetoğlu Selma, Erkılıç Kuddusi, Tanrıverdi Fatih, Gülmez İnci, Mirza Meral, Güleç Mustafa, Ünal Ali, Çetin Mustafa.Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası Geç Yan Etkiler: Kapadokya Transplant Merkezi Deneyimi.Türk Hematolojı Derneğı 32.Ulusal Kongresı. 2006;P-89 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kabukçu Hacıoğlu S, Altuntaş F, Koçyiğit İ, Kaynar L, Akyol L, Karakükcü M, Eser B, Çetin M, Patıroğlu T, Ünal A.Allojenik Periferik Kök Hücre Vericisinde Rabdomyoliz: Olgu Sunumu.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-143 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaynar L, Altuntaş F, Korkmaz C, Eser B, Kabukçu Hacıoğlu S, Atalay A, Yıldız O, Eser B, Çetin M, Koç AN, Güleç M, Ünal A.Pulmoner Aspergillozisli Bir Hastada Amfoterisin B Tedavisi Sırasında Serum Galaktomannan Antijen Düzeylerinde Paradoksal Artış.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-234 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sibel Kabukcu Hacioglu, Ismail Sari , Sami Karti , Sinemis Yuksel , Nilay Sen , Ali Keskin.Clinicopatologic Features And Treatment Results Of Non-Hodgkin Lymphomas İn Elderly Patients: A Retrospective Analysis From “Denizli Leukemia-Lymphoma-Myeloma Study Group” (Dllmsg).1st İnternational Lymphoma-Leukemia-Myeloma (LLM) Congress.2007;P-53 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Fatma Doğruel , İsmail Sarı , İsmail Koçyiğit , Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Leylagül Kaynar , Fevzi Altuntaş , Bülent Eser , Mustafa Çetin , Ali ünal ,Ali Keskin.Relaps Veya Refrakter Akut Myeloid Lösemide Kullanılan Ema Ve Flag Kurtarma Rejimlerinin Karşılaştırılması.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-112 , 2006
  Kayıt Detayları
 • İsmail Sarı , Fevzi Altuntaş , Sibel Kabukçu Hacıoğlu , İsmail Koçyiğit , Alper Sevinç , Suzan Saçar , Kemal Deniz , Emine Alp , Bülent Eser , Orhan Yıldız , Leylagül Kaynar , Ali Ünal , Mustafa Çetin.Pansitopeni İle Seyreden Bruselloz Olgularında Hematolojik Ve Klinik Bulgular: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-3 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Altuntaş F, Kaynar L, Eser B, Koçyiğit İ, Sarı İ, Kabukçu Hacıoğlu S, Canöz Ö, Eser B, Yıldız O, Özkul Y, Ünal A, Patıroğlu T, Çetin M.Non myeloablatif periferik kök hücre transplantasyonu: Kapadokya transplantasyon merkezi deneyimi.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-262 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Ali Keskin , H.ismail Sarı.Nadir Rastlanan Bir Lenfadenomegali Nedeni:Kikuchi-Fujimoto Hastalığı.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-262 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Ali Keskin , H.ismail Sarı. İntraventriküler Hemoraji Kliniği İle Başvuran 50 Yaşında Tanı Konulan Faktör 7 Eksikliği Olgusu. TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-246 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sebahat Turgut , Sibel Kabukcu Hacıoğlu, Gülten Emmungil, Günfer Turgut , Ali Keskin.Demir Eksikliği Anemisi İle Serum Bakır, Çinko, Kadmiyum Ve Kurşun Düzeyleri Arasındaki İlişki.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-162 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Hakan Akdam , Melek Bor Küçükatay, Ali Keskin, Sibel Kabukcu Hacıoğlu , Gülten Erken , Piray Atsak , Raziye Kurşunluoğlu , Vural Küçükatay.Sağlıklı Donörlerde Trombosit Aferezi İşleminin Kanın Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 32.ULUSAL KONGRESI.2006;P-43 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sibel Kabukçu Hacıoğlu , Ali Keskin. Multiorgan Tutulumu Ve Solunum Yetmezliği İle Seyreden İdiopatik Hipereozinofilik Sendrom Olgusu.TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI.32.ULUSAL KONGRESI. 2006;P-287 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Cobankara V, Hacıoğlu S, Tatlıpınar S, Değirmencioğlu S, Yaylalı V. Romatoid artritli hastaların oftalmolojik değerlendirmesi. Romatoloji 2005 P-16 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kabukçu Hacıoğlu S, Keskin N, Keskin A, Atalay E. Denizli İl Merkezinde Sağlıklı kişilerde Aktive Protein C direnci ve Faktör V Leiden mutasyon sıklığının Araştırılması. TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI XXXI.ULUSAL KONGRESI. 2004;P-106 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Yıldırım B, Keskin A, Kabukçu S.Kontrollü ovulasyon indiksiyon esnasında Akkiz Aktive Protein C direnci gelişiyormu?. TÜRK HEMATOLOJI DERNEĞI 29. ULUSAL KONGRESI.2002;P-95 , 2002
  Kayıt Detayları
 • Keskin A, Kabukcu Hacioglu S, Polat A, Koyuncu H, Saracoglu B. β- Thalassemia Prevention Program In Denizli-Turkey: Results Of Ten Years Experience. XXXth World Congress of the International Society of Hematology. 2005;P-261 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sacar S, Kabukcu Hacioglu S, Keskin A, Turgut H. Evaluation of Febril Neutropenic Attacks in Patients with Hematological Malignancies: A single center experience. XXXth World Congress of the International Society of Hematology. 2005;P-424 , 2005
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 1st İnternational Lymphoma-Leukemia-Myeloma (LLM) Congress , 2007
  Kayıt Detayları
 • Emerging Trends in Hematologic Malignancies , 2008
  Kayıt Detayları
 • Workshop on Malignant Lymphomas , 2005
  Kayıt Detayları
 • XXXth World Congress of the International Society of Hematology , 2005
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Deney Hayvanlarının Biyolojik Araştırmalarda Kullanılması Kursu , 2006
  Kayıt Detayları
 • 4.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi , 2007
  Kayıt Detayları
 • XII. Ege Onkoloji Günleri , 2007
  Kayıt Detayları
 • Batı Anadolu Obezite Sempozyumu , 2003
  Kayıt Detayları
 • 1.Uludağ Hematoloji Günleri Hematolojik Onkoloji Sempozyumu , 2006
  Kayıt Detayları
 • 7.Febril Nötropeni Simpozyumu , 2006
  Kayıt Detayları
 • IV.Koagulasyon Hemostaz Çalıştayı , 2006
  Kayıt Detayları
 • 3.Ulusal Hemaferez Kongresi , 2007
  Kayıt Detayları
 • 4.Onkolojide Arayışlar Sempozyumu , 2008
  Kayıt Detayları
 • Miyelom Günleri-4 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ekstranodal Lenfoma Kursu , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kök Hücre Kursu , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akut Lösemi Kursu , 2006
  Kayıt Detayları
 • 7.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , 2005
  Kayıt Detayları
 • 6.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , 2004
  Kayıt Detayları
 • 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , 2003
  Kayıt Detayları
 • 33.Ulusal Hematoloji Kongresi , 2007
  Kayıt Detayları
 • 32.Ulusal Hematoloji Kongresi , 2006
  Kayıt Detayları
 • 31.Ulusal Hematoloji Kongresi , 2004
  Kayıt Detayları
 • 30.Ulusal Hematoloji Kongresi , 2003
  Kayıt Detayları
 • 29.Ulusal Hematoloji Kongresi , 2002
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Denizli İlinde Menorajili Kadınlarda Von Willebrand Hastalığı Sıklığı
  Kayıt Detayları
 • Propolisin Ratlarda, Metotraksatın Neden Olduğu İntestinal Mukozala Hasarı Ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
  Kayıt Detayları
 • Arı sütünün ratlarda kemoterapinin neden olduğu intestinal mukozal hasar üzerine etkisi
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Arı sütü ’nün ratlarda kemoterapinin neden olduğu intestinal mukoza hasarı üzerine etkisi
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Denizli İlinde Sağlıklı Kişilerde Aktive Protein C Direnci ve Faktör V Leiden Sıklığı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı