Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Sadettin SARI
Birimi : GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : ssari@pau.edu.tr
Telefon : 05325165006

Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
 
 • 2006 - 2007
  :  Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi Pamukkale Üniversitesi 6-7-8 Eylül 2006 Denizli


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Sarı, S. & Erdem, A. R. (2005). Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Programlarını ve İnterneti Bilme ve Kullanma Amaçları TOJET (The Turkısh Onlıne Journal Of Educatıonal Technology), 4(1), 151–161 [Online Uluslararası Dergi] , 2005
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., A. R. Erdem, “Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Programlarını ve İnterneti Bilme ve Kullanma Amaçları Hakkındaki Algıları (Pamukkale Üniversitesi Örneği)", The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2005 ISSN: 1303-6521 Volume 4, Issue 1, Article 21 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • “ 3 Boyutlu Antik Kent Model Araştırması (Laodikeia Uygulaması)”, PAÜ., Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, 460-463, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kayıt Detayları
 • ÖZER, Ahmet., SARI, S., ve diğerleri., 3 Boyutlu Antik Kent Model Araştırması (Laodikeia Uygulaması)., Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Bildiriler Kitabı., s:460-462., Pamukkale Üniversitesi., Denizli., 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sarı, S. & Erdem, A. R. (2000). Akreditasyon Sürecindeki Eğitim Fakültelerinin Başlangıç Standartları Açısından Değerlendirilmesi (Denizli İli Örneği) II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler, (Editörler: Cengiz AKÇAY, M. Aydın BAŞAR), 10-12 Mayıs 2000, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Sözlü Bildiri, 244-251 , 2000
  Kayıt Detayları
   
  A-14 Sanatsal Etkinlikler (Güzel Sanatlar) (Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş, katalog vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )
 • SARI, Sadettin (30 Ağustos-30 Eylül 2008). Denizli/Teras Park Sanat Galerisi, Denizli Sanatçıları Plastik Sanatlar Grubu Karma Sergi , 2008
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., (25 Ağst-01 Eylül 2008) Aarhus/DANİMARKA, VIA University, Dijital resim sergisi ve workshop, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., "Mixed Painting Exhibition., 01-14 February 2008., GALERI KASS INNSBRUCK., AUSTRIA , 2008
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., "LEKE" Konulu Karma Sergi., 28 Mart - 10 Nisan 2008., GÖRSED Sanat Galerisi., Ankara , 2008
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., KARMA SERGİ., 05-15 Şubat 2008., Antalya Güzel Sanatlar Galerisi., Antalya , 2008
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., "GÖRSED Üyeleri Sergisi"., 21-30 Mart 2007., Marmara Üniversitesi Atatürk Sanat Merkezi., İstanbul , 2007
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., 6.Şefik Bursalı Resim Yarışması., Sergileme., Resim Heykel Müzesi Sergi Salonu., Ankara., 2006 (seçimli) , 2006
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., ÖZER, A., BEYKAL ORHUN, F., "Denizlinin Üç Şirin İlçesi Baklan, Bekilli, Çal., Belgesel Film., Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yayınları., Yayın No:1 Denizli., 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., "DEFSAD KURULUŞ SERGİSİ", 27 Nisan 2007 - 9 Mayıs 2007 , Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği, Denizli Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu, Denizli , 2007
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., "CARETTA CARETTA" Kişisel Resim Sergisi, II. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 25-27 Ekim 2007, Club Alla Turca Otel, Dalyan, Muğla , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • SARI, Sadettin., Aarhus/DANİMARKA, VIA University'de " Artistic Contributions for protecting works of Caretta Caretta with the examples of Sadettin Sarı’s works of art" başlıklı seminer/ders, 26 Ağustos, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin., Aarhus/DANİMARKA, VIA University'de "The Caretta Carettas in the area of Dalyan and Fethiye" başlıklı seminer/ders, 26 Ağustos, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • SARI, Sadettin., ÖZER, A., "Yöre Kültürünün Tekstil ve Giyim Sanayine Etkileri" Buldan Sempozyumu., 23-24 Kasım 2006., Sözlü Bildiri , 2006
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin.,"Çallı Plastik Sanatlar Kolonisi Girişimi" Paneli., 19 Ekim 2007., Çal Kapalı Spor Salonu Saat 14.00., Çal., Denizli , 2007
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu , 2007
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • SARI, Sadettin.,"Tuba GÜLTEKİN'in Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi" 22.06.2009 Saat: 10.00., Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı., Konya , 2009
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin.,"Fatih BAŞBUĞ'un Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi" 22.06.2009 Saat: 12.00., Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı., Konya , 2009
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin.,"Yasemin SÖZER SARAÇ Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi" 28.02.2006 Saat: 14.00., Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı., İzmir , 2006
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin.,"Merih TEKİN BENDER Doktora Tez Savunma Jüri Üyesi" 14.04.2006 Saat:14.00., Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı., İzmir , 2006
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Türkiye Kızılay Derneği'nin desteğinde yürütülen "Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi" Afet Zararlarını Azaltma Programında Eğitmen 2009
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Yönetilen Yüksek Lisans Tezi., Savaş, M., “Yozgat ve Çevresi Tarihi Yapılarındaki Süslemeler Üzerine Bir Araştırma”, Pamukkale Üniversitesi, 1988
  Kayıt Detayları
 • Yönetilen Yüksek Lisans Tezi., Sözer, Y., “Denizli Yöresinde 18. ve 19. yy’da Bakır Mutfak Eşyası”, Pamukkale Üniversitesi, 1988
  Kayıt Detayları
 • Yönetilen Yüksek Lisans Tezi., Çiftçi, S., “Müstakiller Grubunun Türk Resim Sanatına Katkıları”, Pamukkale Üniversitesi, 1988
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı 2006
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • SARI, Sadettin.,"Resim Sanatının İnsan ile Etkileşimi" konulu söyleşi., 18 Aralık 2004., Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı., Denizli., 2007
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yapılacak Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge Güncelleştirme Komisyonu Üyesi 2007
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi Muafiyet İntibak Komisyonu Üyesi 2005
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2007
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı