Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Huseyin CEYLAN
Birimi : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : hceylan@pau.edu.tr
Telefon : +90 258 2963386A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Gulhan,G., Ceylan,H., Ceylan,H. 2016. Using Accesibility Measures in Transit Network Design. Transport (accepted) , 2016
  Kayıt Detayları
 • Gulhan, G., Ceylan, H. 2016.Relation between Land Use and Transportation Planning in the Scope of Smart Growth Strategies: Case Study of Denizli, Turkey. Sustainable Urbanization (accepted) , 2016
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Baskan O., Ozan C., Gulhan G. (2014) Determining on-Street Parking Places in Urban Road Networks Using Meta-Heuristic Harmony Search Algorithm, Computer-based Modelling and Optimization in Transportation, Advances in Intelligent Systems and Computing, Edited by Jorge Freire de Sousa and Riccardo Rossi, Springer, (ISBN: 978-3-319-04629-7). , 2013
  Kayıt Detayları
 • USING POTENTIAL ACCESSIBILITY MEASURE FOR URBAN PUBLIC TRANSPORTATION PLANNING: A CASE STUDY OF DENIZLI, TURKEY. Gulhan, Gorkem; Ceylan, Huseyin; Baskan, Ozgur; et al. PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION Volume: 26 Issue: 2 Pages: 129-137 Published: 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Ceylan, H., (2013) Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı, İMO Teknik Dergi, 24(1), 6211-6231. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Impact of utility-based accessibility measures on urban public transportation planning: A case study of Denizli, Turkey. Gulhan, Gorkem; Ceylan, Huseyin; Ozuysal, Mustafa; et al. CITIES Volume: 32 Pages: 102-112 Published: JUN 2013, 10.1016/j.cities.2013.04.001 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Ceylan H. A Hybrid Harmony Search and TRANSYT Hill Climbing Algorithm for Signalized Stochastic Equilibrium Transportation Networks, Transportation Research Part-C, 25, 152-167 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Kayhan AH, Ceylan H, Ayvaz MT, Gurarslan G., PSOLVER: A new hybrid particle swarm optimization algorithm for solving continuous optimization problems, Expert Systems with Applications, 37, 6798-6808 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ayvaz, M.T., Kayhan, A.H., Ceylan, H., Gürarslan, G., Hybridizing harmony search algorithm with a spreadsheet solver for solving continuous engineering optimization problems, Engineering Optimization, 41(12),1119-1144 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O. Development of Delay Models with Quasi-Newton Method Resulting From TRANSYT Traffic Model, Journal of Scientific and Industrial Research, 69(2), 87-93 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S.,Ceylan H., Ceylan H. Estimating transport energy demand using ant colony optimization, Energy Sources Part B, 7(2), 188-199. , 2012
  Kayıt Detayları
 • CEYLAN, H., CEYLAN, H., Application of Harmony Search Algorithm for the Solution of Transport Energy Demand Modeling Problems, Music-Inspired Harmony Search Algorithm: Theory and Applications, Studies in Computational Intelligence Series, Edited by Zong Woo Geem (WESTAT/Johns Hopkins Univ.), Springer Berlin/Heidelberg, (ISBN: 978-3-642-00184-0) , 2009
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S., Ceylan H., Ceylan H., A new solution algorithm for improving performance of ant colony optimization, Applied Mathematics and Computation,211(1),75-84 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Ceylan H., Haldenbilen S., Baskan O., Transport Energy Modeling with Meta-Heuristic Harmony Search Algorithm, an Application to Turkey, Energy Policy, Vol 36(7), pp. 2527-2535 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Baskan, O., Ceylan, H. (2013) Modified differential evolution algorithm for the continuous network design problem, 16th Meeting of the EURO Working Group on Transportation, 4-6 September, Porto, Portugal. , 2013
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Gulhan, G., Ceylan, H., Ozuysal, M., Ceylan, H., (2013) Impact of utility-based accessibility measures on urban public transportation planning: A case study of Denizli, Turkey, Cities, 32, 102-112. , Min Zhang, Yueyue Xie, Lili Huang, Zhen He, (2014) "Service quality evaluation of car rental industry in China", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 31 Iss: 1, pp.82 - 102
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • BAYKAN, N. O.;BAYKAN, N.; TANRIÖVER, Y. E.; YAŞAR, M.; AKINAL, E.; AKKAŞ, A.; BABACAN, Ö.; BASMACI, M.; CAN, K.; CEYLAN, H.; KİTİŞ, B.; KURBAN, A.; ÖZKAN, Ş.; TÜRK, S.; TÜRKEN, N.E.; VARDAR, B.; YANBAŞLI, İ.; AKBAŞ, O.; BAKIR, H.; EKŞİ, İ. (2003): “Denizli’nin Tarihsel Su İletim Sistemleri”. İstanbul, Türkiye Kültür Sektörü, TÜBA-TÜKSEK, Kültürle Büyümek 2002, ISBN 975-8539-18-8, Türkiye Bilimler Akademisi ve T.C. Kültür Bakanlığı, s. 32-33, 2003 (2003’de sunulmuş ve basılmıştır). , 2003 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., Murat, Y. Ş., Başkan, Ö., Ceylan, H., Türkiye’de Ulaştırma Eğitimi İçin Yeni Bir Model, Akademik Dizayn Dergisi, Vol 2(1), 15-20 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Ceylan, H., Türkiye’de Mühendislik Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Akademik Dizayn Dergisi, Vol 1(2), 49-21 , 2007
  Kayıt Detayları
 • "Yaklaşık Hesaplama Metodu ile Sinyalize Kavşaklarda Geçikme Bileşenlerinin Matematiksel Çözümü", H., CEYLAN, Ö., BAŞKAN, H., CEYLAN, S., HALDENBİLEN., Mühendislik Bilimleri Cilt 13, Sayı 2, Sayfa, 279-286, Denizli, TURKEY , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kentlerimizde Otopark Yönetim Stratejilerinin Trafik Dolaşım Açısından Değerlendirilmesi: Süleymanpaşa ilçesi, Tekirdağ Örneği. 12.Ulaştırma Kongresi, Adana , 2017
  Kayıt Detayları
 • Gulhan,G., Ozan, C., Ceylan, H., Baskan, O., Murat.Y.S., Haldenbilen, S., Ceylan,H. 2012. Improving the Performance of Urban Public Transport Systems: Case Study of Denizli, TURKEY.10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Gulhan, H., Ceylan, H. Armoni Araştırması Yöntemiyle Kentiçi Karayolu Ağlarında Trafik Yönlendirme Probleminin Çözümü, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 3-4 Temmuz 2012, Trabzon. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Ceylan, H., Başkan, O., Ozan, C., Haldenbilen, S. Kentiçi Ulaşım Ağı Bağ Maliyet Fonksiyonlarının Geliştirilmesi, 9. Ulaştırma Kongresi, 16-18 Mayıs, İstanbul. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Ozan C., Haldenbilen S, Ceylan H., Ceylan H. Analysis of CO2 Emissions Based On Estimated Transport Demand, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 27-30, Trabzon, Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Gülhan, G., Ceylan, H.,Haldenbilen, S., Ceylan, H., Baskan, O., Erişilebilirlik ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin Kentiçi Yerleşmelerde Araştırılması, 8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Ceylan, H., Baskan, O, Haldenbilen, S., Birleştirilmiş Oyun Teorisi ve Genetik Algoritma ile Şehiriçi Ulaşım Ağ Tasarımı ve Uygulaması, 8. Ulaştırma Kongresi, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Baskan, O., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Ceylan, H., Kentiçi Yollarda Faktör Analizi Kullanılarak Gürültü Modellemesi, 8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S, Baskan O., Ceylan H., Ceylan H., Freight Transport Planning with Genetic Algorithm Based Projected Demand, International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics, 12-14 February 2009, Istanbul, Turkey. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Haldenbilen S, Ceylan H., Baskan O., Inverse Model To Estimate O-D Matrix From Link Traffic Counts Using Ant Colony Optimization Method, International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics, 12-14 February 2009, Istanbul, Turkey. , 2009
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan, H., Baskan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Kent Trafiği ve Çözüm Önerileri: Denizli Kenti Örneği, Denizli Kent Sempozyumu, 02-03 Mayıs 2008, Denizli, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Ceylan H., Baskan O., Haldenbilen S., Armoni Araştırması Optimizasyon Tekniği ile Stokastik Trafik Ataması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 18-20 Haziran 2008, Isparta , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Baskan O., Haldenbilen S., Ceylan H., Ceylan H., Karınca Kolonisi Optimizasyonu Tabanlı Meta-Sezgisel Metot ve Uygulaması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 18-20 Haziran 2008, Isparta , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Ceylan H., Haldenbilen S., Baskan O., Estimation of Fuel Consumption in Urban Areas Based on Timing Parameters and Average Vehicular Speed, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 15-17, Cyprus, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Baskan O., Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Spreadsheet Modeling Approach for Estimating Car Ownership, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 15-17, Cyprus, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O., Indexing Intersection Delays with Numerical Methods , 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, May 27- 31, Athens GREECE ,2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O., A Spreadsheet Model for Transportation Network Design Under Stochastic Equilibrium, 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, May 27- 31, Athens GREECE, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Trafikten kaynaklanan gürültü kirliliğinin değerlendirilmesi, Karayolu 1. Ulusal Kongrsi, 1-3 Nisan 2008, Ankara , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Başkan, Ö., Şehiriçi Trafik Yönetiminde Sensör Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim.Fakültesi 15.Yıl Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta , 2007
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Kentiçi Yollarda Hız Yoğunluk Kapasite İlişkisi Ve Kapasite Kullanım Oranının Belirlenmesi, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay, 1-2 Kasım, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Şehiriçi Toplu Taşım Sorunları Ve Çözüm Yöntemleri: Denizli Örneği, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay, 1-2 Kasım, 2007. Hatay. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Baykan, N., Haldenbilen, S.,Ceylan, H., (2007). İzmir Limanına Yapılacak Ek Konteyner Terminalinin Depolama ve Elleçleme Kapasitesinin Araştırılması, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 343-350, 25-28 Ekim, İzmir, Turkey. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H. (2006). Development of a network design model in urban road networks in developing countries using game theory approach. Traffic and Road Safety International Congress and Exhibition, 2, pp., 685-785, 17-19 May, Ankara, Turkey. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Denizli Kent Ekonomisi, Denizli'nin Kentiçi Ulaşım Altyapısı, Ulaşımın Planlama Süreçleri ile Etkileşimi ve Geleceği, 2017 , 2017
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Kent içi Yol Ağlarında Optimum Yol Kenarı Park Yerlerinin Belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, (2013BSP009), Araştırmacı, 2013–2014. Yürütücü: Doç Dr. Hüseyin CEYLAN.
  Kayıt Detayları
 • Ulaşım Ağ Tasarım Probleminin Çözümünde Farklı Sezgisel Metotların Karşılaştırılması, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2012BSP019, Yürütücü, 08/10/2012-08/04/2014.
  Kayıt Detayları
 • Stokastik Kullanıcı Dengesi Altında Oyun Teorisi Yaklaşımı ile Ulaşım Ağ Tasarımı, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Yardımcı Araştırmacı, 2007
  Kayıt Detayları
 • Karınca Kolonisi Optimizasyonu ile Çok Türlü Ulaşım Ağlarının Tasarımı, PAÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Yardımcı Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Genetik Algoritma Ve Oyun Teorisi Yaklaşımları İle Şehiriçi Trafik Yönetimi, TÜBİTAK Kariyer Projesi, 104I119, Burslu öğrenci
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • T.C. Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışmasında Çalgılarla Toplu İcra Dalında Türkiye Birinciliği, Bodrum, 2007
  Kayıt Detayları
 • T.C. Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışmasında Çalgılarla Toplu İcra Dalında Türkiye Birinciliği, Antalya, 2004
  Kayıt Detayları
 • T.C. Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışmasında Çalgılarla Toplu İcra Dalında Türkiye Birinciliği, Antalya, 2002
  Kayıt Detayları
 • T.C. Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışmasında En İyi Solo Çalgı İcra Dalında Türkiye İkinciliği, Antalya, 2001
  Kayıt Detayları
 • T.C. Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışmasında En İyi Solo Çalgı İcra Dalında Türkiye Birinciliği, Antalya, 1999
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı