Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Uzman Dr. Soner ŞENEL
Birimi : İÇ HASTALIKLARI
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : soners@pau.edu.tr
Telefon : 444 0 728 - 2239

Eğitim Bilgileri
 
 • 1990-1994
  :  Isparta Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi
 • 1994-2000
  :  Cumhuriyet Ünivesitesi Tıp Fakültesi
  Doktora Sonrası Eğitim
   
 • 2001-2005
  :  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ihtisası
  Mesleki Deneyim
   
 • 2000-2001
  :  Ankara Ayaş Sağlık Ocağında Pratisyen Hekimlik

  Yönettiği Tezler
   
 • TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA BAZAL TROMBOSİT AKTİVASYONUNUN GLİSEMİK KONTROL İLE İLİŞKİSİ

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Taskapan MC, Senel S, Ulutas O, Aksoy Y, Sahin I, Kosar F, Taskapan H. Brain natriuretic peptide and P wave duration in dialysis patients. Int Urol Nephrol. 39(2):603-8. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Taskapan MC, Ulutas O, Aksoy Y, Senel S, Sahin I, Kosar F, Taskapan H. Brain natriuretic peptide and its relationship to left ventricular hypertrophy in patients on peritoneal dialysis or hemodialysis less than 3 years. Ren Fail.28(2):133-9 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Taskapan H, Senel S, Ulutas O, Taskapan MC, Aksoy Y, Kosar F, Aydogdu I, Sahin I. Platelet activity and serum homocysteine levels in patients with end-stage renal failure with regard to dialysis modality. Ren Fail. 28(4):303-8 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Senel S, Kaya E, Aydogdu I, Erkurt MA, Kuku I.Rheumatic diseases and chronic myelogenous leukemia, presentation of four cases and review of the literature. Rheumatol Int. 26(9):857-61. Review , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Baydar M, Dikilitas M, Sevinc A, Senel S, Senel F, Aydogdu I. Cutaneous metastasis of endometrial carcinoma with hemorrhagic nodules and papules. Eur J Gynaecol Oncol. 26(4):464-5 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • V. Cobankara,S. Senel, O. Taskoylu, H. Evrengul, A.Guclu. The Effect of on QT dispersion in Patients with Ankyllosing Spondylitis Ann Rheum Dis.Annual European Congress of Rheumatology Abstracts July Vol 67 Suplement II (AB00662) , 2008
  Kayıt Detayları
 • S. Senel, V. Cobankara, O. Taskoylu, H. Evrengul. The Effect of Anti-TNF Treatment on Myocardial Performance Index (MPI) and Tissue Doppler in Patients with Ankyllosing Spondylitis Ann Rheum Dis.Annual European Congress of Rheumatology Abstracts July Vol 67 Suplement II (AB00661) , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sahin I, Senel S, Kuku I, Taskapan MC, Aydogdu I, Keskin L, Ozgen U. Smoking increases Apo-1/Fas expression in lymphocyte in patient with Type 2 diabetes. Abstract book, 77.EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY 3-7 SEPTEMBER 2005/GÖTEBORG, SWEDEN , 2005
  Kayıt Detayları
 • Senel S, Sahin I, Kaya E, Taskapan MC, Aydogdu I. The effect of glycemic control on lymphocyte neural cell adhesion molecule (CD56) expression in patient with Type 2 diabetes. Abstract book, 195. THE EUROPEAN ASSOCİATİON FOR THE STUDY OF DİABETES 41ST ANNUAL MEETİNG 12–15 SEPTEMBER 2005, ATHENS GREECE , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Brain natriuretic peptide and its relationship to left ventricular hypertrophy in patients on peritoneal dialysis or hemodialysis less than 3 years.. , 1. Title: NT-proBNP plasma levels and echocardiographic assessment of cardiac function in patients after renal transplantation Author(s): Zbrog Z, Szuflet A, Rybinska A, et al. Source: KARDIOLOGIA POLSKA Volume: 65 Issue: 4 Pages: 345-353 Published: APR 2007 2. Title: Predictive value of brain natriuretic peptides in patients on peritoneal dialysis: Results from the ADEMEX trial Author(s): Paniagua R, Amato D, Mujais S, et al. Source: CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY Volume: 3 Issue: 2 Pages: 407-415 Published: MAR 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Şenel S, Özçelik S, Değerli S. Çocuklarda bağırsak parazitozları ve eozinofili arasındaki ilişkinin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg, 26 (3): 274-277 , 2002
  Kayıt Detayları
 • MA. Erkurt, E. Kaya, M. Baran, E. Yitmen, S. Şenel, İ. Kuku, İ Aydoğdu. Rapid Progression of Acquired Amegakaryocytic Thrombocytopenia to Myelodysplastic Syndrome: Case Report. Tukish Journal of Hematology 2005; 23(4) , 2005
  Kayıt Detayları
 • R. Sarı, İ. Şahin, İ. Pembegül, E. Uzer, S. Şenel. Atypical Presentations of Type 1 Chiari Malformation; Hemiatrophic Extremities, and Hypothalamic Hypogonadism: A Case Report. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2004; 8(3): 117-120. , 2004
  Kayıt Detayları
 • İ. Şahin, S. Şenel, R. Ulu, E. Uzer, R. Polat, R. Sarı. Lityuma Bağlı Reversibl Nefrojenik Diabet İnsipidus: Olgu Sunumu / Lithium-Induced Reversible Diabetes Insipidus: A Case Report. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;10(4): 203-205. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Dr. Soner ŞENEL, Dr. Hülya TAŞKAPAN, Türkiye Klinikleri, Dahili Tıp Bilimleri Nefroloji, Membranöz Nefropati. 2006 cilt:2 sayı:21 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Şenel S, Özçelik S, Değerli S, 2002. Çocuklarda bağırsak parazitozları ve eozinofili arasındaki ilişkinin araştırılması. Türkiye Parazitol Derg, 26 (3): 274-277 , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde Yatan Hastalarda Bağırsak Paraziti Görülme Sıklığı, Parazitlerin Boy, Kilo, Anemi ve Eozinofil Değerleri Üzerine Etkileri Tarık CAN, Semra ÖZÇELİK, Serpil DEĞERLİ, Mehmet ACIÖZ Turkiye Parazitol Derg 2008, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-053
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Murat İnanç, Yonca Çağatay, Merih Birlik, Zeynep Ozbalkan, Figen Yargucu, Ahmet Mesut Onat, Aşkın Ateş, Didem Arslan, Ömer Nuri Pamuk, Veli Yazısız, Timuçin Kaşifoğlu, Şule Yavuz, Ali Akdoğan, Ayşe Çefle, Ediz Dalkılıç, Süleyman S Koca, Soner Senel, Recep Tunç, Göksal Keskin, Taşkın Şentürk, İsmail Şimşek, Mehmet Sayarlıoğlu, Süleyman Özbek, Mehmet Derya Demirağ, Musa Temel, Esen Kasapoğlu Günal, Şeminur Haznedaroğlu, Ayhan Dinç, Veli Çobankara, Ahmet Işık, Sedat Kiraz, Haner Direskeneli, Cengiz Korkmaz, Ender Terzioğlu, Necati Çakır, Eftal Yücel, Fahrettin Oksel, Yaşar Karaaslan, Nurullah Akkoç, Eren Erken. SİSTEMİK SKLEROZ VERİTABANI OLUŞTURMA ÇALIŞMASI (SİSVOÇ): KLİNİK ÖZELLİKLER, HASTALIK AKTİVİTESİ, HASTALIK ŞİDDETİ VE FONKSİYON KAYBI IX ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ (Sözel Sunum 013) KONGRE KİTABI s: 116 , 2008
  Kayıt Detayları
 • S.Şenel, M.Hilmi Doğu, Ö.levent Tuncay, V.Çobankara AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ VE MASİF REKÜRREN BENİGN SKROTAL ÖDEM IX. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ KONGRE KİTABI s:199 , 2008
  Kayıt Detayları
 • V.Çobankara, S.Şenel, G.Kıter, G. Yüncü Leflunomid sonrası Akciğerde kaviteleşme gelişen iki olgu sunumu IX. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ KONGRE KİTABI s:195 , 2008
  Kayıt Detayları
 • S.Şenel, G.A Çağlayan, A.Güçlü, V.Çobankara ANKİLOZAN SPONDİLİT NEDENİ İLE İNFLİXİMAB ALAN HASTADA AKUT JUGULER VEN TROMBOZU IX. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ KONGRE KİTABI s:184 , 2008
  Kayıt Detayları
 • V.Çobankara, S.Şenel,Ö. Taşköylü, H.Evrengül, U.Karasu AKTİF ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA İNFLİKSİMAB ÖNCESİ VE SONRASI MYOKARD PERFORMANS İNDEKSİ(MPİ) VE DOKU DOPPLER BULGULARININ AKTİF OLMAYAN AS’LİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI IX. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ KONGRE KİTABI s:169 , 2008
  Kayıt Detayları
 • S.Şenel,V.Çobankara, Ö. Taşköylü, H.Evrengül, U.Karasu ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ETANERCEPTİN VENTRİKÜLER REPOLARİZASYONU ÜZERİNE ETKİSİ. IX. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ KONGRE KİTABI s: 153 , 2008
  Kayıt Detayları
 • V.Çobankara, S.Şenel, Ö. Taşköylü, U.Karasu, H.Tanrıverdi PRİMER SJÖGREN SENDROMUNDA ANTİ-RO/LA Ve ROMATOİD FAKTÖRÜN QT DİSPERSİYONUNA ETKİSİ IX. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ KONGRE KİTABI s:152 , 2008
  Kayıt Detayları
 • V.Çobankara, S.Şenel, N. Yıldız, S. Hacıoğlu.RHidradenitis Süpürativa Ve Spondiloartropatili Olgu Sunumu. Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s: 135 , 2007
  Kayıt Detayları
 • V.Çobankara, A.Güçlü, S.Şenel, Ç. Öncel.Myastenia Gravese Bağlı Diplopi Gelişen Polimyaljia Romatikalı Olgu Sunumu Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s: 133 , 2007
  Kayıt Detayları
 • V.Çobankara, S.Şenel,A.Güçlü M.H.Doğu. Ankilozan Spondilitli Hastada İnfliximab Tedavisi Sonrası Kolon Adenokarsinom Gelişimi: Literatürdeki İlk Vaka Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s: 119 , 2007
  Kayıt Detayları
 • S.Şenel, M.H.Doğu, A.Güçlü, U.Karasu, V.Çobankara. Hemodiyalize Giren Ankilozan Spondilitli Hastada Etanercept Deneyimi Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s: 119 , 2007
  Kayıt Detayları
 • V.Çobankara, S.Şenel, M.H.Doğu, A.Güçlü, S.Özkurt. Anti-TNF Kullanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s:103 , 2007
  Kayıt Detayları
 • S.Şenel, S.Hacıoğlu,A.Güçlü, i.Sarı,V.Çobankara. Herediter Hemorajik Telenjiektazi(Osler-Weber Rendu Sendromu ) Ve Ankilozan Spondilitli Olgu Sunumu. Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s:116-117 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Veli Çobankara, Soner Şenel, Uğur Karasu, Göksel Kıter, Fatma Evyapan. Anti-TNF Tedavi Esnasında Akciğer Tüberkülozu saptanan İki Olgu. Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s:96. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Veli Çobankara, Soner Şenel, Fulya Akın, Selma Dinçer Tekekoğlu, Mehmet Baştemir. Graves Hastalığı Nedeniyle Propil Tiyourasil (Ptu) Kullanan Marfan Sendromlu Hastada Mpo-Anca Pozitif Ağır Vaskülit Gelişimi:Olgu Sunumu Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s: 99-100. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aydın Güçlü, Ömür Kuru, Soner Şenel, Deniz Kuru, Harun Evrengül, Veli Çobankara. Asemptomatik Behçet Hastalarında Ekokardiyografik olarak Sağ Ventrikül Myokard Performans İndeksinin Değerlendirilmesi.Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s:119. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aydın Güçlü, Ömür Kuru, Soner Şenel, Deniz Kuru, Harun Evrengül, Veli Çobankara. Behçet Hastalarının Artmış Riskinin Bir Ön Göstergesi Olan QT Dispersiyonu ile Değerlendirilmesi.Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı s:120. , 2006
  Kayıt Detayları
 • V.Çobankara, S.Şenel, S.D.Tekekoğlu, A.Güçlü, İ.G.Kara. Nekrotizan Vaskülit Tablosu İle Başvuran Ve Sonrasında Akciğer Ca Tanısı Alan İleri Evre Ankilozan Spondilitli Olgu. Romatoloji Kongresi Kongre Kitabı sayfa 129-130 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Veli Çobankara, Olçun Ümit Ünal, Soner Şenel, Ali İhsan Bozkurt. Denizli Tekstil İşçileri Arasındaki Fibromyalji Prevalansı. Romatoloji Kongresi 2006 Poster Kitabı s:150 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Çobankara V, Şenel S, Karasu U, Kıter G, Evyapan F. Anti-TNF tedavi sırasında akciğer tüberkülozu saptanan iki olgu. Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği Kongresi, Romatoloji Kongre Kitabı 2006: 96 (P042). , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ekici, G., Ş. Şenel., N. Yağcı., V. Çobankara, ve U. Cavlak, “Anti-TNF Tedavisinin Ankilozan Spondilitli Hastalarda Ağrı ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi: Ön Çalışma Sonuçları” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 119. , 2007
  Kayıt Detayları
 • İ. Şahin, S. Şenel, E. Kaya, MÇ. Taşkapan, İ. Aydoğdu. Tip 2 diyabetli hastalarda glisemik kontrolun lenfosit CD 56 ekspresyonuna etkisinin değerlendirilmesi. Özetler kitabı, 53.41. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 MAYIS 2005/ ANTALYA , 2005
  Kayıt Detayları
 • S.Şenel, İ. Şahin, İ. Kuku, İ. Aydoğdu, Ü. Özgen, L. Keskin. Tip 2 diyabetli hastalarda trombosit aktivasyon göstergeleri ile glisemik kontrol arasındaki ilişkinin in vivo değerlendirilmesi. Özetler kitabı, 76.41. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 MAYIS 2005/ ANTALYA , 2005
  Kayıt Detayları
 • İ.Şahin, S. Şenel, İ. Kuku, MÇ. Taşkapan, İ. Aydoğdu, L. Keskin. Sigara içimi Tip 2 diyabetli hastalarda lenfosit Apo-1/Fas ekspresyonunu artırıyor. Özetler kitabı, 116. , 2005
  Kayıt Detayları
 • L. Keskin, İ. Şahin, S. Şenel, Bentli R, MÇ. Taşkapan. Obez hastalarda C-Reaktif protein ve fibrinojen düzeyleri ile antropometrik ve metabolik parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Özetler Kitabı, 201.28. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 21-25 EYLÜL 2005/ ANTALYA , 2005
  Kayıt Detayları
 • S. Şenel, İ. Şahin, İ. Aydoğdu. Tip 2 diyabetik hastalarda Mean Platelet Volümü (MPV) glisemik kontrolden bağımsız olarak artmaktadır. Özetler Kitabı, 232.28. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 21-25 EYLÜL 2005/ ANTALYA , 2005
  Kayıt Detayları
 • S. Şenel, E. Kaya, İ. Kuku, MA. Erkurt, R.İ. Öner, O. Özhan, H. Diri, İ. Aydoğdu. Kollojen doku hastalığı ile takip edilen dört hastada görülen Kronik Miyelositer Lösemi. Özetler kitabı, 136.XXX. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 10-14 EKİM 2003/ İSTANBUL , 2003
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • IX. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ 11-15 EKİM 2008 BELEK, ANTALYA , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • FROM CLİNİCAL RESEARCH TO PUBLİCATİON FEBRUARY 25-26 2007 İSTANBUL , 2007
  Kayıt Detayları
 • 1. ULUSLARARASI KATILIMLI ADANA DİABETES MELLİTUS, OBEZİTE ve METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU 30 NİSAN 2005 ADANA , 2005
  Kayıt Detayları
 • 3rd Turkish-Greek Rheumatology Days September 27-30, 2007 - Kuşadası, Aydın , 2007
  Kayıt Detayları
 • Evinece Based Clinical Research:Design-Analysis-Publication for Creating Evidence in Rheumatology 25 Feb-1 March Vienna/ Avusturya , 2008
  Kayıt Detayları
 • The "2nd EULAR/EUSTAR Scleroderma Course 2007" Kerckhoff Clinic, Bad Nauheim, Germany , 25-28th Jan 2007
  Kayıt Detayları
 • EULAR The annual european congress of rheumatology 13-16 June, Barcelona , 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • ROMATOLOJİDE SON X YIL SEMPOZYUMU 9-11 MAYIS İZMİR , 2008
  Kayıt Detayları
 • KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİ KURSU 2. AKDENİZ ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU 26 NİSAN ANTALYA , 2006
  Kayıt Detayları
 • YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİ KURSU 1 EYLÜL ÖLÜDENİZ-FETHİYE , 2007
  Kayıt Detayları
 • YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİ KURSU 1 EYLÜL ÖLÜDENİZ-FETHİYE , 2007
  Kayıt Detayları
 • OSTEOPOROZ KURSU 1 EYLÜL 2006 ÇEŞME-İZMİR , 2006
  Kayıt Detayları
 • YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ROMATOLOJİ EĞİTİM KURSU 12-14 MAYIS 2006 İZMİR , 2006
  Kayıt Detayları
 • UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ve UZMANLAR İÇİN İLERİ DÜZEY EĞİTİM KURSU-ROMATOLOJİDE YENİLİKLER VE ZOR OLGULAR 24-27 MAYIS 2007 ANTALYA , 2007
  Kayıt Detayları
 • UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ve UZMANLAR İÇİN İLERİ DÜZEY EĞİTİM KURSU 26-27 NİSAN 2007 ANKARA , 2007
  Kayıt Detayları
 • 22. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI 1-3 EYLÜL 2005 MALATYA , 2005
  Kayıt Detayları
 • KARDİYOLOJİDE ACİL HASTALIKLAR VE TEDAVİLERİ 7-8 EKİM 2004 MALATYA , 2004
  Kayıt Detayları
 • III. HEMATOLOJİ İLK BASAMAK KURSU 10 EKİM 2003 İSTANBUL , 2003
  Kayıt Detayları
 • İMMUNOHEMATOLOJİ KURSU 10 EKİM 2003 İSTANBUL , 2003
  Kayıt Detayları
 • 23. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 3-5 NİSAN 2003 MALATYA , 2003
  Kayıt Detayları
 • GAPDİAB2002 GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYABET DESTEK PROGRAMI- DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 11.01.2002 MALATYA , 2002
  Kayıt Detayları
 • IX. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ 11-15 EKİM 2008 BELEK, ANTALYA , 2008
  Kayıt Detayları
 • 5.ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ 19 – 23 Mart 2008 Polat Renaissance Otel / ERZURUM , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Romatoloji Kongresi 2007 LYKIA WORLD ÖLÜDENİZ – FETHİYE , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Romatoloji Kongresi Çeşme – İzmir, 1–5 Eylül 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • 4. Anadolu Romatoloji Günleri. Concorde Resort Otel,25-28 Mayıs 2006, Antalya , 2006
  Kayıt Detayları
 • Anadolu Romatoloji Günleri 5-9 Mayıs 2004, Gaziantep , 2004
  Kayıt Detayları
 • 28. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 21-25 EYLÜL 2005/ ANTALYA , 2005
  Kayıt Detayları
 • 41. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 MAYIS 2005/ ANTALYA , 2005
  Kayıt Detayları
 • XXX. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 10-14 EKİM 2003/ İSTANBUL , 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • A 24-week, dose-ranging, multi-center, double-blind, double-dummy, active-controlled study to evaluate Canakinumab (ACZ885) for phrophylaxis of signs and symptoms of acute flares in chronic gout patients initiating allopurinol therapy
  Kayıt Detayları
 • A Phase IIIB Multicenter, Randomized, Double-Blind, Double-Dummy Study to Compare the Efficacy and Safety of Abatacept Administered Subcutaneously and Intravenously in Subjects With Rheumatoid Arthritis, Receiving Background Methotrexate, and Experiencing an Inadequate Response to Methotrexate
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA BAZAL TROMBOSİT AKTİVASYONUNUN GLİSEMİK KONTROL İLE İLİŞKİSİ İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK TEZİ MALATYA-2005
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTA EĞİTİMİ KONFERANSI, PAU KONFERANS SALONU 17 EKİM 2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı