Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Muhammet USAK
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : Almanca, İngilizce
E-Posta : musak@pau.edu.tr
Telefon : 02582125555A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Bağ H., Kara İ, Uşak M., Kimya ve Fizik Eğitimiyle ilgili Makaleler Bibliyografyası, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12), 48-59, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Gezer, K., Köse, S., Durkan, N. ve Uşak, M. (2003). Biyoloji Alanında Yapılan Program Geliştirme Çalışmalarının Karşılaştırılması: Türkiye, İngiltere ve ABD Örneği. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2): 49–62. , Ünal, S., Coştu, B. ve Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2: 183–262.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Erhan EKİCİ, Fatma TAŞKIN EKİCİ, Muhammet UŞAK, Kutret GEZER, (2001), Fen Bilimleri Laboratuar Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlüklerin Saptanması ve Bir Çözüm Önerisi, “Laboratuar Rehber Öğreticisi”, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül 2001, İSTANBUL , 2001
  Kayıt Detayları
 • GEZER, Kudret, TAŞKIN EKİCİ, Fatma, EKİCİ, Erhan, UŞAK, Muhammet, (2001), Çivril Yöresi Makrofungusları, Geçmişten Günümüze Çivril Sempozyumu, Eylül 2001, Çivril (Denizli), , 2001 , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Erhan EKİCİ, Fatma TAŞKIN EKİCİ, Muhammet UŞAK, Kutret GEZER, (2001), Fen Bilimleri Laboratuar Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlüklerin Saptanması ve Bir Çözüm Önerisi, “Laboratuar Rehber Öğreticisi”, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül 2001, İSTANBUL http://www.fenokulu.net/labuyigret.htm , 2001
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Asian Journal of Scientific Research
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı