Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Esra UCAK
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : ingilizce (üds:79)
E-Posta : eucak@pau.edu.tr
Telefon : 2129600A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Uçak, E. and Bağ, H. Middle School Pupils' Self Efficacy Towards Science and Technology Education. Journal of Baltic Science Education.11 (3), 203-215. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Say, S., Uçak, E., Aldan Karademir, Ç., Çekbaş, Y. A Computer Game Implementation: Individually or in a Group. The Turkish Online Journal of Educational Technology – September 2015, Special Issue 4 for INTE 2015, pp 8-13. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Uçak, E., Say, S., Yurdakal, I., From The Perspective Of Preservice Teachers, The Accomplishment Levels Of Primary School Teachers' Effective Teacher Attitudes In Science Lessons. The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2015, Special Issue 2 for INTE 2015, pp 251-257. , 2015
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Ekici, Taşkın, F., Karademir, Aldan, Ç., Uçak, E., Ekici, E. Primary School Teachers' Opinions and Application Levels Related to Constructivist Approach to the Subjects of Voice and Light. Eurasian Journal of Physic and Chemistry Education. 3(2), 112-126 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Saracaloğlu, A. S., Karademir, Ç. A., Uçak, E. Investigation of Sixth, Seventh, Eight Grade Students' Problem Solving Skills in Terms of Different Variables. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. 14a, 85-90. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Yakar, Z., Taşkın-Can, B., Uçak, E. (2010). Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Fen Öğretmen Adaylarının Fen Öğretme Felsefelerine Etkisi (The Effectiveness of Methods of Teaching Courses on Preservice Science Teachers’ Philosophy About Science Teaching), The e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1469-1482, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Karademir,A.Ç.,Uçak,E. The Effect of Between Class Ability Grouping on 7th Grade Students'Academic Achievement on the Unit "If there were no pressure? In Science and Technology Education. Eurasian Journals Physic and Chemistry Education. 1 (1):32-44. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Uçak,E., Uşak,M., Bağ,H. "Enhancing Learning Through Multiple Intelligences In Elementary Science Education. Journal of Baltic Science Education, 10 :61-69. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Uçak, E., Köse, S. and Ç. Aldan Karademir (2009), “The Science Pre-Service Teachers’ Opinions Related to Portfolio Files”, e -Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 908-922. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Uçak, E., Köse, S. and Ç. Aldan Karademir (2009), “The Science Pre-Service Teachers’ Opinions Related to Portfolio Files”, e -Journal of New World Sciences Academy, 4(3), 908-922. , Çakan, M., Mıhladız, G. and Göçmen-Taskın, B. (2010). How Portfolio Use Affects Students’ Learning and Their Attitudes toward 6th Grade Science Lesson. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2): 362-377.
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Kurnaz, M. A. and Sağlam-Arslan, A. (2011). A Thematic Review of Some Studies Investigating Students’ Alternative Conceptions about Energy. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education 3(1): 51-74.
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Arslan-Saglam, A. (2010). Cross-Grade Comparison of Students’ Understanding of Energy Concepts, Journal of Science Education and Technology 19(3): 303-313.
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Töman, U. ve Çimer-Odabaşı, S. (2011). Enerji Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(I-II), 31-43.
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. ve Çökelez, A. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Enerji ve Enerji ile İlgili Kavramları Algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, 52-73.
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Kurnaz, M. A. and Arslan Sağlam, A. (2009). Using the Anthropological Theory of Didactics in Physics: Characterization of the Teaching Conditions of Energy Concept and the Personal Relations of freshmen to this Concept, Journal of Turkish Science Education 6(1), 72-88.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Karakaş, A., Uçak, E., Say, S. ve Bağ, H. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Aldan, Karademir, Ç., Uçak, E., Bağ, H. "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar" X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde. , 27-30 Haziran 2012
  Kayıt Detayları
 • A. Seda SARACALOĞLU, Çiğdem ALDAN KARADEMİR, Esra UÇAK. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. IX.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül, İzmir. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Esra UÇAK, Çiğdem ALDAN KARADEMİR, Hüseyin BAĞ. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlılığın Bir Boyutu Olan Bilimin Doğasına Yönelik Algılama Düzeyleri. IX.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi.23-25 Eylül,İzmir. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Uçak, E.,Aldan Karademir,Ç., Bağ,H. "What are Turkish Teachers' Attitudes and Opinions about Constructivist Approach? In The West of Turkey"Proceedings of the 6th International Conference on Education, JULY 8-10, Samos Island, Greece. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bilen, K. & E. Uçak (2010). Predict-Observe-Explain (POE) Strategy as a Diagnostic Tool to Determine Pre-service Primary Teachers’ Misconception on Food Synthesis of Plants and Photosynthesis. Proceedings of the 6th International Conference on Education, JULY 8-10, Samos Island, Greece, 96-105. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Uçak,E.,Baştürk,R. "Effects Upon The Success and Memory of Multiple Intelligences of 7th Year Primary School Students "Regarding Element Classification and Transformation".I.Uluslarası Yaşayan Öncüler Kongresi,Burdur. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Karademir,A.Ç., Uçak,E., "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen Bilgisi Laboratuarı Dersine İlişkin Tutumları. XV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Uçak,E.,Kanmaz,A.,Bengiç,G. "The Learning Styles of Preservice Teachers and Relationship Between Demographics and Learning Styles"I.Uluslarası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,Çanakkale. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Uçak, E., Taşkın Ekici, F., Ekici, E., (2009), A General Outlook To The Relation Between Multi-Intelligence And The Learning Styles Of Prospective Teachers In Science, The 1st International Conference of Living Theorists "Howard Gardner", May 2009, Burdur, Turkey , 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı