Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Bekir Sami SAZAK
Birimi : ELEKTRİK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : sazak@pau.edu.tr
Telefon : 2963021

Eğitim Bilgileri
 
 • 1984-1988
  :  Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
 • 1993-1997
  :  Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi. Elektrik Mühendisliği. University of Glamorgan İngiltere

  Yönettiği Tezler
   
 • Selim Köroğlu, “Yüksek Güç Katsayılı Bir Fazlı İndüksiyonlu Isıtma Sisteminin Tasarlanması” Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimlesi Enstitüsü, Denizli. (Şubat 2002 de tamamlandı) Engin Çetin, “Fotovoltaik Panel Çıkış Geriliminin Sabitlenmesi ve Alternatif Akıma Dönüştürülmesi” Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimlesi Enstitüsü, Denizli. (Şubat 2002 de tamamlandı) Selim Öncü, “Bir Fazlı Yüksek Verimli Ev Tipi Bir İndüksiyon Isıtma Sistemi” Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimlesi Enstitüsü, Denizli

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Yilmaz, S., Sazak, B.S., Cetin, S. Design and Implementation of Web-Based Training Tool for a Single Switch Induction Cooking System Using PHP. Electronics and Electrical Engineering. No. 3 (99), 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • . S.Cetin, B.S. Sazak,"Triple Half Bridge Series Resonant Inverter for Home Cooking Applications", International Review of Electrical Engineering (IREEE), vol.4, no.2, pp.168-173, March-April 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • ., “A Simplified Procedure For The Optimal Design Of Induction Cooking Appliances”, International Journal of Electronics, Vol.94, No:3 pp , 197-208. March 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Sazak B. S., 2004 “A Capacitor Voltage Clamped Dual Half Bridge Series Resonant Inverter for Home Cooking Applications” International Journal of Electronics, Vol.91, No:5, pp 279-287, May 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • S. Cetin, B.S. Sazak ,H.Bodur “A Comparative Study of Dual Half-Bridge Inverter Topologies Used in Induction Cooking” Electrical Engineering/Electronics, Computer, Communications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON) pp.314-317, vol.1, Pattaya Chonburi, Thailand, May 6-9, 2009, , 2009
  Kayıt Detayları
 • Öncü S., Sazak B. S., 2006 “Tek Anahtarlı İnverterlerde Bazı Kontrol Palslerinin Silinmesiyle Güç Kontrolu”, Journal of the Faculty of Engineering and Archtecture of Gazi University, Vol.21, No:1, pp 123-127. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Çetin E. ve Sazak B. S., “Fotovoltaik Enerji Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılabilecek Bir Seri Rezonans İnvertör Devresinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, S:339-346, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Sazak B. S., Çetin E. ve Ükte A., “Modüler İndüksiyon Isıtma Sistemi”, Makine&Metal Teknolojisi Dergisi, Sayı:123, S:57-60, Mart , 2002
  Kayıt Detayları
 • “Mutfak Tipi İndüksiyon Isıtma Cihazları İçin Üç Çıkışlı Bir Seri Rezonans İnverter Uygulaması” Teknoloji Dergisi , Cilt 8, Sayı 1, 7-16. , 2006
  Kayıt Detayları
 • “Bir Ev Tipi İndüksiyon Isıtma Tasarım Metodu” Teknoloji Dergisi , Cilt 8, Sayı 4, 321-329. , 2005
  Kayıt Detayları
 • “Mutfak Tipi Isıtma Uygulamaları İçin İki Çıkışlı Bir İndüksiyon Isıtma İnverteri Tasarımı”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt No:12 Sayı:3. , 2006
  Kayıt Detayları
 • “E Sınıfı İnverterli Mutfak tipi Bir İndüksiyon Isıtma Uygulaması” Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Müh. ve Fen Bilimleri Dergisi Sayı:2004/2., s.68-73. , 2004
  Kayıt Detayları
 • “Fotovoltaik Enerji Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılabilecek Bir Seri Rezonans İnvertör Devresinin İncelenmesi” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt No:10, Sayı 3. , 2004
  Kayıt Detayları
 • “Mutfak Uygulamaları İçin Yarım Köprü Seri Rezonans İnvertörlü İndüksiyon Isıtma Sistemi Tasarımı”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt No:8 Sayı:2., s.167-172. , 2002
  Kayıt Detayları
 • “Design of a 500W Resonant Induction Heater”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt No:5 Sayı:1, s.871-878. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Sıfır-Akım Anahtarlama Tekniğinin Buck Konvertöre Uygulanması” Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi Sayı: 1999-1 s.33-42. , 1999
  Kayıt Detayları
 • “A Novel Three Phase Unity Power Factor Converter” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt No:4, Sayı:3,s. 725-731. , 1998
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • B. S. Sazak, S.Yılmaz and S.Cetin “Interactive Web-Based Training Tool for a Single Switch Induction Cooking System” ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2009) pp.133-136, May 4 - 6, 2009, Bangkok, THAILAND , 2009
  Kayıt Detayları
 • Sazak, B. S., Öner, Y. ve Çetin, E., “Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğinin Yarıiletken Soğutucu Ölçülerine Etkisi”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 28-30 Eylül, Konya , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sazak B. S., Çetin E. ve Ükte A., “Modüler İndüksiyon Isıtma Sistemi”, 10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 24-28 Mayıs, İstanbul , 2000
  Kayıt Detayları
 • Öner, Y., Çetin, E., Ükte, A., Sazak, B. S. ve Keserlioğlu, M. S. “Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Küresel Motor ile Yapılması”, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 28-30 Eylül, Konya , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E., Köroğlu, S. ve Sazak, B. S., “Yol Aydınlatma Uygulamalarında Sıfır-Akım Anahtarlamalı Fotovoltaik Sistemlerin Kullanılması”, 5. Ulusal Aydınlatma Kongresi, S:161-166, 7-8 Ekim, İstanbul , 2004
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E. ve Sazak, B. S., “Fotovoltaik Hücre Malzeme Yapısı ve Sistem Verimine Etkisi”, DMS 2004 Denizli Malzeme Sempozyumu, 14-16 Nisan, Denizli , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kırçay A., Çetin E. ve Sazak B. S., “Güneş/Rüzgar Hibrit Güç Sistemi ve Üç Fazlı PWM İnvertör Kullanarak Bir ve Üç Fazlı Yüklerin Beslenmesi”, YEKSEM’2001 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, S:299-304, 18-20 Ocak, İzmir , 2001
  Kayıt Detayları
 • Çetin E., Ükte A. ve Sazak B. S., “Bir DC Alıcıyı Besleyen Güneş Pili Sisteminin Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğiyle Veriminin Arttırılması”, ELECO’2000 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Elektrik Bildiriler Kitabı, S:176-180, 8-12 Kasım , 2000
  Kayıt Detayları
 • Çetin, E., Keserlioğlu, M. S. ve Sazak, B. S., “Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Z80 Mikroişlemcisi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi”, 6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, 21-23 Haziran, İzmir , 2001
  Kayıt Detayları
 • D Sınıfı bir Seri Rezonans İndüksiyon Isıtma İnverterinin Matlab ve Pspice Benzetimlerinin Karşılaştırılması” UMES’07, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Semp. Kocaeli,20-22 Haziran 2007, s 251-254. , 2007
  Kayıt Detayları
 • “Yol Aydınlatma Uygulamalarında Sıfır-Akım Anahtarlamalı Fotovoltaik Sistemlerin Kullanılması” 5.Ulusal Aydınlatma Kongresi,7-8 Ekim CNR Fuar Merkezi İstanbul, s.161-166 , 2004
  Kayıt Detayları
 • “Fotovoltaik Hücre Malzeme Yapısı ve Sistem Verimine Etkisi” 10.Denizli Malzeme Sempozyumu, 14-15-16 Nisan , Denizli s.369-374. , 2004
  Kayıt Detayları
 • “Çağdaş Mesleki Teknik Eğitim:Sorunlar ve Giderme Çareleri” Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 8-9 Haziran, İstanbul s.135-138. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Z-80 Mikroişlemcisi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi” 6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu 21-24 Haziran, İzmir s.39-43 , 2001
  Kayıt Detayları
 • Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Z-80 Mikroişlemcisi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi” 6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu 21-24 Haziran, İzmir s.39-43 , 2001
  Kayıt Detayları
 • “Güneş/Rüzgar Hibrit Güç Sistemi ve Üç Fazlı PWM İnverter Kullanarak Bir Ve Üç Fazlı Yüklerin Beslenmesi” YEKSEM’2001Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 18-20 Ocak, İzmir, s.299-304. , 2001
  Kayıt Detayları
 • İşletmelerde Enerji Tüketim Standartının Oluşturulması”, ELECO’2000, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 8-12 Kasım, Bursa, s.243-246 , 2000
  Kayıt Detayları
 • ,“Bir DC Alıcıyı Besleyen Güneş Pili Sisteminin Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğiyle Veriminin Arttırılması”, ELECO’2000, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 8-12 Kasım, Bursa, s.176-180 , 2000
  Kayıt Detayları
 • “İndüksiyonla Isıtmada Kullanılan Güç sistemleri ve Yarıiletken Anahtar Elemanlarındaki Gelişmeler”, 8. Denizli Malzeme Sempozyumu, 26-28 Nisan, Denizli, s.435-439. , 2000
  Kayıt Detayları
 • “Bilgisayar Yardımıyla Büyük Bir İndüksiyon Isıtma Sisteminin Tasarlanması”, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt :2, ULIBTK, 28-29 Şubat, Sakarya, s. 762-767. , 2000
  Kayıt Detayları
 • “İndüksiyonla Kaynak Güç Sistemleri Ve Kullanılan Yarıiletken Elemanlardaki Gelişmeler” Kaynak Teknolojisi II.Ulusal Kongre ve Sergisi, 12-13 Kasım, Ankara, s.157-162. , 1999
  Kayıt Detayları
 • “Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Meslek Dersleri Öğretiminde Bilgisayar Destekli Eğitim”, I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 28-30 Nisan, Çanakkale, s.137-140. , 1999
  Kayıt Detayları
 • “Mesleki Ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Yönlendirilmesi”, I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 28-30 Nisan, Çanakkale, s. 133-136. , 1999
  Kayıt Detayları
 • “Elektrik Enerjisinin Kullanım Alanlarının Artmasının Çevre Kirliliğine Etkileri Ve Azaltılması İçin Bir Öneri”, 5-6-7 Mayıs, Denizli Bilim Günleri Bildiriler Kitabı s.399-404. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Çetin S., Sazak B.S.,2007. “An Induction Cooking Appliance for Alternative Loads”, Proceeding of Applied Electronics, International Conference University of Wst Bohemia(APPEL 2007) Vol.1, pp 29-32, 5-6 September, Czech Republic , 2007
  Kayıt Detayları
 • Sazak B.S., Çetin S., Öncü S.,2007. “Evaluation of An Induction Heated Cooking Application”, Proceeding of Applied Electronics, International Conference University of Wst Bohemia(APPEL 2007) Vol.1, pp 187-190, 5-6 September, Czech Republic , 2007
  Kayıt Detayları
 • Öncü S., Çetin S., Sazak B. S., 2006, “ Analysis and Simulation of Voltage Fed Class-E Inverter”, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation, MS2006, Konya, 28-30 August s.49-51. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Çetin S., Öncü S., Sazak B. S., 2006, “Computer Aided Design Of A Three Output Induction Cooking Appliance Used in Home Cooking Applications”, Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation, MS2006, Konya, 28-30 August s.39-41. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Öner Y., Çetin E., Ükte A., Sazak B. S., Keserlioğlu M.S., 2005,“Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Küresel Motor ile Yapılması” 4. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 28-30 Eylül,s. 521-526. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sazak B. S., Öner Y., Çetin E., 2005,“Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğinin Yarıiletken Soğutucu Ölçülerine Etkisi”, 4. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 28-30 Eylül,s. 326-330. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Çetin S., Sazak B. S., 2005, “Mutfak Tipi İndüksiyon Uygulamaları İçin Üç Yarım Köprü Seri Rezonans İnverter” 4. International Advanced Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, 28-30 Eylül,s. 278-282. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sazak B. S., Çetin E., Ükte A., 2000 “Modüler İndüksiyon Isıtma Sistemi”, Proceedings of the 10. International Metallurgy and Materials Congress, Vol.1 24-28 Mayıs, İstanbul, s.403-409. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Sazak B. S., 1999, “A Three Phase Input Unity Power Factor Quasi-Resonant Inverter” International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO’99 1-5 Aralık, Bursa, s.450-454 , 1999
  Kayıt Detayları
 • Sazak B. S., 1999, “Elektronik Konvertörlerde Anahtar Kayıplarının Azaltılması” 2. International Advanced Technologies Symposium, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 8-10 Mart, İstanbul, s.31-36. , 1999
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • 4 th International Advanced Technologies Symposium, 28-30 September 2005, Konya. , SAZAK, B. S., ÖNER, Y. ve ÇETİN, E.,
  Kayıt Detayları
 • 4 th International Advanced Technologies Symposium, 28-30 September 2005, Konya. , ÖNER, Y., ÇETİN, E., ÜKTE A. ve SAZAK, B. S.,
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • AB Eylem 4.3 Gençlik Projesi
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • AB Eylem 4.3 Gençlik Projesi
  Kayıt Detayları
 • LdV hareketlilik projesi
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • YL Tez Danışmanlığı(Sevilay Çetin)
  Kayıt Detayları
 • YL Tez Danışmanlığı(Selim Öncü)
  Kayıt Detayları
 • YL Tez Danışmanlığı(Engin Çetin)
  Kayıt Detayları
 • YL tez danışmanlığı(Selim Köroğlu)
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Özel Konulu Ders(FBE)
  Kayıt Detayları
 • Elektroteknik(Mak Müh)
  Kayıt Detayları
 • Endüstriyel Elektronik
  Kayıt Detayları
 • Elektrik Mak ve Kontrolu
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Pamukkale üniversitesi Proje Ödülü
  Kayıt Detayları
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü(BYTP), 23.07.2007-156036 TÜBİTAK
  Kayıt Detayları
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü(BYTP), 18.08.2004-2063 TÜBİTAK
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Elektrik Bl.Başk
  Kayıt Detayları
 • Elektrik Bl.Başk
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Etik kurul Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Kurul Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Kurul Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi
  Kayıt Detayları
 • Teknik Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Yard.Doç.Temsilcisi
  Kayıt Detayları
 • Dekan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Dekan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı