Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Soner HALDENBILEN
Birimi : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : shaldenbilen@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 2953361A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Haldenbilen, S. ve Ceylan H, “Transport Demand Estimation based on Genetic Algorithm Approach” Transportation Planning and Technology, V:28, No:6, pp.403-426, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Cenk Ozan, Soner Haldenbilen, Halim Ceylan. "Estimating emissions on vehicular traffic based on projected energy and transport demand on rural roads: Policies for reducing air pollutant emissions and energy consumption", Energy Policy 39, 2542-2549 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S., Ant Colony Optimization Approach for Optimizing Traffic Signal Timings, Ant Colony Optimization: Methods and Applications,Edited by Avi Ostfeld, ISBN:978-953-307-157-2,INTECH. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O. Development of Delay Models with Quasi-Newton Method Resulting From TRANSYT Traffic Model, Journal of Scientific and Industrial Research, 69(2), 87-93 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S.,Ceylan H., Ceylan H. Estimating transport energy demand using ant colony optimization, Energy Sources Part B, 7(2), 188-199. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S., Ceylan H., Ceylan H., A new solution algorithm for improving performance of ant colony optimization, Applied Mathematics and Computation,211(1),75-84 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Ceylan H., Haldenbilen S., Baskan O., Transport Energy Modeling with Meta-Heuristic Harmony Search Algorithm, an Application to Turkey, Energy Policy, Vol 36(7), pp. 2527-2535 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S. “Fuel price determination in transportation sector using predicted energy and transport demand” Energy Policy (Basımda), 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S. ve Ceylan H, “Transport Demand Estimation based on Genetic Algorithm Approach” Transportation Planning and Technology, V:28, No:6, pp.403-426, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S. ve Ceylan H, “The developmnet of a policy for road tax in Turkey, using a genetic algorithm approach for demand estimation”. Transportation Research 39A, 861-877 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S. ve Ceylan H, “Genetic algorithm approach to estimate transport energy demand in Turkey”, Energy Policy, 33, pp.89-98, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Evaluation of Residential Area Proposals Using Spatial Interaction Measure: Case Study of Denizli, Turkey. Gulhan, Gorkem; Ceylan, Halim; Haldenbilen, Soner. 16th Meeting of the Euro-Working-Group-in-Transportation Location: Porto, PORTUGAL Date: SEP, 2013. , 2013
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Haldenbilen, S. ve Ceylan H, “Genetic algorithm approach to estimate transport energy demand in Turkey”, Energy Policy, 33, pp.89-98, 2005. , 2005 , -->1)Title: Use of artificial neural networks for transport energy demand modeling Author(s): Murat YS, Ceylan H Source: ENERGY POLICY Volume: 34 Issue: 17 Pages: 3165-3172 Published: NOV 2006 Times Cited: 3
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S. ve Ceylan H, “The developmnet of a policy for road tax in Turkey, using a genetic algorithm approach for demand estimation”. Transportation Research 39A, 861-877 2005 , 2005 , -->1) Title: Transport demand management in Turkey: A genetic algorithm approach Author(s): Haldenbilen S, Ceylan H Source: TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY Volume: 28 Issue: 6 Pages: 403-426 Published: DEC 2005 Times Cited: 0
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Başkan Ö., Haldenbilen S. (2011) Stokastik Kullanıcı Dengesi Trafik Atama Probleminin Sezgisel Metotlar Kullanılarak Çözülmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 55-74. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Cenk Ozan, Halim Ceylan, Soner Haldenbilen, A. Bora Yaşar, "Kentiçi Otobüs Taşımacılığında Talep Tahmini ve Fiyat Analizleri: Denizli Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt:12 Sayı:1 sh.47-61 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ozan C., Başkan Ö., Haldenbilen S., Derici E. Trafik Kazalarının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 16(3), 325-333. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., Murat, Y. Ş., Başkan, Ö., Ceylan, H., Türkiye’de Ulaştırma Eğitimi İçin Yeni Bir Model, Akademik Dizayn Dergisi, Vol 2(1), 15-20 , 2008
  Kayıt Detayları
 • "Yaklaşık Hesaplama Metodu ile Sinyalize Kavşaklarda Geçikme Bileşenlerinin Matematiksel Çözümü", H., CEYLAN, Ö., BAŞKAN, H., CEYLAN, S., HALDENBİLEN., Mühendislik Bilimleri Cilt 13, Sayı 2, Sayfa, 279-286, Denizli, TURKEY , 2007
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S., Baykan N., Murat Y.Ş. ve Meriç N., Kentlerde Otopar Sorunu: Denizli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, V:5 N:1-2, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., ve Haldenbilen, S., “Şehirler Arası Ulaşım Talebinin Genetik Algoritma ile Modellenmesi”, 3599-3618, yazı 238, İMO Teknik Dergi, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., ve Haldenbilen, S., “Genetik algoritma yaklşımı ile avrupa birliği üyeliği sürecinde türkiyede beklenen ulaşım talebi ve yönetimi üzerine bir yaklaşım”. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-1, pp. 153-159, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kentlerimizde Otopark Yönetim Stratejilerinin Trafik Dolaşım Açısından Değerlendirilmesi: Süleymanpaşa ilçesi, Tekirdağ Örneği. 12.Ulaştırma Kongresi, Adana , 2017
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Ozan, C., Haldenbilen, S., Ceylan, H., “Modifiye Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi İle Fonksiyon Minimizasyonu”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, s. 6-10, 3-4 Temmuz 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozan, C., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., “Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi İle Dinamik Kullanıcı Dengesi Altında Ulaşım Ağ Tasarımı”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, s. 20-24, 3-4 Temmuz 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozan, C., Başkan, Ö., Ceylan, H., Haldenbilen, S., “Modified Reinforcement Learning Algorithm for Area Traffic Control”, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 2012, Middle East Technical University, Ankara, TURKEY, October 17-19, 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Gulhan,G., Ozan, C., Ceylan, H., Baskan, O., Murat.Y.S., Haldenbilen, S., Ceylan,H. 2012. Improving the Performance of Urban Public Transport Systems: Case Study of Denizli, TURKEY.10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozan, C., Baskan, O., Haldenbilen S., Ceylan, H. (2011) Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi ile Ayrık Sinyalize Kavşak Eniyilenmesi, 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 14-15 Ekim, Antalya. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ozan, C., Ceylan, H., Haldenbilen, S. ve Yaşar, A. B., “Kentiçi Otobüs Taşımacılığında Talep Tahmini ve Fiyat Analizleri: Denizli Örneği”, İzmir Ulaşım Sempozyumu (İUS), İzmir, 8-9 Aralık 2009. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Ceylan, H., Başkan, O., Ozan, C., Haldenbilen, S. Kentiçi Ulaşım Ağı Bağ Maliyet Fonksiyonlarının Geliştirilmesi, 9. Ulaştırma Kongresi, 16-18 Mayıs, İstanbul. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ozan C., Baskan O., Haldenbilen S, Ceylan H. Reinforcement learning approach for optimizing traffic signal timings at isolated intersections, International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering BCCCE, May 19-21, Tirana, Albania. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Haldenbilen S. Heuristic Methods for Solving Continuous Network Design Problem, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 27-30, Trabzon, Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Baskan O., Ozan C., Haldenbilen S, Ceylan H., Ceylan H. Analysis of CO2 Emissions Based On Estimated Transport Demand, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 27-30, Trabzon, Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Gülhan, G., Ceylan, H.,Haldenbilen, S., Ceylan, H., Baskan, O., Erişilebilirlik ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin Kentiçi Yerleşmelerde Araştırılması, 8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Ceylan, H., Baskan, O, Haldenbilen, S., Birleştirilmiş Oyun Teorisi ve Genetik Algoritma ile Şehiriçi Ulaşım Ağ Tasarımı ve Uygulaması, 8. Ulaştırma Kongresi, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Baskan, O., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Ceylan, H., Kentiçi Yollarda Faktör Analizi Kullanılarak Gürültü Modellemesi, 8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Baskan, O., Haldenbilen, S., Logit ve Probit Tabanlı Stokastik Denge Atamasının İki Farklı Sezgisel Metot Kullanılarak Çözülmesi, 8. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Ekim , 2009
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S, Baskan O., Ceylan H., Ceylan H., Freight Transport Planning with Genetic Algorithm Based Projected Demand, International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics, 12-14 February 2009, Istanbul, Turkey. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Ceylan H., Haldenbilen S, Ceylan H., Baskan O., Inverse Model To Estimate O-D Matrix From Link Traffic Counts Using Ant Colony Optimization Method, International Conference on Prospects for Research in Transport and Logistics, 12-14 February 2009, Istanbul, Turkey. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Murat, Ş., Ceylan, H. ve Haldenbilen, S., “Yerel Yönetimlerde Ulaştırma Birimi Organizasyonu İçin Model Önerileri”, 7. Ulaştırma Kongresi, s.448-460, İstanbul, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Karaşahin, M. ve Haldenbilen, S., “Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ulaşım: Yenilenebilir Enerjiye Karşın Enerji Azaltımı”, 7. Ulaştırma Kongresi, s.438-447, İstanbul, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan H. Ve Menekşe, Y. “Alışveriş Mekezlerinin Ulaşım Talebine Etkisinin Araştırılması”. 6. Ulaştırma Kongresi, TMMOB. İnşaat Mühendisleri Odası, 23-25 Mayıs, pp. 143-151, İstanbul, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Murat, Y. Ş., ve Ceylan H. “ Avrupa Birliği Sürecinde Şehirlerarası Ulaşım Talebinin Sürdürülebilir Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”. 6. Ulaştırma Kongresi, TMMOB. İnşaat Mühendisleri Odası, 23-25 Mayıs, pp. 79-88, İstanbul , 2005
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan, H., Baskan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Kent Trafiği ve Çözüm Önerileri: Denizli Kenti Örneği, Denizli Kent Sempozyumu, 02-03 Mayıs 2008, Denizli, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Ceylan H., Baskan O., Haldenbilen S., Armoni Araştırması Optimizasyon Tekniği ile Stokastik Trafik Ataması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 18-20 Haziran 2008, Isparta , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Baskan O., Haldenbilen S., Ceylan H., Ceylan H., Karınca Kolonisi Optimizasyonu Tabanlı Meta-Sezgisel Metot ve Uygulaması, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 18-20 Haziran 2008, Isparta , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Ceylan H., Haldenbilen S., Baskan O., Estimation of Fuel Consumption in Urban Areas Based on Timing Parameters and Average Vehicular Speed, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 15-17, Cyprus, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Baskan O., Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Spreadsheet Modeling Approach for Estimating Car Ownership, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 15-17, Cyprus, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O., Indexing Intersection Delays with Numerical Methods , 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, May 27- 31, Athens GREECE ,2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • • Ceylan H., Haldenbilen S., Ceylan H., Baskan O., A Spreadsheet Model for Transportation Network Design Under Stochastic Equilibrium, 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, May 27- 31, Athens GREECE, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Trafikten kaynaklanan gürültü kirliliğinin değerlendirilmesi, Karayolu 1. Ulusal Kongrsi, 1-3 Nisan 2008, Ankara , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Başkan, Ö., Şehiriçi Trafik Yönetiminde Sensör Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim.Fakültesi 15.Yıl Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta , 2007
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Kentiçi Yollarda Hız Yoğunluk Kapasite İlişkisi Ve Kapasite Kullanım Oranının Belirlenmesi, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay, 1-2 Kasım, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., Şehiriçi Toplu Taşım Sorunları Ve Çözüm Yöntemleri: Denizli Örneği, 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu, Hatay, 1-2 Kasım, 2007. Hatay. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H. and Aygoren H., “Modeling Road Tax Revenues to Create Reliable Railway Fund Using Genetic Algorithms”, 10th World Conference on Transport Research, July 4-8, Istanbul (2004), , 2004
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan H., Determination the effects of vehicle credits on car ownership, 3th International Traffic and Road Safety Congress and Exhibition, 17-19 Mayıs 2006, Ankara , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Baykan, N., Haldenbilen, S.,Ceylan, H., (2007). İzmir Limanına Yapılacak Ek Konteyner Terminalinin Depolama ve Elleçleme Kapasitesinin Araştırılması, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 343-350, 25-28 Ekim, İzmir, Turkey. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H. (2006). Development of a network design model in urban road networks in developing countries using game theory approach. Traffic and Road Safety International Congress and Exhibition, 2, pp., 685-785, 17-19 May, Ankara, Turkey. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Başkan, Ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., “Ulaştırma Sektörünün Enerji Talebinin Modellenmesi ve Sürdürülebilir Politikalar”, Türkiye 10. Enerji Kongresi, Cilt II, s.57-65, İstanbul, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Baykan, N., Baykan, O., Haldenbilen, S., “Ege Bölgesi Tarihsel Limanlarının Planlama-Sürdürülebilirlik Kapsamında İncelenmesi”, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, s.145-155, İzmir, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Alyanak, İ., İmançlı, G., Haldenbilen, S., “Katı Atık Depolama Yeri Düzenlenmesinde Geoteknik ve Yasal Kurallar Uygulama Örnekleri”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, s.281-292., İstanbul, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Esener, B., Alkaya, D., Haldenbilen, S., Ceylan, H.,”Geçirimsiz Tabaka İmalatında Kum-Bentonit Karışımının Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, s. 445-453, Denizli, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S., Baykan N.,ve Yürekli K., “Öğrenciler Arasında Bisiklet Kullanımı Eğiliminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi: Denizli Örneği”, Kent içi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu, Antalya, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Baykan N., Haldenbilen S. ve Murat Y.Ş, “Denizli İlinin Kentiçi Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 4. Ulaştırma Kongresi, s.241-249, Denizli, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • . Haldenbilen S., Baykan N.,ve Alyanak İ., “Konteyner Taşımacılığı İçin Denizli Kara Terminalinin Planlanması”, 4. Ulaştırma Kongresi, s. 347-357., Denizli, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Baykan N., Murat Y.Ş. ve Haldenbilen S., “Gelişmekte Olan Şehirlerde Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri: Denizli Örneği”, I. Ulusal Ulaşım Sempozyumu, s. 325-335, İstanbul, 1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen S., Baykan N. ve Murat Y.Ş., “Sürdürülebilir Gelişme ve Ulaşım Politikaları”, 5. Ulaştırma Kongresi, s. 113-120, İstanbul, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., ve Murat, Y.Ş, “Türkiye Ulaşım Sektöründe Enerji Tüketiminin İncelenmesi”, I. Ege Enerji Sempozyumu, 366-372, Denizli, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Ceylan, H., Cengiz. Ö, “Ulusal Politika Oluşturulmasında Trafik Kazalarını Önlemek İçin Yapılacak Yatırımların Önceden Kestirimi”. II. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi/Sergisi, 7-9 Mayıs, pp. 102-108, Ankara, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Murat, Y.S, Haldenbilen, S., ve Cengiz, O, (2004) “Genetic Algorithm Approach to Evaluate Bus and Paratransit Public Transport in Urban Areas”, 10th World Conference on Transport Research, On selected CD, 10 WCTR, pp. 1-18, Istanbul, Turkey. 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S, Ceylan, H, ve Aygoren, H. “Modeling Road and Income Tax Revenues to Create Reliable Railway System Using Genetic Algorithms”, 10th World Conference on Transport Research. Abstract book I A-D, pp. 411-412, 10th World Conference on Transport Research, 10 WCTR, Istanbul, Turkey, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Baskan, ö., Haldenbilen, S., Ceylan, H., “Determination of vehicle credits on transport demand”,Traffic and Road Safety International Congress, pp. 616-624, Ankara, Turkey, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Haldenbilen, S., Ceylan, H.,”Development of a network design model in urban road networks in developing countries using game theoretical approach”, Traffic and Road Safety International Congress, pp. 785-792, Ankara, Turkey, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Haldenbilen, S., Karaşahin, M., “Estimating Factor Productivitiy Of Turkish Railway, Türk Demiryollarında Toplam Faktör Üretim Analizi”, International Railway Symposium, V 1., pp. 665-676, İstanbul, Turkey, 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Haldenbilen, S., Murat, Y.Ş., Ceylan, H., “Avrupa Birliği Sürecinde Şehirlerarası Ulaşım Talebinin Sürdürülebilir Gelişme Açısından Değerlendirilmesi”, 6. Ulaştırma Kongresi, 23-24-25 Mayıs 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mustafa Kemal Amfisi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, s 79-89, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ceylan, H., Murat, Y. Ş., Haldenbilen, S. and Cengiz, O., “Genetic Algorithm Approach to Evaluate Bus and Paratransit Public Transport in Urban Areas”, 10th World Conference on Transport Research (WCTR), July 4-8, 2004, Istanbul, Turkey, 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Hakemlik , 2008
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Akademik Dizayn Dergisinde editörlük , 1
  Kayıt Detayları
 • Akademik Dizayn Dergisinde editörlük , 1
  Kayıt Detayları
 • Akademik Dizayn Dergisinde editörlük , 1
  Kayıt Detayları
 • hakemlik
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • “Pekiştirmeli Öğrenme Yardımıyla Dinamik Olarak Kentiçi Ulaşım Ağlarının Tasarımı”, Doç. Dr. Soner HALDENBİLEN (Yürütücü), Arş. Gör. Cenk OZAN, Arş. Gör. Dr. Özgür BAŞKAN, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2010-FBE-063, 27/10/2010-03/10/2012.
  Kayıt Detayları
 • BAP Projesi; "Şehiriçi Ulaşım Ağlarında Tehlike İndeksi ve Risk Analizi"; Bütçe 9300 YTL; Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Soner HALDENBİLEN
  Kayıt Detayları
 • Karınca Kolonisi Optimizasyonu ile Çok Türlü Ulaşım Ağlarının Tasarımı"Bütçe 14300 YTL Proje Yürütücüsü Yrd. Doç Dr. Soner HALDENBİLEN
  Kayıt Detayları
 • Destekleyen Kuruluş Ve Proje No: Pamukkale Üniversitesi, 2003MHF008 Projenin Adı: Akıllı Kavşak Denetim Sistemi Uygulamaları (bütçesi: 35.000$) Görevi : Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Destekleyen Kuruluş Ve Proje No: Pamukkale Üniversitesi, 2003MHF009 Projenin Adı: Trafik Kontrolü ve Ağ Yönetimi (bütçesi: 29.500 YTL) Görevi : Araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK, 104I114 Proje Adı: Genetik Algoritma Ve Oyun Teorisi Yaklaşımları İle Şehiriçi Trafik Yönetimi (Bütçe: 123.760 YTL) Proje Durumu: Yürürlükte, 2005-2009. Görevi : Proje Yürütücüsü Yardımcısı
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • “Pekiştirmeli Öğrenme Yardımıyla Dinamik Olarak Kentiçi Ulaşım Ağlarının Tasarımı”, Doç. Dr. Soner HALDENBİLEN (Yürütücü), Arş. Gör. Cenk OZAN, Arş. Gör. Dr. Özgür BAŞKAN, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2010-FBE-063, 27/10/2010-03/10/2012.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Biten Doktora Tezi Karınca Kolonizi Oprtimizasyonu İle Ulaşım Ağlarının Planlanması
  Kayıt Detayları
 • Biten Yüksek Lisans Tezi Keniçi Yollarda Tehlike İndeksi ve Risk Analizi
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Ulaştırma I dersi 4 kredi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma Proje Dersi
  Kayıt Detayları
 • İnş. Müh. Lab. Uyg. Dersi(II öğretim)
  Kayıt Detayları
 • İnş. Müh. Lab Uyg. Dersi (I. Öğretim)
  Kayıt Detayları
 • Diplo Projesi Dersi
  Kayıt Detayları
 • Diploma Projesi
  Kayıt Detayları
 • Ulaşım Planlamasına Giriş Yük. Lisans dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma I dersi
  Kayıt Detayları
 • Diploma Projesiı dersi
  Kayıt Detayları
 • İnş. Müh. Lab. Uygulamalar dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma Proje dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaşım Planlamasına Giriş Yük. Lisans dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma I dersi
  Kayıt Detayları
 • Karayolu Tas. Güvenlik İlkerleri Yük. Lis. Dersi
  Kayıt Detayları
 • İnş. Müh. Lab. Uygulamaları dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma Proje dersi
  Kayıt Detayları
 • İnşaat Müh. Ekonomisi dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma Ekonomisi Yük. Lis. Dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaşım Planlamasına Giriş Yük. Lis. Dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma II dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma I dersi
  Kayıt Detayları
 • Ulaştırma Proje dersi
  Kayıt Detayları
 • İnş. Müh. Lab. Uygulamaları dersi
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Yollar Türk Milli Komitesi Bildiri Ödülü, Haldenbilen S., Ceylan, H., Genetic algorithm approach to estimate transport energy demand in Turkey, Energy Policy, 33, pp.89-98,2005
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Yönetsel Sınırların ve Planlamanın Yolculuk Yaratımına Olan Etkilerinin İncelenmesi, Ağustos 2011; DENİZLİ BÜLTEN- DENİZLİ, Hakemsiz Dergi; Sayı:66
  Kayıt Detayları
 • İMO Ulaştırma Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Denizli İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkez Delegesi
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdür
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı