Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Coşkun Daşbacak
Birimi : ARKEOLOJİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : cdasbacak@pau.edu.tr
Telefon : 2963628A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • .”A Suggestion For Roman Military Bath At Eumenia in Phrygia Region”, New Aspects of Cultural Heritage and Tourism, Proceeding of the WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT’08), Heraklion Crete Island, Greece, July 22-24 2008, 63-65. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • “ Tabae Kentinde Roma Hamamı”, İdol,,sayı 35-36, Ankara 2008, 27-32 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • M. Öztaşkın. "Bizans Dönemi Seramik Araştırmaları", Stratonikeia 2009 Yılı Çalışmaları. B. Söğüt. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. cilt. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2010, s. 201-202. , 2010
  Kayıt Detayları
 • "Lagina ve Börükçü 2007 Yılı Çalışmaları,Göçükdere Baraj Yapısı" 30. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 4, Ankara 2008,248-250 , 2008
  Kayıt Detayları
 • The Dam Around of Stratonikeia and Territorium,13th Symposium on Mediterranean Archaeology 23-24 April 2009 Konya , 2009
  Kayıt Detayları
 • .”Hecate Cults in Anatolia”, Cult and Sanctuary Through the Ages (From the Bronze Age to the Late Antiquity, 16-19 November 2007,Casta Papiernicka Slovakia. , 2007
  Kayıt Detayları
 • “Stratonikeia ve Çevresinin Kült Açısından Mısır ile İlişkileri”, Çağlar Boyu Ticaret ve Üretim Uluslar arası Sempozyumu, 25-28 Kasım 2008 Konya. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Antik Dönem Ritüellerinde ve Günlük Yaşamda Şarap”, Ulusal Bağcılık ve Şarapcılık Sempozyumu ve Sergisi, 6-8 Kasım 2008, Denizli, 2008, 347-354. , 2008
  Kayıt Detayları
 • c.daşbacak,"antik çağda buldan'da yıkanma kültürü", buldan sempozyumu 23-24 kasım 2006, edit.yrd.doç.dr.irfan ertuğrul,yrd.doç.dr.turgut tok, denizli,957-966 , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Dedication and Rituals in Lagina Hecate Sanctuary” Universita Del Salento Dipertmoento di Beni Culturali, Lecce, Italy , 2008
  Kayıt Detayları
 • Cult of Hekate in Anatolia” Universita Del Salento Dipertmoento di Beni Culturali, Lecce, Italy , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Antik Dönemde Lykos Vadisinin Yeri ve Önemi”, Türk Kültür Tarihinde Denizli, 22-23 Aralık 2008. Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • PAÜ BAP BSP006 Stratonikeia 1 Nolu Roma Hamamı Araştırması projesi yürütücüsü
  Kayıt Detayları
 • stratonikeia kazısı bilimsel heyet üyeliği
  Kayıt Detayları
 • stratonikeia kazısı bilimsel heyet üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 107K496 numaralı "Lagina Hekate Altarı Kazı ve Araştırmaları " TUBİTAK projesi yardımcı araştırmacı(Yürütücü DoçDr.B.Söğüt)
  Kayıt Detayları
 • Stratonikeia Kazısı Bilimsel Heyet Üyesi (Doç.Dr. Bilal Söğüt başkanlığında) (Devam Ediyor)
  Kayıt Detayları
 • Lagina Hekate Kutsal Alan KazısıBilimsel Heyet Üyeliği (Prof.Dr. Ahmet Tırpan Başkanlığında)(Devam ediyor)
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • stratonikeia kazısı bilimsel heyet üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Lagina ve Stratonikeia arasında yol Kenarında Bulunan Mezarlar, (Yürütücü Doç.Dr. Bilal SÖĞÜT) 2006 FEF018,
  Kayıt Detayları
 • Lagina ve Stratonikeia arasında yol Kenarında Bulunan Mezarlar, (Yürütücü Doç.Dr. Bilal SÖĞÜT) 2006 FEF018,
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Denizli Belediyesi Kent Konseyi Eğitim Kültür Turizm Spor Konseyi Başkan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı