Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Okutman Yeter Aytul DAGLI EKMEKCI
Birimi : Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Yabancı Dil : ALMANCA-İNGİLİZCE
E-Posta : yaekmekci@pau.edu.tr
Telefon : 2962911

Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
 
 • 2011-2012
  :  Spor Yaz Seminerleri III Düzenleme Kurulu Üyesi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ekmekçi R., Berber S, Ekmekçi A., Canberra, Australia, International Symposium on Computer Science in Sport, Sözel bildiri "Marketing usage of the internet sites of the Turkish first division basketball clubs" , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Ekmekçi R., Ekmekçi Y. A., Pamukkale Journal of Sport Sciences "Spor Pazarlaması", Vol 1, No 1, p. 23-29. EBSCO , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ekmekçi R., Arslan Y., Ekmekçi D. A., Ağbuğa B., New World Sciences Academy e-Journal "Üniversite Öğrencilerinin Spora Bakış Açılarının ve Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi", Vol. 5, No 2, p. 104-114. EBSCO , 2010
  Kayıt Detayları
 • Arslan, Y., Ekmekçi, R., Dağlı-Ekmekçi, A. Determination of competency perception levels related to alternative assessment of senior students who studied pedagogical content knowledge, 2011, Scientific Report Series Physical Education and Sport-Part I, 15 (1), 179-183. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • S. Pınar Gurel, Y. Aytül Dağlı Ekmekçi. 2011. Measuring ıntellectual capital for Football Clubs: Evidence from turkish First Division Football League.XIII IASE and III ESEA Conferences on Sports Economics official Conference Proceedings;p:26; ISBN 978-80-245-1790-2 , 2011
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Ekmekçi, R. (Proje Yürütücüsü), Arslan, Y. Dağlı-Ekmekçi, A. (2011). Formasyon Alan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Yeterlik Algı Düzeylerinin Belirlenmesi. Proje No: 2010BSP009, Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi. Yardımcı Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • • GPRS Bağlantılı Performans Analiz Sistemi ve Bilgisayar Laboratuarının Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Hizmet Uygulamalarında Kullanımı. Kurumsal Alt Yapı Projesi
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Öğretim Görevlisi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Spor Yaz Seminerleri II, Temmuz 2011, pamukkale Üniversitesi, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Spor Yaz Seminerleri II, Temmuz 2011, pamukkale Üniversitesi, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Spor Yaz Seminerleri I, Temmuz,2010.pamukklae Üniversitesi, Denizli.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı