Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Okutman Nermin ER AYDEMİR
Birimi : ORTAK ZORUNLU DERSLER BIRIMI
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : nermine@pau.edu.tr
Telefon : 0258 2962668

Eğitim Bilgileri
 
 • 2000-2004
  :  LİSANS, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ, DİLBİLİM BÖLÜMÜ, ANKARA. TEZ:"7 VE 12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN ANLATILARINDA KULLANDIKLARI BELİRTEÇ-HAL TÜRÜ ETKİLEŞİMİ"
 • 2004-2007
  :  YÜKSEK LİSANS, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, DİLBİLİM/TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ BÖLÜMÜ, ANKARA. TEZ:"İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA KILAVUZUNUN VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ (TÜRKÇE 5) DİLBİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Nermin ER AYDEMİR, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programıyla Kılavuzunun ve Öğrenci Çalışma Kitabının Dilbilimsel Açıdan Değerlendirilmesi, 3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Nermin ER AYDEMİR, Masallardaki Sözcüklerin Kavram Alanlarına Göre Dağılımına İlişkin Gözlemler, Dilim Dergisi, Yıl:2, S. 1, s. 28-36, Ankara, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Özgür Kasım AYDEMİR, Nermin ER AYDEMİR, Özne İktidar İlişkisi Bağlamında Televizyon Reklamları Üzerine Artzamanlı Eleştirel Söylem Çözümlemesi, 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Aydemir Ö.K., Babacan T., Er Aydemir N., 2015. Türk Ninnilerinde Yaşayan Oyun Kültürünün Felsefî Özellikleri ve Sürdürülebilir Eğitim Uygulamaları, I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir. , 2015
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • Türk Dili II dersi
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili I ve Türk Dili II dersleri
  Kayıt Detayları
 • Çivirl Meslek Yürksek Okulu Bünyesinde
  Kayıt Detayları
 • Bahar Dönemi 12 Saatlik Türk Dili II dersi verilmiştir.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı