Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Bilgin Kıray Vural
Birimi : Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : bvural@pau.edu.tr
Telefon : 0 258 2962504A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kıray Vural, B., A.G. Tomatır, N. Kuzu Kurban ve A. Taşpınar, “ Nursing Students' Self-Reported Knowledge of Genetics and Genetic Education,” Public Health Genomics, 2009 Jan 30. [Epub ahead of print]. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Tomatır AG, Kuzu Kurban N, Taşpınar A. Nursing Students’ Self-Reported Knowledge of Genetics and Genetic Education. Public Health Genomics,DOI: 10.1159/000XXXXXX. [Epub ahead of print]. 2009;12:225–232 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B,Temel B.A. Effectiveness of Premarital Sexual Counselling Program on Sexual Satisfaction of Recently-Married Couples. Sexual Health. 6(3):222-232 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Tomatır A.G, Kuzu Kurban N, Taşpınar A. Nursing Students' Self-Reported Knowledge of Genetics and Genetic Education. Public Health Genomics. 12(4):225-232. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Mobbing Experience Among Nurses ın a University Hospital ın Turkey. Prelımınary Results (oral presentatıons) , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Kiray Vural B, Tomatir AG, Kuzu Kurban N, Taşpinar A. Nursing students' self-reported knowledge of genetics and genetic education.Public Health Genomics. 2009;12(4):225-32. , 1- Williams Jt K., Prows C A., Conley YP., Eggert J, Kirk M, PhD,& Nichols F. Strategies to Prepare Faculty to Integrate Genomics Into Nursing Education Programs. Accepted March 5, 2011 doi: 10.1111/j.1547-5069.2011.01401. 2- Choi, Kyung Sook, Jang, Eun Sil, Jun, Myung-Hee, Jung, Ji-Young Park, Jung Ae Park. The Effect of the Cancer Genetic Education Program for Nurses. J Korean Oncol Nurs Vol.10 No.2, 240-246, Aug, 2010 3- Weir M, Morin K, Ries N, Castle D. Canadian health care professionals’ knowledge, attitudes and perceptions of nutritional genomics. British Journal of Nutrition (2010), 104, 1112–1119 doi:10.1017/S0007114510002035. 4- Smerecnik C.M.R, Mesters I, de Vries N.K, de Vries H. Applying a Theory-Based Framework to Understand Public Knowledge of Genetic Risk Factors: A Case for the Distinction between How-To Knowledge and Principles Knowledge. Public Health Genomics 2011;14:259–270. DOI: 10.1159/000294149 . 5- Hsiao CY, Riper MV, Lee SH, Chen SJ, Lin SC. Taiwanese Nursing Students’ Perceived Knowledge and Clinical Comfort With Genetics. Journal of Nursing Scholarship. 2011;43(2):125-132. 6- Erdemir F, Uysal G. Genetik, Genomik Bilimi ve Hemşirelik. Genetik, Genomik Bilimi ve Hemşirelik. DEUHYO ED 2010, 3(2),96-101 7- Leitsalu L, Hercher L, Metspalu A. Giving and Withholding of Information following Genomic Screening: Challenges Identified in a Study of Primary Care Physicians in Estonia. J Genet Counsel. Received: 1 March 2011 / Accepted: 7 November 2011. DOI 10.1007/s10897-011-9424-3 8- de Vries N. K, de Vries H, Mesters I van den Borne B. (voorzitter), G. Kok G, Marteau T, Brand A, Meertens R. Genetics in the news Studying the effects of mass media genetic health messages on health cognitions and behaviour. Printed by Datawyse / Universitaire Pers Maastricht, Lay-out by Bilbo chickenberg © Chris Smerecnik, 2009. 10- Castle D. Public knowledge, awareness and perceptions of nutrigenomics. A study of Canadian perspectives. Agro Food Industry Hı-Tech, 2010;21(1):14-17.
  Kayıt Detayları
 • Ozkahraman S, Vural B.K, Bayık A. Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinde Kendi Kendine Meme Muayenesi Becerisi Geliştirme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9:1-9 , Gürsoy A.A, Hindistan S, Nural N, Kahriman İ, Yılmaz F, Yiğitbaş Ç. A Comparison of Three Educaional Intervention on Breast Self-Examination Knowledge and Health Beliefs. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2009;10:765-772.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • “Yaşlıların Doğa/Bahçe Algıları Üzerine Bir Araştırma: Denizli Örneği”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 5(11), 67–77, DOİ:10.16950/Std.85241 (Yayın No: 1538215). Tarandığı indeks: ASOS Index Google Scholar. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Zencir G. Cinsel Sağlık Eğitim Modeli, Gaziantep Tıp Dergisi.2010;16(3):1-5 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Temel Bayık A. Özsoy Altuğ S, Uysal A, Ergül Ş, Kıray Vural B, Yıldırım B. Yaşlılarda Sağlık Algılayışı. Aile ve Toplum Dergisi. 4(16):95-105. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Temel B.A. Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010;13(1):24-34. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Çorak G, Özsoy S.A, Kıray Vural B, Tuncay B. Vazektomi Olan Erkelerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Aile ve Toplum Dergisi, 4(15): 43-54 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sönmez S, Temel Bayık A, Kıray Vural B. Yaşlılarda Beslenme Düzeyi ve Beslenmeyi Etkileyen Faktörler.Aile ve Toplum Dergisi. 2007;3 (12): 33-46. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B. Temel Bayık A. Evliliğe Yönelik İnançlar ve Tutumlar: Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin Türk Toplumu İçin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 23 (2): 31-50 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Özkahraman Ş. Aile Hekimliği Sistemi Neler Getiriyor?. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006; 22 (2):171-186. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Taşpınar A. Sağlık Politikaları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 22 (1):305-318. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Özkahraman Ş, Kıray Vural B, Bayık A. Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinde Kendi Kendine Meme Muayene Becerisi Geliştirme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9 (4):1-9. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Demirhan H. Denizli Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi Öğrenci (Çırak-Usta) ve Öğretmenlerinin AIDS Hastalığı Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları. Turkish Journal of AIDS. 2003; 11(19): 52-56 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B. Sağlık Riskinin Belirlenmesi ve Hemşirelik İçin Önemi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 2 (2):39-43. , 1998
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Sönmez S, Temel Bayık A, Kıray Vural B. Yaşlılarda Beslenme Düzeyi ve Beslenmeyi Etkileyen Faktörler. Aile ve Toplum Dergisi. 2007;3 (12): 33-46. , 1- Atamtürk D, Göçmen N. Elli Yaş ve Üzerindeki Bireylerde Malnütrisyon ve Obezite Sıklığı. Geriatr Neuropsychiatr. 2010;2(1): 3-10.
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B. Sağlık Riskinin Belirlenmesi ve Hemşirelik İçin Önemi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1998; 2(2):39-43. , 1- Kaya F, Bıçak A, Yorgancı E, Çınar B, Öz F, Kankaya C.F. Öğretim Elemanlarını Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2008;7(1):59-64. 2- Özkan S, Yılmaz E. Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(7):89-105.
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Temel Bayık A. Bireylerin Evlilik Öncesi Danışmanlık Programına Katılım Öngörülerinin İncelenmesi, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2007: 422-423 , 1- Pınar G. Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğe Bakışaçısı, Aile ve Toplum Dergisi,2008 4(14):49-60.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kırsal ve kentsel yaşamda yaşlıların doğa/bahçe algıları, VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi”, özet basım- sözlü sunum 16-18.04.2015 , S; 84-85 . ISBN: 978-605-344-234-9. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Zincir G, Zincir M, Yavuz Karamanoğlu A, Gök F, Arslan s, Kıray Vural B. Kadın Emek Tarihi Olarak Hemşirelik Tarihi: Saklı Kalanlar. I.Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Sempozyumu, 14 Mayıs 2011, 54 (Poster Bildiri). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Zencir G, Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A, Kıray Vural B, Zencir M. Mobbing among Nursing in a University Hospital of Western Turkey. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice. Thessaloniki, Greece. Oral presentation 0039, Page:10. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Temel B.A. Analysis of Some Factors in Predicting Sexual Satisfaction. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece. Oral presentation P148, Page:47. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Zencir G, Kıray Vural B, Zencir M. The Evaluation of Family Strategies in Inpatients. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki, Greece. Oral presentation 0082, Page:18. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Zencir G, Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A, Kıray Vural B, Zencir M. Mobbing among Nursing in a University Hospital of Western Turkey. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice. Thessaloniki, Greece. Oral presentation 0039, Page:127-128. 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Vural, B.K., A.G. Tomatır, N. Kuzu Kurban, A. Taşpınar, “Hemşirelik Öğrencilerinin Genetik Bilgi ve Genetik Eğitimlerinin İncelenmesi” VI.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 73, Nevşehir , 2008.
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Tomatır AG, Kuzu Kurban N, Taşpınar A. Hemşirelik Öğrencilerinin Genetik Bilgi ve Genetik Eğitimlerinin İncelenmesi.VI.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir, 73. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Bilgin Kıray Vural, Ayşe Gaye Tomatır, Nevin Kuzu Kurban, Ayten Taşpınar (2008). Hemşirelik Öğrencilerinin Genetik Bilgi ve Genetik Eğitimlerinin İncelenmesi. 6.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 22-25 Ekim 2008, Nevşehir/Kapadokya, Poster bildiri , 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Temel Bayık A. Bireylerin Evlilik Öncesi Danışmanlık Programına Katılım Öngörülerinin İncelenmesi, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 2007: 422-423 (Poster bildiri). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B. Cinsel Sağlık Eğitim Modeli: IMB Modeli (Information-Motivation-Behavioural Skills Model), Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI. Ulusal Kongresi,İstanbul, 2006:133 (Poster bildiri) , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B. Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI. Ulusal Kongresi.İstanbul, 2006:132 (Poster bildiri) , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B. Demirhan H, Zencir M. Denizli Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi Öğrenci (Çırak-Usta) ve Öğretmenlerin AIDS Hastalığı Konusundaki Bilgi ve Yaklaşımları. 6.Türkiye Ulusal AIDS Sempozyumu, AIDS ile Mücadele Derneği. İzmir. 2002;18: 56-57. (Poster bildiri) , 2002
  Kayıt Detayları
 • Bayık A, Özsoy Altuğ S, Uysal A, Ergül Ş, Kıray Vural B, Yıldırım B. Yaşlılarda Sağlık Algısının Değerlendirilmesi, IX.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Ankara. 2004: 166 (Poster bildiri) , 2004
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B. Temel Bayık A. Evliliğe Yönelik İnançlar ve Tutumlar: Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin Türk Toplumu İçin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin İncelenmesi. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi. 2006:186. (Poster bildiri) , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sönmez S, Temel Bayık A, Kıray Vural B. Yaşlılarda Beslenme Düzeyi ve Beslenmeyi Etkileyen Faktörler. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi. 2006: 194. (Poster bildiri) , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Demirhan H, Yorulmaz M, Zencir M. Türkiye’de Evli Kadınların Şiddete Maruz Kalma Durumları. Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi. Atatürk Kültür Merkezi-İzmir. 2005: 60. (Poster bildiri) , 2005
  Kayıt Detayları
 • Özkahraman Ş, Kıray Vural B, Bayık A. Improving the Breast Self Examination Skills of Women Attending Public Education Center. The First Regional Meeting of The APOCP. Ege University MOTBE Hall. İzmir. 2003:48. ( Poster bildiri) , 2003
  Kayıt Detayları
 • Özsoy Altuğ S, Kıray Vural B, Özkahraman Ş. İşçilere Yönelik Temel Yaşam Desteği Uygulamalı Eğitim Programının Etkinliğinin İncelenmesi. III. Uluslararası Katılımlı İş sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 22-27 Eylül. Zonguldak. 2003:121-126. (Poster bildiri) , 2003
  Kayıt Detayları
 • Kıray Vural B, Erefe İ. Bayan İlkokul Öğretmenleri ve Hemşirelerin Yaşam Biçimine Bağlı Sağlık Risk Faktörlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. VI.Ulusal-Uluslar Arası Katılımlı Halk Sağlığı Kongresi. Adana. 1998: 388. (Poster bildiri) , 1998
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu-“Sağlıkta Dönüşüm Projesi” konulu seminer, (Eğitici olarak) , 25-Haziran 2004
  Kayıt Detayları
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu “Çatışma Yönetimi” konulu seminer (Eğitici olarak). , 16-06-2003
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Aile Sağlığı ve Evde Hasta- Yaşlı Bakım Projesi - Limontepe İlköğretim okulunda “Çocuklarda Bulaşıcı Hastalıklar ve Evde Bakımı”, (Eğitici olarak) , 31.05.2003
  Kayıt Detayları
 • Durmuş Yaşar ve Oğulları Boya Fabrikası Anonim Şirketi Çalışanlarına “Temel Yaşam Desteği Uygulamalı Eğitim Programı”. (Eğitici olarak) , 8-9-10-Temmuz-2003
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice. Thessaloniki, Greece. , 2009
  Kayıt Detayları
 • The Course Nursing Interventions Classification Nursing Outcomes Classification: NIC & NOC, I.Uluslararası-8.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya , 29 Ekim-2 Kasım 2000
  Kayıt Detayları
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, “Nice to Know or Need to Know: Currıculum Development in Nursing Education Course, İzmir , 08.02.2007
  Kayıt Detayları
 • Acil Tıp Derneği, Emergency Medicine Researches International “Hastane Afet Planı” Ocak 2001 (sertifikalı). , Ocak 2001
  Kayıt Detayları
 • “I.Uluslararası-8.Ulusal Hemşirelik Kongresi”, Antalya , 29 Ekim-2 Kasım 2000
  Kayıt Detayları
 • Center APOCH,LOCAL SCIENTIFIL BUREAU-Asya Pasifik Kanserden Korunma Organizasyonu Lokal Büro “Kanserden Korunmada Yeni Yaklaşımlar”, “APOCP, Pratik Korunma Programı” Muhittin Erel Anfi Salonu, İzmir , (poster bildiri) , 18-20 Mayıs 2004
  Kayıt Detayları
 • 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi-“Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğretimin 50. Yılında Bilimselleşme”,İZMİR. (poster bildiri) , 7-10 Eylül 2005
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • • “VI.Ulusal-Uluslararası Katılımlı Halk Sağlığı Kongresi”, Adana. (poster bildiri) , 14-18 Nisan 1998 , 1998
  Kayıt Detayları
 • Muğla Sağlık Yüksekokulu, “I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslar arası katılımlı)”,Muğla , 09-12.11.2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Ödemiş Sağlık Yüksekokulu “I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kursu”, İzmir , 11-12-Kasım 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Türkiye Ekonomi Kurumu, Ekonomi Yaz Seminerleri X, “SPSS Uygulamalı Çok Boyutlu İstatistiksel Analiz (Yapısal Denklem Modelleri)”, , 20.06.2011-29.07.2011
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Spor Yaz Seminerleri II, “Spor Bilimlerinde Uygulamalı Temel İstatistik”, “Spor Bilimlerinde Uygulamalı İleri İstatistik”, , 27.06.2011
  Kayıt Detayları
 • Denizli Valiliği-Pamukkale Üniversitesi-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği-Denizli Koruyucu Aile Derneği, I.Ulusal Koruyucu Aile Çalıştayı, Denizli, 12-13 Mayıs , 2011
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği,13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir , 18-22 Ekim 2010
  Kayıt Detayları
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Denizli, 17-19 Kasım , 2009
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, "Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu" Denizli , 8-11 Eylül 2008
  Kayıt Detayları
 • Ege Üniversitesi, “Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumu”, İzmir , 06.09.2005
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, “Ülkemiz Mevzuatı Çerçevesinde Hemşirelerin Tıbbi Müdahalelerden Doğan Sorumlulukları”, Denizli , 04.03.2008
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli , 23-26.10.2007
  Kayıt Detayları
 • CETAD, “Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI.Ulusal Kongresi”,İstanbul , 24-26.11.2006
  Kayıt Detayları
 • Türk Tabipleri Birliği, Denizli Tabip Odası, “Sağlık Sistemleri ve Sağlıkta Dönüşüm Kursu”,Denizli , 09-10 Temmuz 2004
  Kayıt Detayları
 • AIDS ile Mücadele Derneği-Denizli Diş Hekimleri Odası, “AIDS Danışmanlığı Kursu”, 13.01.2001 (sertifikalı) , 13.01.2001
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, “Hemşirelik Tanıları” , 25-26 Eylül 2000
  Kayıt Detayları
 • Acil Tıp Derneği, II.Acil Tıp Sempozyumu,” Sutur Teknikleri Workshop” , 03 Ekim 1999
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Uygulamalı Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu”, Denizli , 08.02.2002
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, “Paramedik Eğitiminde Vaka Çalışmaları”, Denizli , 18-20 Eylül 2002
  Kayıt Detayları
 • Ege Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı “Üreme ve Cinsel Sağlık Danışmanlığı”, “Üreme ve Cinsel Haklar” kursu (sertifikalı) , 17.02.2006
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Rotary Klübü Derneği, Ege Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlere İnternet Yoluyla Üreme ve Cinsel Sağlık Bilgisi, Danışmanlığı Verilmesi Projesi” (sertifikalı) , 12-13.05.2006
  Kayıt Detayları
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hemşireliği A.D. “İlk Yardım Kursu”,İzmir , 31 Ocak- 1 Şubat 2006
  Kayıt Detayları
 • Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, " RİA Uygulaması Kursu".(sertifikalı) , 24 Şubat - 21 Mart 2003
  Kayıt Detayları
 • Acil Tıp Derneği, “Temel Yaşam Desteği” Kursu, İzmir , 11-01-2003
  Kayıt Detayları
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, “Hemşirelik Süreci Workshop”, İzmir , 10-13 Haziran 2003
  Kayıt Detayları
 • Emekli Sandığı İGBM, İzmir Geriatrik Bakım Merkezi, “I Geriatri Hemşireliği Eğitim Günleri” İzmir. , 2-5 Nisan 2004
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, “Türk Hemşireliğinde Kilometre Taşları”,İzmir. , 6-7 Eylül 2004
  Kayıt Detayları
 • Acil Tıp Derneği, “II.Acil Tıp Sempozyumu”,İzmir , 30 eylül-03 Ekim 1999
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Klinik Araştırmalar Sempozyumu”, Denizli. , 28-29 Mayıs 1999
  Kayıt Detayları
 • Acil Tıp Derneği, “V.Acil Tıp Sempozyumu & Acil Hemşireliği Sempozyumu”, İzmir. , 20-22 Aralık 2002
  Kayıt Detayları
 • Genel Kurmay Başkanlığı, “Afetlerde Hemşirelik Hizmetleri”,İzmir. , 1 Nisan 2005
  Kayıt Detayları
 • AIDS ile Mücadele Derneği, “6.Türkiye AIDS Sempozyumu”, İzmir. (poster bildiri) , 17-18 Ekim 2002
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, AIDS ile Mücadele Derneği, “5.Türkiye AIDS ve 4. Cinsel Yoldan Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu”, İzmir. , 18-20 Ekim 2000
  Kayıt Detayları
 • Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, “Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı”, Sempozyumu, İzmir. , 23 Haziran 1995
  Kayıt Detayları
 • “Halk Sağlığının Son 40 Yılı ve Geleceği”, Hacettepe Üniversitesi,IX.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara , 03-06 Kasım 2004
  Kayıt Detayları
 • EBİLTEM, “Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumu”, İZMİR , 6 Eylül 2005
  Kayıt Detayları
 • Türk Tabipleri Birliği Manisa Tabip Odası, “Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”, Manisa , 7-8 Mayıs 2004
  Kayıt Detayları
 • Başkent Üniversitesi, “Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu”, İzmir , 13 Ekim 2004
  Kayıt Detayları
 • Türk Tabipleri Birliği Manisa Tabip Odası, “Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”,Manisa. , 5-6 Mayıs 2005
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Konferansları, “Kadın, Hemşirelik ve Politika”,(poster bildiri) , 23-24 Haziran 2005
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Özsoy Altuğ S, Temel Bayık A, Ergül Ş, Vural Kıray B, Yıldırım B, İz Başalan F. Ailelerin Fonksiyonel Etkililiğinde Davranışsal Stratejileri Değerlendirme -PROJE NO: 04-HYO-008. 2007.
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • SHMYO Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı - Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • SHMYO Tıbbi Laboratuvar Programı - Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • Temel Sağlık Bilgisi (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • TDS 228 Biyoistatistik (1 2 2)
  Kayıt Detayları
 • DYZ 202 Diyaliz II (4 24 10)
  Kayıt Detayları
 • TDS 206 Araştırma Teknikleri (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • TDS 204 Biyoistatistik II (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • DYZ 205 Diyaliz I (4 16 8)
  Kayıt Detayları
 • TDS 203 Biyoistatistik I (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • TLA 207 Biyoistatistik (1 2 2)
  Kayıt Detayları
 • DYZ 108 İç Hastalıkları ve Bakım İlkeleri (4 4 5)
  Kayıt Detayları
 • TLA 110 İlkyardım (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • ANE 104 İlkyardım (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • TDS 104 İlkyardım (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • Klinikte Eğitim ve Uygulamalar (4 20 9)
  Kayıt Detayları
 • DSYO - İç Hastalıkları (6 16 10)
  Kayıt Detayları
 • TSD 114 Sağlık Kayıt Sistemleri (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • AMB 104 Acil Hasta Bakımı II (2 2 3)
  Kayıt Detayları
 • AMB 103 Acil Hasta Bakımı I (2 2 3)
  Kayıt Detayları
 • Ebelik - Sağlık Eğitimi (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • Ebelik - Halk Sağlığı Hemşireliği (5 8 9)
  Kayıt Detayları
 • ANE 108 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • SHMYO Fizyoterapi Programı - Öğrenci Danışmanlığı
  Kayıt Detayları
 • TLA 213 Halk Sağlığı ve Deontoloji (2 0 2)
  Kayıt Detayları
 • AMB 208 Çevre Yönetimi (1 0 1)
  Kayıt Detayları
 • ANE 102 Epidemiyoloji (1 0 1)
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı,Raportör, Denizli, 17-19 Kasım 2009
  Kayıt Detayları
 • Denizli Valiliği-Pamukkale Üniversitesi-Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği-Denizli Koruyucu Aile Derneği, I.Ulusal Koruyucu Aile Çalıştayı, Denizli, 12-13 Mayıs 2011
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • SHMYO-Tıbbi Laboratuvar Program Başkanı
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Yaşlılıkta Beslenme Konferansı. Honaz Devlet Hastanesi- Pamukkale Üniversitesi, Honaz-Denizli, 25.11.2011
  Kayıt Detayları
 • Koruyucu Aile Modeli Farkındalığı Toplantıları. Pamukkale Üniversitesi(11 Fakülte ve Yüksekokul'da gerçekleştirildi)
  Kayıt Detayları
 • Denizli Koruyucu Aile Derneği Üyesi
  Kayıt Detayları
 • AIDS ile Mücadele Derneği-Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Türk Hemşireler Derneği-İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • DSHYO - Muayene Komisyonu Bşk.
  Kayıt Detayları
 • DSHMYO - Yatay Geçiş Komisyon Bşk
  Kayıt Detayları
 • SHMYO - Mezuniyet Komisyon Bşk
  Kayıt Detayları
 • SHMYO Yönetim Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • SHMYO Müdür Yrd.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı