Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Halil Tunca
Birimi : İKTİSAT
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : htunca@pau.edu.tr
Telefon : 02582962946

Eğitim Bilgileri
 
 • 1990-1993
  :  Denizli Lisesi
 • 1994-1998
  :  Lisans-Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
 • 2002-2005
  :  Yüksek Lisans-Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
 • 2006-2012
  :  Doktora-Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
  Mesleki Deneyim
   
 • 2002-2006
  :  Araştırma Görevlisi-Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü
 • 2006-2012
  :  Araştırma Görevlisi-Ege Üniversitesi İktisat Bölümü
 • 2013-
  :  Araştırma Görevlisi Dr.-Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Tunca, H., M. Karacuka, A.N. Çatık (2013) “A Meta-frontier Approach to Measure Productivity Differences of Domestic and Foreign Affiliated Firms” Journal of Business Economics and Management, 14:4,651-663, DOI: 10.3846/16111699.2011.653580 , 2013
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Tunca, H., B. Gök (2012) “Türkiye Beko Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi” Ege Akademik Bakış, 12, Özel Sayı: 11-19. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Tunca H., M. Karacuka ve E.Deliktaş (2014), "AB Ülkeleri Karşısında Türk Tarımının Rekabet Gücü: Dinamik Veri Zarflama Analizi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı:3, ss:89-105 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Batmaz, N., H. Tunca (2007) “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Bölgesel Belirleyicileri Üzerine Bir Eşbütünleşme Analizi (1992-2003)” Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2(1), s: 199-224 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Tunca, H., Deliktaş E, “OECD Ülkeleri Tarım Sektöründe Toplam Faktör Verimliliğinin Ölçülmesi: Metafrontier Yaklaşımı” International Congress on Economics Finance and Banking, Bishkek, Kyrgyzstan, 26-28 June 2013 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Deliktaş, E., H. Tunca, “OECD Ülkelerinde Tarımsal Etkinlik ve Teknoloji Açıklarının Ölçümü: Metafrontier Yaklaşımı”, 11. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sakarya, Mayıs 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Deliktaş, E., H. Tunca, M. Karacuka, “Türk Tarımının AB Ülkeleri Karşısındaki Rekabet Gücü: Dinamik Veri Zarflama Analizi” 10. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Mayıs 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Deliktaş, E., H. Tunca, “OECD Ülkelerindeki Tarımsal Etkinlik ve Tarımsal Etkinliğin Belirleyicileri” 12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Mayıs 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Gök, B., H. Tunca, “Türkiye Beko Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi” 1st International Congress on Sports Economics and Management, İzmir, Ekim 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Batmaz, N., H. Tunca (2005), “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye (1923-2003)”, Beta Kitabevi, ISBN: 975-295-464-2, İstanbul , 2005
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • hakemlik , 2013
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı