Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Saffet YAGIZ
Birimi : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : syagiz@pau.edu.tr
Telefon : +90 258 296 3380

Eğitim Bilgileri
 
 • 1997-2002
  :  Colorado School of Mines, Geotechnical Engineering Division, Co, USA
 • 1995-1997
  :  Missouri Technical University, Geological Engineering Department, Mo, USA
 • 1988-1992
  :  Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
  Doktora Sonrası Eğitim
   
 • 3 Mayıs- 5 Agustos, 2002
  :  Araştırmacı PhD., Earth Mechanics Institute of Colorado School of Mines, Co, USA
  Mesleki Deneyim
   
 • 1998-2002
  :  Araştırmacı Yüksek Mühendis; Earth Mechanics Institute of CSM, Co, USA
 • 1999-2002
  :  Araştırma Görevlisi; Geotechnical Engineering Division of CSM, Co, USA
 • 2009-
  :  Türk Standartları Enstitüsü, Doğaltaş Deney Standartları, AYNA Komite Üyesi
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2005
  :  I Uluslararası Traverten Sempozyumu, Denizli, Türkiye, (Editör, Yayın kurulu üyesi, Genel sekreteri ve Oturum başkanlığı)
 • 2006
  :  Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, (Yürütme kurulu üyesi)
 • 2010
  :  Eurock'2010-Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering, Chair for Session "RM7-Fundamentals of Rock Mechanics"


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Yagiz S. 2010. Using p-wave velocity test for the assessment of some geotechnical properties of rock materials. Bulletin of Material Sciences, x(x), x-x. [accepted] , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Sezer E, Gokceoglu C. 2010. Using artificial neural networks and nonlinear multiple regression techniques to assess the influence of slake durability index on the uniaxial compressive strength and elasticity modules of carbonate rocks. Applied Soft Computing, x(x), x-x. [revised] , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2010. Correlation between slake durability and rock properties for some carbonate rocks. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, x(x), x-x. [on line]. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2010. Geomechanical properties of construction stones quarried in southwestern Turkey. Scientific Research and Essays, 5(8), 750-757. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Gokceoglu C. 2010. Application of fuzzy inference and non-linear regression methods for predicting rock brittleness. Expert Systems with Applications, 37, 2265-2272. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Gokceoglu C, Sezer E, Iplikci S. 2009. Application of two non-linear prediction tools to the estimation of tunnel boring machine performance. Engineering Application of Artificial Intelligence, 22, 818-824. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2009. Predicting uniaxial compressive strength, modules of elasticity and index properties of rocks using Schmidt hammer. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 68, 55-63. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2009. Assessment of brittleness using rock strength and density with punch penetration test. Tunneling and Underground Space Technology, 24, 66-74. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Akyol E, Sen G. 2008. Relationship between standard penetration and pressuremeter test on sandy silty clays: A case study from Denizli. Bulletin of Engineering Geology and the Environments, 67, 405-410. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2008. Utilizing rock mass properties for predicting TBM performance in hard rock condition. Tunneling and Underground Space Technology, 23, 326-339. [Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi En İyi Araştırma Makalesi Ödülü (2008) Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi]. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Yagiz S. 2010. Discussion on 'Assessment of some brittleness indexes in rock-drilling efficiency' by Rasit Altindag, Rock Mechanics and Rock Engineering, [DOI: 10.1007/s00603-009-0057-x]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 43, 371-373. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2010. Comments on multifactorial fuzzy approach to the penetrability classification of TBM in hard rock conditions, by R. Mikaeil, M.Z. Naghadehi and F. Sereshki. [Tunneling and Underground Space Technology, 24 (2009) 500-505]. Tunneling and Underground Space Technology, 25, 95-96. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2009. Discussion on the paper entitled 'Indentation hardness test to estimate the sawability of carbonate rocks' by S. Kahraman and O. Gunaydin. [Bull Eng Geol and the Environ. 67, 507-511]. Bulletin of Engineering Geology and the Environments, 68, 437-439. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2009. Discussion on the article 'Influence of rock brittleness on TBM penetration rate in Singapore Granite' by Q.M. Gong and J. Zhao [Tunneling and Underground Space Technology 22 (2007) 317-324] and 'Response by the Authors to R.M. Goktan Discussion to the paper 'Influence of rock brittleness on TBM penetration rate in Singapore Granite' by Q.M. Gong and J. Zhao [Tunneling and Underground Space Technology 23 (2008) 217-218]. Tunneling and Underground Space Technology, 24, 115-116. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Yagiz S. 2010. Travertine as a construction and building material. In: 2nd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia, June 8-9, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2009. Geotechnical considerations on TBM tunneling in rock media. In: Proceedings of 2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Atalar C, et al. (Eds), 504-511. May 28-30, 2009. Nicosia, Northern Cyprus. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Cigla M, Yagiz S, Ozdemir L. 2001. Application of tunnel boring machines in underground mining development. (Keynote) In: Proceedings of 17th International Mining Congress & Exhibition of Turkey. Unal E, et al. (Eds), 155-164. June 19-22, 2001. Ankara, Turkey. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2001. Overview of classification and engineering properties of shale for design considerations. In: Proceedings of Second Congress on Construction and Materials Issues. American Society of Civil Engineers. Civil Engineering Conference and Expositions 2001. Hancher DE. (Ed), 156-165. October 10-13, 2001. Houston, TX USA. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2006. Machine selection criteria for mechanical excavation of natural materials. In: 11th International Material Symposium. 5p. in DVD. April 19-21, 2006. Denizli, Turkey. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2006. Overview on geo-mechanical assessments of Denizli travertines in Turkey. In: The 10th International Association of Engineering Geologists Congress. City Resources. Paper no. 384. Engineering geology for tomorrow`s cities. 7p. in DVD. The Geological Society of London, September 6-10, 2006. U.K. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2006. TBM performance prediction based on rock properties. In: Eurock'06-Multiphysics Coupling and Long Term Behavior in Rock Mechanics; Proceedings of the ISRM Regional Symposium. Cotthem AV, et al. (Eds), 663-670. 708p. May 9-12, 2006. Liege, Belgium. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2006. A model for prediction of tunnel boring machine performance. In: The 10th Int. Association of Engineering Geologists Congress. Substructures and Underground Space. Paper no. 383. Engineering geology for tomorrow`s cities. 10p. in DVD. The Geological Society of London, September 6-10, 2006. U.K , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2006. Recent advancement in predicting TBM performance. In: The Proceedings of 7th International Congress on Advances in Civil Engineering. 10p. in DVD. October 11-13, 2006. Istanbul, Turkey. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Rostami J, Ozdemir L. 2008. Recommended rock testing methods for predicting TBM performance: focus on the CSM and NTNU Models. In: Proceedings of 5th Asian Rock Mechanics Symposium. Majdi A, Ghazvinian A. (Eds), 1520-1530. November 24-26, 2008. Tehran, IRAN. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Rostami J, Kim T, Ozdemir L, Merguerian C. 2009. Factors influencing performance of hard rock tunnel boring machine. In: Eurock'09-Rock Engineering in Difficult Ground Conditions, Soft Rocks and Karst; Proceedings of the ISRM Regional Symposium. Vrkljan I. (Ed), 695-700. October 21-31, 2009. Cavtat, Croatia , 2009
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Merguerian C, Kim T. 2010. Geological controls on the breakthrough of tunnel boring machines in hard rock crystalline terrains. In: Eurock'10-Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering; Proceedings of the ISRM Regional Symposium. Zhao J. (Ed), 4p. June 15-18, 2010. Lausanne, Switzerland. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Yagiz S. 2001. Brief notes on the influence of shape and percentage of gravel on shear strength of sand and gravel mixture. Bulletin of Engineering Geology and the Environments, 60, 321-323. , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • ISI Web of Science'da taranan dergilerde , 60 civarında (2002-2010)
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Yagiz S. 2009. Başçeşme Formasyonu (Başçeşme-Denizli) dolomitik kireçtaşı üyesinin yapıtaşı olarak kullanılabilirliği. SDU, Fen Bilimleri Dergisi, 13(3); 265-270 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Yağız S., Akyol E. ve Sen G., 2008. Relationship between standard penetration test and the pressuremeter test on sandy silty clays: A case study from Denizli, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 67(3), 405-410 , Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Volume 69, Number 4 (2010), 505-515, DOI: 10.1007/s10064-009-0248-4, Correlation of standard penetration test and pressuremeter data: a case study from Istanbul, Turkey, Ilknur Bozbey and Ergun Togrol Environmental Earth Sciences, 2011, DOI: 10.1007/s12665-011-1439-4, Prediction of pressuremeter modulus and limit pressure of clayey soils by simple and non-linear multiple regression techniques: a case study from Mersin, Turkey, A. Kayabasi Neural Computing & Applications 2012, DOI: 10.1007/s00521-012-0900-y, Estimation of pressuremeter modulus and limit pressure of clayey soils by various artificial neural network models, C. H. Aladag, A. Kayabasi and C. Gokceoglu International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(23), pp. 5454-5461, 9 October, 2011, Investigation of bearing capacity changes of different clays by using the Menard pressuremeter tests, Celal AGAN
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Yağız S. and Akyol E., 2005, Geomechanical assessment of travertines in Antalya region, Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25, 2005, Denizli-Turkey, 235-239 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Akyol E., Yağız S., Ozkul M. & Şen G. and Kato S., 2005, Physical properties of hot spring travertines related to lithotypes at Pamukkale region in Denizli, Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25, 2005, Denizli-Turkey 286-290 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Akyol E. 2005. Geomechanical assessment of travertine in Antalya Region. In: Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. Özkul M, vd. (Eds), 235-239. September 21-25, 2005. Denizli, Turkey. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sezer E, Bozkır AS, Yagiz S, Gokceoglu C. 2010. Karar ağacı derinliğinin CART algoritmasında kestirim kapasitesine etkisi: Bir tünel açma makinesinin ilerleme hızı üzerinde uygulama. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu. 4s. ASYU 2010, Haziran 21-24, 2010. Kayseri. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Ozdemir L, Rostami J. 2008. Kaya kütlelerinde mekanik kazılar için önerilen laboratuvar deneyleri. IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu. Türk N, vd. (Eds), 225-244. Ekim 30-31, 2008. Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Uysal M, Tuzcuoglu MB. 2008. Zayıf kayaların basit fiziksel özellikleri (yoğunluk, gözeneklilik, su emme, doluluk) ve Schimidt yüzey sertlikleri arasındaki ilişkinin istatistiksel irdelenmesi. 6. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu. Mersem`08. Ersoy M, vd. (Eds), 303-312. Haziran 26-27, 2008. Afyon. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S. 2006. Kayaların kesilebilirliği ve bazı mühendislik özelikleri arasındaki ilişkinin araştırılması. VIII.Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Vardar M, vd. (Eds), 99-106. Kasım 2-3, 2006. ITU, Istanbul. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Kumsar H, Ozkul M, Sen G. 2006. Yerleşim alanları için mühendislik jeolojisi incelemesi: Denizli Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu. Kumsar H, vd. (Eds), 573-582. Mayıs 25-27, 2006. Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aydin A, Yagiz S. 2006. Doğal taş ocaklarında yer radarı (GPR) ve sismik kırılma yöntemlerinin kullanılması. Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu. Kumsar H, vd. (Eds), 415-422. Mayıs 25-27, 2006. Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Aydın A. 2006. Doğal taş işletmeciliğinde jeoteknik araştırmalar: Karataş Mevkii (Denizli) doğal taş incelemesi. 5.Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu. Mersem`06. Ersoy M, vd. (Eds), 229-239. Mart 2-3, 2006. Afyon. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aydın A, Yagiz S, Ozpınar Y, Semiz B. 2005. Investigation of travertine properties using geophysical methods. In: Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. Özkul M, vd. (Eds), 305-308. September 21-25, 2005. Denizli, Turkey. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kaya A, Yagiz S. 2005. Influence of regional tectonics and geological structures on marble quarry operation: An example from Antalya Region. In: Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. Özkul M, vd. (Eds), 135-141. September 21-25, 2005. Denizli, Turkey. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Akyol E, Yagiz S, Ozkul M, Sen G, Kato S. 2005. Physical properties of hot spring travertines related to lithotypes at Pamukkale Region in Denizli. In: Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. Özkul M, vd. (Eds), 286-290. September 21-25, 2005. Denizli, Turkey. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Yagiz S, Cheema S. 2001. Review and comparison of rock mass classification systems. In: Proceedings of 68th Annual Session Pakistan Engineering Congress. Paper no.629, Rizwan AS. (Ed), Vol.68: 449-460. January 19, 2001. Lahore, Pakistan. , 2001
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 22 adet uluslararası toplantıya katılmıştır. Tam metni yada özet basılmış bildiriler bu toplantılarda sözlü olarak sunulmuştur , 2000-2010
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 18 adet ulusal toplantıya katılmıştır. Tam metni yada özet basılmış bildiriler bu toplantılarda sözlü olarak sunulmuştur , 2000-2010
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Mathematical Geology , 2008
  Kayıt Detayları
 • Scientific Research and Essays , 2009
  Kayıt Detayları
 • Environmental Earth Sciences , 2008
  Kayıt Detayları
 • Engineering Geology , 2009
  Kayıt Detayları
 • Tunneling and Uderground Space Technology , 2008
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2010
  Kayıt Detayları
 • Journal of Civil Engineering , 2010
  Kayıt Detayları
 • Geotechnical and Geological Engineering , 2009
  Kayıt Detayları
   
  C.4 Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)
 • Ozkul M, Yagiz S, Jones B. 2005. Proceedings of 1st International Symposium on Travertine. 420s, Denizli, TR. , 2005
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Travertenlerin litolojik özellikleri ile suda dağılmaya karşı duraylılığı arasındaki ilişkinin araştırılması. 46s. Bilimsel Araştırma Projesi, No: 2006-MHF004, Yürütücü, Pamukkale Üniversitesi
  Kayıt Detayları
 • Braintree Weymouth Swear Tunnel in Maryland, USA, project report. Research Associate, Earth Mechanics Institute, Colorado School of Mines, CO USA.
  Kayıt Detayları
 • Manapouri Hydropower Tunnel in New Zealand, project report. Research Associate, Earth Mechanics Institute, Colorado School of Mines, CO USA.
  Kayıt Detayları
 • Queens Water Tunnel No: 3, Stage 2 in New York, USA, project report. Research Associate, Earth Mechanics Institute, II Volumes, CSM, CO USA
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Kaya Mühendisliği
  Kayıt Detayları
 • Jeoteknik Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri
  Kayıt Detayları
 • Zemin Mekaniğinde Mühendislik Uygulamaları
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Jeoloji Uygulamaları ve Sorunları
  Kayıt Detayları
 • Jeoteknik Saha İncelemeleri
  Kayıt Detayları
 • Kaya Mühendisliğinde Süreksizlik Analizleri
  Kayıt Detayları
 • Zemin Mekaniği I
  Kayıt Detayları
 • Zemin Mekaniği II
  Kayıt Detayları
 • Kaya Mekaniği I
  Kayıt Detayları
 • Kaya Mekaniği II
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Eurock'2010-Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering; RM7-Fundamentals of rock mechanics, (Oturum Başkanlığı)
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, (yürütme kurulu üyesi), 2006
  Kayıt Detayları
 • Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, ET5-Engineering aspect of travertine (Oturum Başkanlığı), 2005
  Kayıt Detayları
 • Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, (yürütme kurulu üyesi), 2005
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası, Denizli Şubesi, Başarı ödülü, 2009
  Kayıt Detayları
 • Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi en iyi araştırma makale ödülü, 2008
  Kayıt Detayları
   
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek ögrenim bursu (Yüksek lisans ve Doktora, 1995-2002)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı