Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör. Olcay POLAT
Birimi : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce / Almanca
E-Posta : opolat@pau.edu.tr
Telefon : opolat.pau.edu.tr

Eğitim Bilgileri
 
 • 1997-2000
  :  Denizli Lisesi
 • 2000-2005
  :  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
 • 2002-2005
  :  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü
 • 2005-2007
  :  Pamukkale Üniveristesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
 • 2007-2008
  :  Berlin Teknik Universitesi Ekonomi Mühendisliği Bolumu Yuksek Lisans
 • 2009-....
  :  Berlin Teknik Universitesi Uretim Yonetimi Bolumu Doktora
  Mesleki Deneyim
   
 • 2003-2005
  :  Uzarlar Dış Ticaret A.Ş.
 • 2005-.....
  :  Pamukkale Universitesi Endustri Muhendisligi Bolumu
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2007
  :  Endüstri Mühendisliği Kurultayı
 • 2007
  :  Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrenci Buluşması


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • O. Mutlu, O. Polat, "Solving Assembly Line Worker Assignment and Balancing Problem with using Genetic Algorithms", Expert Systems with Applications, (In Progress to be submitted shortly), 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • O. Kulak, O. Polat, H.-O. Guenther, "Simulation-based performance evaluation of a seaport container terminal in Turkey", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, (In Progress to be submitted shortly), 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • O. Polat, O. Kulak, H.-O. Guenther, "Effect of Storage Layout Design and Vehicle Dispatching Rules in a Seaport Container Terminal in Turkey", The 1st International Conference on Logistics and Maritime Systems, Busan, Korea, Auğustos 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • O. Kulak, O. Polat, H.-O. Guenther, "Simulation-based layout analyze of a Turkish container terminal", Fourth International Workshop on Freight Transportation and Logistics, İzmir, Türkiye, Mayıs 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • O. Kulak, O. Polat, H.-O. Guenther, "Performance evaluation of container terminal operations", IT Based Planning and Control of Seaport Container Terminals and Transport Systems, Bremen, Almanya, Auğustos 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • O.Kulak, O.Polat, Y.Şahin, "Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi", 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı Makale Kitabı - Nobel Yayın Dağıtım, 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2009, ISBN: 978-605-395-201-5. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kahya, E., Polat, O.,"Bir İşletmede Oranlarla İşgücü Verimlilik",Verimlilik Dergisi,2007/2,9-36. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Ö. Mutlu, O.Polat, "Solving Assembly Line Worker Assignment and Balancing Problem with using Genetic Algorithms", IX. National Symposium at Production Researches, Eskişehir, Turkey, October 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • O. Kulak, O. Polat , Ö. Elver, "Simulation-based layout analyze of stock area of a container terminal", XXIX. National Conference at Operations Research & Industrial Engineering, Ankara, Turkey, June 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • O. Kulak, O. Polat , M. E. Taner, "Simulation-based transportation operations analyze of a container terminal", XXIX. National Conference at Operations Research & Industrial Engineering, Ankara, Turkey, June 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • O.Kulak, O.Polat, Y.Şahin, "Üretim İşletmelerinde Değer Akışı Haritalandırma ve İsrafların Yok Edilmesi", 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2008 , 2009
  Kayıt Detayları
 • E. Kâhya, O. Polat, "The Implementation of Workshop Productivity Management by Ratios to a Mechanical Workshop in a Factory",V. National Meeting of Industrial Engineering , Erdemir, Turkey, December 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Free Enterpriser Improvement Project, KOSGEB, 10/2004 – 08/2005, Eskişehir, Turkey, Coworker
  Kayıt Detayları
 • Improving Education Conditions of Industrial Engineering Departments,PAUBAP,07/2008 – 07/2009, Denizli, Turkey, Coworker
  Kayıt Detayları
 • Life Cycle Assessment of a Specified Textile Product, TÜBİTAK, 10/2005 – 02/2007, Denizli, Turkey, Student Worker
  Kayıt Detayları
 • Solving Assembly Line Worker Assignment and Balancing Problem with using Genetic Algorithms,PAUBAP, 11/2006 – 10/2008, Denizli, Turkey, Coworker
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Young Enterprise Improvement Program, KOSGEB, 2005
  Kayıt Detayları
   
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • Young Researcher Scholarship, DAAD, 2009-2012
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • TMMOB MMO Endustri/Isletme Muhendisligi E-Bulten Yayin Kurulu Uyeligi
  Kayıt Detayları
 • TMMOB MMO Endustri/Isletme Muhendisligi Meslek Dali Ana Komisyonu Uyeligi
  Kayıt Detayları
 • TMMOB MMO Denizli Endustri/Isletme Muhendisligi Meslek Dali Komisyonu Uyeligi
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı