Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Adile SARI
Birimi : Denizli Meslek Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : aozdemir@pau.edu.tr
Telefon : 02582963681

Eğitim Bilgileri
 
 • 1994-1995
  :  Salihli Türkbirliği Süper Lisesi Hazırlık Sınıfı
 • 1995-1998
  :  Salihli Türkbirliği Süper Lisesi
 • 1998-2002
  :  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
 • 1995-1998
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Alan Öğretmenliği
 • 2003-2006
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD
 • 2007-
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • 4- Mustafa Duran, Paraskeva Michailova, Adile Sarı, Julia Ilkova, Alaatin Sen, Erdal Karadurmus, “Assessment of the sediment toxicity in Bulgarian and Turkish Rivers using the biomarkers in Chironomus riparius Mg. (Diptera, Chironomidae)”, Acta Zoologica Bulgarica, Suppl.4, 167-173 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • 5- Adile Sari, Mustafa Duran, Fevzi Bardakci, “Discrimination of the Orthocladiinae species (Diptera: Chironomidae) by using cytochrome c oxidase subunit I”. Acta Zoologica Bulgarica, Suppl.4, 73-80 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A, Duran,M, Sen, A “Potential Use of the Oligochaete Limnodrilus profundicola V., as a Bioindicator of Contaminant Exposure” Environmental Toxicology. Vol. 26, No.1; 37-44. 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A, Duran,M, Akyildiz, G. K, Sen, A “EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an indicator of pollution exposure inthe Curuksu Stream of Menderes River, Denizli – TURKEY” Desalination and Water Treatment, Vol. 26; 98-103. 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Duran, M, , Y. Kara, G. K. Akyildiz and A. Ozdemir, Antimony and heavy metal accumulation in some plants in the Yesilirmak River near the Sb-mining area Tokat, North Turkey. Asian Journal of Chemistry , Vol. 21, No. 3, 1971-1974, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • OZDEMIR A., DURAN M., SEN A. (2011) Potential Use of the Oligochaete Limnodrilus profundicola V., as a Bioindicator of Contaminant Exposure, Environmental Toxicology, 26 (1): 37-44. , 2011
  Kayıt Detayları
 • OZDEMIR A., DURAN M., AKYILDIZ G.K., SEN A. (2011) EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an Indicator of Pollution Exposure in the Curuksu Stream of Menderes River, Denizli-TURKEY, Desalination and Water Treatment, 26: 98-103. , 2011
  Kayıt Detayları
 • DDURAN, M., KARA, Y., AKYILDIZ, G. K., OZDEMIR, A. (2009) Heavy Metal Accumulation in Some Plants in the Yeşilirmak River Near the Antimony Mining Area Tokat, Northern Turkey, Asian Journal of Chemistry, 21(3): 1971-1974. , 2009
  Kayıt Detayları
 • DURAN, M., KARA, Y., AKYILDIZ, G. K., OZDEMIR, A. (2007) Antimony and Heavy Metals Accumulation in Some Macroinvertebrates in the Yesilirmak River (N Turkey) Near the Sb-mining Area, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 78: 395-399. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ozdemir, A., Şen, A., Duran, M. (2006) Cholinesterases as Potential Biomarkers in Tubifex sp., 31st FEBS Congress, June 24-29, İstanbul-TURKEY, FEBS Journal, PP-795, 273 (1): 291-291. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Ozdemir, A., Duran, M., Akyildiz, G.K., Sen, A. (2009) EROD and Metallothionein in Limnodrilus profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) as an Indicator of Pollution Exposure in the Curuksu Stream of Menderes River, Denizli-TURKEY, International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment Workshop II Environment Proceedings, September 28-October 01, Denizli-TURKEY, 197-203. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Sarı A., Duran M., Bardakçı F., Şen A. (2012) Tanypodinae (Diptera: Chironomidae) Alt Familyasının Filogenisinin Sitokrom C Oksidaz Alt Ünite I Kullanılarak Belirlenmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül, İzmir, SH-028, 311-312. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Özdemir A., Duran M., Akyıldız G.K., Şen A. (2010) Kirliliğin Limnodrilus profundicola’da (Oligochaeta) AChE ve MT Kullanılarak İzlenmesi, 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 04-06 Ağustos, Bolu, ULSS40, 23-23. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Akyıldız, G.K., Özdemir, A., Duran, M., Bakır, R., Şen, A. (2010) Kuraklığın Büyük Menderes Nehri Üzerindeki Olası Etkileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetleri, 21-25 Haziran, Denizli, PF-026, 868-869. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Urhan, R., Özdemir, A. (2004) Hambat Bölgesi (Denizli) Sulak Alanlarının Faunasına Genel Bir Bakış, Hambat Bölgesi Sempozyumu (basımda), 06-09 Ekim, Denizli. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A. (2007) Gökpınar Çayının Büyük Omurgasız Faunası ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi, Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007, 16-18 Mayıs, Antalya, 5-8: 577-583. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A., Akyildiz, G. K., Şen, A., Duran, M. (2008) Determination of Heavy metals in Water, Sediment and Chironomus thummi (Diptera, non-biting midges) of the Curuksu Stream (Denizli), 6thAegean Analytical Chemistry Days, September 9-12, Denizli-TURKEY, PPI 146, 208-208. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sari, A., Bakir, R., Duran, M., Bardakci, F. (2011) Discrimination of the Genus Cricotopus (Diptera: Chironomidae) from Turkey by Cytochrome c oxidase subunit I – preliminary results, 18th International Symposium on Chironomidae, July, 4-6, Trondheim-NORWAY, 44-44. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A. (2006) Denizli İli Sınırlarındaki Büyük Menderes Nehrinin Taban Büyük Omurgasız Canlıları Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi Hakkında Ön Bir Çalışma, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası-Aydın, 309-309. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A. (2006) Çal Bölgesi (Denizli) Sulak Alanlarının Faunasına Genel Bir Bakış ve Su Kirlilik Derecesinin Değerlendirilmesi, Çal Bölgesi Sempozyumu Bildirileri, 01-03 Eylül, Denizli, 130-134. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Topçu, Z., Büyükgöze, Ö., Karakuş, Ö.Ö., Özdemir , A., Deligöz, H., ve Şen, A., "Asetilkolin esteraz İnhibitörleri Olarak Kaliks[n]arenler”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, p. 628, PZ385, Trabzon , 2008
  Kayıt Detayları
 • Özdemir, A., , M, Duran, A. Şen. Acetylcholinesterase And Metallothionein In Limnodrilus Profundicola (Oligochaeta: Tubificidae) As An Indicator Of Pollution Exposure. The 1st International Workshop on Aquatic Toxicology and Biomonitoring, 27 - 29 August Vodnany, Czech Republic. 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Adile ÖZDEMİR, Alaattin ŞEN, Mustafa DURAN, Mehmet ÖZKARSLI, “Menderes Nehri Çürüksu Çayı’nda Metal Kirliliğinin Chironomus thummi Larvalarında Metallotiyonin Kullanılarak İzlenmesi” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Trabzon, s. 532, 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sari, A., Duran, M., Bardakci, F., (2012) Discrimination of the Orthocladiinae Species (Diptera: Chironomidae) by Using Cytochrome c Oxidase Subunit I, International Conference on Zoology, October 8-10, Hissar-BULGARIA, oral presentation, accepted. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Michailova, P., Sari, A., Ilkova, J., Sen, A., Karadurmus, E., (2012) Assessment of the Sediment Toxicity in Bulgarian and Turkish Rivers Using the Biomarkers in Chironomus riparius Mg. (Diptera, Chironomidae), International Conference on Zoology, October 8-10, Hissar-BULGARIA, oral presentation, accepted. , 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Duran, M., Akyıldız, G. K., Özdemir, A., Urhan, R., Kaska, Y., Düşen, S. 2006. Süleymanlı Yayla Gölü Sucul Faunasına Genel Bir Bakış. Buldan Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, Bildiri Kitabı, Cilt II: 595-602, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Akyıldız, G. K., Kaska, Y., Ekmekçi, İ., Sarı, F., Özdemir, A., Arslan, İ., Şahin, B., Kocamaz, E. (2007) Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Rehabilitasyon ve İlk Yardım Merkezi Neleri İçermeli ve Kaplumbağaların Günlük Bakımları Nasıl Yapılmalıdır? 2.Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-27 Ekim, Dalyan-Muğla, 149-156. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ozdemir, A., Sen, A., Duran, M. (2006) Effect of Deltamethrin, Methomyl and Methyl-parathion on Cholinesterases Activities in Limnodrilus profundicola, 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology (IC-TST), November 02-05, Antalya-TURKEY, P-019, 91-91. , 2006
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • TÜBİTAK 106Y215
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı