Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Pınar İLİ
Birimi : TIBBI LABARATUVAR
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : pili@pau.edu.tr
Telefon : 0(258) 2961725

Eğitim Bilgileri
 
 • 1991-1995
  :  Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
 • 2000-2003
  :  Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi
 • 2007-2012
  :  Doktora: Pamukkale Üniversitesi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Uçar, A., Kaska, Y., Ergene, S., Aymak, C., Kaçar, Y., Kaska, A. and İli,P .2012. Sex ratio estimation of the most eastern main loggerhead sea turtle nesting site: Anamur Beach, Mersin, Turkey. Israel Journal of Ecology & Evolution. 58 (1). pp. 87-100. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Keskin N., Mammadov R., Ili P. The eff ects of Crataegus aronia var. dentata Browicz extract on biochemical indices and apoptosis in partially hepatectomized liver in rats. Bosn J Basic Med Sci 2012, 12 (3): 177-181. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Mammadov, R., Ili, P. and Dusen, O. Phenolic contents and antioxidant properties of Muscari parviflorum Desf. Journal of the Chemical Society of Pakistan, Vol. 34 (5), 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Keskin, N., Mammadov, R. and Ili, P., 2012: The effects of Crataegus aronia var. dentata Browicz extract on biochemical indices and apoptosis in partially hepatectomized liver in rats. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 12(3), 177-181. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Mammadov, R., Ili, P. and Dusen, O., 2012: Phenolic contents and antioxidant properties of Muscari parviflorum Desf. Journal of Chemical Society of Pakistan, 34, 651-655. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Keskin, N. and Ili, P., 2012: Investigation of particular matters on the leaves of Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe in Denizli (Turkey). Pakistan Journal of Botany, 44(4), 1369-1374. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Keskin N., Ili P. and Sahin B. (2012). Histochemical demonstration of mucosubstances in the mouse gastrointestinal tract treated with Origanum hypericifolium O. Schwartz and P.H. Davis extract. African Journal of Biotechnology, 11(10): 2436-2444. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Mammadov, R., Ili, P., Ertem Vaizoğulları, H., Afacan Makascı, A. (2011). Antioxidant activity and total phenolic content of Gagea fibrosa and Romulea ramiflora. Iran. J. Chem. Chem. Eng., 30(3): 57-62. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Keskin, N. and Ili, P. (2011). Glycohistochemical study on the Denizli Cock testis. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(10): 1327-1331. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ili, P., Kaska, Y., Ozel, M.Z., Genc, O., Turgut, S. and Turgut, G. Chemical composition of the Origanum onites L. and Thymbra spicata L. and their cardio respiratory effects in rabbits. Fresenius Environmental Bulletin 16(11a):1401-1406 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ili, P., Keskin,N., Celik,A. Immunohistochemical study of laminin in UV-B irradiated and Origanum hypericifolium oil applied skin of mice 36th FEBS Congress, Biochemistry for Tomorrows Medicine, Torino, ITALY, Jun 25-30, 2011, The FEBS Journal, Vol. 278, Sup. 1 pp. 210-211. , 2011
  Kayıt Detayları
 • ILI, P., KESKIN,N., CELIK, A., SAHIN, B. A lectin histochemical study of the skin treated with Origanum hypericifolium essential oil in mice. 35th FEBS Congress, Molecules of Life, Gothenburg, Sweden, June 26-July 1, The FEBS Journal, Vol. 277, Sup. 1, pp.202 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Mammadov, R., Ili, P., Ertem Vaizoğulları, H., Afacan Makascı, A. (2011). Antioxidant activity and total phenolic content of Gagea fibrosa and Romulea ramiflora. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering (IJCCE), in English, 30(3): 57-62. , Kasprzyk, A., Zbikowska, B., Sroka, Z., Gamian, A. (2012). The antiradical activity of some plant raw materials and extracts obtained from these raw materials. POSTEPY HIGIENY I MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ. 66: 146-152
  Kayıt Detayları
 • İLİ, P., KASKA, Y., ÖZEL, M.Z., GENÇ, O., TURGUT, S. and TURGUT, G. (2007). Chemical composition of the Origanum onites L. and Thymbra spicata L. and their cardio respiratory effects in rabbits. Fresenius Environmental Bulletin 16(11a):1401-1406. , TOLAN, V., KIZIL, S., OZDEMİR, S. and DEMIRCI, O. (2009). Genotoxicity of essential oil of Thymbra spicat I. Var. Spicata in Salmonelle/microsome and sos chromotest. Fresenius Environmental Bulletin, 18(5): 533-537.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Keskin, N., Mammadov, R. ve İli, P., 2012: Crataegus aronia var. dentata Browicz ekstraktının dalak üzerindeki etkilerinin araştırılması: Histokimyasal çalışma. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5, 28-30. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Keskin, N., İli, P. (2011). Denizli horozu genital sistemi üzerinde histokimyasal araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 6(3): 231-237. , 2011
  Kayıt Detayları
 • R. MAMMADOV, İLİ, P. (2009). Muğla ilinde yayılış gösteren bazı Muscari Mill. türleri üzerinde toprak-bitki ilişkilerinin araştırılması. Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14 (2): 131-137. , 2009
  Kayıt Detayları
 • MAMMADOV, R., İLİ, P. Muğla İli Çevresinin Gaea Salisb Türleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1): 247-258 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kaska, Y., Urhan, R., İli, P., Kaska, A., Başkale,E., ve Katılmış, Y. (2006), Muğla-Dalaman Kumsalındaki Deniz Kaplumbağalarının Durumu ve Cinsiyet Oranlarının Araştırılması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın.2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Ili, P., Başkale, E., Kaska, A., Sarı, F. (2010). Spatial and temporal variatıon in sex ratio estimations: A Case of Dalaman-Sarıgerme Beach, Mugla-Turkey . 30th Annual symposium on sea turtle biology and conservation. 24-30 April 2010, Goa India. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Kıraç, A., Kaska, A, İli, P. (2007). “Dalaman ve Sarıgerme (Muğla) Kumsallarına Yuva yapan Deniz Kaplumbağalarının Yavru cinsiyet oranlarının ve Yuva Dağılımının Araştırılması” İkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Bilal Ofset Baskı, Denizli, Türkiye,s, . 80,2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • İli, P., Kaska, A., Akyer, H., Keskin, N., Kaksa,Y. (2007). “Deniz Kaplumbağa Yavru Cinsiyetlerini Doğrudan ve Dolaylı olarak Araştırma yöntemleri” İkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Bilal Ofset Baskı, Denizli, Türkiye, s, 133-138, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., İli, P., Kaska, A., Aureggi, M., Gidiş, M., Urhan, R., Başkale,E., Katılmış, Y. Nest Temperatures and Sex Ratio Variations Among the Hatchling and Embryos of loggerhead Turtles along the Meditterranean Coast of Turkey. Proceedings of the Twenty-sixtht Annual Sea Biology and Conservation. 3-8 April 2006, Crete, Greece.2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • İli, P. ve Keskin, N.Ultraviyole B uygulanmış fare deri lipitleri üzerine Origanum hypericifolium esansiyel yağının etkilerinin araştırılması: histokimyasal çalışma. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 3-7 Eylül, İzmir, Bildiri kitabı, sf. 1116. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Ili, P., Keskin, N. (2012). Origanum hypericifolium esansiyel yağının UVB uygulanmış fare derisinde DNA fragmentasyonu üzerine etkilerinin TUNEL yöntemiyle araştırılması. XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 16-19 Mayıs, Denizli, Cell&Tissue Biology Research, pp: 232-233. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Keskin,N., Ili, P., Celik, A., Solgun, S. H. Effects of Nepeta cadmea Boiss. essential oil/olive oil mixture and Nepeta cadmea Boiss. extract on UVB-irradiated skin of mice: A lectin histochemical study. ISSMET2011, 1st International Symposium on Secondary Metabolites, Chemical and Biotechnological Properties, 12-15 September, 2011, Denizli, Turkey. Abstract Book, pp. 170. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ili, P., Keskin,N., Celik, A. Histochemical analysis of the collagen and elastic fibers in UVB-irradiated and Origanum hypericifolium essential oil applied skin of mice. ISSMET2011, 1st International Symposium on Secondary Metabolites, Chemical and Biotechnological Properties, 12-15 September, 2011, Denizli, Turkey. Abstract Book, pp. 171. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Urhan, R., Ili, P., Kaska, A., Başkale, E., ve Katılmış, Y. (2006) "Muğla-Dalaman Kumsalındaki Deniz Kaplumbağalarının Durumu ve Cinsiyet Oranlarının Araştırılması". 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Ili, P., Kaska, A., Aureggi, M., Gidiş, M., Urhan, R., Baskale, E., Katilmis, Y. (2006). "Nest Temperatures and Sex Ratio Variations among the Hatchlings and Embryos of Loggerhead Turtles along the Mediterranean Coast of Turkey". Proceedings of the Twenty-sixtht Annual Sea Turtle Biology and Conservation. 3-8 April 2006, Crete, Greece. , 2007
  Kayıt Detayları
 • KASKA, Y., ILI, P., BAŞKALE, E., KASKA, A., SARI, F. Spatial and temporal variatıon in sex ratio estimations: A Case of Dalaman-Sarıgerme Beach, Mugla-Turkey . 30th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Goa, India, 24-30 April, 2010. , 2010
  Kayıt Detayları
 • KESKİN, N., İLİ, P., ÖZDEMİR, F. Denizli Horozu trakesinde histomorfolojik ve histokimyasal araştırmalar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler kitabı, sf. 759, 21-25 Haziran, Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • KESKİN, N., İLİ, P., BOZTAŞ, S. Denizli Horozu Testisinde Histomorfolojik Ve Histokimyasal Araştırmalar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler kitabı, sf. 758-759, 21-25 Haziran, Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • KASKA, Y., İLİ, P., BAŞKALE, E., KASKA, A., SARI, F. Spatial and temporal variatıon in sex ratio estimations: A Case of Dalaman-Sarıgerme Beach, Mugla-Turkey . 30th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Goa, India, 24-30 April , 2010
  Kayıt Detayları
 • KESKİN, N., İLİ, P., SALGIN, S.H., ÇELİK, A., ŞAHİN, B. Nepeta cadmea Boiss. esensiyal yağının uygulandığı deride histokimyasal araştırmalar. X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Çeşme, İzmir, Bildiriler Kitabı, sf. 141 , 2010
  Kayıt Detayları
 • KESKİN, N., İLİ, P., SALGIN, S.H., ELMAS, E., TEVRUZ, F., METİN, H. ve ŞAHİN, B. Origanum hypericifolium’um mide, ince ve kalın barsak mukus maddesi üzerindeki etkilerinin histokimyasal araştırılması. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Bodrum, Bildiriler Kitabı, sf. 89 , 2009
  Kayıt Detayları
 • KESKİN, N., İLİ, P. Investigation Of Particles on The Leaves of Pinus nigra Arn. Subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe in Some Regions of Denizli, Turkey. ULE 2009, International Workshop on Urbaniısation, Land Use, Land Degradation and Environment, Pamukkale, Denizli, Turkey. Book of Abstract pp:68, 28 September-01 October , 2009
  Kayıt Detayları
 • KASKA, Y., ILİ, P., SARİ, F., SİRİN, A. Sex ratıos of loggerhead turtle hatchlıngs on Dalaman beach, Turkey: analyses of 6 years data. Third Mediterranean Conference on Marine Turtles, Yasmine Hammamet, Tunisia, 20-23 October , 2008
  Kayıt Detayları
 • AFACAN (MAKASÇI), A., MAMMADOV, R., IŞIK, H.İ., İLİ, P. “Romulea ramiflora Ten Subsp. Ramiflora türünün antioksidan etki açısından incelenmesi”. 21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 23-27 Ağustos , 2007
  Kayıt Detayları
 • İLİ, P., SALGIN, S.H., KESKİN, N., KASKA, Y. Caretta caretta (İribaş Kaplumbağa) ve Chelonia mydas (Yeşil Kaplumbağa) Türlerinin Gonad Histolojileri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Bildiriler Kitabı, sf. 571-572 , 2008
  Kayıt Detayları
 • MAMMADOV, R., MAMMADOV, T., İLİ, P. Muğla İlinin Muscari Mill. Türleri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Bildiriler Kitabı, sf. 389 , 2008
  Kayıt Detayları
 • AKDEMİR, D., KABASAKAL, A., MAMMADOV, R., İLİ, P. Lilium candidum L. Türünün Ekstraksiyonları Üzerinde Bazı Antioksidan Çalışmalar. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Bildiriler Kitabı, sf. 355 , 2008
  Kayıt Detayları
 • KASKA, Y., İLİ, P., KIRAÇ, A., AKIN, S., SARI, F., FAK, Ç., TEKSOY, Ö., KESİM, A., MADAK, E. Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında Deniz Kaplumbağa Yavru Cinsiyet Oranlarının, Zamansal ve Mekansal Açıdan Farklılıklarının Araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Bildiriler Kitabı, sf. 212 , 2008
  Kayıt Detayları
 • KASKA, Y., ILİ, P., KASKA, A., AUREGGİ, M., GİDİŞ, M., URHAN, R., BASKALE, E., KATİLMİS, Y. “Nest Temperatures and Sex Ratio Variations among the Hatchlings and Embryos of Loggerhead Turtles along the Mediterranean Coast of Turkey”. Proceedings of the Twenty-sixtht Annual Sea Turtle Biology and Conservation, Crete, Greece, Proceedings Book, pp.299 , 2006
  Kayıt Detayları
 • MAMMADOV, R., MAKASÇI, A., IŞIK, H.İ., İLİ, P. Gagea fibrosa (desf.) Schultes & schultes fil. türünün antioksidan etkilerinin incelenmesi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 23-27 Ağustos , 2007
  Kayıt Detayları
 • KASKA, Y., KIRAÇ, A., KASKA, A., İLİ, P. Dalaman ve Sarıgerme (Muğla) Kumsallarına Yuva Yapan Deniz Kaplumbağalarının Yavru ve Cinsiyet Oranlarının ve Yuva Dağılımının Araştırılması. II. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Dalyan/Muğla, Bildiriler Kitabı, sf. 71-80 , 2007
  Kayıt Detayları
 • İLİ, P., KASKA, A., AKYER, H., KESKİN, N., KASKA, Y. Deniz Kaplumbağa Yavru Cinsiyetlerini Doğrudan ve Dolaylı Olarak Araştırma Yöntemleri.II. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Dalyan/Muğla, Bildiriler Kitabı, sf. 133-138 , 2007
  Kayıt Detayları
 • KASKA, Y., URHAN, R., ILİ, P., KASKA, A., BAŞKALE, E., KATILMIŞ, Y. Muğla-Dalaman Kumsalındaki Deniz Kaplumbağalarının Durumu ve Cinsiyet Oranlarının Araştırılması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası-Aydın , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • ISSMET2011, 1st International Symposium on Secondary Metabolites, Chemical and Biotechnological Properties, 12-15 September, 2011, Denizli, Turkey. , 2011
  Kayıt Detayları
 • 36th FEBS Congress, Biochemistry for Tomorrows Medicine, Torino, ITALY , 2011
  Kayıt Detayları
 • 35th FEBS Congress, Molecules of Life , 2010
  Kayıt Detayları
 • ULE 2009, International Workshop on Urbaniısation, Land Use, Land Degradation and Environment , 2009
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 3-7 Eylül, İzmir , 2012
  Kayıt Detayları
 • "Optimization Techniques for Western Blot, Immunoprecipitation, and Immunohistochemistry" konulu seminer , 2012
  Kayıt Detayları
 • Oksidatif Stres, DNA Hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi, Teorik ve Uygulamalı Kurs , 2012
  Kayıt Detayları
 • 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , 2012
  Kayıt Detayları
 • I. Hücre Ölümü Teknikleri Teorik Kursu, 24-25 Kasım 2011, İzmir. , 2011
  Kayıt Detayları
 • 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , 2010
  Kayıt Detayları
 • X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Çeşme, İzmir. , 2010
  Kayıt Detayları
 • XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Bodrum , 2009
  Kayıt Detayları
 • Elektroforez Teknikleri ve Uygulamaları Çalıştayı , 2009
  Kayıt Detayları
 • 19. Ulusal Biyoloji Kongresi , 2008
  Kayıt Detayları
 • II. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu , 2007
  Kayıt Detayları
 • Uluslararası Katılımlı "Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi , 2006
  Kayıt Detayları
 • 21. Ulusal Kimya Kongresi , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • KESKİN, N. ve İLİ, P. (2009- )Origanum Hypericifolium’un Deri’de UV Radyasyonu Hasarları Üzerindeki Sitolojik ve Histokimyasal Etkilerinin Araştırılması. Proje No: 2009 FBE 021, Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
 • KESKİN, N., KASKA, A.ve İLİ, P. (2008/-). Denizli Horozu Sirinks ve Akciğer Dokularının İnce Yapı Düzeyinde Araştırılması. Proje No: 2006 FEF 015, Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
 • KESKİN, N., ÇELİK, A., ŞAHİN, B., İLİ, P. ve SALGIN, S.H. (Haziran 2008/2010). Nepeta cadmea Boiss’in UV ile Oluşan Deri Hasarları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Proje No: 2008FBE009, Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • KESKİN, N., ÇELİK, A., ŞAHİN, B., İLİ, P. ve SALGIN, S.H. (Haziran 2008/2010). Nepeta cadmea Boiss’in UV ile Oluşan Deri Hasarları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Proje No: 2008FBE009, Araştırmacı.
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
  Kayıt Detayları
 • 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
  Kayıt Detayları
 • ISSMET2011, 1st International Symposium on Secondary Metabolites, Chemical and Biotechnological Properties, 12-15 September, 2011, Denizli, Turkey.
  Kayıt Detayları
 • ule2009 / International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı