Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Hüseyin BAĞ
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : hbag@pau.edu.tr
Telefon : 258-2961172

Eğitim Bilgileri
 
 • 1985 - 1990
  :  Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Bölümü
 • 1991 - 1995
  :  Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D.
 • 1995 - 1998
  :  Doktora: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D.
  Mesleki Deneyim
   
 • 1990 - 1994
  :  Kimya Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı
 • 1994 - 1998
  :  Araştırma Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
 • 1998 - 2000
  :  Dr.Araştırma Görevlisi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
 • 2000 - 2002
  :  Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
 • 2002 - 2009
  :  Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
 • 2009 -
  :  Prof.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • Elçi,A., "Bazı Pestisit ve metallerin Reçine Kolonunda Deriştirilmesi Şartlarının İncelenmesi ve Atomik Absorbsiyon Spektrometresi İle Çevre Örneklerinde Tayini", Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 2003.
 • Kaymak, H., "Kavram Haritası Yönteminin Öğrencilere Periyodik Tablo Konusunu Anlamalarına Etkisi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2005.
 • Uçak, E., "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Madde Ünitesinde Portfolyo DeğerlendirmeYönteminin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi", PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2006.
 • Caner, F., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözerken Gösterdikleri Üst Bilişsel Davranışların Tespiti", PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2007.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kaska,Y., Çelik, A., Bağ,H., Aureggi,M., Özel,K., Elçi,A., Kaska, A. and Elçi., L. 2004. Heavy metal monitoring on stranded sea turtles along the mediterranean coast of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 13(8).pp.769-776. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Süleyman Başlar, Yunus Doğan, Nazmi durkan, Hüseyin Bağ. Biomonitoring of zinc and manganez in bark of Turkish red pine of Anatolia. J. Environ. Biol. 30(5), 831 (2009). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Bahar,M, Bag,H.,Bozkurt,O., Pre-Service Science Teachers' Understandings of an Environmental Issue: Ozone Layer Depletion , 2008
  Kayıt Detayları
 • 13- Celik A, Kaska Y, Bag H, Aureggi M, Semiz G, Kartal AA, Elci L. Heavy metal monitoring around the nesting environment of green sea turtles in Turkey. Water Air And Soil Pollution,169 (1-4): 67-79 , 2006
  Kayıt Detayları
 • 12- Baslar S, Dogan Y, Yenil N, Karagoz S, Bag H. Trace element biomonitoring by leaves of Populus nigra L. from Western Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Biology, 26 (4): 665-668 , 2005
  Kayıt Detayları
 • 11- Kaska Y, Celik A, Bag H, Aureggi M, Ozel K, Elci A, Kaska A, Elci L. Heavy metal monitoring in stranded sea turtles along the Mediterranean coast of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 13 (8): 769-776 , 2004
  Kayıt Detayları
 • 10- Baslar S, Dogan Y, Bag H, Elci A. Trace element biomonitoring by needles of Pinus brutia ten. from Western Anatolia, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 12 (5): 450-453 , 2003
  Kayıt Detayları
 • 9- Tunceli A, Bag H, Turker AR. Spectrophotometric determination of some pesticides in water samples after preconcentration with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371 (8): 1134-1138 , 2001
  Kayıt Detayları
 • 8- Lale M, Temocin Z, Bag H. Sorption behaviour of copper(II), zinc(II) and nickel(II) on formaldehyde cross-linked Saccharomyces cerevisiae immobilized on pumice stone. Fresenius Environmental Bulletin, 10 (9): 736-740 , 2001
  Kayıt Detayları
 • 7- Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904 , 2001
  Kayıt Detayları
 • 6- Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108 , 2000
  Kayıt Detayları
 • 5- Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A.Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS TALANTA, 51 (5): 895-902 , 2000
  Kayıt Detayları
 • 4- Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. TALANTA, 51 (5): 1035-1043 , 2000
  Kayıt Detayları
 • 4- Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256 , 1999
  Kayıt Detayları
 • 3- Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230 , 1999
  Kayıt Detayları
 • 2- Bag H, Lale M, Turker AR.Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696 , 1998
  Kayıt Detayları
 • 1-Turker AR, Bag H, Erdogan B.Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353 , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Say. S., Bağ, H., The Effect Of The Computer Game Developed For The 7th Grade Science Lesson, On Student’s Self-Efficacy Toward Science. The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2015, Special Issue 2 for INTE 2015, pp 594-600. , 2015
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Köse, S., Bağ, H., & Gezer, K. (2007). Learning Environment: A Bibliography. International Journal of Environmental and Science Education, 2(4): 98–110 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152 , 2006
  Kayıt Detayları
 • 16- Kose S, Bag H, Surucu A, Ucak E. The Opinions of Prospective Science Teachers’ About Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1 (2). , 2006
  Kayıt Detayları
 • 15- Bağ H, Elçi A and Elçi L. Determination of lead, iron, manganese and zinc in sea water samples by atomic absorption spectrometry after preconcentration with Chromosorb 105. Eurasian Journal of Analytical Chemistry ,1 (1):42- 54. , 2006
  Kayıt Detayları
 • 14- Ucak E, Bag H, Usak M. Enhancing Learning Through Multiple Intelligences In Elementary Science Education. Journal of Baltic Science Education, 10 :61-69. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Kurnaz, M. A. and Sağlam-Arslan, A. (2011). A Thematic Review of Some Studies Investigating Students’ Alternative Conceptions about Energy. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education 3(1): 51-74.
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Arslan-Saglam, A. (2010). Cross-Grade Comparison of Students’ Understanding of Energy Concepts, Journal of Science Education and Technology 19(3): 303-313.
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Flame atomic absorption spectrometric determination of cadmium, cobalt, copper, lead and nickel in chemical grade potassium salts after an enrichment and separation procedure Author(s): Soylak M, Elci L, Dogan M Source: JOURNAL OF TRACE AND MICROPROBE TECHNIQUES 17 (2): 149-156 1999
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Effect of the carbonaceous matter deposition on the textural and surface properties of complex carbon-mineral adsorbents prepared on the basis of palygorskite Author(s): Leboda R, Chodorowski S, Skubiszewska-Zieba J, Tarasevich YI Source: COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 178 (1-3): 113-128 MAR 15 2001
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Removal of chromium pollution in waters by adsorption on natural sepiolite in packed beds Author(s): Alicilar A, Ozer D Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 10 (8): 679-683 AUG 2001
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Preconcentration of Cr(III), Co(II), Cu(II), Fe(III) and Pb(II) as calmagite chelates on cellulose nitrate membrane filter prior to their flame atomic absorption spectrometric determinations Author(s): Soylak M, Divrikli U, Elci L, Dogan M Source: TALANTA 56 (3): 565-570 MAR 4 2002
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Determination of Cu, Fe, Ni, Co, Pb, Cd, Mn, and Cr in natural water samples after solid phase extraction on chromosorb 102 Author(s): Saracoglu S, Soylak M, Elci L, Dogan M Source: ANALYTICAL LETTERS 35 (15): 2603-2616 2002
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Sorption and preconcentration of some trace metals on sepiolite Author(s): Dogan CE, Koklu U Source: ANNALI DI CHIMICA 92 (11-12): 1171-1174 NOV-DEC 2002
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Use of Escherichia coli immobilized on amberlite XAD-4 as a solid-phase extractor for metal preconcentration and determination by atomic absorption spectrometry Author(s): Turker AR, Baytak S Source: ANALYTICAL SCIENCES 20 (2): 329-334 FEB 2004
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Kinetic and equilibrium studies in removing lead ions from aqueous solutions by natural sepiolite Author(s): Bektas N, Agim BA, Kara S Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 112 (1-2): 115-122 AUG 9 2004
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Effects of conditioning of sepiolite prior to cobalt and nickel removal Author(s): Kocaoba S, Akyuz T Source: DESALINATION 181 (1-3): 313-318 SEP 5 2005
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Application of silica gel 60 loaded with Aspergillus niger as a solid phase extractor for the separation/preconcentration of chromium(III), copper(II), zinc(II), and cadmium(II) Author(s): Baytak S, Turker AR, Cevrimli BS Source: JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 28 (18): 2482-2488 DEC 2005
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Application of ram horn powder (RHP) for the preconcentration and determination of copper in various samples by flame atomic absorption spectrometry Author(s): Baytak S, Turker AR Source: JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 61 (5): 483-489 MAY 2006
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Biosorption of heavy metals on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP-2MG resin for their atomic absorption spectrometric determinations Author(s): Soylak M (Soylak, Mustafa), Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Mendil D (Mendil, Durali), Turkekul I (Turkekul, Ibrahim) Source: TALANTA 70 (5): 1129-1135 DEC 15 2006
  Kayıt Detayları
 • Turker AR, Bag H, Erdogan B. Determination of iron and lead by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 357 (3): 351-353, 1997. , Title: Solid phase extraction method for selective determination of Pb(II) in water samples using 4-(4-methoxybenzylidenimine) thiophenole Author(s): Ghaedi M (Ghaedi, M.), Montazerozohori M (Montazerozohori, M.), Soylak M (Soylak, M.) Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 142 (1-2): 368-373 APR 2 2007
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Determination of cadmium and lead at low levels by using preconcentration at fullerene coupled to thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry Author(s): Pereira MG, Pereira ER, Berndt H, Arruda MAZ Source: SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY 59 (4): 515-521 APR 30 2004
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Preconcentration of Cd(II) and Pb(II) using humic substances and flow systems coupled to flame atomic absorption spectrometry Author(s): Pereira MD, Arruda MAZ Source: MICROCHIMICA ACTA 146 (3-4): 215-222 JUN 2004
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Solid phase preconcentration of iron as methylthymol blue complex on naphthalene-tetraoctylammonium bromide adsorbent with subsequent flame atomic absorption determination Author(s): Pourreza N, Mousavi HZ Source: TALANTA 64 (1): 264-267 SEP 8 2004
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Determination of iron(III), cobalt(II) and chromium(III) in various water samples by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by means of Saccharomyces carlsbergensis immobilized on amberlite XAD-4 Author(s): Baytak S, Turker AR Source: MICROCHIMICA ACTA 149 (1-2): 109-116 FEB 2005
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: The use of Agrobacterium tumefacients immobilized on Amberlite XAD-4 as a new biosorbent for the column preconcentration of iron(III), cobalt(II), manganese(II) and chromium(III) Author(s): Baytak S, Turker AR Source: TALANTA 65 (4): 938-945 FEB 28 2005
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: FAAS determination of thallium after preconcentration using nitroso-S and TDBA onto benzophenone Author(s): Taher MA, Mobarakeh SZM, Mahani FS Source: BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA 19 (1): 17-22 JUN 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: On-line preconcentration and speciation analysis of Cr(III) and Cr(VI) using baker's yeast cells immobilised on controlled pore glass Author(s): Menegario AA, Smichowski P, Polla G Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 546 (2): 244-250 AUG 8 2005
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Adsorption and thermodynamic behavior of uranium(VI) on Ulva sp.-Na bentonite composite adsorbent Author(s): Donat R, Aytas S Source: JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 265 (1): 107-114 JUN 2005
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Preconcentration of trace elements by using 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol functionalized Amberlite XAD-1180 resin and their determination by FAAS Author(s): Tokalioglu S, Buyukbas H, Kartal S Source: JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY 17 (1): 98-106 JAN-FEB 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Separation/preconcentration of Zn(II), Cu(II), and Cd(II) by Saccharomyces carlsbergensis immobilized on silica gel 60 in various samples Author(s): Baytak S (Baytak, Sitki), Kenduzler E (Kenduzler, Erdal), Turker AR (Turker, A. Rehber) Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (15): 3449-3465 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Live bacterial cells as analytical tools for speciation analysis: Hypothetical or practical? Author(s): Aller AJ (Aller, A. J.), Castro MA (Castro, M. A.) Source: TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 25 (9): 887-898 OCT 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Biosorption of heavy metals on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP-2MG resin for their atomic absorption spectrometric determinations Author(s): Soylak M (Soylak, Mustafa), Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Mendil D (Mendil, Durali), Turkekul I (Turkekul, Ibrahim) Source: TALANTA 70 (5): 1129-1135 DEC 15 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of iron and nickel by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration on Saccharomyces cerevisiae immobilized sepiolite TALANTA 47 (3): 689-696, 1998. , Title: Biological cell-sorption for separation/preconcentration of ultra-trace cadmium in a sequential injection system with detection by electrothermal atomic absorption spectrometry Author(s): Zou AM (Zou, Ai-Mei), Chen ML (Chen, Ming-Li), Shu Y (Shu, Yang), Yang M (Yang, Mei), Wang JH (Wang, Jian-Hua) Source: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 22 (4): 392-398 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Trends in preconcentration procedures for metal determination using atomic spectrometry techniques Author(s): Pereira MD, Arruda MAZ Source: MICROCHIMICA ACTA 141 (3-4): 115-131 MAR 2003
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Cadmium biosorption by cells of Spirulina platensis TISTR 8217 immobilized in alginate and silica gel Author(s): Rangsayatorn N, Pokethitiyook P, Upatham ES, Lanza GR Source: ENVIRONMENT INTERNATIONAL 30 (1): 57-63 MAR 2004
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Flame atomic absorption spectrometric determination of manganese in alloys after preconcentration onto amberlite XAD-4 loaded with Saccharomyces carlsbergensis Author(s): Baytak S, Turker AR Source: TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY 28 (2): 243-253 2004
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Fe(III)-EDTA complex abatement using a catechol driven Fenton reaction combined with a biological treatment Author(s): Oviedo C, Contreras D, Freer J, Rodriguez J Source: ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 25 (7): 801-807 JUL 2004
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Column solid-phase extraction with 2-acetylmercaptophenyldiazoaminoazobenzene (AMPDAA) impregnated amberlite XAD-4 and determination of trace heavy metals in natural waters by flame atomic absorption spectrometry Author(s): Liu YW, Guo Y, Chang XJ, Meng SM, Yang D, Din BJ Source: MICROCHIMICA ACTA 149 (1-2): 95-101 FEB 2005
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Determination of trace cadmium in waters by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration with 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid on Ambersorb 572 Author(s): Kenduzler E, Turker AR Source: ANNALI DI CHIMICA 95 (1-2): 77-85 JAN-FEB 2005
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Use of algae for removing heavy metal ions from wastewater: Progress and prospects Author(s): Mehta SK, Gaur JP Source: CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 25 (3): 113-152 2005
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Biosorption of heavy metals by Saccharomyces cerevisiae: A review Author(s): Wang HL (Wang, Hanlong), Chen C (Chen, Can) Source: BIOTECHNOLOGY ADVANCES 24 (5): 427-451 SEP-OCT 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Separation/preconcentration of Zn(II), Cu(II), and Cd(II) by Saccharomyces carlsbergensis immobilized on silica gel 60 in various samples Author(s): Baytak S (Baytak, Sitki), Kenduzler E (Kenduzler, Erdal), Turker AR (Turker, A. Rehber) Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (15): 3449-3465 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Preliminary study on feeding ecology and heavy metal accumulation of White-spectacled Bulbul (Pycnonotus xanthopygos), Antalya - Turkey Author(s): Aslan A (Aslan, Aziz), Yavuz M (Yavuz, Mustafa), Kaska Y (Kaska, Yakup), Erdogan A (Erdogan, Ali), Kiziroglu I (Kiziroglu, Ilhami) Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 (9B): 1174-1181 Sp. Iss. SI, 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Biosorption of heavy metals on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP-2MG resin for their atomic absorption spectrometric determinations Author(s): Soylak M (Soylak, Mustafa), Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Mendil D (Mendil, Durali), Turkekul I (Turkekul, Ibrahim) Source: TALANTA 70 (5): 1129-1135 DEC 15 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Determination of trace heavy metals in waters by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration with 2,4-dinitrophenyldiazoaminoazobenzene on Amberlite XAD-2 Author(s): Liu YW (Liu, Yongwen), Guo Y (Guo, Yong), Meng SM (Meng, Shuangming), Feng F (Feng, Feng), Chang XJ (Chang, Xijun) Source: MICROCHIMICA ACTA 157 (3-4): 209-214 MAR 2007
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Lale M, Turker AR. Determination of Cu, Zn and Cd in water by FAAS after preconcentration by baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363 (3): 224-230, 1999. , Title: Preconcentration of cadmium with Saccharomyces cerevisiae and determination in river water using inductively coupled plasma optical emission spectrometry Author(s): Biscaro PA (Biscaro, Priscila Andreoli), Menegario AA (Menegario, Amauri Antonio), Tonello PS (Tonello, Paulo Sergio), Caldorin R (Caldorin, Rogerio) Source: QUIMICA NOVA 30 (2): 323-326 MAR-APR 2007
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Voltammetric trace analysis of uranium and other metals in meta rhyolite rock samples Author(s): Tamrakar PK, Pitre KS Source: ANALYTICAL SCIENCES 16 (9): 951-955 SEP 2000
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Atomic spectrometry update. Environmental analysis Author(s): Cave MR, Butler O, Chenery SRN, Cook JM, Cresser MS, Miles DL Source: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 16 (2): 194-235 2001.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Atomic Spectrometry Update. Advances in atomic emission, absorption, and fluorescence spectrometry, and related techniques Author(s): Evans EH, Dawson JB, Fisher A, Hill SJ, Price WJ, Smith CMM, Sutton KL, Tyson JF Source: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 16 (6): 672-711 JUN 2001.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Nanometer-size titanium dioxide microcolumn on-line preconcentration of trace metals and their determination by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry in water Author(s): Liang P, Qin YC, Hu B, Peng TY, Jiang ZC Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 440 (2): 207-213 AUG 9 2001.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: On-line separation and preconcentration of trace metals in biological samples using a microcolumn loaded with PAN-modified nanometer-sized titanium dioxide, and their determination by ICP-AES Author(s): Yang LH, Hu B, Jiang ZC, Pan HL Source: MICROCHIMICA ACTA 144 (4): 227-231 MAR 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Application of voltammetric methods for the analysis of gold and other transition metals in quartzite rock Author(s): Tamrakar PK, Pitre KS Source: ANNALI DI CHIMICA 94 (4): 333-340 APR 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Assessment of YPA(4) chelating resin for the separation and determination of Pt, Pd, Ru, Rh, and Au in geological samples by ICP-OES Author(s): Wu YW, Hu B, Chen J, Jiang ZC Source: ATOMIC SPECTROSCOPY 25 (6): 257-262 NOV-DEC 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Determination of iron(III), cobalt(II) and chromium(III) in various water samples by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by means of Saccharomyces carlsbergensis immobilized on amberlite XAD-4 Author(s): Baytak S, Turker AR Source: MICROCHIMICA ACTA 149 (1-2): 109-116 FEB 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: The use of Agrobacterium tumefacients immobilized on Amberlite XAD-4 as a new biosorbent for the column preconcentration of iron(III), cobalt(II), manganese(II) and chromium(III) Author(s): Baytak S, Turker AR Source: TALANTA 65 (4): 938-945 FEB 28 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Evaluation of yeast strains as possible agents for trace enrichment of metal ions in aquatic environments Author(s): Mapolelo M, Torto N, Prior B Source: TALANTA 65 (4): 930-937 FEB 28 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Application of silica gel 60 loaded with Aspergillus niger as a solid phase extractor for the separation/preconcentration of chromium(III), copper(II), zinc(II), and cadmium(II) Author(s): Baytak S, Turker AR, Cevrimli BS Source: JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 28 (18): 2482-2488 DEC 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Biosorption of heavy metals on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP-2MG resin for their atomic absorption spectrometric determinations Author(s): Soylak M (Soylak, Mustafa), Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Mendil D (Mendil, Durali), Turkekul I (Turkekul, Ibrahim) Source: TALANTA 70 (5): 1129-1135 DEC 15 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of trace metals in geological samples by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 15 (12): 1251-1256, 1999. , Title: Preconcentration of cadmium with Saccharomyces cerevisiae and determination in river water using inductively coupled plasma optical emission spectrometry Author(s): Biscaro PA (Biscaro, Priscila Andreoli), Menegario AA (Menegario, Amauri Antonio), Tonello PS (Tonello, Paulo Sergio), Caldorin R (Caldorin, Rogerio) Source: QUIMICA NOVA 30 (2): 323-326 MAR-APR 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Use of modified rice husks as a natural solid adsorbent of trace metals: characterisation and development of an on-line preconcentration system for cadmium and lead determination by FAAS Author(s): Tarley CRT, Ferreira SLC, Arruda MAZ Source: MICROCHEMICAL JOURNAL 77 (2): 163-175 AUG 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Removal of cadmium (II) from aqueous solumns using sporopollenin Author(s): Arslan M, Temocin Z, Yigitoglu M Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 13 (7): 616-619 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Determination of iron(III), cobalt(II) and chromium(III) in various water samples by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by means of Saccharomyces carlsbergensis immobilized on amberlite XAD-4 Author(s): Baytak S, Turker AR Source: MICROCHIMICA ACTA 149 (1-2): 109-116 FEB 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: The use of Agrobacterium tumefacients immobilized on Amberlite XAD-4 as a new biosorbent for the column preconcentration of iron(III), cobalt(II), manganese(II) and chromium(III) Author(s): Baytak S, Turker AR Source: TALANTA 65 (4): 938-945 FEB 28 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Separation and preconcentration of zirconium and/or hafnium using alizarine red S immobilized on natural or polymeric support Author(s): Hassanien MM Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 40 (8): 1621-1634 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Simultaneous preconcentration of Cu, Fe and Pb as methylthymol blue complexes on naphthalene adsorbent and flame atomic absorption determination Author(s): Pourreza N, Hoveizavi R Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 549 (1-2): 124-128 SEP 6 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Study of the extraction of trace metals in modified C-18 with 1-(2-tiazolilazo)-2-naphtol(TAN) in water Author(s): Tagle MV, Rosias MFG Source: AFINIDAD 62 (517): 217-224 MAY-JUN 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Optimization of a new resin, Amberlyst 36, as a 2 solid-phase extractor and determination of copper(II) in drinking water and tea samples by flame atomic absorption spectrometry Author(s): Kenduzler E, Turker AR Source: JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 28 (17): 2344-2349 NOV 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Determination of cadmium(II) in water and soil samples after preconcentration with a new solid phase extractor Author(s): Kenduzler E Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (8): 1645-1659 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Live bacterial cells as analytical tools for speciation analysis: Hypothetical or practical? Author(s): Aller AJ (Aller, A. J.), Castro MA (Castro, M. A.) Source: TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 25 (9): 887-898 OCT 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Biosorption of heavy metals on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP-2MG resin for their atomic absorption spectrometric determinations Author(s): Soylak M (Soylak, Mustafa), Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Mendil D (Mendil, Durali), Turkekul I (Turkekul, Ibrahim) Source: TALANTA 70 (5): 1129-1135 DEC 15 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Biosorption of copper(II), lead(II), iron(III) and cobalt(II) on Bacillus sphaericus-loaded Diaion SP-850 resin Author(s): Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Uluozlu OD (Uluozlu, Ozgur Dogan), Usta C (Usta, Canan), Soylak M (Soylak, Mustafa) Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 581 (2): 241-246 JAN 9 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M. Determination of Cu, Zn, Fe, Ni and Cd by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration by Escherichia coli immobilized on sepiolite. Talanta, 51 (5): 1035-1043, 2000. , Title: Preconcentration of cadmium with Saccharomyces cerevisiae and determination in river water using inductively coupled plasma optical emission spectrometry Author(s): Biscaro PA (Biscaro, Priscila Andreoli), Menegario AA (Menegario, Amauri Antonio), Tonello PS (Tonello, Paulo Sergio), Caldorin R (Caldorin, Rogerio) Source: QUIMICA NOVA 30 (2): 323-326 MAR-APR 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Speciation of Cr(III)/Cr(VI) in tannery waste waters by using ion-exchange resins Author(s): Kartal S, Tokalioglu S, Ozkan B Source: BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY 27 (5): 694-698 MAY 20 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Application of xanthine functionalized resin in speciation of chromium in natural water Author(s): Bantrjee D, Das AK Source: JOURNAL OF THE INDIAN CHEMICAL SOCIETY 83 (5): 479-484 MAY 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: On-line speciation and determination of Cr(III) and Cr(VI) in drinking and waste water samples by reversed-phase high performance liquid chromatography coupled with atomic absorption spectrometry Author(s): Sarica DY (Sarica, Deniz Yurtsever), Turker AR (Turker, A. Rehber), Erol E (Erol, Esra) Source: JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE 29 (11): 1600-1606 JUL 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Speciation of Cr in natural and wastewaters using immobilized Aspergillus niger and its determination by GRAS and FAAS Author(s): Rao SV (Rao, S. V.), Krishna MVB (Krishna, M. V. Balarama), Arunachalam J (Arunachalam, J.) Source: ATOMIC SPECTROSCOPY 27 (3): 86-92 MAY-JUN 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Speciation of Cr(III) and Cr(VI) in environmental samples by solid phase extraction on Ambersorb 563 resin Author(s): Narin I (Narin, Ibrahim), Surme Y (Surme, Yavuz), Soylak M (Soylak, Mustafa), Dogan M (Dogan, Mehmet) Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 136 (3): 579-584 AUG 25 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Chromium determination and speciation since 2000 Author(s): Gomez V (Gomez, V.), Callao MP (Callao, M. P.) Source: TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 25 (10): 1006-1015 NOV 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Biosorption of heavy metals on Aspergillus fumigatus immobilized Diaion HP-2MG resin for their atomic absorption spectrometric determinations Author(s): Soylak M (Soylak, Mustafa), Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Mendil D (Mendil, Durali), Turkekul I (Turkekul, Ibrahim) Source: TALANTA 70 (5): 1129-1135 DEC 15 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: The application of multielemental analysis in the elaboration of technology of mineral feed additives based on Lemna minor biomass Author(s): Chojnacka K (Chojnacka, K.) Source: TALANTA 70 (5): 966-972 DEC 15 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: On-line determination of Sb(III) and total Sb using baker's yeast immobilized on polyurethane foam and hydride generation inductively coupled plasma optical emission spectrometry Author(s): Menegario AA (Menegario, Amauri A.), Silva AJ (Silva, Ariovaldo Jose), Pozzi E (Pozzi, Eloisa), Durrant SF (Durrant, Steven F.), Abreu CH (Abreu, Cassio H., Jr.) Source: SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY 61 (9): 1074-1079 SEP 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Biosorption of copper(II), lead(II), iron(III) and cobalt(II) on Bacillus sphaericus-loaded Diaion SP-850 resin Author(s): Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Uluozlu OD (Uluozlu, Ozgur Dogan), Usta C (Usta, Canan), Soylak M (Soylak, Mustafa) Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 581 (2): 241-246 JAN 9 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Cr(III)/Cr(VI) speciation in water samples by extractive separation using Amberlite CG-50 and final determination by FAAS Author(s): Hosseini MS (Hosseini, Mohammad S.), Sarab ARR (Sarab, Ali R. Rzaei) Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY 87 (5): 375-385 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Carrier-mediated transport of Cr(III) across Lasalocid A-NPOE supported liquid membrane Author(s): Tayeb R (Tayeb, R.), Zaghbani A (Zaghbani, A.), Tingry S (Tingry, S.), Seta P (Seta, P.), Dhahbi M (Dhahbi, M.) Source: DESALINATION 204 (1-3): 234-240 FEB 5 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Lale M, Tunceli A. Separation and speciation of Cr(III) and Cr(VI) with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite and determination of both species in water by FAAS Talanta, 51 (5): 895-902, 2000. , Title: Speciation analysis of Sn(II) and Sn(IV) using baker's yeast and inductively coupled plasma optical emission spectrometry Author(s): Caldorin R (Caldorin, Rogerio), Menegario AA (Menegario, Amauri A.) Source: MICROCHIMICA ACTA 157 (3-4): 201-207 MAR 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Atomic Spectrometry Update. Advances in atomic emission, absorption, and fluorescence spectrometry, and related techniques Author(s): Evans EH, Dawson JB, Fisher A, Hill SJ, Price WJ, Smith CMM, Sutton KL, Tyson JF Source: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 16 (6): 672-711 JUN 2001.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: A comparative study of two chelating ion-exchange resins for the removal of chromium(III) from aqueous solution Author(s): Gode F, Pehlivan E Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 100 (1-3): 231-243 JUN 27 2003.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Trends in preconcentration procedures for metal determination using atomic spectrometry techniques Author(s): Pereira MD, Arruda MAZ Source: MICROCHIMICA ACTA 141 (3-4): 115-131 MAR 2003.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Determination of iron, manganese and zinc in water samples by flame atomic absorption spectrophotometry after preconcentration with solid-phase extraction onto Ambersorb 572 Author(s): Kenduzler E, Turker AR Source: ANALYTICAL SCIENCES 18 (8): 917-921 AUG 2002.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Use of Escherichia coli immobilized on amberlite XAD-4 as a solid-phase extractor for metal preconcentration and determination by atomic absorption spectrometry Author(s): Turker AR, Baytak S Source: ANALYTICAL SCIENCES 20 (2): 329-334 FEB 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Silica gel coated with Schiff's base: Synthesis and application as an adsorbent for cadmium, copper, zinc, and nickel determination after preconcentration by flame atomic absorption spectrometry Author(s): Shemirani F, Mirroshandel AA, Salavati-Niasari M, Kozani RR Source: JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 59 (3): 228-233 MAR 2004
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Flame atomic absorption spectrometric determination of manganese in alloys after preconcentration onto amberlite XAD-4 loaded with Saccharomyces carlsbergensis Author(s): Baytak S, Turker AR Source: TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY 28 (2): 243-253 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Preconcentration of Cd(II) and Pb(II) using humic substances and flow systems coupled to flame atomic absorption spectrometry Author(s): Pereira MD, Arruda MAZ Source: MICROCHIMICA ACTA 146 (3-4): 215-222 JUN 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Preconcentration of heavy metal ions from wastewater by solvent extraction using N,N '-bis(2-hydroxy-5-bromo-benzyl)-1,2 diaminopropane prior to their determination by flame atomic absorption spectrometry Author(s): Alkan M, Kara D Source: INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY 32 (3): 291-301 2004.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Selectivity of cyclam modified poly (p-chloromethyl styrene-ethyleneglycol dimethacrylate) microbeads for Cu(II), Ni(II), Co(II) and Zn(II) Author(s): Kavakli C, Tuncel SA, Salih B Source: SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 45 (1): 32-40 SEP 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Application of ram horn powder (RHP) for the preconcentration and determination of copper in various samples by flame atomic absorption spectrometry Author(s): Baytak S, Turker AR Source: JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 61 (5): 483-489 MAY 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Atomic absorption spectrometric determination of Fe(III) and Cr(III) in various samples after preconcentration by solid-phase extraction with pyridine-2-carbaldehyde thiosemicarbazone Author(s): Baytak S, Balaban A, Turker AR, Erk B Source: JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 61 (5): 476-482 MAY 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Coskun R, Sacak M, Yigitoglu M. Determination of zinc, cadium, cobalt and nickel by flame atomic absorption spectrometry after preconcentration by poly(ethylene terephthalate) fibers grafted with methacrylic acid. Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy, 55 (7): 1101-1108, 2000. , Title: Preliminary study on feeding ecology and heavy metal accumulation of White-spectacled Bulbul (Pycnonotus xanthopygos), Antalya - Turkey Author(s): Aslan A (Aslan, Aziz), Yavuz M (Yavuz, Mustafa), Kaska Y (Kaska, Yakup), Erdogan A (Erdogan, Ali), Kiziroglu I (Kiziroglu, Ilhami) Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 (9B): 1174-1181 Sp. Iss. SI, 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Chemical analysis of drinking water samples from Yozgat, Turkey Author(s): Soylak M, Aydin FA, Saracoglu S, Elci L, Dogan M Source: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 11 (2): 151-156 2002.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Copper, nickel, lead and chromium determination by atomic absorption spectrometry in urine after enrichment/separation on Amberlite XAD-2000 Author(s): Soylak M, Narin I, Elci L, Dogan M Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 11 (3): 132-136 MAR 2002.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Advances in atomic emission, absorption and fluorescence spectrometry and related techniques Author(s): Evans EH, Dawson JB, Fisher A, Price WJ, Smith CMM, Tyson JF Source: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 17 (6): 622-651 2002.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Atomic spectrometry update. Environmental analysis Author(s): Hill SJ, Arowolo TA, Butler OT, Cook JM, Cresser MS, Harrington C, Miles DL Source: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 18 (2): 170-202 2003.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Synthesis, spectral characterization and redox properties of iron(II) complexes of 1-alkyl-2-(arylazo)imidazole Author(s): Ray US, Banerjee D, Sinha C Source: PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCES-CHEMICAL SCIENCES 115 (3): 169-174 JUN 2003.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Iron(III) complexes of tetradentate pyridylthioazophenol ligands: synthesis, spectroscopy, reactivity and structure Author(s): Dhara PK, Pramanik S, Lu TH, Chattopadhyay P Source: JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 58 (11): 985-992 JUL 20 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Extraction separation of Fe(II), Fe(III) and Cu(II) in drinking water under pseudo three-phase equilibrium Author(s): Watanabe K, Katayama M, Itagaki M Source: SOLVENT EXTRACTION RESEARCH AND DEVELOPMENT-JAPAN 12: 85-100 2005.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Indirect determination of Fe(III) in synthetic samples and iron dextran tablets by capillary electrophoresis with ultraviolet detection Author(s): Tang YJ, Wu MJ, Xu YH Source: JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL 89 (1): 210-213 JAN-FEB 2006 .
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Separation and preconcentration of trace manganese from various samples with Amberlyst 36 column and determination by flame atomic absorption spectrometry Author(s): Kenduzler E, Turker AR, Yalcinkaya O Source: TALANTA 69 (4): 835-840 JUN 15 2006 .
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Separation/preconcentration of Zn(II), Cu(II), and Cd(II) by Saccharomyces carlsbergensis immobilized on silica gel 60 in various samples Author(s): Baytak S (Baytak, Sitki), Kenduzler E (Kenduzler, Erdal), Turker AR (Turker, A. Rehber) Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (15): 3449-3465 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: On-line determination of Sb(III) and total Sb using baker's yeast immobilized on polyurethane foam and hydride generation inductively coupled plasma optical emission spectrometry Author(s): Menegario AA (Menegario, Amauri A.), Silva AJ (Silva, Ariovaldo Jose), Pozzi E (Pozzi, Eloisa), Durrant SF (Durrant, Steven F.), Abreu CH (Abreu, Cassio H., Jr.) Source: SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY 61 (9): 1074-1079 SEP 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bag H, Turker AR, Tunceli A, Lale M. Determination of Fe(II) and Fe(III) in water by flame atomic absorption spectrophotometry after their separation with Aspergillus niger immobilized on sepiolite. Analytical Sciences, 17 (7): 901-904, 2001. , Title: Speciation analysis of Sn(II) and Sn(IV) using baker's yeast and inductively coupled plasma optical emission spectrometry Author(s): Caldorin R (Caldorin, Rogerio), Menegario AA (Menegario, Amauri A.) Source: MICROCHIMICA ACTA 157 (3-4): 201-207 MAR 2007.
  Kayıt Detayları
 • Lale M, Temocin Z, Bag H. Sorption behaviour of copper(II), zinc(II) and nickel(II) on formaldehyde cross-linked Saccharomyces cerevisiae immobilized on pumice stone. Fresenius Environmental Bulletin, 10 (9): 736-740, 2001. , Title: Heterogeneous catalytic degradation of cyanide using copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide Author(s): Kitis M, Karakaya E, Yigit NO, Civelekoglu G, Akcil A Source: WATER RESEARCH 39 (8): 1652-1662 APR 2005
  Kayıt Detayları
 • Lale M, Temocin Z, Bag H. Sorption behaviour of copper(II), zinc(II) and nickel(II) on formaldehyde cross-linked Saccharomyces cerevisiae immobilized on pumice stone. Fresenius Environmental Bulletin, 10 (9): 736-740, 2001. , Title: Adsorption of natural organic matter from waters by iron coated pumice Author(s): Kitis M (Kitis, M.), Kaplan SS (Kaplan, S. S.), Karakaya E (Karakaya, E.), Yigit NO (Yigit, N. O.), Civelekoglu G (Civelekoglu, G.) Source: CHEMOSPHERE 66 (1): 130-138 JAN 2007
  Kayıt Detayları
 • Tunceli A, Bag H, Turker AR.Spectrophotometric determination of some pesticides in water samples after preconcentration with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371 (8): 1134-1138, 2001. , Title: Amperometric and spectrophotometric determination of carbaryl in natural waters and commercial formulations Author(s): Portela DC, Pereira IMF, Paiga P, Delerue-Matos C, Vaz MCVF Source: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 377 (2): 356-361 SEP 2003
  Kayıt Detayları
 • Tunceli A, Bag H, Turker AR.Spectrophotometric determination of some pesticides in water samples after preconcentration with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371 (8): 1134-1138, 2001. , Title: Preconcentration of phthalic acid esters in water samples by Saccharomyces cerevisiae immobilized on silica gel Author(s): Katsumata H, Begum A, Kaneco S, Suzuki T, Ohta K Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 502 (2): 167-172 JAN 30 2004
  Kayıt Detayları
 • Tunceli A, Bag H, Turker AR.Spectrophotometric determination of some pesticides in water samples after preconcentration with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371 (8): 1134-1138, 2001. , Title: Preconcentration of phthalic acid esters in water samples by Saccharomyces cerevisiae immobilized on silica gel Author(s): Katsumata H, Begum A, Kaneco S, Suzuki T, Ohta K Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 502 (2): 167-172 JAN 30 2004
  Kayıt Detayları
 • Tunceli A, Bag H, Turker AR.Spectrophotometric determination of some pesticides in water samples after preconcentration with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371 (8): 1134-1138, 2001. , Title: On-line preconcentration and speciation analysis of Cr(III) and Cr(VI) using baker's yeast cells immobilised on controlled pore glass Author(s): Menegario AA, Smichowski P, Polla G Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 546 (2): 244-250 AUG 8 2005
  Kayıt Detayları
 • Tunceli A, Bag H, Turker AR.Spectrophotometric determination of some pesticides in water samples after preconcentration with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371 (8): 1134-1138, 2001. , Title: Determination of the pesticide carbaryl and its photodegradation kinetics in natural waters by flow injection-direct chemiluminescence detection Author(s): Tsogas GZ (Tsogas, George Z.), Giokas DL (Giokas, Dimosthenis L.), Nikolakopoulos PG (Nikolakopoulos, Petros G.), Vlessidis AG (Vlessidis, Athanasios G.), Evmiridis NP (Evmiridis, Nicholaos P.) Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA 573: 354-359 Sp. Iss. SI, JUL 28 2006
  Kayıt Detayları
 • Tunceli A, Bag H, Turker AR.Spectrophotometric determination of some pesticides in water samples after preconcentration with Saccharomyces cerevisiae immobilized on sepiolite. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371 (8): 1134-1138, 2001. , Title: Preliminary study on feeding ecology and heavy metal accumulation of White-spectacled Bulbul (Pycnonotus xanthopygos), Antalya - Turkey Author(s): Aslan A (Aslan, Aziz), Yavuz M (Yavuz, Mustafa), Kaska Y (Kaska, Yakup), Erdogan A (Erdogan, Ali), Kiziroglu I (Kiziroglu, Ilhami) Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 (9B): 1174-1181 Sp. Iss. SI, 2006
  Kayıt Detayları
 • Baslar S, Dogan Y, Bag H, Elci A. Trace element biomonitoring by needles of Pinus brutia ten. from Western Anatolia, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 12 (5): 450-453, 2003. , Title: Microwave and wet digestion procedures for atomic absorption spectrometric determination of trace metals contents of sediment samples Author(s): Tuzen M, Sari H, Soylak M Source: ANALYTICAL LETTERS 37 (9): 1925-1936 JUL 2004
  Kayıt Detayları
 • Baslar S, Dogan Y, Bag H, Elci A. Trace element biomonitoring by needles of Pinus brutia ten. from Western Anatolia, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 12 (5): 450-453, 2003. , Title: Application of the HMDTC-HMA coprecipitation method for the enrichment and atomic absorption spectrometric determination of some trace metal ions in various samples Author(s): Soylak M, Ozcan B, Elci L Source: KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING 31 (2): 47-59 DEC 2004
  Kayıt Detayları
 • Baslar S, Dogan Y, Bag H, Elci A. Trace element biomonitoring by needles of Pinus brutia ten. from Western Anatolia, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 12 (5): 450-453, 2003. , Title: Heavy metal content of some cereals, spices and pulses from middle Anatolia region of Turkey Author(s): Soylak M, Colak H, Turkoglu O Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 (5): 345-348 2006
  Kayıt Detayları
 • Baslar S, Dogan Y, Bag H, Elci A. Trace element biomonitoring by needles of Pinus brutia ten. from Western Anatolia, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 12 (5): 450-453, 2003. , Title: Blood Levels of Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mg, Ca and P in tobacco workers Author(s): Bulbul M (Bulbul, Memduh), Unak P (Unak, Perihan), Sisman AR (Sisman, Ali Riza), Coker C (Coker, Canan) Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 (12A): 1477-1483 Sp. Iss. SI, 2006
  Kayıt Detayları
 • Baslar S, Dogan Y, Yenil N, Karagoz S, Bag H, Trace element biomonitoring by leaves of Populus nigra L. from Western Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Biology, 26 (4): 665-668, 2005. , Title: Trace heavy metal contents of some spices and herbal plants from western Anatolia, Turkey Author(s): Divrikli U, Horzum N, Soylak M, Elci L Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (6): 712-716 JUN 2006
  Kayıt Detayları
 • Baslar S, Dogan Y, Yenil N, Karagoz S, Bag H, Trace element biomonitoring by leaves of Populus nigra L. from Western Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Biology, 26 (4): 665-668, 2005. , Title: Celtek clay as sorbent for separation-preconcentration of metal ions from environmental samples Author(s): Tuzen M (Tuzen, Mustafa), Melek E (Melek, Esra), Soylak M (Soylak, Mustafa) Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 136 (3): 597-603 AUG 25 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Bağ H., Kara İ, Uşak M., Kimya ve Fizik Eğitimiyle ilgili Makaleler Bibliyografyası, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(12), 48-59, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • 17- Bağ H, Kara İ, Uşak M. Kimya ve Fizik Eğitimiyle İlgili Makaleler Bibliyografyası Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2): 48-59. , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Töman, U. ve Çimer-Odabaşı, S. (2011). Enerji Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(I-II), 31-43.
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. ve Çökelez, A. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Enerji ve Enerji ile İlgili Kavramları Algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, 52-73.
  Kayıt Detayları
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A., & Uçak, E. (2006). The Opinions of Prospective Science Teachers’ about Energy Sources for Living Organisms. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1): 141–152. , Kurnaz, M. A. and Arslan Sağlam, A. (2009). Using the Anthropological Theory of Didactics in Physics: Characterization of the Teaching Conditions of Energy Concept and the Personal Relations of freshmen to this Concept, Journal of Turkish Science Education 6(1), 72-88.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Karakaş, A., Uçak, E., Say, S. ve Bağ, H. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Boran G. H., Bağ H. “The Effect of Argumentation Based Science Instruction on Vıews of Nature of Science”, 2. International Conference on Interdisciplinary Research in Education 2013, Kyrenia, North Cyprus, 30 January-1 February , 2013
  Kayıt Detayları
 • Kaska, Y., Çelik, A., Bağ, H., Aureggi, M., Elçi, A., Kaska, A., Elçi, L. (2003), Türkiye’nin Akdeniz sahillerindeki kaplumbağa ölümleri ve ağır metaller. I. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 4-5 Aralık 2003. İstanbul. , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Sayılkan, F., Emre, F.B., Sayılkan, H., Bag, H., Genel Kimya Laboratuvarı 1-2, Pegema Yayıncılık, Ankara. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Bag,H., 7.Bölüm: Kompleksometrik Analiz, Genel Kimya 3 (Analitik Kimya), Editör: Hüseyin Bağ, Pegema Yayıncılık, Ankara. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Bag,H., 1.Bölüm: Analitik Kimyaya Giriş, Genel Kimya 3 (Analitik Kimya), Editör: Hüseyin Bağ, Pegema Yayıncılık, Ankara. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Bag,H., Uşak, M., İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi, “2.Bölüm: Fen Programı ve Temel Fen Kavramları”, Editörler: Mustafa Aydoğdu - Teoman Kesercioğlu, Anı Yayıncılık, Ankara. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Bag,H., Caner, F., Uşak, M., Fen ve Teknoloji Öğretimi , “10.Bölüm: Üst Biliş (Metacognition)”, Editör: Mehmet Bahar, Pegema Yayıncılık, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya,”12.Bölüm:Yükseltgenme – İndirgenme Reaksiyonları” , Editör: Hüseyin Bağ, Pegema Yayıncılık, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag,H., Genel Kimya,”11.Bölüm: Asitler ve Bazlar” , Editör: Hüseyin Bağ, Pegema Yayıncılık, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Bag,H., Genel Kimya,”6.Bölüm: Kimyasal Denklemler ve Hesaplamalar” , Editör: Hüseyin Bağ, Pegema Yayıncılık, Ankara, , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • “Maya immobilize edilmiş sepiolitte manganın zenginleştirme şartlarının araştırılması ve AAS ile tayini” II.Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs, 1998 ,Kırıkkale , Bağ H, Lale M, Türker AR.
  Kayıt Detayları
 • “Determination of trace metals by atomic absorption spectrophotometry after preconcentration with methacrylic acid grafted poly(ethylene terephtalate) fibers” CSI XXXI, 5-10 September, 1999, p.192, Ankara, TURKEY , Bağ H, Türker AR, Coşkun R, Saçak M, Yiğitoğlu M.
  Kayıt Detayları
 • “Preconcentration of some trace elements with microorganism immobilized on sepiolite” 2nd Aegen Analytical Chemistry Days, 1-5 November 2000 Ayvalık, Balıkesir, TÜRKİYE , Bağ H, Türker AR, Lale M.
  Kayıt Detayları
 • "Determination of trace metals by atomic absorption spectrometry after preconcentration with Chromosorb 105" 3th Aegen Analytical Chemistry Days, 29 September-3 November 2002, Polihnitos, Lesvos, Grece. , Elçi A, Bağ H, Elçi L.
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • “Bazı Pestisitlerin Saccharomyces Cerevisiae İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Zenginleştirme şartlarının Araştırılması ve Spektrofotometrik Tayinleri” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır, TÜRKİYE , Tunçeli A, Bağ H, Türker A R.
  Kayıt Detayları
 • “Aspergillus niger İmmobilize Edilmiş Sepiolit Kullanılarak Fe(II) ve Fe(III) İyonlarının Ayrılması ve Türlemesi” XIV. Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül 2000, Diyarbakır, TÜRKİYE , Bağ H, Türker A R, Tunçeli A, Lale M.
  Kayıt Detayları
 • “Bazı Ağır Metal İyonlarının Mikroorganizma İmmobilize Edilmiş Ponza Taşına Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, 1999. , Temoçin Z, Lale M, Bağ H.
  Kayıt Detayları
 • “Escherichia coli İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS İle Tayinleri” 12. Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Edirne. , Bağ H, Lale M, Türker AR.
  Kayıt Detayları
 • “Aspergillus niger İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS İle Tayinleri” 12.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Edirne. , Bağ H, Lale M, Türker AR.
  Kayıt Detayları
 • “Saccharomyces Cerevisia İmmobilize edilmiş sepiolit kullanılarak Cr(III) ve Cr(VI) İyonlarının Ayrılması ve Türlemesi” 12.Ulusal Kimya Kongresi, 7-11 Eylül 1998,Edirne. , Bağ H, Lale M, Türker AR, Tunçeli A.
  Kayıt Detayları
 • “ Mikroorganizma İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS ile Tayinleri” XI. Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 1997, Van. , Bağ H, Lale M, Türker AR.
  Kayıt Detayları
 • “Bakır ve çinkonun Saccharomyces cerevisiae immobilize edilmiş sepiolite adsorpsiyonu” I.Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 14-16 Mayıs 1997, Kırıkkale. , Bağ H, Lale M, Türker AR.
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Eurasian Journal of Analytical Chemistry, ISSN : 1306-3057 http://www.eurasianjournals.org/ejac/ejac.htm
  Kayıt Detayları
 • International Journal of Environmental and Science Education ISSN: 1306 3065 http://www.ijese.com
  Kayıt Detayları
 • Eurasia Journal of Mathematics, science And Technology Education, ISSN: 1305-8223 http://www.ejmste.com
  Kayıt Detayları
   
  C.4 Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)
 • Bag,H., Genel Kimya IV (Prganik Kimya), (Editör), Pegema Yayıncılık, Ankara, 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag, H., Genel Kimya III (Analitik Kimya), (Editör), Pegema Yayıncılık, 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bag,H., Genel Kimya II, (Editör),Pegema Yayıncılık, Ankara, 2007.
  Kayıt Detayları
 • Bağ,H., Genel Kimya I, (Editör),Pegema Yayıncılık, Ankara, 2006.
  Kayıt Detayları
 • Bağ, H.Genel Kimya, (Editör), Pegema Yayıncılık, Ankara, 2006.
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Elçi,L., Kaska,Y, Bağ,H, Aureggi,M.,ÇelikA., Semiz,GF., Karetal;AA,Elçi,A., KaskaA. 2001. Türkiyenin Akdeiz Sahillerindeki Kalumbağa Ölümleri ve Ağır Metal Kirliliği. Çevre Bakanlığı Projesi. Ankara
  Kayıt Detayları
 • Büyük Menderes Nehri Havzası; Su, Toprak, Bitki Ve Makrofunguslarda Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. Projesi. Araştırmacı, Proje No: 2006eğtf005, 2009.
  Kayıt Detayları
 • Ahmet Afyon (Yürütücü), Muhsin Konuk, Hüseyin Bağ, Kutret Gezer, Dursun Yağız, Aziz Türkoğlu, Afyon Yöresinin Makrofungusları Üzerinde Çalışmalar 107T123, 2007 (devam ediyor)
  Kayıt Detayları
 • A.R.Türker, E. Hasdemir, H. Bağ “Sepiyolitin Endüstriyel Uygulamalarının Araştırılması Bölüm:5 Bazı eser elementlerin zenginleştirme şartlarının araştırılması” DPT Projesi, Araştırmacı, 94 K 120 320 , 1997
  Kayıt Detayları
 • Hüseyin Bağ (Yürütücü), Nazmi Durkan, Ahmet Sürücü “Büyük Menderes Nehri Havzası Su, Toprak, Bitki ve Makrofunguslarda Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması” Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi, 2006EĞTF005, Devam ediyor.
  Kayıt Detayları
 • Hüseyin Bağ (Yürütücü), Fatma Caner “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Metacognitive (Üst Bilişsel) Davranışlarının Tesbiti, Metacognitive (Üst Bilişsel) Davranışlarının Gelişimine Yönelik Eğitim Durumu Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması” Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi, 2006FBE010, 2007.
  Kayıt Detayları
 • Hüseyin Bağ (Yürütücü), Aydan Elçi "Bazı Pestisit ve Metallerin Reçine İçeren Kolonda Deriştirilmesi Şartlarının Araştırılması ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Çevre Örneklerinde Tayinleri" Pamukkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2001EĞTF001, 2004.
  Kayıt Detayları
 • Latif ELÇİ (Proje Yöneticisi) ,Yakup KASKA,. Hüseyin BAĞ, Monica Aureggi, Ali ÇEL K, Gürkan Semiz, Aslıhan Arslan Kartal, Aydan Elçi, Arzu Kaska. Türkiye'nin Akdeniz Salillerindeki Kaplumbağa Ölümleri ve Ağır Metal Kirliliği Çevre Bakanlığı Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2001.
  Kayıt Detayları
 • U. Avcıata (Yürütücü), L. Elçi, E. Erdem, H. Bağ, B. Demiryürek, E. Selimoğlu "Pamukkale Travertenlerinin Eski Özelliklerine Döndürülmesi" Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2005.
  Kayıt Detayları
 • A.R. Türker (Yürütücü), A. Tunçeli, H. Bağ “Bazı pestisitlerin mikroorganizma immobilize edilmiş sepiolitte zenginleştirme şartlarının araştırılması ve sıvı kromatografisi ve UV-GB spektrofotometresi ile tayinleri” G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, FEF.05/99-22, Ankara, 2001.
  Kayıt Detayları
 • A.R.Türker (Yürütücü), M.Lale, H.Bağ, “Mikroorganizma İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS ile Tayinleri” G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, FEF.05/97-20, Ankara, 1998.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • A.R.Türker, E. Hasdemir, H. Bağ “Sepiyolitin Endüstriyel Uygulamalarının Araştırılması Bölüm:5 Bazı eser elementlerin zenginleştirme şartlarının araştırılması” DPT Projesi, Araştırmacı, 94K120 320 , 1997
  Kayıt Detayları
 • Hüseyin Bağ (Yürütücü), Fatma Caner “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Metacognitive (Üst Bilişsel) Davranışlarının Tesbiti, Metacognitive (Üst Bilişsel) Davranışlarının Gelişimine Yönelik Eğitim Durumu Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması” Pamukkale Üniversitesi BAP Projesi, 2006FBE010, 2007.
  Kayıt Detayları
 • Hüseyin Bağ (Yürütücü), Aydan Elçi "Bazı Pestisit ve Metallerin Reçine İçeren Kolonda Deriştirilmesi Şartlarının Araştırılması ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Çevre Örneklerinde Tayinleri" Pamukkale Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2001EĞTF001, 2004.
  Kayıt Detayları
 • Latif ELÇİ (Proje Yöneticisi) ,Yakup KASKA,. Hüseyin BAĞ, Monica Aureggi, Ali ÇEL K, Gürkan Semiz, Aslıhan Arslan Kartal, Aydan Elçi, Arzu Kaska. Türkiye'nin Akdeniz Salillerindeki Kaplumbağa Ölümleri ve Ağır Metal Kirliliği Çevre Bakanlığı Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2001
  Kayıt Detayları
 • U. Avcıata (Yürütücü), L. Elçi, E. Erdem, H. Bağ, B. Demiryürek, E. Selimoğlu "Pamukkale Travertenlerinin Eski Özelliklerine Döndürülmesi" Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2005.
  Kayıt Detayları
 • A.R. Türker (Yürütücü), A. Tunçeli, H. Bağ “Bazı pestisitlerin mikroorganizma immobilize edilmiş sepiolitte zenginleştirme şartlarının araştırılması ve sıvı kromatografisi ve UV-GB spektrofotometresi ile tayinleri” G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, FEF.05/99-22, Ankara, 2001.
  Kayıt Detayları
 • A.R.Türker (Yürütücü), M.Lale, H.Bağ, “Mikroorganizma İmmobilize Edilmiş Sepiolitte Bazı Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması ve AAS ile Tayinleri” G.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, FEF.05/97-20, Ankara, 1998.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Caner, F., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözerken Gösterdikleri Üst Bilişsel Davranışların Tespiti", PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2007
  Kayıt Detayları
 • Uçak, E., "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Madde Ünitesinde Portfolyo DeğerlendirmeYönteminin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi", PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2006.
  Kayıt Detayları
 • Kaymak, H., "Kavram Haritası Yönteminin Öğrencilere Periyodik Tablo Konusunu Anlamalarına Etkisi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2005.
  Kayıt Detayları
 • Elçi,A., "Bazı Pestisit ve metallerin Reçine Kolonunda Deriştirilmesi Şartlarının İncelenmesi ve Atomik Absorbsiyon Spektrometresi İle Çevre Örneklerinde Tayini", Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 2003.
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Genel Kimya III (Analitik Kimya)
  Kayıt Detayları
 • Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
  Kayıt Detayları
 • Fen Teknoloji Toplum
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya (Sınıf Öğretmenliği)
  Kayıt Detayları
 • Kimya III
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab.II
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya Lab.I
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya II
  Kayıt Detayları
 • Genel Kimya I
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi)
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi)
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi)
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi)
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi)
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi)
  Kayıt Detayları
 • Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı