Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Murat BALKIS
Birimi : PSIKOLOJI
Yabancı Dil : İNGİLİZCE , ALMANCA
E-Posta : mbalkis@pau.edu.tr
Telefon : 0258 296 10 58

Eğitim Bilgileri
 
 • 2003-2006
  :  Doktora
 • 1999-2003
  :  Yüksek Lisans
 • 1995-1999
  :  Lisans

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • Arslan, G. (2012). Ortaöğretimde Öğrenim Gören Ergenlerin Problem Davranışlarının Aile Yapısı ve Aile Sorunları Açısından İncelenmesi. PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Balkıs, M., & Duru, E. (2015).Procrastination, self-regulation failure, academic life satisfaction, and affective well-being: underregulation or misregulation form. European Journal of Psychology of Education, Doi: 10.1007/s10212-015-0266-5 , 2015
  Kayıt Detayları
 • Poyrazli, S. & Balkis, M. (2015). Counseling and Psychotherapy in Turkey: Ceren’s Story. In Moodley, R., Lengyell, M., Wu, R., & Gielen, Uwe P. (Eds). International counseling case studies handbook (pp. 267-276). Alexandria, VA: American Counseling Association. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Duru, E. & Balkis, M.(2014). The roles of academic procrastination tendency on the relationships among self-doubt, self-esteem and academic achievement. Education and Science, 39(173), 274-287. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Duru, S., & Balkis, M.(2014). Analysis of relationship among burnout, academic achievement and self-regulation. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 12-22. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M.,Duru, E.,& Buluş, M. (2013). Analysis of the Relation between Academic Procrastination, Academic Rational/ Irrational Beliefs, Time Preferences to Study for Exams and Academic Achievement: A Structural Model. European Journal of Psychology of Education, 28(3), 825-839. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. (2013). The relationship between academic procrastination and students’ burnout. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(1), 68-78. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., & Balkıs, M.(2013). The psychometric properties of the Utrecht Homesickness Scale: A study of reliability and validity. Eurasian Journal of Educational Research. 52,Summer, 61-78. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. (2013). Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: The mediation role of rational beliefs about studying. Journal Cognitive and Behavioral Psychotherapies. 13(1), 57-74. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. (2011). Academic efficacy as a mediator and moderator variable in the relationship between academic procrastination and academic achievement. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 45, 1-16. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2011). Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Eğitim ve Bilim, C. 36, S. 161.(YAYIN AŞAMASINDA) , 2011
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. ve Duru, E., “Erteleme Davranışı İle İlişkili Temel Karakteristik ve Boyutların Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çerçevesinde İncelenmesi ”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB), 7 (1), 349-385, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M.ve Bayezid Işıker,G.(2005) Relationship Between Thinking Styles and Personality Types. An International Journal of Social Behavior and Personality. 33 (3), 283-294 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Atalayın, Ç., Balkıs, M., Tezel, H., Önal, B., & Kayrak, G.(2015)The prevalence and consequences of burnout on a group of preclinical dental students. European Journal of Dentistry, 9(3), 356, Doi: 10.4103/1305-7456.163227 , 2015
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. and Duru, E. (2009).Prevelance of Academic Procrastination Behaviour among Pre-Service Teachers, and Its Relationships with Demographics and Individual Preferences,Journal of Theory and Practice in Education. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M.(2004) Adaptation of Self Directed Search In Turkish Culture. Eurasian Journal of Educational Research. Vol 17,pp 54-63 , 2004
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Duru, E ve Balkis, M (2007). Sosyal Provizyon Ölçeğinin Geçerliği, Güvenirliği Ve Faktör Yapısı. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi. 27(1), 79-90 , Duru, E.(2007). Re-examination of the psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support among Turkish university students.Social Behavior & Personality: An International Journal, 2007, Vol. 35 İssue 4, p443-451
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M.ve Bayezid Işıker,G.(2005) Relationship Between Thinking Styles and Personality Types. An International Journal of Social Behavior and Personality. 33 (3), 283-294 , Mcginness, Mary C. (12.08.2005). How personality plays a part in our choices. 18.06.2007. http://clearinghouse.missouriwestern.edu/manuscripts/579.asp
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M.ve Bayezid Işıker,G.(2005) Relationship Between Thinking Styles and Personality Types. An International Journal of Social Behavior and Personality. 33 (3), 283-294 , Noorshahi, N and Yamani Dozy Sarkhabi, M. (2006). A study relationship between cognitive and leadership styles of the presidents of Iranian universities and institutions of higher education. Quartly Journal of Research and Planning in Higher Education Iran . 12 (3)
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Duru, E. ve Balkıs, M. (2015). Birey-Çevre Uyumu, Aidiyet Duygusu, Akademik Doyum ve Akademik Basarı Arasındaki Iliskilerin Analizi. Ege Egitim Dergisi, 16(1), 122-141. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Arslan, G. ve Balkis, M.(2014). Ergenlikte görülen problem davranışlar ve aile sorunları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Eğitim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 11-23. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Atalayın, Ç., Tezel, H., Önal, B., Balkıs, M. ve Köse, T.(2013). Diş hekimliği öğrencilerinde Tükenmişlik: Ön çalışma. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 47(3), 6-18 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. ve Duru, E.(2012). Başarısızlık korkusu-benlik değeri ilişkisinde benlik saygısı ve erteleme eğiliminin doğrudan ve dolaylı rolleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 9(2), 1075-1093. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2011). Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-165. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M, & Duru, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Eğiliminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 9.PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. Ege Eğitim Dergisi, 7 (2), 57-73. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E. ve Buluş, M. (2005). Şiddete Yönelik Tutumların Özyeterlik, Medya, Şiddete Yönelik İnanç, Arkadaş Grubu ve Okula Bağlılık Duygusu ile İlişkisi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Ege Eğitim Dergisi. 6 (2), 79-96. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M, & Duru, S. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Eğilimimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M.(2004) Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Tipleri ile Öğrenim Gördükleri Alanlar Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16 (2) 26-38 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Yaşar, M. ve Balkis, M.(2004) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yaz Okuluna Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Başarısızlık Nedenlerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1) 130-165 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Duru, E ve Balkis, M (2007). Sosyal Provizyon Ölçeğinin Geçerliği, Güvenirliği Ve Faktör Yapısı. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi. 27(1), 79-90 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E. ve Buluş, M.(2007). Şiddete Yönelik Tutumların Özyeterlik, Medya, Şiddete Yönelik İnanç, Arkadaş Grubu ve Okula Bağlılık Duygusu ile İlişkisi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(2005(6) 2: 79-96 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkis,M.(2007). Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin, Karar verme Stilleri İle İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 67-83 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Balkis, M.ve Bayezid Işıker,G.(2005) Relationship Between Thinking Styles and Personality Types. An International Journal of Social Behavior and Personality. 33 (3), 283-294 , Buluş,M. (2005.) İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Profili Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi (6) 1: 1-24
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Duru, E., Arslan, G., & Balkıs, M. (2015). Dışlanma, psikolojik sağlamlık, sosyal bağlılık ve öznel iyi oluş arasındaki ilişki. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim 2015, Mersin, Türkiye , 2015
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M., Arslan, G., & Duru, E. (2015). The School Absenteeism among High School Students: Contributing Factors, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 13-15 May 2015, Ankara. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Arslan, G.,& Balkıs, M. (2015). Dışlanma ve benlik saygısı arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlığın aracı rolü, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-18 Nisan, Niğde. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Duru, S. ve Buluş, M. (2009). Öğretmen Adaylarında Akademik Erteleme Eğiliminin Yordanmasında Öz Düzenleme, Akademik Başarı ve Demografik Değişkenlerin Rolü, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2009). Akademik Erteleme Eğilimi-Akademik Başarı İlişkisinde Akademik Özdeşleşme ve Kişisel Sorumluluğun Rolü, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Buluş, M. ve Duru, S. (2007). Üniversite Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Demografik, Kişisel ve Sosyal Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi. 9.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. DEU. İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2007). Akademik Erteleme Eğilimi, Öğrenme ve Çalışma Stratejileri İlişkisi. 9.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. DEU. İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E. ve Buluş, M.(2006). Okulda Şiddet: Şiddete Yönelik Tutumların Özyeterlik İnancı ve Okula Bağlılık Duygusu ile İlişkisi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2006). Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Duru,E. ve Balkis,M. (2008).Üniversiteye Uyum Sürecinde Duygusal ve Sosyal Yalnızlığı Yordamada Destek Kaynaklarının Rolü, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Sakarya. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Duru,E. ve Balkis,M. (2008).Üniversiteye Uyum Sürecinde Duygusal ve Sosyal Yalnızlığı Yordamada Destek Kaynaklarının Rolü, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Sakarya. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. ve Duru, E. (2008).Akademik Erteleme Eğilimi- Akademik abaşarı İlşkisinde Genel ve Performans Saygısının Rolü.17. lusal Eğitim Bilimleri Kngresi, Sakarya. , 2008
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Atalayın Ç., Tezer, H., Önel, B., Balkis, M ve Kayrak, G.(2014-Mayıs) The Development and Consequences of Burnout In Preclinical Dental Students. 20.International Dental Kongres. Kuşadası, Aydın, 29-31. Mayıs , 2014
  Kayıt Detayları
 • Arslan, G. & Balkis, M.(2014-Haziran). Ortaöğretimde öğrenim gören ergenlerde görülen problem davranışların aile yapısı açısından incelenmesi, VI. International Congress of Educational Research, Hacettepe University, Ankara 5-8 Haziran, 2014. , 2014
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , 2015
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M. ve Buluş, M. (2011). Lise Öğrencilerinde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Risk Faktörleri, Psikolojik Uyum İlişkisi: Yapısal Bir Model, 11.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. Ege Üniversitesi. İzmir, Türkiye, Ekim 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M.,Duru, E. ve Buluş, M. (2011). Lise Öğrencilerinde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Sosyal Destek, Psikolojik Uyum İlişkisi: Yapısal Bir Model, 11.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. Ege Üniversitesi. İzmir, Türkiye, Ekim 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M.,Duru, E., Buluş, M. ve Çöğmen, S.(8-11 Eylül 2011) Okulda Şiddete Maruz Kalma Sıklığı Depresyon İlişkisi: Olumsuz Benlik Algısı ve Benlik Saygısının Rolü. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur, Türkiye, Eylül 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Buluş, M. ve Türkdoğan, T.( 8-11 Eylül 2011) Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Risk Faktörleri, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkilerin Analizi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur, Türkiye, Eylül 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik , Balkis, M., Duru, E., Duru, S.ve Buluş, M
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2014
  Kayıt Detayları
 • Psychological Reports(Hakemlik) , 2013
  Kayıt Detayları
 • British Journal of Guidance and Counselling (Hakemlik) , 2013
  Kayıt Detayları
 • An International Journal Social Behavior and Personality , 2007
  Kayıt Detayları
 • SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Hakemlik Learning and Individual Differences: 2006-
  Kayıt Detayları
 • SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Hakemlik Personality and Individual Differences : 2006-
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Education , 2014
  Kayıt Detayları
 • Psychology and Behavioral Sciences , 2014
  Kayıt Detayları
 • Hakemlik: Akademik Dizayn
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı