Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör. Kerime Derya (TASCI) BEYDAĞ
Birimi : HEMSIRELIK
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : dtasci@pau.edu.tr
Telefon : 2952552A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Taşcı KD., Hemşirelik bölümü öğrencilerinin premenstural belirtiler yönünden değerlendirilmesi. 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, 20-23 Nisan 2005, Ankara. Poster bildiri, s: 213. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD., Sağlık memurluğu öğrencilerinin aile planlaması yöntemi kullanımına katılmaya yönelik düşünceleri. 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, 20-23 Nisan 2005, Ankara. Poster bildiri, s: 213. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD., Kadın doğum servislerinde yatan hastalar erkek hemşireler hakkında ne düşünüyor?. 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, 20-23 Nisan 2005, Ankara. Sözel bildiri, s: 167. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD., Öğrencilerin klinik uygulamaya yönelik değerlendirmeleri. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri, 24-26 Kasım 2004, Ankara. Sözel bildiri, s:206. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD., Sağlık ocağında izlenen gebe ve lohusalara yönelik tanımlayıcı bir çalışma. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri, 24-26 Kasım 2004, Ankara. Poster bildiri, s:177. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD., Sağlık eğitimi, sağlığı geliştirme ve hemşirelik. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri, 24-26 Kasım 2004, Ankara. Poster bildiri, s:112. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Özkan S, Taşcı KD, Sevil Ü., Klimakterik dönemdeki kadınlarda görülen idrar problemleri. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, 20-23 Nisan 2003, Ankara. Poster bildiri, s: 200. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Arslan H. Denizli il merkezindeki hastanelerin kadın doğum kliniklerinde çalışan ebe/ hemşirelerin mesleki profesyonelliklerini etkileyen faktörler. 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, 19-22 Nisan 2007, Ankara. Sözel bildiri. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Jinekoloji polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları. 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, 19-22 Nisan 2007, Ankara. Sözel bildiri. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Gündüz A, Beydağ KD. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Bildiri Özet Kitabı, 26-29 Haziran 2007, İstanbul. Poster Bildiri. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Erbil, N., Bakır, A. (2009). Meslekte profesyonel tutum envanterinin geliştirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri , Beydağ KD ve Arslan H. Denizli il merkezindeki hastanelerin kadın doğum kliniklerinde çalışan ebe ve hemşirelerin mesleki profesyonelliklerini etkileyen faktörler, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kitabı, 19-22 Nisan 2007, Ankara, 230-231.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Koştu N, Taşcı KD. 15-49 Yaş Evli Kadınların Üreme Sağlığını Koruyucu Tutumlarının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 12(1):91-97. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD, Gündüz A, Gök Özer F. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları, Meslekten Beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi. 2008; 1(3):137-142. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kaynar B, Beydağ (Taşcı) KD. Gök Özer F, Saglık Yüksekokulu Örgencilerinin Kullanmayı Düsündükleri Aile Planlaması Yöntemleri Ve Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, (2008).3(8): 21-33. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Demircan T, Gök Özer F, Beydağ (Taşcı) KD. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(8):3-19. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD, Kızılkaya M. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dönem Başlangıcı ve Bitişinde Mesleğe Yönelik Görüşleri. Hemşirelik Forumu. 2008;11(1): 67-73. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Gök Özer F, Yavuz Karamanoğlu A, Beydağ KD, Fidancıoğlu H,*Akıncı E, Şanlı İ, Tembelo H, Bozkurt L, Urak S. Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Görmekte Olan Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Organ Nakli /Bağışına Yönelik Görüşleri Ve Bilgi Düzeyleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2008, 7(1):39-46. , 2008
  Kayıt Detayları
 • 22. Metin Ö, Özkoç Ş, Özer FG, Beydağ (Taşcı) KD. Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Gençlerin Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi. Kor Hek. 2008; 7(2): 113-118. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe Ve 23. Beydağ KD, Arslan H. Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(7):75-87. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD, Gök Özer F, Koştu N. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Stresle Baş Etme Stratejilerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10(2):41-48 , 2007.
  Kayıt Detayları
 • 19. Beydağ KD. Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007, 6(6): 479-484. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 18. Taşcı KD. Öğrencilerin Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersine ilişkin dönem başlangıcı ve bitişindeki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007, 10(3):45-51. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 18. Taşcı KD. Öğrencilerin Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersine ilişkin dönem başlangıcı ve bitişindeki görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007, 10(3):45-51. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 17. Taşcı KD. Doğum yapan hastaların aldıkları bakımı hasta hakları açısından değerlendirmeleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007, 10(3):26-33. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 16. Taşcı KD, Özkan S. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin infertilite hakkındaki görüşleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007, 6(3): 187-192. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 15. Taşcı KD, Gök Özer F, Koştu N. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşirelerin stresle baş etme stratejilerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007, 10(2):41-48. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 14. Taşcı KD, Mete S. Postpartum Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007, 10(2): 20-29. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 13. Taşcı KD. Kadın doğum servislerinde yatan hastaların erkek hemşireler hakkındaki düşünceleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007, 10(2):12-19. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 12. Taşcı KD. Hemşirelik öğrencilerinin doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasına yönelik değerlendirmeleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006, 9(3):52-61. , 2006
  Kayıt Detayları
 • 11. Taşcı KD. Sağlık memurluğu öğrencilerinin erkeğe yönelik aile planlaması yöntemlerini kullanmaya ilişkin görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007, 10(1): 67-76. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 10. Beydağ (Taşcı) KD, Karaoğlan H. Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminin öğrencilerin bilgi ve tutumlarına etkisi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007, 6(2): 106-111. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Beydağ (Taşcı) KD. Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören bir grup üniversite öğrencisinin HIV/ AIDS konusundaki bilgi düzeyleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007, 6(1): 59-68. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD. Hemşirelik öğrencilerinin premenstural semptomlarının değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2006, 5(6): 434-443. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD, Koştu N. Son sınıf hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin bekarete bakışı. Hemşirelik Forumu. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2006: 90-95. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Özcan H, Taşcı KD. Yurtta kalan kız öğrencilerin genital hijyen alışkanlıklarının incelenmesi. Hemşirelik Forumu. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2006: 84-89. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD, Turan T. Doğum yapan annelerin emzirme tutumunun değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2006: 52-56. , 2006
  Kayıt Detayları
 • 4. Küçükyılmaz Ü, Gök Özer F, Taşcı KD. Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerinin belirlenmesi. Hemşirelik Forumu. Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2006: 37-46. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Altıntaş S, Taşcı KD. Sağlık eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinin eş seçimindeki tercih ve beklentileri. Hemşirelik Forumu. Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2006: 87-93. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Balhan S, Taşcı KD. Sezeryan doğum yapan annelerin sezeryanı tercih nedenleri ve doğum sonu dönemde yaşadıkları sorunlar. Hemşirelik Forumu. Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2006: 42-48. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Karaoğlan H, Taşcı KD. Kız yurdunda kalan öğrencilerin kendi kendine meme muayenesine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Hemşirelik Forumu. Ocak-Şubat-Mart- Nisan 2006: 82-87. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Gerçek S, Duran Ö, Yıldırım G, Karayel H, Demirliçakmak H. (2008). Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Kız Öğrencilerin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Sağlık İnançları ve Bunu Ekileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Meme Sağlığı Dergisi, 4(3):157-161. , Beydağ K. ve Karaoğlan H. Kendi Kendine Meme Muayenesi eğitiminin öğrencilerin bilgi ve tutumlarına etkisi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(2). p:106-111
  Kayıt Detayları
 • Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(8):21-33. , Tascı K.D. (2007). “Saglık memurlugu ögrencilerinin erkege yönelik aile planlaması yöntemlerini kullanmaya iliskin görüsleri”, Atatürk Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1): 67-76.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Beydağ KD, Altundağ Dündar S, Kızılkaya M Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Yapılmış Tez Çalışmalarının İncelenmesi, . Çocuk istismarı ve İhmalini Önleme Kongresi,28-30 Eylül 2009, Ankara, Poster Bildirisi , 2009
  Kayıt Detayları
 • Altundağ S, Azak A, Taşçı KD, Çocuk ve Oyun, Koruyucu Çocuk Sağlığında Beslenme Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008 Kırıkkale, Poster Bildirisi , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kızılkaya M, Beydağ KD, Egelioğlu N. “Kadın ve Sigara Bağımlılığı”, I. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kızılkaya M, Beydağ KD, Egelioğlu N. "Menopozal Yıllarda Kadın Cinsel Yaşamı", I. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim, İzmir , 2009
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Sürekli Doğum Ağrısı Dönem Desteği (Doğum Koçluğu). 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi Özet Kitabı, 15-18 Ocak 2009, Bursa, Poster Bildirisi, s:428. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Şahin G, Özer A, Taşcı KD., Sağlık eğitiminde kullanılmak üzere materyal geliştirme: Menapoz Eğitim Kitapçığı. 2. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, 8-9 Mayıs 2003, İzmir. Sözel bildiri, s:11. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Damgacı Z, Höl M, İpekçi İ, Taşcı KD., Kürtajın kadın sağlığına etkileri. 2. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, 8-9 Mayıs 2003, İzmir. Poster bildiri, s:57. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Özer A, Çelik N, Çelik S, Taşcı KD., Menapozal dönemdeki kadınlarda fiziksel ve ruhsal değişikliklerin görülme durumu. 2. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Kitapçığı, 8-9 Mayıs 2003, İzmir. Poster bildiri, s:58 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD, Koştu N., Son sınıf hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin bekarete bakışı. III.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri, 22-24 Eylül 2005, İzmir. Poster bildiri, s:269. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Koştu N., Taşcı KD. Denizli İli 1 Nolu sağlık ocağı bölgesindeki 15-49 yaş evli kadınların üreme sağlığını koruyucu tutumlarının belirlenmesi. III.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri, 22-24 Eylül 2005, İzmir. Poster bildiri, s:279. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Karaoğlan H, Taşcı KD. Kız yurdunda kalan öğrencilerin kendi kendine meme muayenesi ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Poster Bildiri, s: 135. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Altıntaş S, Taşcı KD. Sağlık eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinin eş seçimindeki tercih ve beklentileri. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Poster Bildiri, s: 176. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Balhan S, Taşcı KD. Sezeryan doğum yapan annelerin sezeryanı tercih nedenleri ve doğum sonu dönemde yaşadıkları sorunlar. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Poster Bildiri, s: 193. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Özcan H, Taşcı KD. Yurtta kalan kız öğrencilerin genital hijyen alışkanlıklarının incelenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Poster Bildiri, s: 227. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Gündüz A, Beydağ KD. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Bildiri Özet Kitabı, 26-29 Haziran 2007, İstanbul. Poster Bildiri. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Kanser hastalarında yaşam kalitesi. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Final Program ve Özet Kitabı, 30 Nisan-4 Mayıs 2008, Antalya. Poster Bildiri. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Jinekolojik kanserlerde beden imajı. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Final Program ve Özet Kitabı, 30 Nisan-4 Mayıs 2008, Antalya. Poster Bildiri. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Meme kanserli hasta ve ailesi. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Final Program ve Özet Kitabı, 30 Nisan-4 Mayıs 2008, Antalya. Poster Bildiri. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Kemoterapi ve cinsellik. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Final Program ve Özet Kitabı, 30 Nisan-4 Mayıs 2008, Antalya. Poster Bildiri. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Jinekolojik onkoloji hastalarında terminal dönem bakımı. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Final Program ve Özet Kitabı, 30 Nisan-4 Mayıs 2008, Antalya. Poster Bildiri. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD. Kolikli Bebeğe Yönelik Destekleyici Uygulamalar. Koruyucu Çocuk Sağlığında Beslenme ve Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Kırıkkale. Poster Bildiri. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD., Kızılkaya M., Altundağ S., Çocuk ve Sigara, 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12-16 Kasım 2008, Antalya, Poster Bildirisi , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kızılkaya M., Beydağ KD., Altundağ S, Televizyon Reklamları Ve Çocuk, 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12-16 Kasım 2008, Antalya, Poster Bildirisi , 2008
  Kayıt Detayları
 • Beydağ KD, Kızılkaya M, Altundağ S, Oyuncak Silahlar ve Çocuk, Koruyucu Çocuk Sağlığında Beslenme Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Kırıkkale, 2008, Sözel Sunum, , 2008
  Kayıt Detayları
 • Altundağ S, Azak A, Taşçı KD. Çocuk ve Oyun, Koruyucu Çocuk Sağlığında Beslenme. Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008 Kırıkkale, Poster Bildirisi , 2008
  Kayıt Detayları
 • Fidancıoğlu H, Beydağ KD, Gök Özer F, Kızılkaya M. Sağlık Yüksekokulu Öğrencileinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri. 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Program Kılavuzu, 25-27 Haziran 2008, İstanbul. Poster Bildiri. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Fidancıoğu H, Beydağ KD, Gök Özer F, Kızılkaya M. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri, 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Program Klavuzu, 25-27 Haziran 2008. İstanbul, (Poster Bildiri). , 2008
  Kayıt Detayları
 • Özcan H, Taşcı KD. Yurtta kalan kız öğrencilerin genital hijyen alışkanlıklarının incelenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Poster Bildiri, s: 227. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Balhan S, Taşcı KD. Sezeryan doğum yapan annelerin sezeryanı tercih nedenleri ve doğum sonu dönemde yaşadıkları sorunlar. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Poster Bildiri, s: 193. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Altıntaş S, Taşcı KD. Sağlık eğitimi alan ve almayan üniversite öğrencilerinin eş seçimindeki tercih ve beklentileri. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Poster Bildiri, s: 176. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Karaoğlan H, Taşcı KD. Kız yurdunda kalan öğrencilerin kendi kendine meme muayenesi ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. Poster Bildiri, s: 135. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Turan T., Taşcı KD, Denizli Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi’nde doğum yapan kadınların LATCH emzirme tanılama aracına göre değerlendirilmesi. III.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri, 22-24 Eylül 2005, İzmir. Poster bildiri, s:286. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Taşcı KD, Turan T., Denizli Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesi’nde doğum yapan annelerin emzirme tutumunun değerlendirilmesi. III.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri, 22-24 Eylül 2005, İzmir. Poster bildiri, s:286. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Taşcı K D., Gök Özer F., Koştu N., Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Stresle Baş Etme Stratejilerinin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yaz konferansları-5, Kadın Hemşirelik ve Politika, 23-24 Haziran, İzmir (Poster bildiri). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Metin Ö., Demirayak Y., Taşcı K D., Gök Özer F., Denizli İli Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Gençlerin Benlik Saygısının Belirlenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs, Ordu (Poster bildiri). , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kaynar B., Taşcı K D., Gök Özer F., Sağlık Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Kullanmayı Düşündükleri Aile Planlaması Yöntemleri Ve Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs, Ordu (Poster bildiri) , 2005
  Kayıt Detayları
 • Turan, T, Taşcı, K.D; “Denizli Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların LATCH Emzirme Tanılama Aracına Göre Değerlendirilmesi” (Poster Bildiri) III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir,(2005) , 2005
  Kayıt Detayları
 • Taşcı, K.D, Turan, T; “Denizli Devlet Hastanesi ve SSK Hastanesinde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumunun Değerlendirilmesi” (Poster Bildiri) III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir,(2005) , 2005
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara , 2005
  Kayıt Detayları
 • 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara. , 2005
  Kayıt Detayları
 • 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 26-29 Haziran 2007, İstanbul. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara. , K.DERYA TAŞCI
  Kayıt Detayları
 • 3. Symposium on International Collaboration, 25 Nisan 2002, İzmir. , K.DERYA TAŞCI
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çocuk Sağlığında Beslenme ve Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu, 6-8 Kasım 2008, Kırıkkale. , 2008
  Kayıt Detayları
 • III.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül 2005, İzmir. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Konferansları-V, “Kadın, Hemşirelik ve Politika” Sempozyumu, 23-24 Haziran 2005, İzmir. , 2005
  Kayıt Detayları
 • IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu. , 2005
  Kayıt Detayları
 • 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 24-26 Kasım 2004, Ankara. , 2004
  Kayıt Detayları
 • II.Ulusal Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu, 8-10 Nisan 2004, Ankara. , 2004
  Kayıt Detayları
 • II.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran 2003, İstanbul. , 2003
  Kayıt Detayları
 • II.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 8-9 Mayıs 2003, İzmir. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Dünyada ve Türkiye’de Hemşirelikte Doktora Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan 2002, İzmir. , 2002
  Kayıt Detayları
 • 5. Türkiye AIDS ve 4. Cinsel Yoldan Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu, 18-20 Ekim 2000, İzmir. , 2000
  Kayıt Detayları
 • 1. I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000, İzmir. , 2000
  Kayıt Detayları
 • GATA Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Eğitim Programı Tanıtım Sempozyumu, 25-26 Şubat 2005, Ankara. , 2005
  Kayıt Detayları
 • IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Konferansları-V, “Kadın, Hemşirelik ve Politika” Sempozyumu, 23-24 Haziran 2005, İzmir. , 2005
  Kayıt Detayları
 • III.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22-24 Eylül 2005, İzmir. , 2005
  Kayıt Detayları
 • IV.Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 13-14 Nisan 2006, Manisa. , 2006
  Kayıt Detayları
 • 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa. , 2006
  Kayıt Detayları
 • 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 1. Ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul. , 2007
  Kayıt Detayları
 • 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs 2008, Antalya. , 2008
  Kayıt Detayları
 • 25. 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 25-27 Haziran 2008, İstanbul. , 2008
  Kayıt Detayları
 • 8. II.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 8-9 Mayıs 2003, İzmir. , K.DERYA TAŞCI
  Kayıt Detayları
 • I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu , ASLI EKER, ASLI KÖSE, K.DERYA TAŞCI, AYŞE BEŞER
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • DOĞUM KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA
  Kayıt Detayları
 • DOĞUM, KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEORİK
  Kayıt Detayları
 • 2005-2006, 2006-2007, HEM 312 Hemşirelikte Araştırma II (28 saat danışmanlık)
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, HEM 102 Hemşirelik Esasları (224 saat uygulama)
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 HEM 202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (224 saat uygulama)
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 Hem 301 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması (4 kredi)
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 HEM 301 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği teorik ( 6 kredi)
  Kayıt Detayları
 • 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 DSYO Hemşirelik Bölümü öğrenci danışmanlığı
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği Araştırma Teşvik Ödülü
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2004-2005 Mezuniyeti Yüksek Lisans Poster Ödülü
  Kayıt Detayları
 • I.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu (24-26 Mayıs 2000) Sözel Bildiri 3.’lük ödülü
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Onkoloji Hemşireliği Derneği üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Trk Hemşireler Derneği Üyeliği
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM KOMİSYOU
  Kayıt Detayları
 • YÜKSEKOKUL BURS KOMİSYONU
  Kayıt Detayları
 • 2003-2004, 2004-2005 Yatay-Dikey Geçiş Muafiyet komisyonu
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı