Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Oguzhan KARABURGU
Birimi : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : okaraburgu@pau.edu.tr
Telefon : 296 36 63A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Oğuzhan Karaburgu,“Tanpınar, Trajik Bir Şair ve Şiiri”, Bilig, Sayı: 49, Bahar 2009, s. 227-230. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Oğuzhan Karaburgu,“Reşat Nuri Güntekin’in Bilinmeyen Remiz ve Müstear İsimleri” Türk Dili, S.660,Aralık 2006, s.525-535. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Oğuzhan Karaburgu, "Doğumunun 160. ve Ölümünün 75. Yılı Dolayısıyla Abdülhak Hâmid Tarhan Bibliyografyası",Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yıl:4, S.7, Ocak-Haziran 2012, s.261-304. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Karaburgu,Oğuzhan (2011), "Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatro Eserlerine Yeni Bir Tasnif Teklifi", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yıl:3, Sayı:6, Temmuz-Aralık 2011, 273-284. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu, “Bir Kurtuluş Savaşı Güncesi ve Atatürk Kurtuluş Savaşında Şiiri”, Arayışlar, Yıl: 10, S. 19, 2009, s. 29-37. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Metin Tahlillerine Giriş-1/ Şiir”, Arayışlar, Yıl:7, S.14, 2005, s.219-220 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri”, Düşünen Siyaset, S. 22, s. 121-128. Ankara, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Şâir ve Şâir Nedim Mecmuaları Arasındaki Hece-Aruz Tartışması”, Arayışlar, Yıl:8, S.15, 2006,s.85-92. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Bir Şâir’in Dergisi: Şâir”, Arayışlar, Yıl:7, S.13, 2005, s.75-88. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Oğuzhan Karaburgu, “Arayışın Postmodernist Anlatısı: Bin Hüzünlü Haz”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, 27-28 Mart 2008. Erciyes Üniversitesi.(Yayını: 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, s. 185-196.) , Emet GÜREL-Jale ALEM(2010),"Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar",Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research),Volume 3 / 10 Winter 2010,s.332-347.
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Oğuzhan Karaburgu,“Kürk Mantolu Madonna Üzerine…”, Harun Güngör Armağan Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010, s.239-252 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri”, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2006, s.185-189 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
 • Oğuzhan Karaburgu,Turfanda mı Yoksa Turfa mı? (İnceleme-Metin), IQ Yayınları, İstanbul, 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Oğuzhan Karaburgu, “Abdülhak Hâmid Tarhan’daki Namık Kemal - Tiyatro Eserlerinden Hareketle Abdülhak Hâmid Tarhan'da Namık Kemal Tesiri”, Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, 20-22 Aralık 2010, Namık Kemal Üniversitesi. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Sabr u Sebat İsimli Tiyatro Eserinde Geleneğin ve Geleneksel Türk Tiyatrosunun İzleri”, Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 25-26-27 Aralık 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Fehmi K. ‘nın Acayip Serüvenlerinde Postmodern İzler”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 27-28 Ağustos 2007, İstanbul. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Oğuzhan Karaburgu,“M.Fuad Köprülü'nün Gözüyle Millî Edebiyat ”, 100.Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı, İstanbul, 29-30 Nisan 2011. Türk Dil Kurumu-Türk Edebiyatı Vakfı , 2011
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu“Arayışın Postmodernist Anlatısı: Bin Hüzünlü Haz”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, 27-28 Mart 2008. (Yayını: 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, s. 185-196.) , 2009
  Kayıt Detayları
 • Modern Türk Edebiyatının Tanıkları, Tanzimattan 1950'lere Gazete ve Dergiler , 2010
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 100.Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Düzenleme Kurulu üyeliği
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Oğuzhan Karaburgu-Ayşe Demir,"100.Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı",Türk Edebiyatı,Haziran 2011,S.452,s.76-79.
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu, “Şimdiki Zaman Çekiminde Bir Şâire Mektup”, Mai, Yıl: 2, S.6, Sonbahar 2010, s.14-15.
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan KARABURGU,“Ütopik Roman ve Bir Ütopya: 1984”, Mai, Yıl: 1, S.4, Ekim-Kasım-Aralık 2009, s.40-45.
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan KARABURGU,“Roman Dili Üzerine Bazı Dikkatler”, Mai, Yıl: 1, Sayı: 2, Haziran-Temmuz 2009, İzmir, s. 42-45.
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan KARABURGU,“Postmodern Anlatılarda Zaman”, Hece (Postmodern Özel Sayısı), Sayı 138-139-140, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008.
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyelerinde Çocuklar”, Bizim Külliye, S.17, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, s.66-70.
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“İkaros’un Yeni Yüzü:Cahit Sıtkı Tarancı”, Bizim Külliye, S.14, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002, s.72-73.
  Kayıt Detayları
 • Oğuzhan Karaburgu,“Bir Külliyat Neşri ve Ömer Seyfettin Müjdesi”, Dergâh, c. X, S. 115-116, Eylül-Ekim 1999, s. 5-6.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı