Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ
Birimi : KULAK BURUN BOĞAZ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : fnardic@pau.edu.tr
Telefon : 2582555501

Eğitim Bilgileri
 
 • 1971-1976
  :  Karşıyaka Ankara İlkokulu
 • 1976-1983
  :  Bornova Anadolu Lisesi
 • 1983-1989
  :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1990-1994
  :  İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
  Doktora Sonrası Eğitim
   
 • 1997- 1998
  :  Research Fellow (Bir yıl, Tubitak Nato B2 bursu) University of Pittsburgh, Department of Otolaryngology, USA Otonörolojik cerrahi - University Hospital Vestibüler fizyoloji-Biomekanik laboratuarı Eye & Ear Infirmary, Otitis medya fizyopatolojisi- Rangos Research Center
 • 1999
  :  Konuk Bilim Adamı (Bir ay) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı
  Mesleki Deneyim
   
 • 1989 - 1990
  :  Pratisyen Hekim(İzmir Devlet Hastanesi Acil Servis)
 • 1990 - 1994
  :  Asistan Doktor ( Izmir Atatürk Devlet Hastanesi)
 • 1994
  :  Uzman Hekim( Izmir Atatürk Devlet Hastanesi)
 • 1995- 1999
  :  Yardımcı Doçent (Pamukkale Universitesi Tıp Fakültesi KBB AD)
 • 1999- 2005
  :  Doçent (Pamukkale Universitesi Tıp Fakültesi KBB AD)
 • 2005
  :  Profesor (Pamukkale Universitesi Tıp Fakültesi KBB AD)
  Öğrenci Eğitiminde Aldığı Görevler
   
 • 1995-2000
  :  5. sınıf staj dersleri
 • 2002-2003
  :  6. sınıf müfredat sorumlusu
 • 2001-2004
  :  2. sınıf kulak modül sorumlusu
 • 2001-2007
  :  2.sınıf uygulama dersleri
 • 2003-2007
  :  5. sınıf kulak task sorumlusu
 • 1995-
  :  KBB Uzmanlık Eğitimi Dersleri ve Uygulaması
 • 2006-
  :  Biofizik doktora programı
  Organizasyonunda Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar
   
 • 2002
  :  Bilgi Teknolojileri kongresi (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • 2003
  :  Bilgi Teknolojileri kongresi (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • 2004
  :  Bilgi Teknolojileri kongresi (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • 2003
  :  3.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi (Kongre sekreteri)

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • Multipl Sklerozlu hastalarda elektronistagmografik bulguların yorumlanması (Nöroloji)
 • Sodyum Valproatın migrenli olgularda vestibüler bulgular üzerine etkileri (Nöroloji)
 • Meniere hastalığında deri testi ile endolenfatik hidrops provokasyonu (KBB)
  Yönettiği Tezler
   
 • Vertigo hastalarında otolit fonksiyon bozukluklarının subjektif visüel vertikal ve horizontalle araştırılması
 • Servikal vertigo: Propioseptif, vasküler ve otolitik etkenlerin karşılaştırılması.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Kara CO, Tümkaya F, Ardic N, Topuz B. Does tonsillectomy reduce the risk of being a habitual or severe snorer? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008;265(10):1263-8 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Bir LS, Ardıç FN, Kara CO, Akalın O, Pınar HŞ, Çeliker A. “Migraine patients with or without vertigo: comparison of clinical and electronystagmographic findings” The Journal of Otolaryngology 32, 234-238, (2003) , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ardıç, FN., Aktan, Ş., Kara, CO., Şanlı, B. “High-frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder,” American Journal of Otolaryngology 19,365-9 (1998) , 1998
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Ateşci FC. Is psychogenic dizziness the exact diagnosis? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006 Jun;263(6):578-81. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Topuz O, Topuz B, Ardiç FN , Sarhus M, Ögmen G, Ardic F. Efficacy of vestibular rehabilitation on chronic unilateral vestibular dysfunction. Clinical Rehabilitation 2004; 18: 76–83 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Celiker A, Bir LS, Ardic N.Effects of valproate on vestibular symptoms and electronystagmographic findings in migraine patients. Clin Neuropharmacol. 2007; 30(4):213-7. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Bir LS, Ardıç FN, Kara CO, Akalın O, Pınar HŞ, Çeliker A: Migraine patients with or without vertigo; comparison of clinical and eng findings. The Journal of Otolaryngology 32(4):234-8, 2003 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Aktan Ş, Kara CO, Şanlı B, “High-frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder,” Am J Otolaryngol, 19, 365-369 (1998). , 1998
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Ogmen G, Ardıç FN, Kara CO.Provocation of endolymphatic hydrops with a prick test in Meniere's disease. Adv Ther. 2007 Jul-Aug;24(4):819-25. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. Impact of multiple etiology on dizziness handicap. Otol Neurotol. 2006 Aug;27(5):676-80. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN. Caloric Test and Simultaneous Recording of Sympathetic Skin Response. Acta Otolaryngologica (Stockh), 126(3):267-70, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Ateşci F. Is psychogenic dizziness the exact diagnosis? Eur Arch Otorhinolaryngol, 263(6):578-581, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Pınar HŞ, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. Subjective visual vertical and subjective visual horizontal measures in patients with chronic dizziness. J of Otolaryngol 34(2): 121-125, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Latt LD, Redfern MS. Paraspinal muscle response to electrical vestibular stimulation. Acta Otolaryngologica (Stockh), 120(1): 39-46,2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Bayramoğlu I, Ardıç FN, Kara CO, Özüer MZ, Katırcıoğlu O, Topuz B. Importance of mastoid pneumatization in secretory otitis media. International Journal of Pediatric Oto Rhino Laryngology, 40:61-67, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topaloğlu İ, Öncel S, Ardıç F, Uğuz MZ. Does the stapes reflex remain same after Bell`s palsy? The American Journal of Otology, 18:761-5, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Öncel S, Uğuz MZ, Topaloğlu D. Electroneurography in the late period of Bell’s palsy. Acta Otolaryngologica (Stockh), 117:325-8, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Yagcı, A. B., F.N. Ardıç, I. Oran, F. Bir ve N. Karabulut, “Ruptured petrous carotid pseudoaneurysm due to tuberculous otitis: Endovascular treatment,” Interventıonal Neuroradıology, 12(1), 53-56, (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
 • Bir LS, Özdemir Eşmeli F, Ardıç FN: Sudden sensorineural hearing loss in a patient with primary antiphospholipd syndrome. Journal of Thrombosis and thrombolysis. 2006 Jun;21(3):277 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Bir LS,Esmeli FO, Ardıç FN. Sudden sensorineural hearing loss in a patient with primary antiphospholipid syndrome. J Thromb Thrombolysis. 2006 Jun;21(3):277. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Özüer MZ, Ardıç FN, Coşkun E, Yalçın N, Akkoyunlu N. Carotid artery occlusion due to bacterial paranasal sinusitis. Annals of Otology Rhinology & Laryngology 108(1): 87-90, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu İ, Uğuz MZ, Ardıç FN. Giant Cholesteatoma presenting as a postauricular mass. Otolaryngology Head and Neck Surgery , 116(6-1):678-9, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Yagci AB, Ardiç FN, Oran İ, Bir F, Karabulut N. Ruptured petrous carotid pseudoaneurysm due to tuberculous otitis: Endovascular Treatment. Interventional Neuroradiology 2006; 12:53-56 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Yağcı B, Kara CO, Karabulut N, Ardıç FN, Akbulut M. “Horseshoe maxillary sinus: CT of a unique case with cholesteatoma” European Journal of Radiology Extra 48: 5-7 (2003) , 2003
  Kayıt Detayları
 • Düzcan F, B Wollnik, E Tepeli, FN Ardıç, O Uyguner, H Bağcı “Otozomal resessif işitme kaybı olan geniş bir ailede klinik ve moleküler incelemeler”, Kulak Burun Boğaz İhtis Derg, 11, 85-88, (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Kara CO, Ardıç FN, Zencir M, Kadıköylü S, Tümkaya F.Denizli İl Merkezi Erişkin Nüfusta Alerjik Rinit Prevalansı Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 14(5-6):106-109, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B Erişkin Popülasyonda Horlama Prevalansı. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 14(1-2):18-24, 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Duzcan F, Wollnik B, Tepeli E, Ardıç FN, Uyguner O, Bagci H.Family history, clinical features, and molecular characterization of a patient with autosomal recessive non-syndromic hearing loss.Kulak Burun Bogaz Ihtisas Derg. 2003 Sep;11(3):85-8. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Alper CM, Ardıç FN, Doyle WJ. The effects of changing middle ear pressure and gas partial pressure on mucosal blood flow and vascular permiability in the chinchilla. Auris Nasus Larynx 27:105-111, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Topuz O, Topuz B, Ardiç FN , Sarhus M, Ögmen G, Ardic F. Efficacy of vestibular rehabilitation on chronic unilateral vestibular dysfunction. Clinical Rehabilitation 2004; 18: 76–83 , 1. Title: The Role of Vestibular Rehabilitation in the Balance Disorder Patient Author(s): Hall CD, Cox LC Source: OTOLARYNGOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA Volume: 42 Issue: 1 Pages: 161-+ Published: FEB 2009 Times Cited: 0 2. Title: Treatment of vestibular dizziness Author(s): Zamergrad MV, Parfenov VA, Melnikov OA Source: ZHURNAL NEVROLOGII I PSIKHIATRII IMENI S S KORSAKOVA Volume: 108 Issue: 11 Pages: 86-92 Published: 2008 Times Cited: 0 3. Title: Vestibular rehabilitation in unilateral peripheral vestibulopathy: A preliminary report Author(s): Donmez B, Akdal G Source: JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH Volume: 25 Issue: 2 Pages: 128-135 Published: 2008 Times Cited: 0 4. Title: Vestibular rehabilitation by auditory feedback in otolith disorders Author(s): Basta D, Singbartl F, Todt I, et al. Source: GAIT & POSTURE Volume: 28 Issue: 3 Pages: 397-404 Published: OCT 2008 Times Cited: 1 5. Title: The effect of early customized vestibular rehabilitation on balance after acoustic neuroma resection Author(s): Vereeck L, Wuyts FL, Truijen S, et al. Source: CLINICAL REHABILITATION Volume: 22 Issue: 8 Pages: 698-713 Published: AUG 2008 Times Cited: 0 6. Title: Vestibular rehabilitation outcome of patients with unilateral vestibular deficits Author(s): Serbetcioglu B, Mutlu B Source: MEDITERRANEAN JOURNAL OF OTOLOGY Volume: 4 Issue: 1 Pages: 24-31 Published: 2008 Times Cited: 0 7. Title: Mechanism of dynamic visual acuity recovery with vestibular rehabilitation Author(s): Schubert MC, Migliaccio AA, Clendaniel RA, et al. Source: ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION Volume: 89 Issue: 3 Pages: 500-507 Published: MAR 2008 Times Cited: 3 8. Title: The influence of otolith dysfunction on the clinical presentation of people with a peripheral vestibular disorder Author(s): Murray KJ, Hill KD, Phillips B, et al. Source: PHYSICAL THERAPY Volume: 87 Issue: 2 Pages: 143-152 Published: FEB 2007 Times Cited: 1 9. Title: Test-retest reliability of the Dutch version of the Dizziness Handicap Inventory Author(s): Vereeck L, Truijen S, Wuyts E, et al. Source: B-ENT Volume: 2 Issue: 2 Pages: 75-80 Published: 2006 Times Cited: 4 10. Title: Improvement of postural control in patients with peripheral vestibulopathy Author(s): Perez N, Santandreu E, Benitez J, et al. Source: EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY Volume: 263 Issue: 5 Pages: 414-420 Published: MAY 2006 Times Cited: 2 11. Title: Vestibular rehabilitation and 6-month follow-up using objective and subjective measures Author(s): Meli A, Zimatore G, Badaracco C, et al. Source: ACTA OTO-LARYNGOLOGICA Volume: 126 Issue: 3 Pages: 259-266 Published: MAR 2006 Times Cited: 4 12. Title: Physical therapy for balance disorders Author(s): Wrisley DM, Pavlou M Source: NEUROLOGIC CLINICS Volume: 23 Issue: 3 Pages: 855-+ Published: AUG 2005 Times Cited: 2
  Kayıt Detayları
 • Pınar HŞ, Ardıç N, Topuz B, Kara CO.“Subjective visual vertical and subjective visual horizontal in patients with chronic dizziness”J Otolaryngol 34, 121-125, 2005 , Kingma H. Function tests of the otolith or statolith system Curr Opinion in Neurol 19:21-25 (2006)
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B. Erişkin Popülasyonda Horlama Prevalansı Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 14:18-24 (2005) , Meletis CD, Zabriskie N. To Sleep, Perchance to Breathe: Sleep Apnea, Snoring, and Sleep-Disordered Breath Alternative Complement Therap 12:113-120 (2006)
  Kayıt Detayları
 • Bir LS, Ardıç FN, Kara CO, Akalın O, Pınar HŞ, Çeliker A. “Migraine patients with or without vertigo: comparison of clinical and electronystagmographic findings” J Otolaryngol 32, 234-238 (2003) , Migraine-related vertigo: towards a distinctive entity Author(s): Crevits L, Bosman T Source: CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY Volume: 107 Issue: 2 Pages: 82-87 Published: FEB 2005 Balance disorders in headache patients: evaluation by computerized static stabilometry Author(s): Rossi C, Alberti A, Sarchielli P, et al. Source: ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA Volume: 111 Issue: 6 Pages: 407-413 Published: JUN 2005 Electronystagmography finding in children with peripheral and central vestibular disorders Author(s): Salami A, Dellepiane M, Mora R, et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 70 Issue: 1 Pages: 13-18 Published: JAN 2006 Effects of valproate on vestibular symptoms and electronystagmographic findings in migraine patients Author(s): Celiker A, Bir LS, Ardic N Source: CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY Volume: 30 Issue: 4 Pages: 213-217 Published: JUL-AUG 2007 The relevance of migraine in patients with Meniere's disease Author(s): Cha YH, Brodsky J, Ishiyama G, et al. Source: ACTA OTO-LARYNGOLOGICA Volume: 127 Issue: 12 Pages: 1241-1245 Published: 2007 Familial clustering of migraine, episodic vertigo, and Meniere's disease Author(s): Cha YH, Kane MJ, Baloh RW Source: OTOLOGY & NEUROTOLOGY Volume: 29 Issue: 1 Pages: 93-96 Published: JAN 2008 Visual-vestibular interaction test in the diagnosis of vertigo in children Author(s): Salami A, Dellepiane M, Crippa B, et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 72 Issue: 1 Pages: 1-7 Published: JAN 2008 Migraine associated vertigo Author(s): Cha YH, Baloh RW Source: JOURNAL OF CLINICAL NEUROLOGY Volume: 3 Issue: 3 Pages: 121-126 Published: SEP 2007 Dash AK, Panda N, Khandelwal G, Lal V, Mann SS. Migraine and audiovestibular dysfunction: is there a correlation? Am J Otolaryngol 2008;29(5):295-9
  Kayıt Detayları
 • Bayramoğlu İ, Ardıç FN, Kara CO, Özüer MZ, Topuz B. “Importance of mastoid pneumatization on secretory otitis media,” Int J Pediatr Otorhinolaryngol 40: 61-66 (1997) , Fulda ventilation operation. A surgical concept for severe dysfunction of middle ear ventilation Author(s): Kaftan H, Draf W Source: LARYNGO-RHINO-OTOLOGIE Volume: 79 Issue: 1 Pages: 8-13 Published: JAN 2000 Experimental results do not support a gas reserve function for the mastoid Author(s): Doyle WJ Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 52 Issue: 3 Pages: 229-238 Published: MAY 30 2000 Comparison of the incidence of cholesteatoma surgery before and after using ventilation tubes for secretory otitis media Author(s): Rakover Y, Keywan K, Rosen G Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 56 Issue: 1 Pages: 41-44 Published: NOV 30 2000 The relationship between presbycusis and mastoid pneumatization Author(s): Pata YS, Akbas Y, Unal M, et al. Source: YONSEI MEDICAL JOURNAL Volume: 45 Issue: 1 Pages: 68-72 Published: FEB 29 2004 Assessment of mastoid air cell size versus sigmoid sinus variables with a tomography-assisted digital image processing program and morphometry Author(s): Sirikci A, Bayazit YA, Kervancioglu S, et al. Source: SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY Volume: 26 Issue: 2 Pages: 145-148 Published: APR 2004 The computed tomographical and tympanometrical evaluation of mastoid pneumatization and attic blockage in patients with chronic otitis media with effusion Author(s): Gorur K, Ozcan C, Talas DU Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 70 Issue: 3 Pages: 481-485 Published: MAR 2006 Cranial base morphology and temporal bone pneumatization in Asian Homo erectus Author(s): Balzeau A, Grimaud-Herve D Source: JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION Volume: 51 Issue: 4 Pages: 350-359 Published: OCT 2006 Analysis of unilateral sclerotic temporal bone: how does the sclerosis change the mastoid pneumatization morphologically in the temporal bone? Author(s): Lee DH, Jung MK, Yoo YH, et al. Source: SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY Volume: 30 Issue: 3 Pages: 221-227 Published: MAY 2008 Variation and modalities of growth and development of the temporal bone pneumatization in Neandertals Author(s): Balzeau A, Radovcic J Source: JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION Volume: 54 Issue: 5 Pages: 546-567 Published: MAY 2008
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Aktan Ş, Kara CO, Şanlı, B “High-frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder,” Am J Otolaryngol 19, 365-9 (1998) , Reversed ipsilateral acoustic reflex pattern Yavuz H, Caylakli F, Cagici CA, et al. JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY Volume: 36 Issue: 5 Pages: 274-281 Audiological abnormalities in patients with vitiligo Author(s): Aydogan K, Turan OF, Onart S, et al. Source: CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY Volume: 31 Issue: 1 Pages: 110-113 Human melanocyte biology, toxicology, and pathology Author(s): Tolleson WH Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS Volume: 23 Issue: 2 Pages: 105-161 In vitro isolation and cell culture of vestibular inner ear melanocytes Author(s): Hanke MS, Kief S, Leuwer R, et al. Source: AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY Volume: 10 Issue: 4 Pages: 191-200 Autoimmune melanocyte destruction in vitiligo Author(s): van den Wijngaard R, Wankowicz-Kalinska A, Pals S, et al. Source: LABORATORY INVESTIGATION Volume: 81 Issue: 8 Pages: 1061-1067 Intrinsic and extrinsic pathomechanisms in vitiligo Author(s): Taieb A Source: PIGMENT CELL RESEARCH Volume: 13 Pages: 41-47 Supplement: Suppl. 8 Published: 2000
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu İ, Uğuz MZ, Ardıç FN. Giant Cholesteatoma presenting as a postauricular mass. Otolaryngology Head and Neck Surgery , 116(6-1):678-9, 1997. , Title: Giant cholesteatoma of the temporal bone Author(s): Shihada R, Brodsky A, Luntz M Source: ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL Volume: 8 Issue: 10 Pages: 718-719 Published: OCT 2006 Title: A case of regressive occipital cholesteatoma mimicking an ordinary pilar cyst Author(s): Sand M, Bechara FG, Altmeyer P, et al. Source: ANNALS OF PLASTIC SURGERY Volume: 56 Issue: 6 Pages: 701-702 Published: JUN 2006 Title: Giant congenital cholesteatoma of the middle ear as
  Kayıt Detayları
 • Bir LS,Esmeli FO, Ardıç FN. Sudden sensorineural hearing loss in a patient with primary antiphospholipid syndrome. J Thromb Thrombolysis. 2006 Jun;21(3):277. , Title: Sudden sensorineural hearing loss in a patient wit primary antiphospholipid syndrome Author(s): Kang KT, Young YH Source: JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY Volume: 122 Issue: 2 Pages: 204-206 Published: FEB 2008
  Kayıt Detayları
 • Bir LS, Ardıç FN, Kara CO, Akalın O, Pınar HŞ, Çeliker A. Migraine patients with or without vertigo; Comparison of clinical and ENG findings. The Journal of Otolaryngology, 32(4):234-38,2003. , Title: Migraine associated vertigo Author(s): Cha YH, Baloh RW Source: JOURNAL OF CLINICAL NEUROLOGY Volume: 3 Issue: 3 Pages: 121-126 Published: SEP 2007 Title: Visual-vestibular interaction test in the diagnosis of vertigo in children Author(s): Salami A, Dellepiane M, Crippa B, et al. Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 72 Issue: 1 Pages: 1-7 Published: JAN 2008 Title: Familial clustering of migraine, episodic vertigo, and M
  Kayıt Detayları
 • Pınar HŞ, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. Subjective visual vertical and subjective visual horizontal measures in patients with chronic dizziness. J of Otolaryngol 34(2): 121-125, 2005. , Title: Function tests of the otolith or statolith system Author(s): Kingma H Source: CURRENT OPINION IN NEUROLOGY Volume: 19 Issue: 1 Pages: 21-25 Published: FEB 2006
  Kayıt Detayları
 • Bayramoğlu I, Ardıç FN, Kara CO, Özüer MZ, Katırcıoğlu O, Topuz B. Importance of mastoid pneumatization in secretory otitis media. International Journal of Pediatric Oto Rhino Laryngology, 40:61-67, 1997. , Title: Variation and modalities of growth and development of the temporal bone pneumatization in Neandertals Author(s): Balzeau A, Radovcic J Source: JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION Volume: 54 Issue: 5 Pages: 546-567 Published: MAY 2008 Title: Analysis of unilateral sclerotic temporal bone: how does the sclerosis change the mastoid pneumatization morphologically in the temporal bone? Author(s): Lee DH, Jung MK, Yoo YH, et al. Source: SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY Volume: 30 Is
  Kayıt Detayları
 • Topuz O, Topuz B, Ardıç FN, Sarhus M, Ogmen G, Ardic F.Efficacy of vestibular rehabilitation on chronic unilateral vestibular dysfunction. Clin Rehabil. 18(1):76-83, 2004. , Title: Vestibular rehabilitation outcome of patients with unilateral vestibular deficits Author(s): Serbetcioglu B, Mutlu B Source: MEDITERRANEAN JOURNAL OF OTOLOGY Volume: 4 Issue: 1 Pages: 24-31 Published: 2008 Title: Mechanism of dynamic visual acuity recovery with vestibular rehabilitation Author(s): Schubert MC, Migliaccio AA, Clendaniel RA, et al. Source: ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION Volume: 89 Issue: 3 Pages: 500-507 Published: MAR 2008 Ti
  Kayıt Detayları
 • Özüer MZ, Ardıç FN, Coşkun E, Yalçın N, Akkoyunlu N. Carotid artery occlusion due to bacterial paranasal sinusitis. Annals of Otology Rhinology & Laryngology 108(1): 87-90, 1999. , Title: Cavernous sinus thrombophlebitis caused by sphenoid sinusitis - report of autopsy case Author(s): Soga Y, Oka K, Sato M, et al. Source: CLINICAL NEUROPATHOLOGY Volume: 20 Issue: 3 Pages: 101-105 Published: MAY-JUN 2001 Title: Glenn Gould: Insights into the cause of death of the great pianist Author(s): Lopez-Yunez AM, Biller J Source: SEMINARS IN NEUROLOGY Volume: 19 Pages: 11-16 Supplement: Suppl. 1 Published: 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Aktan Ş, Kara CO, Şanlı B, “High-frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder,” Am J Otolaryngol, 19, 365-369 (1998). , Title: Reversed ipsilateral acoustic reflex pattern Author(s): Yavuz H, Caylakli F, Cagici CA, et al. Source: JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY Volume: 36 Issue: 5 Pages: 274-281 Published: OCT 2007 Title: Audiological abnormalities in patients with vitiligo Author(s): Aydogan K, Turan OF, Onart S, et al. Source: CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY Volume: 31 Issue: 1 Pages: 110-113 Published: JAN 2006 Title: Human melanocyte biology, toxicology, and pathology Author(s): To
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topaloğlu İ, Öncel S, Ardıç F, Uğuz MZ. Does the stapes reflex remain same after Bell`s palsy? The American Journal of Otology, 18:761-5, 1997 , Title: Brainstem mediation of the stapedius muscle reflex in hydranencephaly Author(s): Counter SA Source: ACTA OTO-LARYNGOLOGICA Volume: 127 Issue: 5 Pages: 498-504 Published: 2007 Title: The polyvagal perspective Author(s): Porges SW Source: BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Volume: 74 Issue: 2 Pages: 116-143 Published: FEB 2007 Title: The Polyvagal Theory: phylogenetic contributions to social behavior Author(s): Porges SW Source: PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Volume: 79 Issue
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Öncel S, Uğuz MZ, Topaloğlu D. Electroneurography in the late period of Bell’s palsy. Acta Otolaryngologica (Stockh), 117:325-8, 1997. , Title: +-Reconstruction of the intratemporal facial nerve using interposition nerve graft: time course of recovery in facial movement and electrophysiological findings Author(s): Kondo K, Takeuchi N, Tojima H, et al. Source: ACTA OTO-LARYNGOLOGICA Volume: 127 Pages: 85-90 Supplement: Suppl. 559 Title: Evaluation of recovery from transient facial palsy following canalplasty and tympanoplasty for the treatment of congenital aural atresia Author(s): Ushio M, Takeuchi N, Kaga K Sourc
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Latt LD, Redfern MS. Paraspinal muscle response to electrical vestibular stimulation. Acta Otolaryngologica (Stockh), 120(1): 39-46,2000. , Title: Vestibular system may provide equivalent motor actions regardless of the number of body segments involved in the task Author(s): Raptis HA, Dannenbaum E, Paquet N, et al. Source: JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Volume: 97 Issue: 6 Pages: 4069-4078 Published: JUN 2007 Title: Evidence for reflex and perceptual vestibular contributions to postural control Author(s): Bacsi AM, Colebatch JG Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 160 Issue: 1 Pages: 22-28 Published:
  Kayıt Detayları
   
  A-6 Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans kitaplardaki atıflar
 • Ardıç FN, Aktan Ş, Kara CO, Şanlı, B “High-frequency hearing and reflex latency in patients with pigment disorder,” Am J Otolaryngol 19, 365-9 (1998) , Ocular and Audiological problems in vitiligo. 201-206 Tosti A, Piraccini MB, Iorizzo M, Tosti G. In Vitiligo: Problems and Solutions (Basic and Clinical Dermatology 29) Lotti T, Hercogova J. (2004) Boissy RE. Vitiligo 791-798 in The Molecular Pathology of Autoimmune Diseases Editors; Argyrios N Theofilopoulos and Constantin A. Bona 2 edition 2002 CRC
  Kayıt Detayları
 • Bayramoğlu İ, Ardıç FN, Kara CO, Özüer MZ, Topuz B. “Importance of mastoid pneumatization on secretory otitis media,” Int J Pediatr Otorhinolaryngol 40: 61-66 (1997) , Advanced Therapy of Otitis Media Alper, Bluestone, Casselbrant, Dohar; Mandel B.C. Decker (2003) Shelke P Diagnosis, Natural history and late effects of otitis media with effusion. AHRQ Evidence reports and summaries AHRQ Evidence Reports, 2003, Vol 2 Numbers 1-60 ISBN 1-58763-027-3
  Kayıt Detayları
 • Bir LS, Ardıç FN, Kara CO, Akalın O, Pınar HŞ, Çeliker A. “Migraine patients with or without vertigo: comparison of clinical and electronystagmographic findings” J Otolaryngol 32, 234-238 (2003) , Wackym PA, Schumacher-Monfre T. Medical management of vestibular disorders and vestibular rehabilitation S2317 Byron J. Bailey, Jonas T. Johnson, Shawn D. Head & Neck Surgery--otolaryngology
  Kayıt Detayları
 • Ardıc FN, Kara CO, Topuz B. “Impact of multiple etiology of on dizziness handicap” The Journal of OtologyNeurotology 27:676-80 (2006) , MM Paparella - Year Book of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2007 - Mosby, Inc
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Kara C.O, Kılıç İ, Ardıç F.N, Ergin H. Akut otitis medianın etyolojisinde sigara ve diğer çevresel faktörlerin önemi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1997;5:1-4. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Akbulut, M., N. Çolakoğlu, N. Şen, E. Düzcan, F.N. Ardıç, “Mandibula’da Anevrizmal Kemik Kisti (Olgu Sunumu),” Türkiye Ekopatoloji Dergisi 8: 3–4 (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Çubukçu S, Ardıç N, Ardıç F, Topuz O. Akkoyunlu NS. Temporomandibuler eklemde manyetik rezonans görüntüleme bulguları. Romatizma.1997;12(3):200-204 , 1997
  Kayıt Detayları
 • Çubukçu S, Ardıç FN, Ardıç F, Topuz O, Akkoyunlu NS. Vertigo ile servikal disk dejenerasyonu ilişkisinin manyetik rezonans görüntüleme ile araştırılması. Kulak Burun Boğaz ihtisas Dergisi 1998; 5(2): 108-111 , 1998
  Kayıt Detayları
 • Akbulut M, Çolakoğlu N, Düzcan E, Ardıç N.Mandibulada anevrizmal kemik kisti (Olgu sunumu).Türkiye Ekopatoloji Dergisi; 2002:8(3-4):95-98. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Çallı N,Bayramoğlu H, Yalçın N, Ardıç N, Düzcan E. Polimorf düşük dereceli adenokarsinom ( immunohistokimyasal özellikleri ile bir olgu). Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1998;4:236-238 , 1998
  Kayıt Detayları
 • Ardıç NF, Yalçın Çolakoğlu N, Kara CA.Parsiyel larenjektomi insizyonlarının sınır güvenliği riski açısından değerlendirilmesi. K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1999;7(3):162-167. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Kara CO. “Kulak Burun Boğaz Terimleri Sözlüğü” Sendrom Cilt 1, 9-2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Akbulut M, Çolakoğlu N, Şen N, Düzcan SE, Ardıç FN. Mandibulada anevrizmal kemik kisti. Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 2002;8(3-4):95-98. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ. Total glossektomi sırasında vertikal larengoplasti ile larenksin korunması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 10(1):57-9,2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Kara CO,Topuz B, Pınar HŞ. Yeni kurulan bir klinikte baş boyun cerrahisi uygulamaları: Pamukkale Üniversitesi Örneği. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5(2):89-93, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN.Vestibüler kompanzasyon: Fizyopatolojisi, kliniği ve geleceği. Otoskop: Otoloji Nörotoloji Odyoloji Dergisi 1(2):55-60,2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Bir LS, Kara CO, Akalın O. Migrene bağlı vertigoda kompüterize elektronistagmografi bulguları: ön çalışma raporu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5:19-25, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Atalay H, Ardıç FN, Şafak HP, Doğruya S. Nitröz oksitin orta kulak basıncına etkileri. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 1:13-17, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Sermez Y, Baysoy S, Kara CO.Diabetik işitme kayıplarında otonom sinir sistemi aktivasyonunun rolü. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 1:36-42, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Ardıç FN, Topuz B, Bayramoğlu H, Edalı N. Aneurysmal Bone Cyst: Associated with Cemento-Ossifiying fibroma. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 6(1):104-6, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topuz B, Özüer MZ, Katırcıoğlu O, Özmen E.Kronik farenjitli hastalarda psikolojik komponentin değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 6(2):179-182, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topuz B, Özüer MZ. Yüksek frekans işitme eşiği ölçümünde standartizasyon. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 8(5):185-189, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Demirkan NÇ, Bayramoğlu H, Yalçın N, Ardıç FN, Düzcan E. Polimorföz düşük dreceli adenokarsinom ( İmmünohistokimyasal özellikleri ile bir olgu). Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4: 236-238, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu İ, Ardıç FN, Uğuz MZ, Uslu Ö, Keleş R. Mevsimsel alerjik rinitli hastalarda Flutikazon Propiyonat ve Loratadin’in tedavi sonuçları. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 36(1): 19-22, 1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Çubukçu S, Ardıç FN, Ardıç F, Topuz O, Akkoyunlu NS. Vertigo ile servikal disk dejenerasyonu ilişkisinin manyetik resonans görüntüleme ile araştırılması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 5(2):108-111,1998. , 1998
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Kılıç İ, Ardıç FN, Ergin H. Akut Otitis Media’nın etyolojisinde sigara ve diğer çevresel faktörlerin önemi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5: 1-4, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Özüer MZ, Akkoyunlu NS, Kara CO, Ardıç FN. Manyetik Resonans Görüntüleme’de rastlantısal paranazal sinüs patolojileri. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3: 148-151, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Aktan Ş, Şanlı B, Ardıç FN. Diabetes Mellitusta oral lökoplaki ve liken planus. TÜRKDERM 31:69-71, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Çubukçu S, Ardıç FN, Ardıç F, Topuz O, Akkoyunlu N. Temporomandibular eklemde manyetik resonans görüntüleme. Romatizma, 12(3): 200-204, 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Bayramoğlu İ, Ardıç FN, Kara CO, Bayramoğlu H, Çallı N, Topuz B. Tavşan fasiyal sinirinin anatomik ve histolojik özellikleri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 3(2):549-52,1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • Toraman F, Ardıç FN, Ardıç F, Kalaycıoğlu S. Az rastlanan bir disfaji olgusu: Diffüz idiopatik skeletal hiperostosiz. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2(1):66-68, 1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Ardıç FN, Kara CO, Bayramoğlu I,Erçoban S, Katırcıoğlu O. Türkiye'de çocukluk çağı işitme kaybı yapan nedenlerin bölgelere göre karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 3(1): 513-5,1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu I,Ardıç FN,Uğuz MZ. Orbitozygomatikomaksiller kırıklar ve tedavileri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2(3):253-57,1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu I, Uğuz MZ, Öncel S, ArdıçFN, Önal K, Arslanoğlu S,Ekinci S. Burun ve paranazal sinüslerin malign tümörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Dergisi 8(3): 73-80,1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Öncel S, Topaloğlu İ, Uğuz MZ, Güney Ö, Ardıç FN. Glomus tümörleri. KBB Postası, 4(1):31-32,1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Topuz B, Ardıç FN, Bacanlı O. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde bazı kulak hastalıklarına yaklaşım. Pamukkale Üniversitesi Tıp Dergisi 1(1-2):47-50,1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Bayramoğlu İ, Kara CO, Kalaycıoğlu S, Özüer MZ, Ardıç FN, Topuz B. Kobayın Temporal kemik tomografisi ile kesitsel anatomisinin karşılaştırılması. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:40-43,1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Kara CO,Topuz B, Ardıç FN,Bayramoğlu H. Bir çocuk hastada mandibula osteomyeliti. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:68-70,1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ, Özüer MZ. Kulak Burun Boğaz dergilerinde yayınlanan makalelerin son 5 yıllık analizi. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:276-280,1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Topaloğlu D, Akalın E. Bell paralizisinde House-Brackman sınıflama sistemi ve lineer ölçü indeksinin prognostik değeri.Ege Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon dergisi, 1(3): 143-146, 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu İ, Ardıç FN, Uğuz MZ, Aras E. Maksillektomi sonrası oluşan palatal defektlerde immediate protez uygulaması. Acta Oncologica Turcica, 27(1-2):39-42,1994. , 1994
  Kayıt Detayları
 • Önal K, Ardıç FN. Orta kulak rekonstrüktif cerrahisi. İzmir Devlet Hastanesi Dergisi,32(2):135-141,1994. , 1994
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu İ, Uğuz MZ, Ardıç FN, Önal B, Balkan V, Güney Ö. Adipoz doku ile miringoplasti: Deneysel bir çalışma. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2(1):54-57, 1994. , 1994
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu İ, Ardıç FN, Uğuz MZ. Primeri bilinmeyen boyun metastatik kanserleri.Türk Otolarengoloji Arşivi, 32:177-181, 1994. , 1994
  Kayıt Detayları
 • Topaloğlu İ, Ardıç FN. Periferik fasiyal paraliziler. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi özel ek No:8,2(1):83-104, 1994. , 1994
  Kayıt Detayları
 • Önal K, Öncel S, Uğuz MZ, Ardıç FN, Arslanoğlu S. Boyun kitleleri.Ege Tıp Dergisi, 31(3):485-487, 1992. , 1992
  Kayıt Detayları
 • Öncel S, Ardıç FN. Fasiyal Elektronörografi: 30 normal kişide aksiyon potansiyeli amplitüd ve latans çalışmaları.Ege Tıp Dergisi, 31(1):97-101, 1992. , 1992
  Kayıt Detayları
 • Aytimur D, Öncel S, Dereli T, Demirkır H, Ardıç FN. Mikotik maksiller sinüzit. İnfeksiyon Dergisi, 5(4):291-292,1991. , 1991
  Kayıt Detayları
 • Öncel S, Solak S, Uğuz MZ, Önal K, Ardıç FN, Arslanoğlu S. Erişkin kobay ve tavşanların burun pasajının tek taraflı tıkanması sonucu oluşan olfaktuar epitel değişikliklerinin histopatolojik araştırılması.Deneysel bir çalışma.Ege Tıp Dergisi, 30(4):440-442,1991. , 1991
  Kayıt Detayları
 • Duzcan F, Wollnik B, Tepeli E, Ardic FN, Uyguner O, Bagci H. Family history, clinical features, and molecular characterization of a patient with autosomal recessive non-syndromic hearing loss, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003 Sep;11(3):85-8 , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Topuz B, Ardıç FN, Kara CO, Bayramoğlu İ, Erçoban S, Katırcıoğlu O. Türkiyede çocukluk çağı işitme kaybı yapan nedenlerin bölgelere göre karşılaştırılması Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 3:513-515, (1996). , ; Osma Ü, Tekin M, Meriç F, Topçu İ. Diyarbakır İşitme engelliler okulu öğrencilerinin işitme kayıpları ve etyoloji yönünden incelenmesi Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 5:194-197, (1998). Dereköy S, Altındiş M. İşitme engelli öğrencilerde kızamıkçık prevalansı Otoskop 1:28-31, (2001)
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Ardıç FN. İndeks 1990-1994,KBB ve Baş Boyun Cerrahi İndeks 1990-1994 ve Araştırmada İlk Adım’ 1.Bölüm Pamukkale Üniversitesi Yayınları No:2, 1995 Denizli. , 1; Yılmaz O Elektronik Dergi KBB forumun Üç Yılı Sağlık Bilimlerinde Süreli yayıncılık 2005 2;Yılmaz O Ankara Merkezli KBB Yayınları Sağlık Bilimlerinde Süreli yayıncılık 2005 3;Yılmaz O (Kitap) Türkiye’deki tıp yayınlarında rinit, 214-228 Rinitler Editör; Önerci M, 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Çallı N, Bayramoğlu H, Yalçın N, Edalı N, Ardıç N, Düzcan E. Polimorf düşük dereceli adenokarsinom. XII. Ulusal Patoloji Sempozyumu 24-27 Nisan, 1997 , 1997
  Kayıt Detayları
 • Yağcı, B., İ. Oran, N. Sabir, N. Ardıç, “Tüberküloz otitli bir olguda rüptüre petröz karotid arter psödoanevrizması: radyolojik bulgular ve endovasküler tedavi,” 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2005. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B. Erişkin populasyonda horlama prevalansı ve risk faktörlerinin incelenmesi. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Zencir M, Tümkaya F, Topuz B, Ardıç FN. Horlama prevalansı. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Kadıköylü S, Çubukçu S, Kocagözoğlu B, Kara CO, Ardıç FN. Alerjik rinitli hastalarda bronş hiperaktivitesi. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Kocagözoğlu B, Topuz B, Kara CO. Baş dönmesi engelilik kısa formu. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kahraman T, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Kocagözoğlu, B. İletim tipi işitme kaybı yapmış konjenital petroz apeks kolesteatomu. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Çoşkun E. Juguler foramen menenjiomu. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Özdemir AS, Ardıç FN, Ergin H. Çocukluk çağında baş dönmesi. 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Kocagözoğlu B, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. Smooth Pursuit Neck Torsion Test ön çalışma raporu. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Karabulut H, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO. İleri Yaşam Dönemlerinde Baş Dönmesi. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Karabulut H, Kocagözoğlu B. Endolenfatik ve Perilenfatik Alanlar arasındaki ilişki. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Karabulut H, Topuz B, Kara CO, Ardıç FN, Kadıköylü S. Alerjik Rinit Hastalarında Astım Prevalansı 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Karabulut H, Ardıç FN, Kara CO. Alerjik Rinit Tedavisinde Loratadin ile Feksofenadin Karşılaştırılması27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim, 2003 Antalya. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Kara CO, Ardıç FN, Zencir M, Kadıköylü S, Tümkaya F. Alerjik Rinit Prevalansı. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim, 2003 Antalya. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Düzcan F, Wollnik B, Tepeli E, Ardıç FN, Uyguner O, Bağcı H. Denizli’de otozomal resesif işitme kaybı olan bir olguda Cx26 geninde mutasyon analizi çalışması. V. UlusalPrenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 9-12 Ekim 2002, Konya. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Ateşçi FÇ, Topuz B. Dengesizlik şikayeti olan hastalarda psikiyatrik değerlendirmenin önemi. Kapadoka Vertigo Sempozyumu,15-18 Eylül 2002,Nevşehir. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Pınar HŞ, Topuz B, Kara CO. Vertigo profili veritabani:Hastalarin çoklu etyoloji açisindan değerlendirilmesi. Kapadokya Vertigo Sempozyumu,15-18 Eylül 2002,Nevşehir. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Öğmen GG, Topuz B, Ardıç FN. Meniere hastalarında migren prevalansı 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Öğmen GG, Topuz B, Ardıç FN, Topuz O. BPVV tedavisinde Epley ve Ters Epley manevralarının karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 22-26 Eylül, 2001 Antalya. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Ateşci F, Ardıç F, Topuz O. Veri tabanında kişiye özel Vertigo profili. 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topuz B, Kara CO.Simultane kalorik test ve sempatik deri yanıtlar: Başdönmesinin şiddeti ölçülebilir mi? 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Öğmen GG, Ardıç FN.Meniere Hastalığının tedavisinde tuz kısıtlamanın yeri 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Aktan Ş, Ardıç FN, Şanlı B. Behçet hastalığında koklear tutulum. 25. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18- 22 Eylül, 1999 İzmir. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Atalay H, Ardıç FN, Şafak HP,. Nitröz oksidin orta kulak basıncına etkileri. 25. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18- 22 Eylül, 1999 İzmir. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Bir LS, Kara CO, Akalın O. Migrene bağlı vertigoda kompüterize elektronistagmografi bulguları: ön çalışma raporu. 25. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18- 22 Eylül, 1999 İzmir. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Yalçın N, Kara CO. Parsiyel larenjektomi tekniklerinin sınır güvenliği riski açısından değerlendirilmesi: deneysel bir çalışma. 25. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18- 22 Eylül, 1999 İzmir. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Sermez Y, Oruç N, Ardıç FN, Keskin A, Türk T. Diabetiklerde farenjeal otonom nöropati ve sempatik sinir aktivasyonu. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İzmir, Eylül 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Çubukçu S, Ardıç FN, Ardıç F, Topuz O, Akkoyunlu N, Gökalan İ. Temporomandibular eklem disfonksiyonunda MRG bulguları. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Mayıs 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Çubukçu S, Ardıç FN, Topuz O, Ardıç F, Topuz B, Akkoyunlu NS. Servikal dejenerasyon ve disk hernilerinde vertigonun değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Mayıs 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Çallı N, Bayramoğlu H, Yalçın N, Edalı N, Ardıç FN, Düzcan E. Polimorf düşük dereceli adenokarsinom. Olgu sunumu : Klinikopatolojik ve immünohistokimyasal bir çalışma. XIII. Ulusal Patoloji Simpozyumu, Mersin, Nisan 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Öncel S, Uğuz MZ, Topaloğlu D. Bell paralizisinde geç dönemde prognoz tayininde elektronörografinin yeri. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi. Çeşme, Nisan 1996 . , 1996
  Kayıt Detayları
 • Bayramoğlu I, Kara CO, Kalaycıoğlu S, Özüer MZ, Ardıç FN, Topuz B. Kobayın Temporal kemik tomografisi ile kesitsel anatomisinin karşılaştırılması . XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Kara CO, Topuz B, Ardıç FN, Bayramoğlu H. Bir çocuk hastada parotis dokusuna fistülize olmuş mandibula osteomyeliti. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Ardıç FN, Kara CO, Bayramoğlu I, Erçoban S, Katırcıoğlu O. Türkiye'de çocukluk çağı işitme kaybı yapan nedenlerin bölgelere göre karşılaştırılması. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Katırcıoğlu O, Bayramoğlu İ, Ardıç FN, Kara CO, Sever A. KBB sahasındaki bazı enfeksiyon hastalıklarında basamak tedavisi. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,Ekim 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ, Özüer MZ. Kulak Burun ve Boğaz dergilerinde yayınlanan makalelerin son 5 yıllık analizi. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Ardıç F, Topaloğlu İ, Topaloğlu D, Akalın E. Bell paralizisinde House-Brackman sınıflama sistemi ve doğrusal ölçü indeksinin prognostik değeri. Congress on Rehabilitation Medicine & XV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. İstanbul, Mayıs 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Kara Co, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B. “Snoring prevalence in adults” "RHINOSTANBUL" 20th Congress of The European Rhinologic Society & 2rd International Symposium on Infection and Allergy of The Nose, İstanbul,Turkey, 18-25 Haziran 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Karabulut H, Kara Co, Ardıç FN. “The Efficacy of Fexofenadine on Nasal Decongestion, Compared with Loratadine in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis”RHINOSTANBUL" 20th Congress of The European Rhinologic Society & 2rd International Symposium on Infection and Allergy of The Nose, İstanbul,Turkey, 18-25 Haziran 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Topuz B, Kara Co, Ardıç FN, Zencir M, Kadiköylü S, Tümkaya F. “Prevelance of Allergic Rhinitis in an Adult Urban Population”, RHINOSTANBUL" 20th Congress of The European Rhinologic Society & 2rd International Symposium on Infection and Allergy of The Nose, İstanbul,Turkey, 18-25 Haziran 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
 • Topuz O, Topuz B, Sarhus M, Ogmen G, Ardıç F, Ardıç FN. The efficacy of vestibular rehabilitation for patients with unilateral vestibular dysfunction. XVII. World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, Cairo, Egypt,2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Ateşçi FÇ, Ardıç F, Topuz O, Oğuzhanoglu NK. Database for vertigo profile. XVII. World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, Cairo,Egypt, 2002. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Magnusson K, Alper CM, Hebda PA, Swarts JD, Ardıç FN, Burckart GJ, Zeevi A, Gulhan M, Doyle WJ. Moderation of cytokine expression with prednisolone in a rat model of acute otitis media. 7th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media, Florida, ABD, Haziran 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Alper CM, Doyle WJ. The effect of middle ear pressure and gas composition on mucosal blood flow in chinchillas. 7th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media, Florida, ABD,Haziran 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Alper CM, Doyle WJ. The effects of pressure and gas composition on vascular permeability of the chinchilla middle ear. 7th International Symposium on Recent Advances in Otitis Media, Florida, ABD,Haziran 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Uğuz MZ,Öncel S,Ardıç FN,Doğanay M,Topaloğlu İ,Önal K, Arslanoğlu S. Facial Elektroneurography: Statistical analysis of age and sex related differences of amplitude, latency, nerve conduction time and nerve conduction velocity in normal humans. XV. World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, İstanbul,1993. Proceedings of the XV.World Congress of ORL & Head and Neck Surgery, pp.245-248,1993. , 1993
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Kara CO, FN Ardıç. İndeks 1990-1994, S:1-65, Editörler; Ardıç FN, Kara CO. KBB ve Baş Boyun Cerrahi İndeks 1990-1994 ve Araştırmada İlk Adım’ 1.Bölüm Pamukkale Üniversitesi Yayınları No:2, 1995 Denizli. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN. Kulak Travmaları. In Doğan R, Taştepe Aİ, Liman ŞT eds. Travma. Nobel ,2006; 391-403.5 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN. Medikal tedavi. In Ardıç FN(ed). Vertigo. İzmir Güven Kitabevi, 535-551,2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN. Denge sisteminin işleyişi.In Ardıç FN(ed). Vertigo. İzmir Güven Kitabevi, 3-28,2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN. Kulak hastalıklarında semptomdan teşhise. In Oğuzhanoğlu A(ed.) Klinik Bilimlere giriş. Bilal ofset, Denizli, 89-107, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN. Metodolojide kullanılan terimler sözlüğü . Ardıç FN, Kara CO(ed). Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi İndeks 1990-94 & Araştırmada ilk adım’da. Bilal Ofset, Denizli sf:117-124,1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN. Bilgisayar ve araştırma. Ardıç FN, Kara CO(ed). Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi İndeks 1990-94 & Araştırmada ilk adım’da. Bilal Ofset, Denizli sf:73-78, 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN,Ardıç F. Epidemiyolojik çalışma yöntemlerinin sınıflandırılması. Ardıç FN, Kara CO(ed). Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi İndeks 1990-94 & Araştırmada ilk adım’da. Bilal Ofset, Denizli sf:79-84, 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN. Baş dönmesi: Ayırıcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları.(El kitabı). UCB Pharma, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Yağcı, A.B., C.O. Kara, N. Karabulut, F.N. Ardıç, M. Akbulut, “Horseshoe Maxillary Sinus: CT of a Unique Case with Cholesteatoma,” European Journal of Radiology Extra, 48: 5–7 (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Yagci AB, Kara CO, Karabulut N, Ardic FN, Akbulut M. Horseshoe maxillary sinus: CT of a unique case with cholesteatoma. Eur J Radiol Extra. 2003; 48: 5-7. , 2003
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • • Panelist: 8.International Congress of the Mediterranean Society of Otology & Audiology 17-21 Mayıs 2006 Dubrovnik. , 2006
  Kayıt Detayları
 • • Panelist: Childhood deafness in the Mediterranean & Black Sea countries, 2-5 Haziran 2004, Selanik. , 2004
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • • Konuşmacı: 4. Akademi Toplantısı 13-15 Nisan 2006 Ankara , 2006
  Kayıt Detayları
 • • Konuşmacı: Uludağ 2006, KBB Günleri 2-5 Mart 2006, Bursa , 2006
  Kayıt Detayları
 • • Konuşmacı: 6. Nörolojik Bilimler Vakfı, Vertigo sempozyumu, 30.9-1.10.2005,İstanbul. , 2005
  Kayıt Detayları
 • • Panelist: GATA Otoloji, Otonöroloji sempozyumu, 17-21.9.2005,Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • • Oturum Başkanlığı: 28. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi:21-26 Mayıs, 2005 Antalya. , 2005
  Kayıt Detayları
 • • Oturum Başkanlığı: 3. Akademi Toplantısı, 14-17 Nisan 2005, Çeşme , 2005
  Kayıt Detayları
 • • Panelist: 4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu, 17-21 Mart 2005, Erzurum., , 2005
  Kayıt Detayları
 • • Panelist: 2. Akademi Toplantısı 15-18 Nisan 2004, Adana , 2004
  Kayıt Detayları
 • • Oturum başkanlığı: 3. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 7-11 Nisan 2003, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • • Oturum Başkanlığı: 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya. , 2001
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • • Baş Dönmesi: Klinik Örnekler üzerinde olgu çalışması. 28. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya , 2005
  Kayıt Detayları
 • Pediatrik vertigo. 2 Mart 2005, İzmir , 2005
  Kayıt Detayları
 • Geriatrik vertigo 24 Şubat 2004, İzmir , 2004
  Kayıt Detayları
 • • Baş Dönmesi: Klinik Örnekler üzerinde olgu çalışması. 2. Akademi Toplantısı 15-18 Nisan 2004, Adana , 2004
  Kayıt Detayları
 • Baş Dönmesi, 19 Nisan 2003, Trabzon , 2003
  Kayıt Detayları
 • • Baş Dönmesi: Klinik Örnekler üzerinde olgu çalışması. 27. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim, 2003 Antalya , 2003
  Kayıt Detayları
 • • Elektronistagmografi Tekniği ve Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 26. Ulusal Türk Otorhinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 22-26 Eylül, 2001 Antalya , 2001
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.4 Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)
 • Ardıç FN(ed.). Vertigo.Güven kitabevi, 2004, İzmir.
  Kayıt Detayları
 • Ardıç FN, Kara CO eds. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi İndeks 1990-94 & Araştırmada ilk adım. Bilal Ofset, Denizli , 1995.
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • K. Bahar’in Jür,s,nde; E. Pakdemirli, Nuran Sabir, Nevzat karabulut, Yurdaer Sermez, Necdet Ardiç 2003 , 2003
  Kayıt Detayları
 • Dr. Uğur Aktı'nın jürisi , 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Hastane otomasyon sistemi geliştirilmesi
  Kayıt Detayları
 • İşitme engelli çocukların erken tanısı
  Kayıt Detayları
 • Tıbbi veri kodlarının klinik ve araştırma amaçlı hastanemize uygulanması
  Kayıt Detayları
 • Nöro-Otolojik Bilgi Sistemi
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Servikal vertigo: Propioseptif, vasküler ve otolitik etkenlerin karşılaştırılması.
  Kayıt Detayları
 • Vertigo hastalarında otolit fonksiyon bozukluklarının subjektif visüel vertikal ve horizontalle araştırılması
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • 6. sınıf müfredat sorumlusu
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu(Board), Eğitim Kurumları ve Programların Değerlendirme Komisyonu üyeliği
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Rektör
  Kayıt Detayları
 • Başhekim yrd.
  Kayıt Detayları
 • Fakülte yönetim kurulu Doç. Temsilciliği
  Kayıt Detayları
 • Fakülte kurulu Doç. Temsilciliği
  Kayıt Detayları
 • Fakülte yönetim kurulu Yrd. Doç. Temsilciliği
  Kayıt Detayları
 • Fakülte kurulu Yrd. Doç. Temsilciliği
  Kayıt Detayları
 • Mez. öncesi eğitim-öğretim koordinasyon kurulu üyesi
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı