Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Anzel BAHADIR
Birimi : BİYOFİZİK
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : abahadir@pau.edu.tr
Telefon : 296 25 75A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Bahadır A, Öztürk O, Atalay A, Atalay EÖ. Beta globin gene cluster haplotypes of the beta thalassemia mutations observed in Denizli province of Turkey, Turk J Hematol, 26: 129-137 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Bahadır A, Köseler A, Atalay A, Koyuncu H, Akar E, Akar N, Atalay EÖ.Hb D-LOS ANGELES [beta121(GH4)Glu>Gln] AND Hb BEOGRAD [beta121(GH4)Glu>Val]: IMPLICATIONS FOR THEIR LABORATORY DIAGNOSIS AND GENETIC ORIGINS, Turk J Hematol, 26(1): 17-20 , 2009
  Kayıt Detayları
 • ATALAY EÖ, ATALAY A, KOYUNCU H, ÖZTÜRK O, KÖSELER A, ÖZKAN A, DEMİRTEPE S. Rare Hemoglobin Variant Hb Yaizu Oberved in Turkey, Med Princ Pract 17(4): 321-324 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Atalay A, Üstel E, Yıldız S, Öztürk O, Köseler A, Bahadır A; Genetic origin of Hb D-Los Angeles according to beta globin gene cluster haplotypes, Hemoglobin, 31(3): 387-91 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Koyuncu H, Köseler A, Özkan A, Atalay EO. Hb Beograd [beta121(GH4)Glu-->Val, GAA-->GTA] in the Turkish population. Hemoglobin, 31(4): 491-493 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Bahadır A, Köseler A, Atalay A, Koyuncu H, Akar E, Akar N, Atalay EÖ.Premarital and Antenatal Screening of Hb D-Los Angeles Reply. Tur J Hematol 2009; 26(2): 103 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Köseler A, Koyuncu H, Öztürk O, Bahadır A, Demirtepe S, Atalay A, Atalay EÖ, First observation of Hb Tunis [beta124(H2) Pro>Ser] in Turkey, Turk J Hematol , 27: 120-122 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Köseler A, Bahadır A, Koyuncu H, Atalay A, Atalay EÖ. First observation of Hb D-Ouled Rabah [beta19(B1)Asn>Lys] in the Turkish population. Turk J Hematol, 25(1): 51-53 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Köseler A, Atalay A, Koyuncu H, Turgut B, Bahadır A, Atalay EÖ; Molecular identification of a rare hemoglobin variant, Hb J-Iran [beta77(EF1)His>Asp] in Denizli province of Turkey, Turk J Haematol; 23(3): 164-166 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Ozturk O, Atalay A, Koseler A, Ozkan A, Koyuncu H, Bayram J, Demirtepe S, Aksoy K, Atalay EO. Beta gobin gene cluster haplotypes of abnormal hemoglobins observed in Turkey. Turk J Hematol 24(4): 146-154 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Bahadır A, Atalay A, Atalay EÖ, Beta Talasemilerde Beta Globin Gen Ailesi Haplotipleri, 22.Ulusal Biyofizik Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim 2010, Aydın, (Journal of Adnan Menderes University Medical Faculty,V.II Supp. Poster No.71 ISSN 1302-6755) , 2010
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Atalay EÖ. Molekülsel etkileşim analizinde SPR spektroskopisinin kullanımı. 14.Ulusal Biyofizik Kongresi, Sözlü Sunum (S-1), 4-6 Eylül 2002, Ankara , 2002
  Kayıt Detayları
 • Özkan-Bahadır A, Atalay EÖ. Denizli yöresinde rastlanan anormal hemoglobinlerin elektroforetik özellikleri. Poster Sunumu (P-19), 18.Ulusal Biyofizik Kongresi, 6-9 Eylül 2006, Beypazarı-Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yıldız-Demirtepe S, Bahadır A, Köseler A, Dinç E, Atalay A, Atalay EÖ. Beta talasemi taşıyıcılarında mutasyon ve Hb A2 düzeyi ilişkisi. 18.Ulusal Biyofizik Kongresi, P–20, 6–9 Eylül 2006, Beypazarı-Ankara , 2006
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Koyuncu H, Turgut B, Bahadır A, Yıldız-Demirtepe S, , Atalay EÖ. Denizli yöresinde hemoglobinopati önleme programı. 18.Ulusal Biyofizik Kongresi, P–18, 6–9 Eylül 2006, Beypazarı-Ankara , 2006
  Kayıt Detayları
 • Köseler A, Bahadır A, Koyuncu H, Öztürk O, Demirtepe S, Atalay A, Atalay EÖ. Hb Yaizu: Denizli yöresinde premarital taramada gözlenen nadir hemoglobin varyantı. 19.Ulusal Biyofizik Kongresi, P–06 5–7 Eylül 2007, Konya , 2007
  Kayıt Detayları
 • Bahadır A, Üstel E, Ayada C, Atalay A, Atalay EÖ. Molekülsel algılamada SPR yaklaşımı. 19.Ulusal Biyofizik Kongresi, P–02, 5–7 Eylül 2007, Konya , 2007
  Kayıt Detayları
 • Bahadır A, Yıldız S, Atalay A, Atalay EÖ; SPR Spektroskopisi ve moleküler tanıdaki yeri, I.Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi, Sözel Sunum S2, 18-22 Nisan 2002, Adana , 2002
  Kayıt Detayları
 • Yıldız S, Bahadır A, Atalay A, Atalay EÖ; Anti T3-T3 etkileşimi modelinde, antijen-antikor ilişkilerinin SPR Spektroskopisi ile incelenmesi, I.Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi, Sözel Sunum S3, 18-22 Nisan 2002, Adana , 2002
  Kayıt Detayları
 • Bahadır A, Yıldız S, Atalay A, Atalay EÖ; Hemoglobin D-Los Angeles Mutasyonunun Molekülsel Tanısı ve Yeni Tanı Yöntemleri (Poster-P58), 15.Ulusal Biyofizik Kongresi, 8-12 Ekim 2003, Denizli-Türkiye , 2003
  Kayıt Detayları
 • Yıldız S, Bahadır A, Atalay EÖ, Atalay A; Behçet modelinde HLA B5101 alt tiplerinin RT-PCR yöntemi ile ekspresyonunun izlenmesinde yeni molekülsel yaklaşım (Poster-P-59), 15.Ulusal Biyofizik Kongresi, 8-12 Ekim 2003, Denizli-Türkiye , 2003
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı