Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Sanem ARIKAN
Birimi : BİYOFİZİK
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : syildiz@pau.edu.tr
Telefon : 2962574

Eğitim Bilgileri
 
 • 1996-2000
  :  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, BSc.
 • 2001-2004
  :  Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, MSc.
 • 2005-2010
  :  Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, PhD.


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • ATALAY EÖ, ATALAY A, KOYUNCU H, ÖZTÜRK O, KÖSELER A, ÖZKAN A, DEMİRTEPE S. Rare Hemoglobin Variant Hb Yaizu Oberved in Turkey, Med Princ Pract 17(4): 321-324 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Yildiz-Demirtepe S, Tatlipinar S, Sanli-Erdogan B, Cobankara V, Yildirim C, Bagci H, Atalay EO.HLA-B51 gene and its expression in association with Behcet's Disease in Denizli Province of Turkey. Mol Biol Rep. 2007 Jun 27. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Yıldız-Demirtepe S, Tatlıpınar S, Şanlı-Erdoğan B, Cobankara V, Yıldırım C, Bağcı H, Atalay EO. HLA-B51 gene and its expression in association with Behçet's Disease in Denizli Province of Turkey. Mol Biol Rep. 35: 345-349, 2008. [Published online: June 27,2007 DOI:10.1007/s11033-007-9092-4] , 2008
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Üstel E, Yıldız S, Atalay A; Surface Plasmon Resonance Based Molecular Detection of Hb S [beta6(A3)Glu>Val, GAG>GTG] at the Gene Level; Hemoglobin, 30(3): 385-391 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Atalay A, Üstel E, Yıldız S, Öztürk O, Köseler A, Bahadır A; Genetic origin of Hb D-Los Angeles according to beta globin gene cluster haplotypes, Hemoglobin, 31(3): 387-91 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Köseler A, Koyuncu H, Öztürk O, Bahadır A, Demirtepe S, Atalay A, Atalay EÖ, First observation of Hb Tunis [beta124(H2) Pro>Ser] in Turkey, Turk J Hematol , 27: 120-122 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Arıkan-Yıldız S, Atalay A, Atalay EO. Interaction of peptides selected from artificial peptide library with doxorubicin resistant K562 cells, Int J Cancer Res, 6(4): 251-256 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Yıldız S, Atalay A, Bağcı H, Atalay EÖ; Beta thalassemia mutations in Denizli povince of Turkey, Turk J Haematol; 22(1): 19-23 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ozturk O, Atalay A, Koseler A, Ozkan A, Koyuncu H, Bayram J, Demirtepe S, Aksoy K, Atalay EO. Beta gobin gene cluster haplotypes of abnormal hemoglobins observed in Turkey. Turk J Hematol 24(4): 146-154 , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Ozturk O, Atalay A, Koseler A, Ozkan A, Koyuncu H, Bayram J, Demirtepe S, Aksoy K, Atalay EO. Beta gobin gene cluster haplotypes of abnormal hemoglobins observed in Turkey. Turk J Hematol 24(4): 146-154 , 2007 , Bahadır A, Köseler A, Atalay A, Koyuncu H, Akar E, Akar N, Atalay EÖ. Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] and Hb Beograd [beta121(GH4)Glu>Val]: Implications for their laboratory diagnosis and genetic origins. Turk J Hematol, 26(1): 17-20, 2009. Bahadır A, Öztürk O, Atalay A, Atalay EÖ. Beta globin gene cluster haplotypes of the beta thalassemia mutations observed in Denizli province of Turkey. Turk J Hematol, 26: 129-137, 2009. Atalay EO. Beta Globin gene cluster haplotypes of Hb D-Punjab. HEMOGLOBIN, 34(2), 196-197, 2010.
  Kayıt Detayları
 • Yıldız S, Atalay A, Bağcı H, Atalay EÖ; Beta thalassemia mutations in Denizli province of Turkey, Turk J Haematol; 22(1): 19-23 , 2005 , Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A. High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey. Hemoglobin, 29(4): 307-310, 2005. Atalay EÖ, Atalay A, Üstel E, Yıldız S, Öztürk O, Köseler A, Bahadır A. Genetic origin of Hb D-Los Angeles according to beta globin gene cluster haplotypes. Hemoglobin, 31(3): 387-91, 2007 Bahadır A, Öztürk O, Atalay A, Atalay EÖ. Beta globin gene cluster haplotypes of the beta thalassemia mutations observed in Denizli province of Turkey. Turk J Hematol, 26: 129-137, 2009 Gülbay G., Yeşilada E., Aydoğdu E., Özgen Ü., Otlu G. Malatya'da Beta-Talasemi Mutasyonları. Journal of Inonu, 16(4): 209-212, 2009. Pehlivan S, Okan V., Guler E., Yilmaz M., Sever T., Dikensoy E., Cankus G., Balat O., Pehlivan M. Thalassemia mutations in Gaziantep, Turkey. African Journal of Biotechnology (AJB), 9(8): 1255-1258, 2010. Jalal SD., A Al-Allawin., Faraj AH., Ahmed NH. Prevalence of Haemoglobinopathies in Sulaimani-Iraq. Dohuk Medical Journal (DMJ), 2(1): 71-79, 2008.
  Kayıt Detayları
 • Yıldız S., Atalay A., Bağcı H., Atalay EÖ.; Beta thalassemia mutations in Denizli Province of Turkey. Turk J Haematol, 22(1): 19-23, 2005 , Tomatir AG., Demirhan H.,Sorkun HC., Koksal A., Ozerdem F., Cilengir N., Major congenital anomalies; a five year retrospective regional study in Turkey. Genetics and Molecular Research, 8(1):19-27, 2009
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Beta globin gene cluster haplotypes of the beta thalassemia mutations observed in the Denizli province of Turkey Author(s): Bahadir A, Ozturk O, Atalay A, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY Volume: 26 Issue: 3 Pages: 129-137 Published: SEP 2009
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Yildiz-Demirtepe S, Tatlipinar S, Sanli-Erdogan B, Cobankara V, Yildirim C, Bagci H, Atalay EO.HLA-B51 gene and its expression in association with Behcet's Disease in Denizli Province of Turkey. Mol Biol Rep. 2007 Jun 27. , 2007 , Title: Analyses of functional IL10 and TNF-alpha genotypes in Behcet's syndrome Author(s): Ates O, Dalyan L, Hatemi G, et al. Source: MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Volume: 37 Issue: 7 Pages: 3637-3641 Published: OCT 2010
  Kayıt Detayları
 • • Atalay EÖ, Atalay A, Üstel E, Yıldız S, Öztürk O, Köseler A, Bahadır A; Genetic origin of Hb D-Los Angeles according to beta globin gene cluster haplotypes, Hemoglobin, 31(3): 387-91 , 2007 , Title: Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu > Gln] and Hb Beograd [beta121(GH4)Glu > Val]: Implications for their laboratory diagnosis and genetic origins Author(s): Bahadir A, Koseler A, Atalay A, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY Volume: 26 Issue: 1 Pages: 17-20 Published: MAR 2009
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Atalay A, Üstel E, Yıldız S, Öztürk O, Köseler A, Bahadır A; Genetic origin of Hb D-Los Angeles according to beta globin gene cluster haplotypes, Hemoglobin, 31(3): 387-91 , 2007 , Title: MULTI CENTRIC ORIGIN OF Hb D-PUNJAB [beta 121(GH4)Glu -> Gln, GAA > CAA] Author(s): Yavarian M, Karimi M, Paran F, et al. Source: HEMOGLOBIN Volume: 33 Issue: 6 Pages: 399-405 Published: 2009
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Atalay A, Üstel E, Yıldız S, Öztürk O, Köseler A, Bahadır A; Genetic origin of Hb D-Los Angeles according to beta globin gene cluster haplotypes, Hemoglobin, 31(3): 387-91 , 2007 , Title: Abnormal hemoglobins among Kurdish population of Western Iran: hematological and molecular features Author(s): Rahimi Z, Muniz A, Mozafari H Source: MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Volume: 37 Issue: 1 Pages: 51-57 Published: JAN 2010
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Atalay A, Üstel E, Yıldız S, Öztürk O, Köseler A, Bahadır A; Genetic origin of Hb D-Los Angeles according to beta globin gene cluster haplotypes, Hemoglobin, 31(3): 387-91 , 2007 , Title: beta-Globin Gene Cluster Haplotypes of Hb D-Punjab Author(s): Atalay EO Source: HEMOGLOBIN Volume: 34 Issue: 2 Pages: 196-197 Published: 2010
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Atalay A, Üstel E, Yıldız S, Öztürk O, Köseler A, Bahadır A; Genetic origin of Hb D-Los Angeles according to beta globin gene cluster haplotypes, Hemoglobin, 31(3): 387-91 , 2007 , Title: Does Elevated Hemoglobin F Modulate the Phenotype in Hb SD-Los Angeles? Author(s): Adekile A, Mullah-Ali A, Akar NA Source: ACTA HAEMATOLOGICA Volume: 123 Issue: 3 Pages: 135-139 Published: 2010
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Surface plasmon resonance-based molecular detection of Hb S [beta 6(A3)Glu -> Val, GAG -> GTG] at the gene level Author(s): Atalay EO, Ustel E, Yildiz S, et al. Source: HEMOGLOBIN Volume: 30 Issue: 3 Pages: 385-391 Published: AUG 2006
  Kayıt Detayları
 • • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Genetic origin of Hb D-Los Angeles [beta 121(GH4)Glu -> Gln, GAA -> CAA] according to the beta-globin gene cluster haplotypes Author(s): Atalay EO, Atalay A, Ustel E, et al. Source: HEMOGLOBIN Volume: 31 Issue: 3 Pages: 387-391 Published: 2007
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Hb Beograd [beta 121(GH4)Glu -> Val,Gaa -> Gta] in the Turkish population Author(s): Atalay A, Koyuncu H, Koseler A, et al. Source: HEMOGLOBIN Volume: 31 Issue: 4 Pages: 491-493 Published: 2007
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Homozygosity of Hb G-Coushatta combined with heterozygous IVS-I-110(G > A) in an adult patient Author(s): Hergersberg M, Herklotz R, Zerlauth M, et al. Source: GENETIC COUNSELING Volume: 19 Issue: 2 Pages: 251-253 Published: 2008
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Rare hemoglobin variant Hb Yaizu observed in Turkey Author(s): Atalay EO, Atalay A, Koyuncu H, et al. Source: MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE Volume: 17 Issue: 4 Pages: 321-324 Published: 2008
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu > Gln] and Hb Beograd [beta121(GH4)Glu > Val]: Implications for their laboratory diagnosis and genetic origins Author(s): Bahadir A, Koseler A, Atalay A, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY Volume: 26 Issue: 1 Pages: 17-20 Published: MAR 2009
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Allele Frequency of VNTR Locus D1S80 Observed in Denizli Province of Turkey Author(s): Koseler A, Atalay A, Atalay EO Source: BIOCHEMICAL GENETICS Volume: 47 Issue: 7-8 Pages: 540-546 Published: AUG 2009
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Abnormal hemoglobins among Kurdish population of Western Iran: hematological and molecular features Author(s): Rahimi Z, Muniz A, Mozafari H Source: MOLECULAR BIOLOGY REPORTS Volume: 37 Issue: 1 Pages: 51-57 Published: JAN 2010
  Kayıt Detayları
 • • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: Abnormal hemoglobins associated with the beta-globin gene in Antalya province, Turkey Author(s): Keser I, Yesilipek A, Canatan D, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES Volume: 40 Issue: 1 Pages: 127-131 Published: FEB 2010
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Koyuncu H, Turgut B, Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Köseler A; High incidence of Hb D-Los Angeles [beta121(GH4)Glu>Gln] in Denizli province, Aegean region of Turkey; Hemoglobin, 29(4): 307-310 , 2005 , Title: First observation of Hb Tunis [beta124(H2) Pro > Ser] in Turkey Author(s): Koseler A, Koyuncu H, Ozturk O, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY Volume: 27 Issue: 2 Pages: 120-122 Published: JUN 2010
  Kayıt Detayları
 • ATALAY EÖ, ATALAY A, KOYUNCU H, ÖZTÜRK O, KÖSELER A, ÖZKAN A, DEMİRTEPE S. Rare Hemoglobin Variant Hb Yaizu Oberved in Turkey, Med Princ Pract 17(4): 321-324 , 2008 , Title: Beta globin gene cluster haplotypes of the beta thalassemia mutations observed in the Denizli province of Turkey Author(s): Bahadir A, Ozturk O, Atalay A, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY Volume: 26 Issue: 3 Pages: 129 137 Published: SEP 2009
  Kayıt Detayları
 • • ATALAY EÖ, ATALAY A, KOYUNCU H, ÖZTÜRK O, KÖSELER A, ÖZKAN A, DEMİRTEPE S. Rare Hemoglobin Variant Hb Yaizu Oberved in Turkey, Med Princ Pract 17(4): 321-324 , 2008 , Title: First observation of Hb Tunis [beta124(H2) Pro > Ser] in Turkey Author(s): Koseler A, Koyuncu H, Ozturk O, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY Volume: 27 Issue: 2 Pages: 120 122 Published: JUN 2010
  Kayıt Detayları
 • Atalay EÖ, Üstel E, Yıldız S, Atalay A; Surface Plasmon Resonance Based Molecular Detection of Hb S [beta6(A3)Glu>Val, GAG>GTG] at the Gene Level; Hemoglobin, 30(3): 385-391 , 2006 , Title: Survey of the year 2006 commercial optical biosensor literature Author(s): Rich RL, Myszka DG Source: JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION Volume: 20 Issue: 5 Pages: 300-366 Published: SEP-OCT 2007
  Kayıt Detayları
 • ATALAY EÖ, ATALAY A, KOYUNCU H, ÖZTÜRK O, KÖSELER A, ÖZKAN A, DEMİRTEPE S. Rare Hemoglobin Variant Hb Yaizu Oberved in Turkey, Med Princ Pract 17(4): 321-324 , 2008 , Title: First observation of Hb Tunis [beta124(H2) Pro > Ser] in Turkey Author(s): Koseler A, Koyuncu H, Ozturk O, et al. Source: TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY Volume: 27 Issue: 2 Pages: 120 122 Published: JUN 2010
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Yildiz-Demirtepe S, Tatlipinar S, Sanli-Erdogan B, Cobankara V, Yildirim C, Bagci H, Atalay EO.HLA-B51 gene and its expression in association with Behcet's Disease in Denizli Province of Turkey. Mol Biol Rep. 2007 Jun 27. , 2007 , Title: HLA-B27 and HLA-B51 Determination in Tunisian Healthy Subjects and Patients with Suspected Ankylosing Spondylitis and Behcet's Disease Author(s): Sakly N, Boumiza R, Zrour-Hassen S, et al. Conference Information: 6th International Congress on Autoimmunity, SEP 10-14, 2008 Oporto, PORTUGAL Source: CONTEMPORARY CHALLENGES IN AUTOIMMUNITY Book Series: ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES Volume: 1173 Pages: 564-569 Published: 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Yıldız-Arıkan S, Atalay A, Atalay EÖ, Doksorubisine Dirençli K562 Hücrelerinde Yapay Peptid Kütüphanelerinn Kullanımı ve Etkileri, 22.Ulusal Biyofizik Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim 2010, Aydın, (Journal of Adnan Menderes University Medical Faculty,V.II Supp. Sözlü Sunum No.11 ISSN 1302-6755) , 2010
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Arıkan S., Atalay A., Atalay EÖ; Doksorubisine Dirençli K562 Hücrelerini Algılayan KPP8 Peptidi ve P-glikoprotein ile İlişkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, P-56, 25-28 Eylül 2012, İstanbul , 2012
  Kayıt Detayları
 • XX.Ulusal İmmünoloji Kongresi, 19-22 Kasım 2009, Mercure Otel, Girne Kıbrıs. (Hücre Hedefleme Yaklaşımı: Hücre İşlevlerinde Etkinlik Gösteren Peptitlerin Eldesi ve Peptit Kütüphaneleri, Sözlü Sunum, S-12) , 2009
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Yıldız S, Bahadır A, Atalay EÖ. Molekülsel etkileşim analizinde SPR spektroskopisinin kullanımı. 14.Ulusal Biyofizik Kongresi, Sözlü Sunum (S-1), 4-6 Eylül 2002, Ankara , 2002
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Demirtepe S. Yapı-işlev ilişkilerinde model olarak Behçet Hastalığı ile HLA-B51 molekülü bağlantılarının irdelenmesi. 19.Ulusal Biyofizik Kongresi, S–07, 5–7 Eylül 2007, Konya , 2007
  Kayıt Detayları
 • Yıldız-Demirtepe S, Bahadır A, Köseler A, Dinç E, Atalay A, Atalay EÖ. Beta talasemi taşıyıcılarında mutasyon ve Hb A2 düzeyi ilişkisi. 18.Ulusal Biyofizik Kongresi, P–20, 6–9 Eylül 2006, Beypazarı-Ankara , 2006
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Koyuncu H, Turgut B, Bahadır A, Yıldız-Demirtepe S, , Atalay EÖ. Denizli yöresinde hemoglobinopati önleme programı. 18.Ulusal Biyofizik Kongresi, P–18, 6–9 Eylül 2006, Beypazarı-Ankara , 2006
  Kayıt Detayları
 • Köseler A, Bahadır A, Koyuncu H, Öztürk O, Demirtepe S, Atalay A, Atalay EÖ. Hb Yaizu: Denizli yöresinde premarital taramada gözlenen nadir hemoglobin varyantı. 19.Ulusal Biyofizik Kongresi, P–06 5–7 Eylül 2007, Konya , 2007
  Kayıt Detayları
 • Atalay A, Yıldız-Demirtepe S, Tatlıpınar S, Şanlı-Erdoğan B, Çobankara V, Yıldırım C, Bağcı H, Atalay EÖ. Denizli bölgesinde Behçet hastalığı ile HLA-B51 geninin yapı-işlev ilişkileri. 19. Ulusal İmmünoloji Kongresi, P–26, 21–24 Kasım 2007, Antalya. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Bahadır A, Yıldız S, Atalay A, Atalay EÖ; SPR Spektroskopisi ve moleküler tanıdaki yeri, I.Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi, Sözel Sunum S2, 18-22 Nisan 2002, Adana , 2002
  Kayıt Detayları
 • Yıldız S, Bahadır A, Atalay A, Atalay EÖ; Anti T3-T3 etkileşimi modelinde, antijen-antikor ilişkilerinin SPR Spektroskopisi ile incelenmesi, I.Ulusal Tanıda Moleküler Genetik Kongresi, Sözel Sunum S3, 18-22 Nisan 2002, Adana , 2002
  Kayıt Detayları
 • Bahadır A, Yıldız S, Atalay A, Atalay EÖ; Hemoglobin D-Los Angeles Mutasyonunun Molekülsel Tanısı ve Yeni Tanı Yöntemleri (Poster-P58), 15.Ulusal Biyofizik Kongresi, 8-12 Ekim 2003, Denizli-Türkiye , 2003
  Kayıt Detayları
 • Yıldız S, Bahadır A, Atalay EÖ, Atalay A; Behçet modelinde HLA B5101 alt tiplerinin RT-PCR yöntemi ile ekspresyonunun izlenmesinde yeni molekülsel yaklaşım (Poster-P-59), 15.Ulusal Biyofizik Kongresi, 8-12 Ekim 2003, Denizli-Türkiye , 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • PAÜ-BAP 2010BSP022 ‘‘Doksorubisine Dirençli K562 Hücrelerinde P-glikoprotein ile Rekombinant Peptid İlişkileri’’ Proje Yürütücüsü (Devam Ediyor)
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK SBAG-MACAR-2 (103S042): “Resistance Modifiers Against Multidrug Resistant Cancer Cells”, Yardımcı Araştırıcı 2003-2005 (Bitti)
  Kayıt Detayları
 • Rekombinant Yapay Peptitler ile Hücre Hedefleme Yaklaşımı,PAÜ-BAP 2008SBE005, (Doktora Tez Projesi)Yardımcı Araştırıcı (Bitti)
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • PAÜ-BAP 2010BSP022 ‘‘Doksorubisine Dirençli K562 Hücrelerinde P-glikoprotein ile Rekombinant Peptid İlişkileri’’ Proje Yürütücüsü (2010-2013)(Bitti)
  Kayıt Detayları
 • TÜBİTAK SBAG-MACAR-2 (103S042): “Resistance Modifiers Against Multidrug Resistant Cancer Cells”, Yardımcı Araştırıcı 2003-2005 (Bitti)
  Kayıt Detayları
 • Rekombinant Yapay Peptitler ile Hücre Hedefleme Yaklaşımı, PAÜ-BAP 2008SBE005, (Doktora Tez Projesi)Yardımcı Araştırıcı (Bitti)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı