Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Erdogan KAVLAK
Birimi : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : ekavlak@pau.edu.tr
Telefon : 2962304A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Altuğ F, Kavlak E, Kurtca MP, Ünal A, Cavlak U. Comparison of Pain Intensity, Emotional Status and Disability Level in Patients with Chronic Neck and Low Back Pain. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation. DOI: 10.3233/BMR-140548. Online yayınlanma tarihi: October 15, 2014. , 2014
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Ünal A, Altuğ F, Kavlak E, Cavlak U. “Comparison of Balance in Hemiparetic Patients with Right and Left Hemispheric Lesion”. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. 19-23 June 2015. Berlin-Germany. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Taşkıran H, Kitiş A, Kavlak E. Validity of Two Functional Tests in Assessing Hand Function on Healthy Subjects. Fifth Congress Federation of European Societies for Hand Therapy, 23-25 Nisan 1999, Atina-Yunanistan. , 1999
  Kayıt Detayları
 • KAVLAK, E., CAVLAK, U., ŞAHİNER, T.: “Effectiviness of Tetanic Faradic Stimulation on Range of Motion and Gait Parameters in Children with Hemiplegic Cerebral Palsy (PC)”,European Journal of Neurology 9(Suppl.2),94-95,October,2002 , 2002
  Kayıt Detayları
 • KAVLAK, E., ŞAHİNER, T., CAVLAK, U.: “ The Effect of Electrical Stimulation on the H- Reflex, F- Response and Muscle Hypertonus in Children with Hemiplegic Cerebral Palsy (CP)”,European Journal of Neurology, 9 (Suppl 2),94, October 2002 , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • 2. ŞAHİNER, T., TAŞKIRAN, H., OĞUZHANOĞLU, A., KARAKAYA, N., KURT, T.,EKİCİ, G., KAVLAK, E.: “Serebral palsi Rehabilitasyonunda EEG Bulgularının Prognostik Değeri.” Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(2): 49- 51, Mayıs 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • TAŞKIRAN, H., KİTİŞ, A., KAVLAK, E.: “Sağlıklı Olgularda El Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde İki Fonksiyonel Testin Geçerliliği.” Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(4 ): 33- 36, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • KAVLAK, E., CAVLAK, U., ŞAHİNER, T: "Indirect Effect of Electrical Stimulation of Tibialis Anterior on Gastro- Soleus Muscle in Children with Spastic Hemiplejic Cerebral Palsys", Neurosciences,vol 10(4):291-296, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Cavlak, U.,Kavlak, E,."Analaysing of Ankle- Food Deformities in Cerebral Palsied Children: A Retrospective Study", J. Med. Sci.,5(1): 55-60 January- March, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Akdur H, Kavlak E, Taşkıran H: Genç amatör yüzücülerde vücut kompozisyonu ve esnekliğin incelenmesi. İ Ü Spor Bilimleri Dergisi 1(1):12-20,2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Akdur H, Kavlak E, Taşkıran H: Genç amatör yüzücülerde vücut kompozisyonu ve esnekliğin incelenmesi. İ Ü Spor Bilimleri Dergisi 1(1):12-20,2001. , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kitiş A., Büker N., Kavlak E., Altuğ F., Çevik MA., Tonak HA.: “Üst Ekstremite Kas Kuvvetinin Artırılmasında Kullanılan İki Farklı Egzersiz Yönteminin Karşılaştırılması”. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (sözel sunum), 7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya- Hatay. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Altuğ F., Büker N., Kavlak E., Cavlak U., Çırak B.: “Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Özür Durumu, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (poster sunumu), 7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya- Hatay , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kavlak E., Büker N., Altuğ F., Kavlak H A.: “Miller- Dieker Sendromlu Bir Hastada Bobath Terapisi ve Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programının Ekisi: Olgu sunumu”. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (poster sunumu), 7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya- Hatay. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kavlak E., Cavlak U., Kavlak H A.: “Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile Kombine Tedavi Programı Sonuçlarının Analizi”. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (poster sunumu), 7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya- Hatay. , 2010
  Kayıt Detayları
 • G.Ekici,U.Cavlak,E.Bağcı,E.Kavlak.An Analysis of Pyschosocial Problems in Mothers Who Have Had Disabled Children. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi Poster Sunum özetleri.Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2002;48(1) , 2002
  Kayıt Detayları
 • Kavlak, E., Kavlak, A., Altuğ, F.: “Tuberosklerozlu Bir Hastada Bobat Therapisi ve Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programının Etkisi: Olgu Sunumu. 1. Ulusal pediatrik Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum ve poster özetleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009;20(3):231-258. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Keleş, M., Kitiş, A., Kavlak, E.: “Serebral Paralizide Gelişimsel Faktörlerle Kavrama Gelişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum Özetler. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009;20(2):114. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Kavlak, E., Kitiş, A., Kavlak, A. : “Bedensel Engelli ve Zihinsel Engelli Çocukların ve Annelerinin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi”. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum Özetler. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009;20(2):118. , 2009
  Kayıt Detayları
 • E. Kavlak, A. Kavlak, N. Büker. Pallister-Killian sendromlu bir hastada Bobath terapisi ve Portage erken çocukluk dönemi eğitim proğramının etkisi: olgu sunumu. I. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 08-10 Ekim 2009-İstanbul. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009;20(3):247. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Sermez, Y., N. Yağcı., E. Kavlak., G. Kazdağ, S. Tursun., A. Keskin, ve H. Taşkıran, “The Muscle Power in Obese Women, Its Correlation With Body Composition,” II.Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33.Ulusal Diabet Kongresi, Marmaris. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Kavlak, E., N. Yağcı, ve H. Taşkıran, “Genç Amatör Yüzücülerde Vücut Kompozisyonunun İncelenmesi” VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 88, İzmir. , 1997
  Kayıt Detayları
 • CAVLAK,U.,KAVLAK, E.,TARAKCI,E.,OZDİNÇLER,R.,A.,UYSAL,H., GÜRSOY,S."A Comparison of Quality of Life of Mothers With Children With/Without Disabilities: A Sample Based on Turkish Population" 9th İnternational Conference of Baltıc Child Neurology Association (BCNA), June 20- 23,2007, Vilnius, Lithuania , 2007
  Kayıt Detayları
 • CAVLAK,U.,KAVLAK, E., GÜRSOY,S.,TARAKCI,E.,OZDİNÇLER,R.,A.,UYSAL,H."The Effects of Physical and Social Health Components on Quality of Life in Turkish Mothers with Disabled Children" 9th İnternational Conference of Baltıc Child Neurology Association (BCNA), June 20- 23,2007, Vilnius, Lithuania , 2007
  Kayıt Detayları
 • TAŞKIRAN, H., KİTİŞ, A., KAVLAK, E.: “Validity of Two Functionel Test in Assesing Hand Function on Healty Subjects” Fifth Congress Federation of European Societies for Hand Therapy (Upper Limp Dysfunction), 23- 24 April, 1999, Athens , 1999
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • 1. Gelişimsel Nöroloji Günleri Sempozyumu, 12-13 Nisan 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakltesi Neonatoloji Bilim Dalı Prematüre İzlem Kursu , 2006
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • Uluslararası Katılımlı IX. Serebral Palsi ve Nörogelişimsel Bozukluklar Sempozyumu, 27 Kasım 2010 Armada Hotel- İstanbul. , 2010
  Kayıt Detayları
 • 9 Th International Conference of Baltic Child Neurology Association. In Vilnius, Lithuania, 20-23 June 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 17- 19 Kasım 2006, İstanbul. , 2006
  Kayıt Detayları
 • I. Uluslararası İzmir Özel Eğiim ve Otizm Sempozyumu. 28- 30 Eylül 2005, İzmir , 2005
  Kayıt Detayları
 • Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları- II II. Uluslararası Otizm Sempozyumu , 2004
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Uluslar Arası Katılımlı 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 8- 10 Ekim 2009, Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul , 2009
  Kayıt Detayları
 • 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14- 16 Mayıs 2009, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir , 2009
  Kayıt Detayları
 • 6) XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya- Hatay , 2010
  Kayıt Detayları
 • 2. Ulusal Cerebral Palsy' ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 02- 04 Kasım 2007, İstanbul. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Serebral Palsi Sempozyumu,23-24 Mart 2007, Ankara , 2007
  Kayıt Detayları
 • 6. Ulusal Spor Hekimliği Konresi, 19- 21 Eylül 1997, İzmir , 1997
  Kayıt Detayları
 • "Pediatrik Rehabilitasyona Farklı Yaklaşımlar" Konulu Panel Çocuk Fizyoterapistleri Derneği, 05 Mart 2006,İstanbul. , 2006
  Kayıt Detayları
 • III. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,2- 4 Haziran 2005, Ankara , 2005
  Kayıt Detayları
 • Evde Özel Eğitim. Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği,16-18 ocak 2004, İzmir. , 2004
  Kayıt Detayları
 • 2. Dil ve Konşma Bozuklukları Kongrei. 28- 30 Mayıs 2004, Eskişehir. , 2004
  Kayıt Detayları
 • 1. Manuel Terapi ve Osteopati Günleri. 17- 18 Nisan 2004, İstanbul , 2004
  Kayıt Detayları
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu. 23-25 Mayıs 2003 Ankara , 2003
  Kayıt Detayları
 • 4. Ulusal Protez- Ortez Kongresi 15- 18 Ekim 2003 Ankara , 2003
  Kayıt Detayları
 • 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. 28-30 Mayıs,Eskişehir , 2004
  Kayıt Detayları
 • İzdüşümü Uygulamalı Otizm Eğitim Semineri 14-18/04/2003, İzmir , 2003
  Kayıt Detayları
 • I. Ulusal Yara İyileşmesi Sempozyumu. 20-22 Nisan 2002, Pamukkale , 2002
  Kayıt Detayları
 • V. Ulusal Kaplıca Tıbbi Kongresi. 8-10 Kasım 2002, Gönen , 2002
  Kayıt Detayları
 • 1. Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyum. 2-4 Nisan 1998, İzmir. , 1998
  Kayıt Detayları
 • VI Fizyoterapi'de Gelişmeler Sepozyumu, 6- 9 Kasım, Pamukkale , 1996
  Kayıt Detayları
 • 1. Ulusal Protez- Ortez Kongresi, 23- 27 Ekim 1994,Ankara , 1994
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • FTR 406 281406 Klinik uygulama II /Lisans Dersi
  Kayıt Detayları
 • FTR 405 281405 Klinik Uygulama I
  Kayıt Detayları
 • FTR 327 281327 Manipulatif Tedavi Teknikleri /Lisans Dersi
  Kayıt Detayları
 • FTR 325 281325 Biyomekani ve Kinezyoloji II /Lisans Dersi
  Kayıt Detayları
 • FTR 208 281208 Tedavi Hareketleri Prensipler /Lisans dersi
  Kayıt Detayları
 • Klinik Uygulama
  Kayıt Detayları
 • Klinik Yaz Stajı
  Kayıt Detayları
 • Klinik Uygulama I
  Kayıt Detayları
 • Pediatrik Rehabilitasyon
  Kayıt Detayları
 • Manipulatif Tedavi Teknikleri
  Kayıt Detayları
 • Normal Motor Gelişim
  Kayıt Detayları
 • Fizyoterapide Değerlendirme ve Analiz
  Kayıt Detayları
 • Klinik Uygulama
  Kayıt Detayları
 • Klinik Yaz Stajı
  Kayıt Detayları
 • Tedavi Hareketleri ve Prensipleri
  Kayıt Detayları
 • Klinik Uygulama I
  Kayıt Detayları
 • Pediatrik Rehabilitasyon
  Kayıt Detayları
 • Manipulatif Tedavi Teknikleri
  Kayıt Detayları
 • Biyomekani ve Kinezyoloji II
  Kayıt Detayları
 • Normal Motor Gelişim
  Kayıt Detayları
 • Fizyoterapide Değerlendirme ve Analiz
  Kayıt Detayları
 • Klinik Uygulama II
  Kayıt Detayları
 • Klinik yaz stajı
  Kayıt Detayları
 • Fizyoterapide Özel Konular
  Kayıt Detayları
 • Tedavi Hareketleri Prensipleri
  Kayıt Detayları
 • Klinik Uygulama I
  Kayıt Detayları
 • pediatrik Rehabilitasyon
  Kayıt Detayları
 • Manipulatif Tedavi Teknikleri
  Kayıt Detayları
 • Normal Motor Gelişim
  Kayıt Detayları
 • Fizyoterapide Değerlendirme ve Analiz
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı