Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Uzman Dr. Ezher (GULBAS) TOKER
Birimi : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : ingilizce, italyanca
E-Posta : egulbas@pau.edu.tr
Telefon : 0258 2963407A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Toker, E., Akkiraz, M.S., Yağmurlu, F., Akgün, F., ve Örçen, S.,2009. Facies, Architecture and Palaeoecology of the Middle-Late Eocene formations outcroping in western Taurides, SW Turkey. 27th IAS 2009 Meeting of Sedimentologists, Alghero, Italy. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Gürbüz, K. ve Gülbaş,E., Tortum(Erzurum) Güneybatısının Jeolojisi ve Pliyosen yaşlı Gelinkaya Formasyonunun Sedimantolojisi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A- Yerbilimleri,C.16, S-1, s.39-46, Sivas,1999. , 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Özkul M., Gökgöz A., Baykara M. O., Topal S., Toker E., Erten H., Gül Akçay A., Gökgöz F., 2011. Denizli Havzası’nın (Batı Anadolu) Jeolojik Miras Ögeleri: Genel Bir Tanıtım ve Değerlendirme, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25-29 Nisan 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Olıgocene Alluvıal Sedımentatıon in the Northern of Acıgöl Basin, SW Turkey: Facies Analysis and Palaeogeographical Evolution. Seventh International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana , 2010
  Kayıt Detayları
 • 2010. Tectono- sedimentary evolution of the Eocene transgressive deposits in the SW Turkey. XIX. Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, tam metin (full paper) 23-26 Eylül 2010, Thasseloniki, Greece , 2010
  Kayıt Detayları
 • Toker, E., Aydın, A., 2010. Anisotropic magnetic susceptibility (AMS) studies in terrestrial to shallow marine sandstones of Çardak-Dazkiri Molasse Basin (Denizli, Turkey), 4th French Congress on Stratigraphy, 30th August-2semp.,p.244, Paris. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Toker, E. ve Yağmurlu, F., 2009. Çardak-Dazkırı Havzasındaki Tersiyer Çökellerinin Depolanma Ortamları ve Sedimanter Fasiyesleri, GB Anadolu, Türkiye. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Sözli Bildiri, s.204-205, Ankara. , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • 1. International Travertine symposium,21-25 Ekim 2005 Denizli , 2005
  Kayıt Detayları
 • IAS (International Association Sedimentologists) Meeting, Alghero,İtalya , 2009
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Mapinfo Eğitim Kursu , 2007
  Kayıt Detayları
 • Hambat Sempozyumu, Çardak, Denizli , 2003
  Kayıt Detayları
 • 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara , 2009
  Kayıt Detayları
 • 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı,Ankara , 2008
  Kayıt Detayları
 • Mühendislik Jeolojisinde çağdaş uygulamalar sempozyumu , 2006
  Kayıt Detayları
 • 30.yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana , 2007
  Kayıt Detayları
 • Akçakoca III. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı , 2002
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • 2010BSP005 Kocabaş (Denizli) Travertenlerinde sedimantolojik, palinolojik ve paleoiklimsel çalışmalar Başlangıç Seviyesi Projesi
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Babadağ-Sarayköy (Denizli) arasındaki fayların depremsellik bakımından incelenmesi A tipi Araştırma Projesi (No: 2006 MHF 005) Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yrd.Doç.Dr. Mete HANÇER (Proje Yürütücüsü) Prof. Dr. Mehmet Özkul, Prof. Dr. Yahya Özpınar, Prof. Dr. Hulusi Kargı, Araş. Gör. Savaş Topal ve Uzm. Ezher Toker, (Proje Çalışanları)
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Öğrenci danışmanlığı
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25, Pamukkale University, Congress&Cultural Center, Denizli/Turkey
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Jeoloji Mühendisleri Odası
  Kayıt Detayları
 • Sedimantoloji Çalışma Grubu
  Kayıt Detayları
 • IAS member (International association sedimentologists)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı