Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Uzman Dr. Aykut DEMIRCALI
Birimi : KIMYA
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : ademircali@pau.edu.tr
Telefon : 2582963606

Eğitim Bilgileri
 
 • 1997-2001
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Eğitimi
 • 2003-2006
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Yüksek Lisans Eğitimi
 • 2007-2012
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Doktora Eğitimi
  Mesleki Deneyim
   
 • 2001-present
  :  Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Uzman Kadrosu


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Karcı F., Karcı F., Demirçalı A., Yamaç M., "Synthesis, solvatochromic properties and antimicrobial activities of some novel pyridone-based disperse disazo dyes", Journal of Molecular Liquids, 187, 302-308. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Akdoğan A. H., Demirçalı A., Aydemir C., Pazarlıoğlu N., Karcı F., "GC-MS and spectrophotometric analysis of biodegradation of new disazo dyes by trametes versicolor", Applied Biochemistry and Microbiology, 47, 538-542. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Şener N., Yamaç M., Şener İ., Demirçalı A., "The synthesis, antimicrobial activity and absorption characteristics of some novel heterocyclic disazo dyes", Dyes and Pigments, 80, 47-52. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Demirçalı A., Karcı F., Kara İ., Ucun F., "The synthesis, spectroscopic properties and theoretical calculation of some novel disperse disazo dyes derived from 3-amino-5-hydroxy-1-phenylpyrazole", Journal of Molecular Structure, 935, 19-26. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Demirçalı A., "Synthesis of disazo pyrazolo[1,5-a]pyrimidines", Dyes and pigments, 74, 288-297. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Şener İ., Demirçalı A., Burukoğlu N., "Reactions of aminoarylazopyrazoles with active methylene compounds. Part 1: Synthesis of 7-amino-3-arylazo-6cyano-2-methylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazines", Coloration Technology, 122, 264-269. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Demirçalı A., "Synthesis of 4-amino-1H-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-one and its disperse azo dyes. Part 2: Hetarylazo derivatives", Dyes and pigments, 71, 97-102. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Karcı F., Demirçalı A., Şener İ., Tilki T., "Synthesis of 4-amino-1H-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-one and its disperse azo dyes. Part 1: Phenylazo derivetives" Dyes and Pigments, 71, 90-96. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN, Aykut DEMIRCALI, Fikret KARCI, "Biodegradation of Some Disazo Dyes by Pleurotus ostreatus", I. Eser Analiz Çalıştayı, Denizli/Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Merve CANPOLAT, Hatice ARDAG AKDOGAN, Aykut DEMIRCALI, Fikret KARCI, "Biodegradation of Different Two Disazo Dyes by Free and Immobilized Pleurotus ostreatus", 22. National Biochemistry Symposium, Eskisehir/Turkey. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Hatice ARDAĞ AKDOĞAN, Fikret KARCI, Nurdan PAZARLIOĞLU and Cemal AYDEMİR, "Biodegradation of Synthesed New Disazo Dye by Trametes Versicolor", 20th International Symposium on Separation Sciences, Prague/Czech Republic , 2014 , 2014
  Kayıt Detayları
 • Ardag Akdogan H., Aydemir C., Demircali A., Pazarlioglu N. and Karci F., "Biodegradation of New Bisazo Dye by Trametes versicolor", International Enzyme Engineering Symposium 01-05 October, Kusadasi / Turkey , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Aykut DEMİRÇALI, Fikret KARCI, "5-amino–4-arilazo-3-metil–1-fenil pirazollerin etilbenzoilasetat ve hidrazin türevleri ile reaksiyonundan disazo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Fikret KARCI, "5-amino–4-arilazo-3-metil–1H-pirazollerin etilbenzoilasetat ve hidrazin türevleri ile reaksiyonundan disazo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi", XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Burdur. , 2013
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F., KARCI, F., “Tiyofen Türevi Bis-Heterosiklik Monoazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Denizli. , 2008
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F., KARCI, F., “Piridon Bazlı Yeni Heterosiklik Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi”, IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, Denizli. , 2008
  Kayıt Detayları
 • DEMİRÇALI, A., KARCI, F ve KARCI, F., "Barbiturik Asit ve Pirazol Türevi Disazo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Absorpsiyon Spektrumlarının İncelenmesi", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Aykut Demirçalı, Nesrin Şener, Fikret Karcı, İzzet Şener, "Aminopirazollerin aktif metilen bileşikleriyle reaksiyonları Bölüm 3: 5-metil-4[5-amino-4-arilazo-3-metil-1H-pirazolilazo] 1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on’un sentezi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aykut Demirçalı, Nesrin Şener, Fikret Karcı, İzzet Şener, "Aminopirazollerin aktif metilen bileşikleriyle reaksiyonları Bölüm 2: 7-amino-3-arilazo-6-etoksikarbonil-2-metil pirazolo[5,1,c][1,2,4]triazin’in sentezi", XX. Ulusal kimya Kongresi, Kayseri. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aykut Demirçalı, Nesrin Şener, Fikret Karcı, İzzet Şener, "Aminopirazollerin aktif metilen bileşikleriyle reaksiyonları Bölüm 1: 7-amino-3-arilazo-6-siyano-2-metil pirazolo[5,1,c][1,2,4]triazin’in sentezi", XX. Ulusal kimya Kongresi, Kayseri. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Fikret KARCI, "4-AMİNO-1H-BENZO[4,5]İMİDAZO[1,2-a]PİRİMİDİN -2-ON VE DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ, BÖLÜM 2: HETARİLAZO TÜREVLERİ", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Aykut DEMİRÇALI, Fikret KARCI, "4-AMİNO-1H- BENZO[4,5]İMİDAZO[1,2-a]PİRİMİDİN-2-ON VE DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ, BÖLÜM-1: FENİLAZO TÜREVLERİ", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası. , 2005
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı