Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Öğr.Gör.Dr. Gözde KAN ÜLKÜ
Birimi : MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : gozdekanulku@pau.edu.tr
Telefon : 2962619A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Kan Ülkü Gözde, Erten, İkonların, Farklı Yaşam Tarzlarının Pazarlanması: 1990 sonrası Yükselen Bir Kapalı Yerleşke Olarak Mashattan’ IAPS-CSBE Kent, Kültür, Konut Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-14 Sanatsal Etkinlikler (Güzel Sanatlar) (Etkinliklerin eser listesi, davetiye, afiş, katalog vb. ile belgelendirilmesi gerekir. )
 • Pamukkale Üniversitesi Kampüsü Giriş Kapıları Mimari ve Uygulama Projesi , 2012
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • CAUMME Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediteranean and Middle East, International Symposium 2012,İstanbul, Turkey,21-23 November,2012. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • IAPS-CSBE Kent, Kültür, Konut , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Bap Projesi: ‘Urban Identity and Perception: A Case Study in Denizli’, Pamukkale University Proje no: 2011025
  Kayıt Detayları
 • KENTSEL GÖSTERGELERİN PİLOT YERLEŞMEDE UYGULANMASI PROJESİ 'Denizli Örneğinde Kentsel Göstergelerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi'
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • ‘ADVERTISING MEDIA AND HOUSING PRODUCTION: GATED COMMUNITIES OF ISTANBUL IN THE POST-1990'S’ PHD Thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir:2010
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı