Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Murat SAHIN
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : msahin@pau.edu.tr
Telefon : 2952691A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • ŞAHİN, M.: “ABD Rekabet Hukuku Politikasında Reform Çalışmaları”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, Sayı 9, Eylül 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • ŞAHİN, M.: “A Brief Overwiew of Actions for Damages in Turkish Competition Law in The Light of The Latest Improvements of EU Competition Law”. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt III - Sayı 1, 2008. s. 315-341 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • ŞAHİN, M.:“Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Kartelle Mücadelede Rekabet Hukukunun İşlevi”. Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri; Disiplinler Arası Bir Yaklaşım (Editörler: Neslihan Sam- Rıza Sam). Ezgi Kitapevi, 2011. s. 305-325. , 2011
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Şahin, H. ve Şahin, M.: “Küreselleşme, Kapitalizm ve Rekabet Hukuku İlişkisi”. Hukuka Felsefi ve sosyolojik Bakışlar Sempozyumu V. İstanbul Üniversitesi- İstanbul Barosu, Eylül-2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kortunay, A. ve Şahin, M.: “Rekabet Hukukunda Alternatif Bir Yaptırım: Teşebbüs Yöneticilerinin Görevden Uzaklaştırılması”. Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu IX, Erciyes Üniversitesi. Kayseri , 2011
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Denizli Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli. TUBİTAK Projesi. Kayıt No: 105 G090. Özer, İ.; Erkan, M.; Kargı, H.; Kargı, N.; Murat, Ş.; Yaldır, A.; Balce, A.; Orhan, K.; Haşıloğlu, S. (2007-2009)
  Kayıt Detayları
   
  D.7 Kendi uzmanlık dalı veya doktora yaptığı alan dışındaki başka bir alanda
 • ŞAHİN, M.: “Bağımsız İdari Otorite Olarak Kamu İhale Kurumu”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Denizli 2005.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı