Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Reyhan KESKIN
Birimi : TEKSTIL MÜHENDISLIGI
Yabancı Dil : _
E-Posta : reyhank@pau.edu.tr
Telefon : 02582963126A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Keskin R., Adanur S., Improving Toughness of Polypropylene with Thermoplastic Elastomers in Injection Molding, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 50, 1, 20-28, 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Fettahov R., Kaplan V., Keskin R., Şimşek G., Terbiye ve Boyama Amaçlı Patronlar Üzerine Bir Araştırma, Tekstil Maraton Dergisi, 80 Kasım/Aralık , 2005
  Kayıt Detayları
 • Palamutçu, S., Keskin, R., Devrent, N., Şengül, M., Hasçelik, B., Fonksiyonel Tekstiller II:Antimikrobiyal Tekstiller, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt:3, No:3, s.95-108, 2009 (3). , 2009
  Kayıt Detayları
 • Fettahov, R., Keskin, R., Kaplan, V. “Dokuma Esnasında Çözgü Uzamalarının Belirlenmesi”, Tekstil Maraton sayı 78: Mayıs/ Haziran, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Palamutçu S., Şengül M., Devrent N., Keskin R., “Tekstil Ürünlerinde Antimikrobiyel Etkinlik Belirleme Testleri”, 7. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi, 30.10-01.11.2008 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Palamutçu S., Şengül M., Devrent N., Keskin R., Hasçelik B., İkiz Y., “Farklı Antimikrobiyal Bitim Kimyasallarının %100 Pamuklu Kumaşlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, 3. Uluslar arası Teknik Tekstiller Kongresi , 2007
  Kayıt Detayları
 • Keskin R., Adanur S., Improving Toughness of Polypropylene Injection Molded Parts with Thermoplastic Elastomer Materials, The Fiber Society 2009 Fall Meeting and Technical Conference, Georgia, USA , 2009
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • 'Nanoparticle Reinforced Hybrid Fibers and Films' DOC-ITA-O8-TBD-E numaralı U.S. Department of Commerce tarafından desteklenen projede araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • “ Bazı antimikrobiyel maddelerin %100 pamuklu kumaşlar üzerindeki mikrobiyolojik etkinliği ve kumaş parametreleri üzerindeki etkilerinin araştırılması” adlı Tübitak projesinde yardımcı araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • “Elektrospinning yöntemi ile nano lif üretimi ve filtrasyonda kullanımı” adlı Tübitak Projesi’ nde yardımcı araştırmacı
  Kayıt Detayları
 • “Tekstil yüzeylerinde renk haslıklarının spektrofotometrede ölçümünün geliştirilmesi” DPT projesinde yardımcı araştırmacı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı