Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Ferihan POLAT
Birimi : KAMU YÖNETİMİ
Yabancı Dil : ingilizce
E-Posta : fyildirim@pau.edu.tr
Telefon : 2962714

Eğitim Bilgileri
 
 • 1985-1990
  :  Merkez Efendi İlkokulu, Denizli
 • 1990-1993
  :  Yenihisar Selçuk Özsoy Lisesi (Orta kısım), Didim/AYDIN
 • 1993-1996
  :  Yenihisar Selçuk Özsoy Lisesi, Didim/AYDIN
 • 1996-2000
  :  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü
 • 2000-2003
  :  Pamukkale Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
 • 2005-2009
  :  Akdeniz Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Ayhan Türkbay, Rezzan, Polat, Ferihan, "Neoliberalizmde Özgürlük Paradoksu ve Sosyal Haklar", Pamukkale niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:8, ss. 85-97. , 2011
  Kayıt Detayları
 • • Hüsniye Akıllı, Funda Kemahlı, Kadriye Okudan, Ferihan Polat, “Ekolojik Ayak İzinin Kavramsal İçeriği ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Bireysel Ekolojik Ayak İzi Hesaplaması”, Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi, (15) 2008, s.1-25. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Torlak, S. Evinç - Polat, Ferihan, “Denizli Örneği Çerçevesinde Kentlileşme Sürecinde Seçmen Davranışı Değişimi”, Mülkiye, C. XXX, S. 253, 149-166. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Torlak, S. Evinç - Polat, Ferihan, “Denizli Sevindik Mahallesi Örneği Çerçevesinde; Kentte Yaşama Süresinin Kentlileşme Sürecine Etkilerinin Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 15, Sayı 2, 74-92. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Torlak, S. Evinç - Polat, Ferihan, “Kentleşme Sürecinde Kimlik Farklılaşması Açısından Denizli’de İki Mahallenin Karşılaştırmalı Analizi”, Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 167-186, (2006). , 2006
  Kayıt Detayları
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kösecik, Ferihan Yıldırım “Avrupa Birliğinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri” Türk İdare Dergisi, Haziran 2001, Sayfa: 31-54. , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • TORLAK, S. Evinç; POLAT, Ferihan (2006), “Denizli Örneği Çerçevesinde Kentlileşme Sürecinde Seçmen Davranışı Değişimi”, Mülkiye Dergisi, Cilt XXX, Sayı 253, ss. 149-166. , Resul USTA, Levent MEMİŞ; Belediyelerde Hizmet Kalitesinin Seçmen Bağlılığı Üzerindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XI, Sayı 1, 2009.
  Kayıt Detayları
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kösecik, Ferihan Yıldırım “Avrupa Birliğinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri” Türk İdare Dergisi, Haziran 2001, Sayfa: 31-54. , 2001 , Apan, Ahmet, 5302 Sayılı Yeni İl Özel İdaresi Kanunu ne getiriyor?, Mayıs 2006, Cilt 7, Sayı 5, s. 40-53.
  Kayıt Detayları
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kösecik, Ferihan Yıldırım “Avrupa Birliğinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri” Türk İdare Dergisi, Haziran 2001, Sayfa: 31-54. , 2001 , M. Akif, Özer, Temel belgeler Eşliğinde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Sayıştay Dergisi, sayı:66-67, Temmuz-Aralık 2007, s.67-98.
  Kayıt Detayları
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kösecik, Ferihan Yıldırım “Avrupa Birliğinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkileri” Türk İdare Dergisi, Haziran 2001, Sayfa: 31-54. , 2001 , M. Akif, Özer, Yerelleşme Üzerine Düşünceler, Karınca, sayı:840, 2007, s.55-62.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Özer, İ, Polat, Ferihan; Kentlileşme Sürecinde Eski Kentliler ile Yeni Kentliler Arasında Kimlik Farklılaşması: Sevindik ve Çaybaşı Mahalleleri Örneği,VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Didim. , 2009
  Kayıt Detayları
 • İnan Özer, Ferihan Polat, “Merkez-Çevre Analizi Açısından Çok Partili Dönemde Denizli‟nin Türk Siyasal Hayatındaki Duruşu”, Denizli Tarihi, Kültürü ve Çevresi Sempozyumu Eylül 2006, Bildiriler 1, s.620-628. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Polat, Ferihan, Din Siyaset ve Seçmen, Çizgi Kitabevi, Konya, , 2010
  Kayıt Detayları
 • Erol Esen,Ferihan Polat, Türk yerel Yönetimlerinin Uluslararası ve Avrupa Birliği Kuruluşları İle İlişkileri, AKVAM, Elma Basım, İstanbul, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Seçmenin Din, Toplum ve Siyasete Bakışı: Antalya Örneği, Boyut Yayıncılık, İstanbul , 2011
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi , 2012
  Kayıt Detayları
 • Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu-III , 2009
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • • TÜBA-BM Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Alt Programı Politika Önerileri Geliştirme Denizli Çalıştayı, 30 Eylül-1 Ekim 2005, Toplumsal Yapı Modülü Raportörü, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • • Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu 2005, 13-16 Haziran 2005, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Organizasyon Komitesi İletişim Görevlisi, Denizli.
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Denizli'nin Temsilinde Kadınlar, Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Sayı:21 (Ocak-Nisan 2009), s.29-30
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı