Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

D- Eğitim ve Araştırma
Sayfa 1 - 240     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
- “Aizanoi Odeon Kazı ve Çevre Düzenleme Projesi 2015 Sezonu", Özel Kuruluşlar tarafından desteklen proje, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Elif ÖZER Araştırmacı olarak, 22.06.2015-09.09.2015
- “Aizanoi Odeon Kazı ve Çevre Düzenleme Projesi 2015 Sezonu", Özel Kuruluşlar tarafından desteklen proje, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Elif ÖZER Araştırmacı olarak, 22.06.2015-09.09.2015
- Aizanoi Hamam-Palaestra Kompleksi Kazı ve Çevre Düzenleme Projesi 2015 Sezonu”, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Elif ÖZER Araştırmacı olarak, 22.06.2015-11.09.2015
- T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Aizanoi Kazısı Kazı Başkan Yardımcısı, 2016
Sıvı Membran Tekniği İle Bazı Ağır Metal İyonlarının Ekstraksiyonlarının İncelenmesi
Peyzaj Planlama (3+0)–Lisansüstü Dersi–BAHAR (2016-2017); Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı.
İktisada Giriş - II
Mikro İktisat - I
Mikro İktisat - II
Yönetim Ekonomisi
İktisada Giriş _ II
Makro İktisat
İktisada Giriş - I
İktisada Giriş - II
İktisada Giriş - I
İktisada Giriş - II
Mikro İktisat - I
Mikro İktisat - II
“Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme”, TUBİTAK 1001 Araştırma Destek Programı, PROJE NO:112K538 (Araştırmacı), 15/4/2013-13/07/2016
“Kamusal Alanların Alışveriş Merkezine Dönüşümü: Denizli Sümerbank’tan Sümerpark’a” Yüksek Lisans Tez Projesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2014SOBE001 (Yürütücü), 14/2/2014-24/3/2015
Donat Onur, (2016). “Sakin Kent (Cittaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekânlara Etkisi: Türkiye'deki Sakin Kentler Üzerine Bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Çezik Ulaş Kutsi, (2014). “Kamusal Alanların Alışveriş Merkezine Dönüşümü: Denizli Sümerbank'tan Sümerpark'a”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
"Kadınların sendikalaşmaya bakış açısı: Denizli ili örneği" tez yönetimi
"Denizli İlinde Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar” başlıklı BAP Projesi yürütücülüğü
7. Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
"Denizli İlinde Sosyal Dışlanmanın Farklı Boyutları" başlıklı BAP Projesinde Arşatırmacı
1. Ulusal Sosyal Koruma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
2012- 2017 yılları arasında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Danışmanlığı
Gökçe Arslan'ın "Türkiye'deki işçi sendikalarının sosyal medya kullanımları" Tez Danışmanlığı
Sosyal Politika 1 Dersi
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Sosyal Planlama Dersi
Uluslararası Sosyal Politika ve Kurumları Dersi
Sosyal Politika 2 Dersi
Çalışma Sosyolojisi Dersi
Endüstri İlişkileri Dersi
Sosyal Diyalog ve Endüstriyel Demokrasi Dersi
Uluslararası İşgücü Hareketleri ve Ekonomik Etkileri Yüksek Lisans Dersi
Türkiye'de Çalışma Yaşamının Analizi Tezsiz Yüksek Lisans Dersi
İç Göç ve İşgücü Piyasalarına Etkileri Yükske Lisans Dersi
Sosyal Politika Kuramları Doktora Dersi
Refah Ekonomisi ve Sosyal Politika Yükske Lisans Dersi
Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Yardım ve Hizmetler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı Hazırlık Toplantısı "Kadın ve Yoksulluk" Başlığı Moderatörlüğü , 2014
STA512 Türkiye Müzelerindeki Bizans Eserleri II
Olympos Antik Kenti Seramik Buluntuları (2014BSP025)
Bizans Sanatında Son Akşam Yemeği Sahneleri (2016SOBE008)
Olympos Antik Kenti Seramik Buluntuları (2014BSP025)
Olympos Antik Kentini Özgün Haline Göre Üç Boyutlu Canlandırma Projesi
Metin Seyyar, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Osmanlı Hanedanı, 2014
Sevil Gözüböyük, Osmanlı-Fransa İlişkileri ve Kapitülasyonlar (16.-17. Yüzyıllar), 2017.

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı