Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

C- Hakemlik ve Editörlük
Sayfa 1 - 45     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
Analytical Letters, LANL-2015-0243 , 2015
Nuclear Science and Techniques, NST-2015-0080 , 2015
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, JRNC-D-15-00229 , 2015
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, JRNC-D-15-00675R1 , 2015
Ceramics International, CERI-D-15-04559 , 2015
Journal of Environmental Management, JEMA-D-16-00047 , 2016
Nuclear Science and Techniques, NST-2015-0288 , 2016
Desalination and Water Treatment, TDWT-2016-0884 , 2016
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, PAJES-66674 , 2016
• Yüksel Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.D. , 2014
Doktora Tez İzleme Komitesi Üyeliği, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik A.D. , 2015
Yüksel Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Teknoloji A.D. , 2016
Türk Kimya Dergisi, KIM-1606-4 , 2016
Curriculum Journal, 08.12.2016 , 2016
Journal of Industrial Textiles, hakemlik , 2016
Fibers and Polymers, hakemlik , 2016
Journal of Applied Polymer Science, hakemlik , 2016
Tekstil ve Konfeksiyon, hakemlik , 2016
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği , 2016
Tarih Araştırmaları Dergisi, Hakemlik (2017---) , 2017
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology- 2016 (1 makale). Tarandığı Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor)… , 2016
Asia Pasific Journal of Education. 24.05.2016 , 2016
Teacher Development. 23.02.2016 , 2016
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 40. sayı , 2016
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, Editör yardımcısı/Bölüm editörü , 2016
Yüksek Lisans Tez jurisi , 2016
İnönü Üniversitesi, Tez jurisi , 2016
Curriculum Journal, 06.02.2017 , 2017
Turkish Studies, 06.02.2017 , 2017
Journal of Teacher Education and Educators, 19.02.2017 , 2017
Sage Open Journal, 13.03.2017 , 2017
Teacher Development, 27.03.2017. , 2017
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED),Journal of the Institute of Science and Technology (JIST) International Peer Reviewed Journal)– 2017 (1 makale). Tarandığı Endeks: EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM * , 2017
Kastamonu Eğitim Dergisi, 14.04.2017 , 2017
Cities , 2017
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Hakemlik , 2017
Journalism & Mass Communication Quarterly, SSCI , 2017
Hilal Yüceyılmaz (2016). Yerel Yönetimlerde Prsonel Temini ve Norm Kadro Uygulaması: Aydın İli Örneği, Doktora tezi, PAU SBE, , 2016
Trakya Üniversitesi İİBF Elektronik Dergisi Hakemliği , 2017
Çalışma ve Toplum Dergisi HAkemlik , 2013
Toplum ve Sosyal Hizmet DergisiHakemliği , 2015
Business and Economic Research Journal Hakemliği , 2015
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Hakemliği , 2015
Hatice Çoban'ın "İş-aile çatışması ve tükenmişlik arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir araştırma" başlıklı yüksek lisans tezinde jüri üyeliği , 2014
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED),Journal of the Institute of Science and Technology (JIST) International Peer Reviewed Journal)– 2017 (1 makale). Tarandığı Endeks: EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM , 2017
Journal of Economics, Finance and Accounting Vol 3(3) , 2016
Journal of Teacher Education and Educators, 18.07.2017 , 2017
PAÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ , 2016
PAÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ , 2017
EJER, 01.10.2017 , 2017

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı