Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

C- Hakemlik ve Editörlük
Sayfa 1 - 46     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
İnönü Üniversitesi, Tez jurisi , 2016
Curriculum Journal, 06.02.2017 , 2017
Turkish Studies, 06.02.2017 , 2017
Journal of Teacher Education and Educators, 19.02.2017 , 2017
Sage Open Journal, 13.03.2017 , 2017
Teacher Development, 27.03.2017. , 2017
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED),Journal of the Institute of Science and Technology (JIST) International Peer Reviewed Journal)– 2017 (1 makale). Tarandığı Endeks: EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM * , 2017
Kastamonu Eğitim Dergisi, 14.04.2017 , 2017
Cities , 2017
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Hakemlik , 2017
Journalism & Mass Communication Quarterly, SSCI , 2017
Hilal Yüceyılmaz (2016). Yerel Yönetimlerde Prsonel Temini ve Norm Kadro Uygulaması: Aydın İli Örneği, Doktora tezi, PAU SBE, , 2016
Trakya Üniversitesi İİBF Elektronik Dergisi Hakemliği , 2017
Çalışma ve Toplum Dergisi HAkemlik , 2013
Toplum ve Sosyal Hizmet DergisiHakemliği , 2015
Business and Economic Research Journal Hakemliği , 2015
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi Hakemliği , 2015
Hatice Çoban'ın "İş-aile çatışması ve tükenmişlik arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir araştırma" başlıklı yüksek lisans tezinde jüri üyeliği , 2014
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED),Journal of the Institute of Science and Technology (JIST) International Peer Reviewed Journal)– 2017 (1 makale). Tarandığı Endeks: EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM , 2017
Journal of Economics, Finance and Accounting Vol 3(3) , 2016
Journal of Teacher Education and Educators, 18.07.2017 , 2017
PAÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ , 2016
PAÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ , 2017
EJER, 01.10.2017 , 2017
Teacher Development, 13.11.2017 , 2017
Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ile Sınav ve Matematik Kaygısı vee Matematiğe Yönelik Öz yeterlik Arasındaki İlişki. H. Nurgül DELİOĞLU. ADÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2017
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 12, Sayı 28, 2016 , 2016
Research Journal of Business and Management, Vol 3, Issue 1, 2016 , 2016
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2015 , 2015
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 45, 2015 , 2015
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, 2014 , 2014
Akşit, İbrahim. (2014). Örgütlerde Örtük Bilginin Farkındalığı ve Etkin Kullanımı: Denizli İlindeki İşletmelerde Örnek Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli , 2014
Urhan, Soner. (2014). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli , 2014
"Ecology and Evolutionary Biology" dergisi yayın kurulu üyeliği , 2017.
"Turkish Journal Of Zoology" dergisinde yayın hakemliği , 2016.
"Zootaxa" dergisinde yayın hakemliği , 2017.
Eylem GÜZEL, Tarihsel Bir Kişilik Olarak VII.Kleopatra, Paü/SBE, Eskiçağ Tarihi ABD Doktora Tezi, Danışman: Prof.Dr.Turhan KAÇAR, Denizli. , 2017
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisinde Hakemlik , 2017
Journal of Language Education and Research 28.12.2017 , 2017
International Review of Economics & Finance , 2017
Eurasian Journal of Applied Linguistics, 28.01.2018 , 2018
Ören, H., Eski Yakındoğu'da Ölçü Birimleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, Denizli. , 2018
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi, 2018(30), Hakemlik , 2018
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19.02.2018. , 2018
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19.02.2018 , 2018
Doktora Tez Jüri Üyeliği, "Pers Ordu Teşkilatı M.Ö. 6.-4. yy." Hazırlayan Muzaffer Duran, Danışman Prof.Dr. Özdemir Koçak, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Tarih ABD, 2016. , 2016
Tarih Okulu Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği , 2012
Tarih Okulu Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği , 2017
Filistin Araştırmaları Dergisi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği , 1
History Studies Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği , 2012

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı