Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
Sayfa 1 - 448     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
2016 B.Y. Olcay Uçkan ile. “Olympos Kazılarında Ortaya Çıkan Aydınlatma Gereçleri”, XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, Sakarya Üniversitesi. (Bildiri ve Bildiri Özeti) , 2016
Muradiye öztaşkın. “Bizans Dönemi Seramik Kap Formlarının Terminolojisi Üzerine”, Türkiye’de Bizans Çalışmaları: Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler, 18-19 Mart 2016, Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi. (Bildiri ve Bildiri Özeti) , 2016
Muradiye Öztaşkın. "Byzantine and Turkish Glazed Pottery Finds from Aphrodisias". Glazed Pottery of the Mediterranean and the Black Sea Region, 10th–18th centuries, vol. 2. Ed: S. Bocharov, V. François, A. Sitdikov, Kazan – Kishinev: Stratum Publishing, ss.165-188. , 2017
Muradiye Öztaşkın. "Stratonikeia Bizans Dönemi Cam Buluntuları". Stratonikeia ve Çevresi Araştırmalar. Ed: B. Söğüt. İstanbul: Ege Yayınları, ss. 175-188. , 2015
B.Y. Olcay Uçkan ve M. Öztaşkın. Olympos Kazılarında Bulunan Aydınlatma Gereçleri. Seleucia, VII, 11-28. , 2017
“Geç Dönem Kalem İşi Süslemeli Camilerden Bir İz: Aydın Kuyucak Kayran Köyü Camii”, MedeniyetSanat Sanat ve Tasarım Dergisi, C.2, S.2, Aralık 2016, s.9-25. ISSN: 2148-8355. İstanbul: Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. , 2016
“19. Yüzyıldan Kalemişi ve Ahşap Süslemeli Bir Ev: Koçarlı Hidayet İlhan Evi”, Sanat Tarihi Dergisi, C.XXVI, S.1, Nisan 2017, s.45-67. ISSN: 1300-5707. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. , 2017
“Ahşap Süslemeli Bir Ev: Denizli Merkezefendi Hacı Hızır Salih Efendi Evi”, Kalemişi Türk Sanatları Dergisi, C.5, S.9, Bahar 2017, s.13-32. DOI:10.7816. ISSN: 2148-046X. Ankara: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü. , 2017
TORLAK SÜLÜN EVINÇ,KESKIN FIGEN (2017). Integrated Management Model for Jerusalem: ThePeace of Center for War Center. European Scientific Journal(ESJ JULY 2017 /SPECIAL/ EDITION), 293-313. , 2017
Lill NL, Sever NI. Where EGF Receptors Transmit Their Signals. Science Signaling, 5(243):pe41 , 2012
Sever NI, Younan S, Wojcik SE, Spizzo R, Fabbri M, Calin GA. Use of miRNA expression profiling to identify novel biomarkers. Personalized Medicine, 4(2), 147-155 , 2007
Calin GA, Ferracin M, Cimmino A, Di Leva G, Shimizu M, Wojcik SE, Iorio MV, Visone R, Sever NI, Fabbri M, Iuliano R, Palumbo T, Pichiorri F, Roldo C, Garzon R, Sevignani C, Rassenti L, Alder H, Volinia S, Liu CG, Kipps TJ, Negrini M, Croce CM. A MicroRNA signature associated with prognosis and progression in chronic lymphocytic leukemia. New England Journal of Medicine. 353(17), 1793-1801 , 2005
Süral,S.(2017). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersindeki Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1 (277-299). , 2017
Çelepi Mehmet Surur, Türk Halk Kültüründe Rüya, Kömen Yayınları, Konya , 2017
GENÇER, Z. (2017). Türk ve Japon Atasözlerinde Geçen Hayvan Adları ve Metaforik Değerleri. JADEUS 2017 (2nd International Symposium on Japanese Language and Education),3-4.Temmuz 2017. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, TÜRKİYE , 2017 , 2017
Özyiğit, H. (2011). "Enderun Mektebinde Yetişen İki Sanatçı: Said Efendi ve Tevfik Paşa", EKEV Akademi Dergisi, 15/49, (153-162) , Keskin, C. (2017). "1940-1960 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2017 Sayı: 27, (81-93). Atıf s.82.
Özyiğit, H. "(Şeker) Ahmet Ali Paşa'nın Düzenlediği İlk Sergiler Ve Türk Resmine Katkıları", Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ Hatıra Kitabı, Ankara , 2016 , Keskin, C. (2017). "1940-1960 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2017 Sayı: 27, (81-93). Atıf s.82.
Özyiğit, H., "Cumhuriyet'in Başkenti İle Yaşıt Sanat: Ankara Resim Sergileri (1923-1933), Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013 Sempozyumu, Ankara , 2014 , Keskin, C. (2017). "1940-1960 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2017 Sayı: 27, (81-93). Atıf s.83.
Özyiğit, H., "1928 Tarihinde Halil Paşa İle Hayatı ve Sanatı Üzerine Yapılan Bir Söyleşi", Sanatsal Göstergeler, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. , 2013 , Keskin, C. (2017). "1940-1960 Yılları Arası Türk Resminde Modern Sanat Eleştirisinden Seçkiler", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2017 Sayı: 27, (81-93). Atıf s.83.
Yurdakal, İ. H. ve Susar, F. (2017). Okuma becerisini değerlendirme ölçeğine ilişkin güvenirlik ve geçerlik çalışması, USOS 2017 sözlü bildiri , 2017
Yurdakal, İ. H. ve Susar, F. (2017) Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, USEAS 2017 sözlü bildiri , 2017
Yurdakal, İ. H. ve Susar, F. (2017). Yaratıcı Okuma Algısı Ölçeği Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması, EJER 2017 sözlü bildiri , 2017
M. Günendi, İ. Yaslan, Positive solutions for even-order multi-point boundary value problems on time scales, Fixed Point Theory, 18(2), 579-590 , 2017
Günaydın K.G, Soydan A.S. Vortex Structures in Fluid Dynamic Problems, Bölüm adı: (Vortex Spinning System and Vortex Yarn Structure) (2017). InTech, Editör: Dr. Hector Perez-De-Tejada, Basım sayısı:1, ISBN:978-953-51-2944-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3451447) , 2017
Kahraman, S.(2012), The analysis of boosters in conclusion parts of ELT theses from 3 different universities, International Meeting on Languages, Applied Linguistics and Translation, The University of Evora, Evora-Portugal , 2012
Kahraman, S. (2013),Using the story of Heidi in English Language Teaching Classrooms, 5th International Conference, Building Cultural Bridges: Integrating Languages, Linguistics, Literature, Translation and Journalism into Education, Süleyman Demirel University, Almaty-Kazakhstan , 2013
Cetin Köroğlu, Z. & Kahraman, S. (2014). A Missing Part in Pre-Service ELT Departments: MA and PHD Candidates’ Perception about Possible Web-Based Foreign Language Education Courses, 1st International ELT Conference, Gazi University, Ankara-Turkey , 2014
Kahraman, S. (2014). The Effects of Using Noticing Tasks on the Acquisition of English Definite and Indefinite Articles, 8th International ELT Research Conference, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale-Turkey , 2014
Kahraman, S. & Çakır, C. (2015). Integrating Politeness Theory into EFL Oral Communication Skills Course Syllabus, NYS TESOL's 36th annual Applied Linguistics Winter Conference, Teachers College, Columbia University, New York, USA , 2015
Kahraman Ozkurt, S. (2016).An Evaluation of an English Language Teaching Education Programme in terms of Teacher Autonomy English Language teacher education, 6th annual Foreign Language Teaching and Applied Linguistics conference (FLTAL), Burch University, Sarajevo-Bosna Herzegovina , 2016
Kahraman, S. (2015).An evaluation of an English Language Teaching education program in terms of teacher autonomy. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 2(2), 53-66. , 2015
Kahraman, S. (2015). An evaluation of an English language teaching education program in terms of teacher autonomy. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 2(2). 53-66 , SN. Ndimurugero (2015). Learning English for academic purposes in higher education in Rwanda: a case study of a College of Business and Economics, PhD Dissertation, University of the Western Cape
Türkdoğan, T. (in press). Exploring the antecedents of happiness: Reconceptualization of the human needs with Glasser's choice theory. In: Quality of Life and Quality of Working Life (Ed: Ana Alice Vilas Boas). Publisher: InTech. ISBN: 978-953-51-3445-9. , 2017
Türkdoğan, T. (2017). Üniversite öğrencilerinin çocukluklarına dönük olarak algıladıkları ebeveyn kabul-reddi ile yetişkinlikteki psikolojik uyumları arasındaki ilişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 47, (7), 135-154. , 2017
Türkdoğan, T. & Duru, E. (2017). Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği' nin (ÜÖTİÖ) revizyonu: İyi oluşun pozitif ve negatif yönlerine ilişkin ihtiyaç temelli bir yaklaşım. Sözel Bildiri, IVth International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs, Denizli. , 2017
Türkdoğan, T., Duru, E., & Balkıs, M. (2017). Aile Uyum Yeteneğini ve Birliğini Değerlendirme Ölçeği - IV' ün Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sözel Bildiri, IVth International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs, Denizli. , 2017
DENİZLİ TESLİM BABA TEKKESİ , 2016
19. Yüzyıl Osmanlı Rumeli'sinde Maişet Kadılık Uygulaması, 14. ICOASEH Sempzyumu Bİldiri Özetleri. , 2017
GENCER, Z. (2017). “Kazakça Tasta- Ve Japonca 出す (Dasu) Yardımcı Fiillerinin İşlevleri Üzerine” VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22-26 Mayıs 2017, Türk Dil Kurumu, Ankara. , 2017
"Eskiçağ'da Selamlaşma ve Huzura Çıkma",Selamlaşma Kitabı, Ed. Emine Gürsoy Naskali, (basım aşamasında). , 2016
Eski İsrail'de Kadın-Krallık Öncesi ve Krallık Sonrası, Ayışığı Kitapları-Kitabevi Yay. , 2017
İsrail ve Yahuda Krallıkları Tarihi-Atalar Devrinden Asur ve Babil Hakimiyeti'ne Kadar, Ayışığı Kitapları-Kitabevi Yay. , 2016
M. Çetin, B. Bahtiyar, S. Beyhan, Adaptive uncertainty compensation-based nonlinear model predictive control with real-time applications, Neural Computing and Applications, 2017, Online Published. , 2017
Dilmen E., S. Beyhan, An Enhanced Online LS-SVM Approach for classification Problems, Soft Computing, 2017, Online Published. , 2017
Köksal, N., Çöğmen, S. ve Bahtiyar, A. (2017). Görsel Düşünme: Öğretmenlerin Algıları. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Pamukkale Üniversitesi, 11-14 Mayıs. , 2017
Bahtiyar, A. ve Can, B. (2017). Ortaokul (5., 6., 7., ve 8. Sınıf) Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonlarının İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41: 121-129. , 2017
Azmaz, M., Katılmış, Y. Updated species list of Cynipidae (Hymenoptera) from Turkey. Zootaxa. 4303 (3): 361–378. , 2017
Azmaz, M., Katılmış, Y. Cynipidae (Insecta: Hymenoptera) Fauna of İstanbul. Munis Entomology & Zoology. , 2017
Katılmış, Y., Azmaz, M. First record of the maple gallwasp, Pediaspis aceris (Gmelin, 1790) (Cynipidae: Pediaspidini) from Turkey, with a new host record. Munis Entomology & Zoology. , 2017
Akalın, D.-K. Şimşek, "Yemen Valisi Ahmed Muhtar Paşa Dönemi ve Yemen’de Osmanlı İdaresi (1868-1909)" Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVII/34, ss. 5-42, , 2017

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı