Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
Sayfa 1 - 453     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
Maliye Kuramı Perspektifinden Kadına Bakış (2017)., İDİKUT ÖZPENÇE AYLİN, Nokta Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 140, ISBN:978-605-83066-4-6. , 2017
İDİKUT ÖZPENÇE AYLİN (2017). Vergilemenin Uyum Maliyetleri. III. IMCOFE, 699-706. , 2017
İDİKUT ÖZPENÇE AYLİN,ERGEN EREN (2017). KAMU HARCAMALARI VE DIS TICARET AÇIKLARI ILISKISI ÜZERINE BIR ÇALISMA: TÜRKIYE ÖRNEGI. EUREFE’17 Uluslararası Kongresi, 1(2), 76- 77. , 2017
ANDIÇ NAGİHAN, İŞLER İSMAİL, Doğal Tekel ve Özelleştirme TÜRKİYE PENCERESİNDEN TELEKOMİNİKASYON ÖRNEĞİ , 2017
İŞLER İSMAİL, UTKU MEHMET, TÜREV PİYASALARI VE VERGİLENDİRİLMESİ , 2015
ANDIÇ NAGİHAN, İŞLER İSMAİL, Vergi Direnci ve Vergi Ahlakı Kavramları ışığında Pamukkale Üniversitesi , 2016
Türktaş,Metin(2017)İBN FAZLAN SEYAHATNAMESİNE GÖRE İDİL BÖLGESİ TÜRKLERİNDE ÖLÜM, DEFİN, DEFİN SONRASI UYGULAMALAR VE GÜNÜMÜZE YANSIMALAR, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları,Çizgi Kitabevi, Konya, s.632-637. , 2017
GENÇER, Z. (2017). “Türk Ve Japon Atasözlerinde Hayvan Metaforlarıトルコと日本のことわざにおける動物名とそのメタファー表現について”, Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri - 日本語・日本文化諸考究 (ed. Cahit Kahraman & Levent Toksoz), s.201-218,Transnational Press London, UK. ISBN: 978-1-910781-76-0. , 2017
GENÇER, Z. (2017). “Aydın Özbek (2016), Modern Japoncada Geçişlilik ve Çatı Kavramına Giriş, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, 119 s. ISBN 978-605-9663-16-8” Dil Araştırmaları, Güz 2017, Sayı: 21, 261-263, 2015. (Kitap Kritiği) , 2017
Yorulmaz, O., Sapmaz-Yurtsever, S., Gökdağ, C., Kaçar-Başaran, S., Göcek-Yorulmaz, E., Yalçın, M., Tokgünaydın-Arıtürk, S., Erdoğan-Yıldırım, Z., Olgun Kaval, N., Görgü-Akçay, N.S. (in press). The Future of Psychotherapy in Turkey: Predictions for the Next 10 Years. Journal of Nervous and Mental Disease. , ****
AĞCA, Mustafa, "Türkçede Bir Söz Türetim Yöntemi ve Gramatikal İşaretleyici Olarak Yineleme", Türkbilig, S. 34, Ankara, s. 89-104, 2017. , 2017
Erken Cumhuriyet Dönemi Kamu Yapılarına Denizli’den Iki Örnek: Baklan ve Güney Hükûmet Konakları , 2017
Türk Heykel Sanatının Az Bilinen Bir Yüzü: Rezan Ramiz Hanım. , 2017
Zamanın Tanıkları: Bozkurt Ve Çardak Tren Istasyonları , 2017
Pierre Désiré Guillemet’nin Ilk Özel Resim Atölyesi Ve Osmanlı Devleti’nde Sanat Egitimine Katkısı. , 2017
Enteriyör/Iç Mekân Ressamı Sevket Dag’ın Katıldıgı Sergiler ve Elestiriler , 2017
Ilk Türk Kadın Heykeltıras: Sabiha Ziya Bengütas , 2017
OSMANLI’DAN CUMHURIYET’E GEÇIS SÜRECINDE BASINDA RESIM ELESTIRISI , 2017
1928 Tarihinde Halil Pasa ile Hayatı ve Sanatı Üzerine Yapılan Bir Söylesi , 2013
Arif Pasa nın Tasvirli Osmanlı Mecmuası ve Resimleri , 2011
Çemberlitaş Serbest Resim Atölyesi , 2011
Bayrak Kök S., Sarıkaya M., Coban H. (2016). "Organizational Voice Behaviour and its Investigation in Terms of Organizational Variables", European Scientific Journal, 12 (35), pp. 16-33, doi: 10.19044/esj.2016.v12n35p16. , 2016
İrmiş A., Çoban H., Başol S. (2016), "Kırsal Girişimcilik: Tarihten Günümüze Yatağan Örneği", International Conference On Eurasian Economies Proceedings Book, pp. 170-180. , 2016
Denizli Kent Ekonomisi, Denizli'nin Kentiçi Ulaşım Altyapısı, Ulaşımın Planlama Süreçleri ile Etkileşimi ve Geleceği, 2017 , 2017
Altuncu, A., "Sümer Mitolojisi Bağlamında Otorite Tarafından Şekillendirilen İbadet ve Törenler", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/2, C 1, S 1, s. 141-165. , Altuncu, A., "Sümer Mitolojisi Bağlamında Otorite Tarafından Şekillendirilen İbadet ve Törenler", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014/2, C 1, S 1, s. 154.
Süral, S.(2017). The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course in Higher Education. International Journal of Assessment Tools in Education, 4, 1, (79-95). , 2017
Aksel, İ. ve Bağcı, Z. (2017). “Çalışanların Duygusal Emekleri İle Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4): 463-473. , 2017
Bağcı, Z. ve Demir, G. (2017). “Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4): 343-357. , 2017
Bursali, Y.M. ve Bağcı, Z. (2011). Çalışanların Örgütsel Politika Algıları ile Politik Davranışları Arasındaki Karşılıklı İlişkiler, Social Sciences Journal of Pamukkale University, 9,23-41. , Şen E., Tozlu E., Aybar S., Ateşoğlu H. (2018) The Impact of Organizational Politics Fact on the Act of Social Media Usage in Higher Education Institutions. In: Bilgin M., Danis H., Demir E., Can U. (eds) Eurasian Business Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 8/1. Springer,
Günay, V., "Osmanlıların İzmir Diyeti: Bodrum", İzmir Araştırmaları Dergisi, 2017, S 5, s. 149-174. , Günay, V., "Osmanlıların İzmir Diyeti: Bodrum", İzmir Araştırmaları Dergisi, 2017, S 5, s. 151.
Demirci, K., "Uğursuzluk", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2012, İstanbul, C 42, s. 52, 53. , Demirci, K., "Uğursuzluk", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2012, İstanbul, C 42, s. 53.
Школа, РГГУ, “К историчес-кому объяснению форм этрусского языка”, Laurea Lorae Сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой, pp. 68-103, 2011, Petersburg. , Школа, РГГУ, “К историчес-кому объяснению форм этрусского языка”, Laurea Lorae Сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой, p. 90, 2011, Petersburg. Школа, РГГУ, “К историчес-кому объяснению форм этрусского языка”, Laurea Lorae Сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой, p. 92, 2011, Petersburg.
Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, pp. 501-517. , Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, p. 503. Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, p. 503. Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, p. 504. Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, p. 504. Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, p. 510. Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, p. 512. Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, p. 513. Yılmaz, C. A., “Büyük İskender Hindistan’da”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Number: 53, p. 514.
Şahin, Ü. Sarıtaş, E. Çatalbaş, G. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yasam Boyu Öğrenme Eğilimleri, 16.Uluslarası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Lefke Üniversitesi, Kıbrıs. , 2017
Çatalbaş, G., Şahin, Ü. Sarıtaş, E. (2017). Sınıf Ögretmeni Adaylarının Ögretmenlik Deneyimleri: Hayaller, Gerçekler, IV.Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2017
Şahin, Ü. Sarıtaş, E. Çatalbaş, G. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yasam Boyu Öğrenme Eğilimleri, 16.Uluslarası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Lefke Üniversitesi, Kıbrıs. , 2017
Şahin, Ü. (2017). “Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume: 14, Sayı:37, s.90-104. , 2017
Sarıtaş, E., Şahin, ü., Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25/1, 208-229 , 2016
Arslantaş, Y. ve C. A. Yılmaz, “Hellenizmin Gölgesinde Diadokhlar Dönemi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 27, S 2, s. 361-373. , Arslantaş, Y. ve C. A. Yılmaz, “Hellenizmin Gölgesinde Diadokhlar Dönemi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 27, S 2, s. 361. Arslantaş, Y. ve C. A. Yılmaz, “Hellenizmin Gölgesinde Diadokhlar Dönemi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 27, S 2, s. 362. Arslantaş, Y. ve C. A. Yılmaz, “Hellenizmin Gölgesinde Diadokhlar Dönemi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 27, S 2, s. 362.
Yaylı, D., & Canagarajah, A.S. (2018). The processes behind RA introduction writing among Turkish arts and science scholars. Y. Kırkgöz, & K. Dikilitaş (Eds). Key issues in English for specific purposes in higher education (pp. 111-129). Switzerland: Springer. , 2018
Dikilitaş, K.,& Yaylı, D. (2017). Insights from language teachers into professional identity development through research engagement.V. International Eurasian Educational Research Congress 2017 Conference Proceedings, pp. 2290-2291. , 2017
Sofracı, G., & Yaylı, D. (2017). An investigation of EFL in-service and pre-service teachers’ perceptions about learner autonomy.V. International Eurasian Educational Research Congress 2017 Conference Proceedings, pp.1879-1870. , 2017
Yasemin Torlak,Organometallic compound derivates as a novel efficient electron injection layer for hybrid Vlight-emitting diodes,International Journal of Research and Development, Vol.9, No.3, December 2017, Special Issue , 2017
Tountas, M.; Topal, Y.; Soultati, A.; Polydorou, E.; Verykios, A.; Kaltzoglou, A.; Papadopoulos, T.; Auras, F.; Seintis, K.; Fakis, M.; Palilis, L.; Tsikritzis, D.; Kennou, S.; Koutsoureli, M.; Papaioannou, G.; Ersoz, M.; Kus, M.; Falaras, P.; Davazoglou, D.; Argitis, P.; Vasilopoulou, M., 2017, “A Silanol-Functionalized Polyoxometalate with Excellent Electron Transfer Mediating Behavior to ZnO and TiO2 Cathode Interlayers for Highly Efficient and Extremely Stable Polymer Solar Cells”, Journal of Materials Chemistry C, (ID: TC-ART-10-2017-004960.R1) , 2017
Torlak, Y., 05-08 Ekim 2017, "Lacunary Keggin Type Polyoxotungstates as a Novel Efficient Electron Injection Layer for High-Efficiency Hybrid Organic–Inorganic Light-Emitting Diodes", I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES), Ürgüp/Nevşehir (Tam Bildiri) , 2017
Torlak, Y., 05-08 Ekim 2017, "Lacunary Keggin Type Polyoxotungstates as a Novel Efficient Electron Injection Layer for High-Efficiency Hybrid Organic–Inorganic Light-Emitting Diodes", I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES), Ürgüp/Nevşehir (Tam Bildiri) , 2017
Torlak, Y., Kus, M., Ersoz, M., 26 Kasım-01 Aralık 2017, “Increase the Efficiency of Polymer Solar Cells with Keggin Type Polyoxometalates Interfacial Modifiers ”, 2017 MRS Fall Meeting, Boston, Massachusetts/ USA (Poster) , 2017
Torlak, Y., Kus, M., K., Arif., 26 Kasım-01 Aralık 2017, “Design and Synthesis of Thophenyl-Substituted Novel Anthracene Derivates for Optoelectronic Applicatons”, 2017 MRS Fall Meeting, Boston, Massachusetts/ USA (Poster) , 2017
Torlak, Y., Kus, M., Yenel, E., 24 Ekim 2017, “Polyoxometalate as novel materials for Perovskite Solar Cells”, Solar Energy in Israel, What’s New in Halide Perovskite Research? Conference”,,, Weizmann Institute of Science, Israel (Poster) , 2017
Atan, D., & Yaylı, D. (2017). A small practice with role play activities to foster young EFL learners. Teachers Research, IATEFL RESIG Abstract Booklet, p.11. , 2017

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı