Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
Sayfa 1 - 449     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
Topal, Y., Kuş, M., Ersoz, M., Kivrak, A., 24-28 Mayıs 2016, “Synthesis of Novel Anthracene Derivates and Their Electrochemical and Optical Properties”, 2.International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Sarajevo (Poster) , 2016
Topal, Y., Kuş, M., Ersoz, Ersoz., M., 24-28 Mayıs 2016, “Synthesis, characterization and photocatalytic activity of a novel porphyrin–polyoxotungstate hybrid material”, 2.International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Sarajevo (Poster) , 2016
Topal, Y., 22-26 Mayıs 2017, “Synthesized Polyoxometalates Derivates for Visible-light-driven Hydrogen Production in Noble-metal-free Homogeneous System”, European Material Research Society Spring Meeting Conference (E-MRS), Strasbourg /France (Poster) , 2017
Torlak, Y., Kıvrak, A., Kuş, M., 10-14 Eylül 2017, “Yeni Antrasen Türevlerinin Sentezi ve Optoelektronik Uygulamaları”, 29. Ulusal Kimya Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara (Poster) , 2017
Torlak, Y., 10-14 Eylül 2017,“Pd-katalizli Sonogashira Kenetlenme Tepkimesi ile Hibrit Organik-İnorganik Polioksometalat Türevlerinin Sentezi”, 29. Ulusal Kimya Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara (Poster) , 2017
Torlak, Y., 27-29 Eylül 2017, “Leonarditin Organik Tarımdaki Yeri”, 1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt (Poster) , 2017
Torlak, Y., 27-29 Eylül 2017, “Organik Tarımda Kimyasal Maddelerin Kullanımı”, 1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt (Poster) , 2017
Torlak, Y., Vasilopoulou, M., Kuş, M., Ersoz, M., 05-08 Ekim 2017 , “A novel water-soluble Organometallic Compounds as Effective Electron Conducting Layers for Improving Efficiency in Organic Optoelectronics”, I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES), Ürgüp/Nevşehir (Sözlü) , 2017
Torlak, Y., Kuş, M., Ersoz, M., 05-08 Ekim 2017 , “Hybrid Organic-Inorganic Polyoxometalate Compounds Synthesized by Sonogashira Coupling Reactions”, I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES), Ürgüp/Nevşehir (Sözlü) , 2017
Torlak, Y., Kus, M., Ersoz , M., 05-08 Ekim 2017, “Organometallic Compound Derivates as a Novel Efficient Electron Injection Layer for Hybrid Light-Emitting Diodes”, I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES), Ürgüp/Nevşehir (Sözlü) , 2017
Pirlibeylioğlu, Bilge, Akın Şişman, Özlem (2017).Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri, ENAD Online Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, (DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.5c2s2m) , 2017
M. Günendi, İ. Yaslan, Existence of positive solutions for multi-point time scale boundary value problems on infinite intervals, Journal of Nonlinear Functional Analysis, Vol. 2017, Article ID 45, 1-17 , 2017
Pirlibeylioğlu, B., Akın Şişman, Ö. Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performans Özyeterliklerinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, 20-22 April 2017, Denizli. , 2017
Oda Müziği - II Dersi Final Konseri Müzik Eğt. Abd Dinleti Salonu, DENİZLİ , 2015
Oda Müziği ve Yönetimi Dersi Final Konseri Müzik Eğt. Abd Dinleti Salonu, DENİZLİ , 3 Haziran 2015
PAÜ Akademik Oda Orkestrası VII. Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu Açılış Konseri PAÜ Kongre Kültür Merkezi, DENİZLİ , 10 Aralık 2015
PAÜ Akademik Oda Orkestrası Yeniyıl Konseri, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, DENİZLİ , 18 Aralık 2015
Oda Müziği - I Dersi Final Konseri, Müzik Eğt. Abd Dinleti Salonu, DENİZLİ , 13 Ocak 2016
Oda Müziği - III Dersi Final Konseri, Müzik Eğt. Abd. Dinleti Salonu, DENİZLİ , 13 Ocak2016
Oda Müziği - III Dersi Final Konseri, Müzik Eğt. Abd. Dinleti Salonu, DENİZLİ , 23 Mart 2016
İpekyolu Orkestrası Konseri, MÜZED International 2nd Silk Road Music Conference, May 6-8 2016, Abant İzzet Baysal University, Bolu / Türkiye. , 6 Mayıs 2016
PAÜ Akademik Oda Orkestrası 2. Bilim, Kültür ve Kariyer Etkinlikleri Konseri, PAÜ Hüseyin Bağcı Konferans Salonu, DENİZLİ , 26 Mayıs 2016
Oda Müziği - II Dersi Final Konseri Müzik Eğt. Abd Dinleti Salonu, DENİZLİ , 9 Haziran 2017
Oda Müziği ve Yönetimi Dersi Final Konseri, Müzik Eğt. Abd Dinleti Salonu, DENİZLİ , 9 Haziran 2016
Akalın, D. "İngiltere'nin Imperial British East Africa Company'den Uganda'yı Alması ve Osmanlı Devleti'nin Bölgeye Bakışı (1887-1894)", Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 36, Sayı 62, ss. 133-172, , 2017
Özyağcı, B., Kaçar-Başaran, S. & Arkar, H. (2017). Which Cognitive Factor is More Effective in the Relationship Between Harm Avoidance and Depression? Repetitive Thinking vs. Locus of Control [Poster Presentation].15th European Congress Of Psychology (ECP), Amsterdam. , 2017
Sapmaz-Yurtsever, S., Kaçar-Başaran, S., Tekinsav-Sütcü, S. & Sorias, O. (2017). Investigating Short-Term Cognitive-Behavioral Group Therapy of Depression According to Rorschach Variables [Poster Presentation]. XXII nd Congress of the International Society of Rorschach and Projective Methods, Paris. , 2017
Kahraman Ozkurt, S. & Çakır, C. (2017).The Effects of Teaching Negative Politeness Strategies on Oral Communication Skills of Prospective EFL Teachers, 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun , 2017
Kahraman Ozkurt, S. (2017). Do English Language Teacher Education Programs Contribute to Teacher Autonomy Development of Prospective EFL Teachers? 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Ondokuz Mayıs University, Samsun , 2017
Kahraman Ozkurt, S., Çetin, H., Kabukçu, G., Gümüş, G., Tuncel, İ., Alper, M., Durusoy, N., Akay, O., Soyer, S. (2017). 5th Grade Course Book, Keep Up, Mee Too Publishing, Ankara , 2017
Işıkoğlu Erdoğan, N., Şimşek, C., & Canbeldek, M. (2017). Ev merkezli diyaloğa dayalı okumanın 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimine olan etkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 789-809. , 2017
Işıkoğlu Erdoğan, N. & Canbeldek, M. (2017). Erken çocukluk eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1306-1327. , 2017
• Uyar, U., Kangallı Uyar, S., Gökçe, A. (2016). Gösterge Faiz Oranı Dalgalanmaları ve BİST Endeksleri Arasındaki İlişkinin Eşanlı Kantil Regresyon ile Analizi, Ege Akademik Bakış, Cilt: 16, Sayı: 4, ss. 587-598. , 2016
• Aygören, H., Uyar, U. (2016). Finansal Beta Davranışının Panel Kantil Regresyon Yöntemi ile İncelenmesi, Journal of Economics, Finance and Accounting, Volume: 3, Issue: 4, 255-265. , 2016
• Uyar, U. (2017). Finansal Raporlama Standartları’nın Piyasa Değerini Açıklama Gücü Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Say: 73, 69-92. , 2017
• Uyar, U., Gökçe, A. (2017). The Relationship Between Energy Consumption and Growth in Emerging Markets by Panel Quantile Regression: Evidence from VISTA Countries, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2017, Sayı 27, 364-373. , 2017
• Guloglu, B., Kangalli Uyar, S. G. & Uyar, U. (2016). Dynamic Quantile Panel Data Analysis of Stock Returns Predictability, International Journal of Economics and Finance; Vol. 8, No. 2, doi:10.5539/ijef.v8n2p115 , 2016
• Aygoren, H., Uyar, U., Kelten, G. S. (2017). Performance of the Pension Fund Companies: Evidence from Turkey, European Scientific Journal, July 2017 - Special Edition, pp. 107-124. , 2017
• Uyar, U. (2016), Portfolio Performance Based on Expected Maximum Drawdown: Evidence From IBEX35 & BIST30, the Third International Conference in Economics (EconWorld2016@Barcelona), 01-03 February 2016, Barcelona, Spain. , 2016
• Çağlayan Akay, E., Kangallı Uyar, S. G., Uyar, U. (2016), Banka Karlılığı İle Bankaya Özgü Değişkenler ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Yarı-Parametrik Regresyon Yaklaşımı, 17. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 02-04 Haziran 2016, Sivas. , 2016
• Aygoren, H., Iplikci, S., Kucukkaplan, I., Uyar, U. (2016), The Impact of Accounting-Based Information on the Financial Beta: Case for Cement Industry in Turkey, Twenty-Third Annual Conference Multinational Finance Society, June 26-29, Stockholm, Sweden. , 2016
• Aygoren, H., Uyar, U., Kelten, G. S. (2017), Efficient Frontier Approach to Determine Performance of Individual Pension Fund Companies: Evidence from Turkey, 3rd International Conference on New Trends in Econometrics & Finance, April 28-29, Helsinki, Finland. , 2017
• Aygoren, H., Uyar, U., Kelten, G. S. (2017), Performance of the Pension Fund Companies: Evidence from Turkey, 6th Eurasian Multidisciplinary Forum, April 27-28, Vienna, Austria , 2017
Aygören, H., Uyar, U. (2016). Finansal Beta Davranışının Panel Kantil Regresyon Yöntemi ile İncelenmesi, 20. Finans Sempozyumu, 19-22 Ekim 2016, Trabzon, ss. 61-73. , 2016
“Yaşlıların Doğa/Bahçe Algıları Üzerine Bir Araştırma: Denizli Örneği”, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 5(11), 67–77, DOİ:10.16950/Std.85241 (Yayın No: 1538215). Tarandığı indeks: ASOS Index Google Scholar. , 2015
ÖZDEMİR Ayşe, Yılmaz Bülent, Doğan Duygu. 2016. “Investigating the Effects of Arranged Hospital Garden on the User’s Perception and Behavior Process in the Case of a Universal Hospital”, MACODESU 2015–The 1st. International Conference On Sea And Coastal Development In The Frame Of Sustainability (18–20 Eylül 2015), ‘Marine Coastal Development Sustainability’ Karadeniz Technical University Press Center, Trabzon, TÜRKIYE, ISBN: 978-975-98008-0-2, s. 530-541. , 2016
ÖZDEMİR, Ayşe (2011). “Okul Bahçesi Peyzaj Tasarım Anlayışındaki Değişim ve Bu Değişimin Uygulamaya Yansımalarının Bartın Kenti Örneğinde İrdelenmesi”, Bartın Orman Fakültesi Dergisi 13(19), 41–51. (Kontrol No: 1463952). Tarandığı Index: ISI MASTER LIST , 2011
Gökdağ, C., Kaçar-Başaran, S. & Erdoğan-Yıldırım, Z. (2017). Pozitif Klinik Psikoloji. Orçun Yorulmaz (Ed.), Psikoterapide Güncel Konular içinde (ss.246-305). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. , 2017
Süral, S. (2017). Öğretmenliğin Rolü ve Özellikleri.(2.Baskı). Susar, F.; Duban, N. [Ed.] Eğitim Bilimine Giriş (ss. 275-310). Ankara: Anı Yayıncılık , 2017
ÖZDEMİR S., KÖROĞLU Ç. "Küresel Finansal Krizlerin Muhasebe Bilgi Sistemi Temelli Nedenleri Bağlamında Kurumsal Yönetim ve Şeffaflık Kavramının Önemi", SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, Vol: 3, Issue: 56, ISSN:2587-1587, 464-476, 2017. , 2017

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı